Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

' BYDD FFYDDL,ON I'TH GYDWYBOD.'j…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BYDD FFYDDL,ON I'TH GYDWYBOD.' BYDD Ryddlon i'th gydwybod,' ?- Medd main o dduwiol fryd Wrthwyliopererindod Ei phlentyn trwy y byd ?; Hi chyngor gafwyd droionJj Pel angel ar y bryn, Wiii:1tI Yn dangos bro bendithion&l'1'11 lenaidynyglyn. Bydd Syddlon i'th gydwybod,' Medd tad yn llesg ei let, Tra 'i anadi wan yn darted, A'i droed ar drothwy!r nef Gadawodd lab i rinwedd, A'r sanctaidd yn ci bryd, A'i gledd o blaid gwirionedd Yn wyneb gwg y byd. Bydd nyddlon i'th gydwybod,' Yw prif ddyniuniad Crist, Uwch llygredd ffosydd pechod, A'i sanctaidd drem yn drist: Gad iddo greu Bethania 0 fewn dy gaJ on ddu Fe dry dy fyd yn Wynfa A swyn Hi wenau cu. Bydd ffyddlon i'th gydwybod Trwy gadw deddfau Duw, A dysg i eraill wybod Y Sordd i fythol fyw Wrth fyw y gorehymynion Ti get y ddwyfol fraiiit 0 ledu'r egwyddorion A gylyd do o saint. Paid bloeddio'r gorehymynion Ar briffyrdd gwlad a thref, ? Os bydol yw'r amcanion Wrth gefn dy nerthol lef Ond deffro o'i chysgadrwydd Dy galon ddu dy hun, Cyn gwysio dy ddiwydrwydd I ddeffro arall un. Bydd wrol, gan ymosod Ar bechod yn ddi-hedd, Er gweled llawer Herod Yn hogi llafn ei gledd Nac ofna pan niae Satan Yn erlid gweision Duw Pe torrid pen pob loan, Mae Crist o hyd yn fyw. Fe gred y byd ers oesau Mat bendigedig fraint Yw sathru'r gwirioneddau A thorri pennau'r saint Ymlonna dan dy groesau,— Yng Nghriot dy noddfa ,wnaed Mae mellt yr holl eriid iau Yn diffodd wrth Ei draed. Gwell iti oes gystuddiol Ar law yr ysbryd drwg, Na suddo i'r pydew damniol, Odanydwyfolwg; Cydwybod lan y Cristion A saif tra'r byd yn sarii, Yn herio pob pryderon Yn swn taranau'r farn. D.J.B. I

.DECHRED OEDFA.I

Advertising