Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gad < < < Rhaglenni Oymanfaoedd Canu wedi eu-troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i I « < I Swyddfa'r a'r Cennad Hedd, Merthyr Tydfil. CO]OiS3#A gsks at 77 1 branches enable him to gil e bbiigglgg4er value than can be obtained elsewhere CALL and to oSer the worid's Soest exMaptex of exquisite Dia- TO-DAY I mMd and Gem Set jewaery, Watebei, Plate, &c., ? next to FACTORY DPnDlICAeCS C /W^" DIAMOND ?'"?S -s -LLL><\ See the magmficent display of t if u 11 y-c u t /???S??? diamonds in the windows to- .??S?? stones, 18 ct. ??S??y day and secure a bargain that ???. '?"  ij?. Gold OR will, increase invalue, and be    ?  ?C?9? a never-ending delight. Rail ??I???M'? SIGNET RING ?*? f?fM P?M up to M mi!M ??r )?? Latest design B xKniSi"HgnSu?n MHn ?" P'OhMM Of M/-   ?.e??. 9 ct Gold i:?.Gc!d,Mtwith <?tt'?M< OMWMH? ???3?????? ? ft C „„ a darter of 9 perfect lri«x Dfaummds, anting FULL TRIAL. 'I ?? )tm ? 5? BMOCH. S? ?. 6.? ??7 WIth Pendots 21s1- et The b"t Watch I ever ha d "L U C K T" ".1 Herbert Hospital, Woolwich, S.E., J J WEDDING RINC& August 30th, 1917-  SWid Gold, Life- Mr. H. SamueL te swear. Sold by ^tour watch was always ✓ J T1o0/f6e i1!<5/ t8i1'l • such a perfect timekeeper. m HI y sueh a perfect timekeeper. >^gjCTgg^^ll ?B?L????? ?? MANnSIM9 CIFT FREE {|v^U«i"VnlouMeK 'MtNOMWRtSTN Bl^fe^PSBBS!B9B9 best watch I have ever WATCH Fully jewel- 1 had-" Yours truly, led, S yrs. 'warran (Sgnd.) R. W. Saunders. Nickel 56 1 2nd Lieut. c a s e ■0 Il l ^l1! SmC? pnT? tBKET Also at SwaM?a, Cay? ?V<-?o?. 0 S C 0 L D. LOCKET. Write tMay MX ask for H. Samuel's meMy- ■ I CAS OF FISHEATE R.A tiJ en- ■ savjn0 catalogues, and we will send the current ? 6 SIlver plated FIsh graved and engine H Catalogue by return, and further Catalogues as Knives & Forks 15/6 turned ? published. H. Samuel, 110, MARKET STKEET. Knives & Forks 15/6 turned 21/. MANCHESTER. [H. SAMUEL, LTD. CENNAD HEDD. PRI8 DWY QEINIOQ YN Y MIS. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYDREF. 1917. OYNHWYSIAD: < Hedd Wyn' a'i Gadair Ddu, gan y Golygydd. Pte. Ellis H. Evans (Hedd Wyn), Trawsfynydd, Meirion, gan ei Weinidog, y Parch. J. D. Richards. inerohiad i Blant, gan y Paroh.^lRhys M. Rhys, Y stradgynlais. Dylanwad y Bhyfel ar Grefydd Oymru, gan M. Cofnodion Misol, gan y Golygydd-Denoanmlwydd- iant Williams, Pautyoelvn-Cuddiad Oryfder Williams, Pan tycelyn-Diplomyddiaeth Ddir- mygus-Profedigaeth Mr. Parry, Llansamlet- Annibyniaeth a'r Eisteddfod. Tbn-I Cartref,' gan George Evans, Trewilliam. Y Wers Sabothol, gan y Parch, ban. Davies, Llandysul. I'w gael o Swyddfa'r Tyst.' Yr Mw arferol i Lyfrwerthwyr. Potelt 1 2/3 A i 119 Defnyddiwyd gan Parob Obas. Spurgeon, Parch W. Oarlile, Parch Fuller Gooch, K Oenhadaeth Ley- sian. i Mabwysiedir ef yn awr gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a I Ohenhadsoth o flaen uurhyw un arall. GWINOEyUD CYMUNDEB ANFEDDOL WBLCE. Anfonwoh 60. am ddwy botel eampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth Fawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 60, pob un 0 ba ral gynrycMotam nodd awcbuw pum' PW,I o rawnwln, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiwrth alcohol, lurnl Ilwgr, dwfr, lUw, nem unrhyw fater I roddi Ntm. Y mae felly, ntd yn unlg yn Ddlod Iachua a Melus, ond yn donlc cryl-Keddyginiaoth Natur—anmhrlsladwy I glelflon, neu lie y mae angen maeth; adeUedydd y gwaed, torwf syched, a ohodwr chwant bwyd. dan y cynwys WELCIPS Hon- Alcoholic INVALID WINE Budd pur y grawuwln, y mae yn adferydd y gellir el roddl i glelflon gyda pherSalth ddyogslwch. Anfonlr Potel Belnt lei sampl, gyda manyllon lawn, rn rhad drwy y post ar dderbynlad 816c. Welsh Grape,Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, 10 providing a clean Cap, tree from Infection, for com- municants. Are you amongst the 3,000 duuchca ? I 1 not, l please, write tot Free Let, Literature, and Testi- monials, saying if samples may be submitted, naryiaoo Free by the Makers, TOWNSHEND16 LM., Birmingham. 11 t: fit..1t <C..T,;<iI:I