Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Cymdeithas Undebol Merched…

Advertising

[No title]

Lloffion Cymreig

CAROL BLODAU'R GWANWYN.

Cyfrinach Dyn Egniol. ----

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfrinach Dyn Egniol. AD KXILL IECHYD A NERTH LLAWN TRWY DR. WILLIAMS PINK PILLS. Daw adegau o wendid i'r dyn cryfaf pan fydd angen cynorthwy ar y corph. Fel engraifft a rhy- budd ceir achos Mr Charles Vosner, yr hwn a cnill- odd glod fel ccrddwr. Ond y mae gan Mr Vosper adgof fyw am un redegfa, fel y casglwyd gan oheb- ydd v "Bournemouth Guardian." Am unwaith yr oodd nerth Mr Vospcr wedi ei adael. "Yr oedd rhywbeth o'i le gyda mi." roeddai, "a rhoddais et i lawr i effeithiau anwyd mvnych. ac ar ol y ra- yr ooddwn allan o hwyl nes i mi ad-enill fv Ma. C. Vosper, weil-knmcn walk- r, owes his retttWfd health to Dr. Williaiius' Pink Pills. yni trwy Dr. Williams' Pink Pills ychydig wyth- nosau yn ol. "Saer ydwyf wrth fy nghvefft," moddai'r rhedwr pan welwyd ef yn Mel- bourne, Granville road, Upper Parkstone, Dorset, "ac hvd yr amser a nod- ais yr oedd genyf iechyd a nth i bob math o fabol- gampau. Wed'vn dacth fy helbulon yn gyflym. B)in- wn gyda'r ymroddiad lleiaf, nos yr ofnwn nas gallwn redcg byth mwy. Dvoddef- wn oddiwrth isclder a gwendid, gan gysgu'n drwm ar bob adeg. Ni chawn flas ar fy mhrydiau. Weith- iau toimlwn yn dra gwan- ilyd a chrynai fy nghoesau. Yr oeddwn yn anfoddlawn i ymarfer, ac aethum wacthed nes oedd cerdded yn Hinder i mi. Ni theim- lwn fod ganyf fywyd. ac yr oedd y gwaith lleiaf yn fy mlino. "Collais agos i 14eg pwys mewn pwysau, ac aethum mor welw nes y sylwai fy nghyfeillion. Vna daeth cyfnewidiad ihvfodd. Iacha- wyd fy mrawd Henry, a ddyoddefai oddiwrth dys- pepsia. trwy Dr. Williams' .Pink Pills for Pale People. Dechreuais inau eu cymervd pan oeddwn waothaf. Siiiolodd fy ysbryd ar ol dau ddogn, ac yn raddol ciliodd y digalondid a'r blinder. Gwellhaodd fy ngwynt a'm nerth, nes wyf yn awr yn well nag er- ioed o'r blaen. Cymerais dri blwch o Dr. Williams' Pink Pills i gyd, ac iddynt hwy yr wyf yn priodoli fy feriad llwyr. Mae dynion yn gyffredin yn ddiofal yn nghvlch eu hiechvd. a'r canlvniad yw fod eu digalondid a'u gwendid yn myned yn ddirlethiad. Ceir anhwyl- derau y giau yn llethu v cyfansoddiad ac yn nori mai anmhosibl yw talu sylw i waith, ac fe arweinia hyn i Xychdod Cynar. Parlysdod, a Locomotor Ataxy. Mae ymborth i'r gewynau gweiniaid a'r gwaed yn Dr. \V illiams' Pink Pills, a dyna paham v llwyddant gyda Chryd-cvmalau, Sciatica, Neuralgia, Dawns St. \itus, a gwendidau gicuol dynion a merched. Gwollhant hcfyd Anaemia. Diffyg Treuliad, Bell, Eczema, Anhvvylderau v Kidneys, a helbulon merch- pd. Ond nid oes ond Dr. Williams' Pink Pills for Pale Peoplo pur yn offeithio gwellhad; nid yw efelychiadau yn gwella neb. Edrvcher am y saith gair ar bob pecvn, neu oS vn amheus, anfonor yn uniongyrchol at Dr. Williams' Medicine Co., Holborn- viaduct, gan amgau 2s 9c am un blweh, neu 13s 9c am chwe' blwch.

Advertising

ALAWON CYMRU. j

[No title]

Advertising

Advertising