Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gad < t < Rhaglenni Gymanfaoedd Ganu wedi euj troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i • < • Swyddfa'r Tyst' a'r 'Cennad Hedd, Merthyr Tydfil.   t ■ W precious stone S-v I can be so easily converte d into cas h at any time, as a Dia. mon d H. Samuel 's colossa i s al es an d vast resources ena b le him toofferyouthehan d I $*most an d most mjftjl$jja exclusive setings of J[ £ m 79/6 D i amon d & Gem-set ?? .?? ???? ??: Jewellery in the King- DIAMONK) ? 0..jf m £$ -?y jig (m/f(fjffiltzy dom, at P"ce' that AMD PEARL M- 4 m M$$M/m 15 ma k e every purch&teMMDANT. ?:??? lW k !Hf\ i bM8»in of tremen- dous value. Before num ^tti Y ? -?f sio ?"-????' ?y"'S'"t!teapoint ?g?  Samue l 's superb of inspecting H. jB?? DIAMOND AND GEM Diamond and Pearl Jf £ ?St RINGS. AM favomite Brooch, in h?H-mar- ?:???? )P?tt patterns. Exquisitely ked Gclld £ 3/10A^ir set in IS-ct. 25 i 1 J »i jj   1?%? ???L?a?SL??N?h.?B??? ?. ?<"?? ? ?? *')??' m ??uM?M A ?? ?)t< t!<?? jftT!! ?jj To-Day /l^JHwlffHWI Lt rargest Jewellers* I■ i???????? ? Tie N) w; t '11'1' v J 119 HIBB STREET I  ? n?"?" ?SPEC.tM? EN J ?3 '"B" STREET, DIAMONDS. Set .??S?? ? MERTYR. N? w»8aSfcim. in 18-ct Gold ????k in i ?:_ Gold, ????::? Write to-day and ask for H. &mMet'< money- ■ ?!0N???? JH 0 savino CatatecMM. and we will s?d the eu?ent ■ 'aUloGue by raturn, and further Catalogues as? ■ ???B??S???????M????St??? B ?P'"MM(e?M?? TM? .?Sa??e?). ?< 10?. MARMT STREET, ■ MANCHUfP rM.S"MIII.. Ion CENNAD HEDD. PRI8 DWY GEINIOQ YN Y MIS. Golygydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN HYDREF, 1917. OYNHWYSIAD: Hedd Wyn a'i Gadair Ddu, gan y Golygydd. Pte. Ellis H. Evans (Hedd Wyn), Trawefynydd, Meirion, gan ei Weinidog, y Parch. J. D. Richards. Anerobiad i Blant, gan y Paroh.,rRhys M.'jBhys, Ystradgynlais. Dylanwad y Rhyfel ar Grefydd Oymru. gan M. Cofnodien Misol, gan y Golygydd-Douoanmlwydd- iant Williams, Pantyoelvn-Cuddiad Oryfder Williams, Pan tycelyn-Diplomyddiaeth Ddir- mygus-Profedigaeth Mr. Parry, Llansamlet- Annibyniaeth a'r Eisteddfod. TÔIJ-' Cartref,' gan George Evans, Trewilliani. Y Wers Sabothol, gan y Parch. Jjeu. Davies, Llandyenl. I'w gael o Swyddfa'r 'Tyst.' Yr Elw arferol i Lyfrwerthwyr. Potelf 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spnrgeon, Parch W. Oarlile, Parch Fuller Gooch, a Cenhadaeth Ley- aiM. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwyei, Oapeli, a Uhenhadaeth o flaen nnrhyw un arall. G WIN 0 EIID D CYMUNDEB ANFEDDOL welch:. I Anfonwch 6c. am ddwy hotel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethau oddiwrth lawer o weicidogion adnabyddns, y rhai sydd wedi en defnyddio. I WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn w hafen y Grawnsypian- Melnsaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s. Ooil vob tiki a ba rai gyurychlolan nodd uweblaw pam' pwjra o rawnwln, wedi en gwaranlu yn rhydd oddiwrth alcohol. lurnl. xiwgr. dwtr. lllw, neu nnrhyw later I roddl blaa. Y mae feUy„ Dld)n antg yn Bdlod Iachm a Mehu, ond yn domtc 0 dygintaoth Natar-anmhrislad "1 112 nen Ue y mae angen mMth; adauedydd y I l-ior  a chodwr chwant bwyd. Gan y c ynwy. n.Tdooholic INVALID WINE sudd par y grawnwin, y Non Ur of roddi I glemon gyda pherffal$K mae yn a<Uerydd y getUr et foddi t demon gyda phedalSh ddyogalwch. Anfonlr Potel Belnt fel sampl, gyda nMnyMen lawn, rn rhad drwy y post ar dderbynhd ? ft Welsh Grape Juice Co., Ltd., S&raeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches bava sabstltated Individual Communion Cups, so providing a clean Cap, free from Infeotion, for com- mnnlcanta. Are you amongst the 3,000 Churcho ? I ] not, please write for Free Lit, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Tree by the Makers, TOWNSHEND16 UtI.. MrartRgllUi.