Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Horeb, CasHwchwr.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Horeb, CasHwchwr. I OYFARPOD YMADAWOL A THYSTEBU. I Uredem ein bod yn mynd yn brydton i gwrdd ymadawol y Parch R. W. Davies, Casllwehwr, nos Fawtth, Medi 4ydd. ond cawsom weld a? yr heol fud eraiU o'r un bwriad a, ni, ac erbyn cyrraedd y cape: yr oedd cynuHoidfa barchus wedi cymryd ei lie yn bared. Er fod ychydig amser cyn saith o'r gloch, dod yr oedd y bobi yn gysoa, nes yy oedd yno gynbulliad Hawn a pharchas. Cynrycbiolid yr holl ardai yn ei heIfenHau goreu i gyd-pob enwad yn ddi- wababan. Cymraeg- a Saesneg, yeo-hyda'r Bgtwys Sefydledig, wedi dod yno i dalu pacoh H'teuluoeddynymadaeL Llywyddwyd ga.n Mr. W Richards, un o swyddogion yr eglwys. DarHenwyd a gweddiwyd gan y Parch. G. P. Nicholas, Gowerton. Goadia.1 y Llywydd am ymada.wiad Mr. Davies oherwydd a&echyd, ac hyderai yn fawr Weld y dydd pan y byddai wedi ei adferyd yn "wyr, ac yn a)Iuog eto i ymaflyd yn y gwaitb gyda gwres a bywiogrwydd. _Cafwyd pedwarawd swynol dros bea, 'Safe in Glory Land,' gaa b!ant! M!- D J. Evans, organ- ydd yr eglwys. CySwynodd Mr. D. Thomas, BryNSvnnoa, ysgrifennydd yr eglwys am banner can mlycedd, cheqMe o X103 5g. Ie Mr. Davies, ar ran yr egiwys a.'r ardai a chyfeiUion, gsMi tynegi mewn geMau dethotedig a tbyner iawn 'od mwy etc iwanlyn.) CyRwyuodd Ni-irst) Jones wdslet watch <tMd bangle i Mrs. DAvies, a:' ran aelodau vr eglwys, gan ddymuao y goreu iddi yn y dyfodol ymhob 'nodd. Am na allai Mr. Davies siarad yno, dio!ohwyd ar ei ra.u e! a'i b'-iod gan y Papcb. W Morgan, Brycteg, am y cydymdcimlad gwerthhw! a sylweddol oedd wedi dod yn eiddo iddyt't a.m trwdfpydedd y pwyHgor i waeud y dysteb y *a.tn Iwyddiant mewa amsef mor fyr i swydd- ogion yr eg!wys am eu oaFedigrwydd mawr iddo a throsto yn ystod ei waeledd i'w frodyr YQ y weinidogacth o bob enwad am eu parod- cwyddi!enwieibu!pudpa,n oedd ef wediei droi o'r neil!tu i'r gynuHeidfa fawr oedd wedi dod yao y noson honno i ddangos teim!a,dau Parcbus taag ato, ac i bawb am bob cynhorthwy a aerchowgrwydd a weinyddwyd iddo ef a'i briod ymbob modd. Cafwyd adroddiad pwrpasori'r amgylcbiado Waith Tatmai gan Miss Eiddwen Jones Siar- adwyd ar ran'yr egiwys ymbeliach gan Md. Ben. Jones a 0. Harris, yn mynegi'r teim!ndan Soreu a'r dymaniadau uehaf. Oafwyd unawd Mtagoro! gan Miss Doris EvaNS—'Make new friends, but keep the old.' Cymerwyd rhan yrahenaeh gan y Parchc. E Watkios (B); D Morgan, Ktilay; Davies (Pi.) H. J. Davies (M 0 ); J. Thomas; Groves end; J. Evans, Bryn D. H. Thomas, Gorsainou,; ? J. Stephens, LlaneMi (gynt o Brynteg). Gwelwyd y Parch. J. E!!is, Waungpoa, yno Viedi hynny, yr hwn gyrhaeddodd p!m oedd y C\Vrdd ar waith. Oddioartre! yr oedd y Parch. 0- M. Davies, Waanarlwydd, a'p Parch. D. Blrwdwen Lewis, FeHndre, neu bua.sent hwythan yno. Dywedwyd pethau tyner a Charedig iawn am Mr, a Mrs. Duvies, a Swerthfawrogwyd y gwaith a gyua.wnwyd ganddynt yn ystod y naw mlynedd y baoat yn eu p!ith. Teilynga'r eglwys gymefadwyaeth am ei ffYddlonddb didor i Mr. Davies yn ystod tymor tnaith oi anechyd, a cbyugory meddyg ynantg Sydd wedi torn y cysyl'tiad. Pa.n ddeallwyd ei Md yn ymddoo!, awd ati at unwaith i baratoi "yatab; ac or mai ychydig wythnosau oodd saaddynt, Mcrbawyd yswmtardderchoi uchod, ynghyda'mwy sydd eto i ganlyn.' Mae clod m-%wr yn ddyledus i'r pwyligo? weithiodd mor egniol, ac yn arbennig i'r chwiorydd aethant o gwmpas i gasgiu gyda. chatonnau mor ewyUys- gar. GeUid enwi, ond ni fyddunt foddlon. Mawr dda i galon pob un ohonyct, yn wrywod a benywod. Gweddi dyner ae iraidd offrymwyd ar y diwedd; yn wir, tyaer iawn oedd y cyfan o'r dechreu i'r diwedd a phao yn canu Dan Dy fendith wtth ymadael,' yr oedd y Synonnau dagrau yn ymagojF ac yn ffrydio, a'r Heisiau'n torn yn yr ymdrech i ddibenn'r emyn. -=:====- ILLTYD. I

Saron, Maesteg.-I

[No title]

Advertising

Y Diweddar Barch. P.W. Hough,…