Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y DRYSORFA GYNORTHWYOL. Cyfarfu Pwyllgor Gweithiol y Drysorfa yn Llandrindod ddydd Ma wrth, Medi'r neg. Oni buasai am ddrudaniaeth teithio, cawsai'r Pwyll- gor Cyffredinol ei alw felly y Pwyllgor Gweith- iol a alwyd. Ystyriwyd amryw gynlluniau i hyrwyddo'r mudiad, ac ymysg pethau eraill y cytunwyd arnynt, penderfynwyd ceisio sicrhau 50 o ber- sonau fyddant yn barod i gyfratmu 4ioo yr un, a 100 eraill o bersonau fyddant yn foddlon cyf- rannu £50 yr un. Gorchwyl mawr fydd hwn, ac nid heb ymdrech y llwyddir. 5 Bu gohiriad yr Undeb yn anfantais fawr i'r symudiad, ond er hynny daeth addewidiol1 newyddio;i i law am dros ddwy fil a banner 0 bunnau yn ystod y deng mis o Dachwedd, 1916, hyd Awst, 1917. O'u dosbarthu yn gyfundebol, saif yr addewidion yn awr fel y caillyn:- CYFUNDEBAU. ADDEWIDION. Oddiar Cyfan- Tach., 1916. swm. £ s. c. £ s. c. Abertcifi. 16 o o 73318 6 Brychcilliog 10 10 o 663 7 o C'fyrddin (Dwyr.) 10 o 1 1955 8 4 Eto (Gar.) 25 o o 398 7 6 C'n'foll (Ll. ac Eifion) 669 18 4 Eto (Gogledd) —— 951 2 5 D'b'ch a Ffl't (Dwyr.) 12 16 o -789 6 o Eto (Gor.) 59 10 o 837 o 5 Meirionydd 38 2 3 1179 13 11 M011 e —— 580 18 o M'gannwg (De) 773 18 o 2084 12 6 Eto (Dwyr.) 94 13 8 4567 14 7 Eto (Gog.). 10 2 6 1645 4 3 Eto (Gor.) 106 8 3 4234 8 2 mynwy 153 8 6 Trefaldwyn 45 10 o 522 14 o Penfra. 190 10 o 907 6 8 Lerpwl a Manchester 73 6 o 1050 6 o Llundain ——— 752 o 6 Tuallan i'r C y f u n- debau Cynireig 1039 7 7 2306 19 7 £2505 14 3 £26983 15 2 (Nifer yr eglwysi sydd wedi symud yw 380.) Dengys y ffigvrau hyn nad yw'r symudiad yn hollol ddifywyd er yr holl anawsterau—gwir- ioneddol a dychmygol-sydd ar ei ffordd. Gwelir mai'r Cyfundeb sydd wedi symud mwyaf ymlaen yn ystod y flwyddyn ddiweddaf yw De Morgannwg, ac y mae'r llwyddiant yno i'w briodoli yn gyfaiigwbl i ymroddiad a sSl un brawd, sef y Parch. Edmund Davies, Seven Sisters. Y mae'n amlwg fod Mr. Davies ar delerau da a'i frodyr yn y weinidogaetli, ac yn llwyddo i'w cael i llcwic1 Sabothau ag ef. Rhaid ei fod hefyd yn dderbyniol gan yr eglwysi, oblegid rhoir iddo dderbyniad croesawgar ymhob man. Y mae yntau ei hun yn credu'n augherddol yn y mudiad, ac yn foddlon gwneud pob aberth er ei lwydd. Hwyrach nad allan o le yw djolch hefyd i'r eglwys yn Seven Sisters am ganiatau cymaint o ryddid i'w gweinidog i wasanaethu'r Drysorfa. Yr Arglwydd a dalo iddynt. Saif; De Morgannwg yn awr yn drydydd o ran cyfan- swm ei addewidion, tra mai chweclied yw o ran rhif ei aelodau (tua 9,000). Cystvrus yw deall fod agos i hanner yr arian 1 wedi eu talu i mewn. Rhoir y manylion hynny eto, rhag dwyn gormod o'r gofod prin ar un- waith. Yr eiddoch. &c.. Borthygest, W. R?ss- HUGHES, Ysg. Medi'r 2ofed, 1917.

Tabor, ger Porthmadog. i

I - -PRIODAS

! Y ewmwil GWYN.

EIN CRT. I

Y Diweddar Barch. P.W. Hough,…