Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael i Rhaglenni Oymanfaoedd Ganu wedi etTtroi allan yn ddestlus, ac am brisoedd thesymol, anfoner i « • » < Swyddfalr I Tyst a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. pp P p- colossal sales at 77 large branches enable him to give bigger value than can be obtained elsew here CALL i^ M and to offer the world's finest examples of exquisite Dia- TO-DAY I mond and Gem Set JeweUery? SKSbL,. &V-factory PRICES /{??'??S?? ?  5 beau- ee display of t if u 11 y-c u t ???S?.?? diamonds in the windows tc?. ???Bb?? stones, 18 ct ??BES?? day and secure a bargain that ??. -—-??? Gold OR/ "?SE?? w? increase in value, and be f'?????' ?OMBT? a never-ending delight. Rail ?S)K '??'? SIGNET RING ??' i.\ ? fares Wd up to 30 mHee ?fr )?? Latest design, DIAMOND RINC. ™ P?OhMM $51.  G^ itct.Gold,set^ith Ma dovw- ^1/^ltt UnMttMMWHUKMU n BmtHHwn Uit.h'?.< ??.,??t. ???2?3??? ?tt/C i8.ct.GoId. set ?)? value FULL MONTH" TRIAL. OLD BROOCH. Set with Peridots 21S/- et The best Watch I wIth Pendots 21/- .øcr had." ????? "L U C K Y" Royal 'S?be.- Hospital. Woolwich, S.E., J J WEDDING RING& August 3oth, Ig'7-   Solid Gold Life- Mr. H. Samuel. time's wear, S?l d by "Your watch was always   Sf weight. To/V li/«1A  stood Z i years of Ao- weigh?, GIFT FREE  LUMINUDOWRIST NANDSOME OIFT FREE tive Servioe. Undoubtedly the llest watch I have ever WATCH Fullyiewel, had." Yours truly, led, 5yrs. 'warranty (Sgnd.) R. W. Nickel :2nd Lieut. case 17/6 Watchmaker to the Admiral?Y. 1 i 1f1 1 ?? HIGH 8TK £ ot I II nftcc of FISHEATERS C 0 DLOCKET B Also at Swansea, Cardiff Newport. 0 0 L D. LOCKET. Write to-day and ask for H. <<m«e)'< maney- g CASE OF FISHEATES B e aut If ul1y en- ■ saving Catalogues, and we will send the current N ? 6 Silver plated ???-s? n graved and engine H Catalogue by raturn, and further Catalogues as M m W Knives & Forks 1i5w//A w tr urne— d 0f1 | pulishEd. H. Samuel, 110, MARKET STREET, N ? ??Knives & Forks 1*5V//6 W t?ur"n?e"d ?0'<)// ??? ? MAMCHESTER. [ HjSAMUEL^TDJ ICENNAD HEDD. J PRIS DWY QEINIOQ YN Y MIl. T Golygydd, Pareh. JACOB JONES, Blerthyr. RHIFYN MEDI, 1917. OYNHWYSIAD: Y diweddar Mr. Johnny Jenkins, Gowerton, gan Mr Thomas Jones Preswylfa, Gorseinon. Dylanwad y Rbylef ar Gr. ydd Cymrn (parhad), gan M. Yr Eglwys Heddyw, gan Mr. Thomas Thomas, Pen- ywern, Dowlais. Cofnodioia Misol, gan y Golygydd-Bellach, Awn Rhap- om-Oynbadledd Stockholm-Gorfaeliaeth GywiJyddus-Befydliad Abertawe a Dehendir Oymro i'r Deillion. America a'l Ddiod Feddwol, Tdn—' Nazareth,' gan W. J. Edmunds, F.T.S.C., Pen- ydarren. Y Golofn Farddonol. Y Wers Sabothol, gan y Parch. Ren. Davies, Llandysul. f rw gad o s"dasr t*w i Yr 8Iw arferoi I Ddoebarthwyr Potell 2/3 A 119 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch 0 rg on,, W, Oarlile, Parch Fuller Gooch, a Oenhadaeth Ley- sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o Baen unrhyw an araD. G W r N 0 EulJ D CYMUNDEB ANFEDDOL W IF, IF-, c Ill. Anfonwch 60. am ddwy hotel sampl an Uyfryn arbennig, yr hwn a rydd wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddns, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 60,1 pob un 0 ba ral gynrychlolan nodd uwchlaw puml pwys ° rawnwln, wedi eu gwarantu yn thydd oddiwrth alcohol, surnl IIwgr, dwfr, lllw, non nnrhyw tater t roddi bias. Y mae felly, nid yn onlg yn Ddlod Iachtu a Malus, ond yn donlc cryt—Med dy glnlaeth Natnr—anmhrlsladwy I glelflonj neu He y mae angen maeth; adelledydd y gwaea. torwt ityched, a chodwr chwant bwyd. GaD., OJDwyI Non- Alcoholic INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae yn adferydd r gelllr el roddl I glelflon gyda pberflaltn ddyogelwch. Anfonlr Potel Belnt teT sampl, gyda nuutyllon lawn, yn rhad drwy y post ar dderbynlad ill 60. Welsh GrapexJuice Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a dean Onp, tree from infection, for com- manloants. Are you amongst the 2,000 CSmrches ? It not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHEND16 LN., Bbmliiglian.