Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

GWERSY, LL -I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWERSY, LL I -At 01,v,y,dd i I'vst. I b I SYR,—A tyddwch cliwi hynawsed a clianiatau. i mi, drwy gyirwng y TvST, i wneud apel ar ran yr Annibynwyr Cymraeg sydd yng Ngwersyll Croesoswallt ? Mae yma nifer luoscg ohonynt o bob parth o Gymru, a gwneir yr ymdrech fwyat i sicrhau eu cysur corfforol a'u lies moesol ac vsbrydol. Mae cvfarfodydd crefyddol y Saboth ynghyda'r cyfaiiod gwcddi wythnosol yn dra llewyrcliu: a theimlir yn ami awelon balmaidd y mynyddoedd tragwyddol yn t-t-eiddio dlwyddynt. Ychydig Sabothau yn ol cynhaliwyd cyfaffod pregethu yma, ac nid yn fuan yr anghonr gweledigaethau a dylanwadau y cyfarfod hwn. Yr ydym wedi darparu'n helaeth ar gyfer tymor y gaeaf, mewn cyfarfodydd pregethu, cyngherddau a chyfarfodycld adioniadol, ac edrychwn bawb ymlaen ani amser bendithlawn a llwyddiannus. Mae geiinym adeilad cyAeus iawn i gyfariod ynddo, neilltuedig i Cymry y pedwar enwad, ac afreidiol yw dweyd eu bod yn gwiieud y delnydd goreu ohouo. Cyrchant yno bob nos, ac mewn cymdeithas felys a'i gilydd, o swn y storm a'i chlyw,' derbyiiiant vsbrydoliaeth newydd i gyfarfod a goivnion ac anawsterau'r dydd dilynol. Trwy garedigrwydd ychydig gyfeillion, d?perir llyfrau a phapur Vogriicu yn rhad ac am ddiii! a theimlwn yii. dra diolchgar i'r cyfeillion hyii am eu diddordeb a'u cefnogaeth ymarferol. Mae angeii ? yr un. gefnogaeth arnom etc, a theimlaf yii sicr nad oes eisiau dim ond galw sylw aelodau eich lieg- Iwysi at y Haith hon, y gofalant na cha'r gwaith ddim dioddef oherwydd diffyg ariau. Mawr ydyw aberth y bechgyn af ein rhan, a mawr heiyd ydyw ein rhwymedigaeth niniiau 1'w cysuro a'u calonogi ar eu taith i faes y gácl. Bydd pob rhodd, fecliati neu fawr, yii dra derbyniol gaii Hich cywir, P. WALDO ROBBRTS, Senior Chaplain, United Board. 46, Welsh Walh. Oswestry.

Advertising

Rhiwmatic ae Anhwylder y Kidney.

Cyngor yr Eglwysi Rhyddion…

I Eglwys Minny-street, Caerdydd.

Advertising