Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Gymanfaoedd Ganu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoneri < < < < Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. ? ???? ?gi?e bigger value than can be obtamed e!eewhere CALL?v  ? Md to oSer tbgeworld's.finest examples of exquisite Dia- TanAY! Gm Set Jewellery, Watches, Plate, branches enable him to «c., at next to C? ApTrtRY DRi IAEC #™% DIAMOND 5 beau- I jgT See the magnificent display of tifully-cut colossal sales at 77 largc ? ????????? diamonds in the windows to- ??<?Bc??, stooes 18 ct )fit ? Ty^jreSpfr.ry day and ???barg?nthat?''? Gold 25/. ? '????"? will increase in value, and be )""?????-? ? ????? a never-ending delight Ra!!?????? SIGNET RMC ? V fares paM UP to 30 miles   r ??!? Latest des i gn, £ W <V,T»A'faros paid up to 30 miles Latest design, ™ U'*rohMet *«'"  %?.??S?.e??B!?? ??? G°!f> DIAMOND MNC. and «°",r- ?,? .2?S??.  (/ TRIAL, I I ?-? ???? CD BOOCH. Set .<r?..t?J" Wlth Pendots had." "I DC K Y" Royal Herbert Hospital- m Woolwich, S.E,. )jLr J J[ED £ 5!JCI I Aug tjoth, 1917-  Solid Gold Life- Mr. H. SamueL te swear. S;ld b Mr. H. SaraueL always J ^JSght Vo7 /i i,s6/ s81f/f such a perfect timekeeper. M????L.?S????????? !?? ? /?w??' ?? ??L? HARupwOarSd:ü- GIFT  I has stod U vears of Ao' wupewigahrtd, GIFT FREE KaS Undoubtedly LUMmW8WRml the best watch I have ever WATCH Fullyjewel, had." Yours truly, led, 5 yrs. 'warranty (Sgnd.) R. W. Saunders, Nickel  Lieut. c a s e 17/6 IS ? A  jjlj I 11 f MI^ ^Ril I» MTOY& C 0 L 0 LOCKET AUa at Sa-ansea, Card%ft,\ v-•?,•»..v/ t  OF FtSHEATMS co L O. LOCKET. Write te?y )t? Ilk for H. Samuel's mMtey- ? I CAS OF FI8HEATERS B e aut ¡fully en I B saving Catalocues, and we will send the current N ? «;tvf.5 r ?n)at<?! x Fiim sh Catalogue by raturng and further catalo graved and engine 9 Catalogue by return, anil further Catalogues as Knives Forks 15/6 turned 21 E £ lis,»e«11- M.Sam)tet.?O. MARKET STREET, MANCHtSTER. (M. SAMUEL, LTD. CENNAD HEDD. PRI8 DWY GEINIOQ YN Y MILI PR!a DWY?CE!N!OQ YN V H!8.f Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYOREF. 1917. OYNHWTSIAD: Hedd Wyn' a'i Gadair Ddu, gan y Golygydd. Pte. Ellis H. Evans (Hedd Wyn), Trawsfynydd, Meirion, gan ei Weinidog, y Parch. J. D. Richards. A nerchisd i Blant, gan y Paroh.JIRbys M. Rhys, Ystradgynlais, Dylanwad y Rhyfel ar Grefydd Oymrn, gan M. Cofuodiou Misol, gan y Golygydd-Deooanmlwydd- iant Williams, Pautycolva-Cuddind Oryfder Williams, PaLtycelyn-Diploiuydditoth Ddir- mygus-Profadigaeth Mr. Parry, Lisiasaralet- Annibyniaeth a'r Eisteddfod. Tbn-I Cartrof gan George Evans, TreWilliam, Y Wers Sabothol, gan y Parch. isea, Davies, Llandysul. Tw gaei o Swyddfa'r Tyst/ Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. Poteli 2/3 2/3 & i 119 Defayddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, Parch W. Parch Fuller Goooh, a Oeuhadneth Ley- sian. I Mabwysiedir ef yn awr gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw an G W I N O EuD D CYMUNDEB ANFEDDOL E E C Ir-. Anfonwoh 6c. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, aydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. Cojq pob tui o bill zat gyiirychlolKn nodd uwchlaw pam' pwyi o rawnwiu, wedi eo. gwarantu yn rhydd oddiwtth alcohol, lurnl alvvgr, dwfr. lllw, non unrhyw later I roddi bias. Y fiiao felly, nld jn onlg yn Ddlod Iaehua a Melnl, ond yn donic oryf-Moddyginiseth Natur-anmbrlllladwy I glelfion, neu He y mae angen maeth; adeiiedydd y gwaed, torws myobed, a ohodwr chwant bwyd. Gau y OynWYI WBLCH% Noc A?lcohoUo INVALID WINE sudd pur y grawuwlny mae yn adferydd y gelUr el roddl I Kteinom gyda phetSatM ddyogelwch. Anlonlr Potel Belnt ff iampl. gyda mauyllon lawn, yn rhad drwy y port ar dderb alad 21 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, tree from Infection, tor oom- monlcanta. Ate you amongst the 8,000 CSiaiohes ? t < not, please write for Free Lit, Literature, and T'sott. moniata, saying It samples may be submitted, OaraUga Free by the Maken. TOWKaHEKOB, Lid.. BlrnlllClian.