Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

--QUOITS..

Advertising

=::=::--".-:....'.":!_-":::---;;;'::"'k.-:'=...!..:";'.::---::.:-:>.';""'-'-""-"'-';:;..…

[No title]

[No title]

I IEVENTS OF THE WEEK.

A CURE FOR ECZEMA. —i

Y GOLOFN GVMREIG "'-------"''''''----''''''''''''''''-'----''''''''''''''-'''''--

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GOLOFN GVMREIG Y Farddoniaeth, Llyfrau Cymraeg i'w hadolygu, &c., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: -Mr. E. T. John (Ieuan Dyfed), "Glantaf," 33. Brouheulog, Penydarren, Meithyr. Dirwest, Ymyfed, etc.—Y mae y person hwnw na fedr amgyfftred beth ydyw. cyng- hanedd mewn refyllfa hoUol anobeithiol pan yn myned i geisio gwneyd englyn. Ym- ddengys i ni rcai yr unig amgyffrediad sydd genych chwi am englyn ydyw fed nifer pen- nodol o sillafau yn myned i'w gyfansoddiad. Treuliwcli chwarter 11awn yn yr "Ysgol Farddol" cyn oeisio gwneyd englyn arall. Y Gwanwyn. — Dypia awrli fechan, dlos, gryno, a. choetheclig. Yr oedd yn dda genym glywed oddiwrthych a ohael ar ddeall nad yw eich deheulaw wedi anghofio ei medrus- rwydd yn y gcif farddol. Daw ailan mor £ ua:> ag ayejd ..besibj., f S"PL'_ -Y' lawer .i 'rvd-W<!ied. •a chAvl, a hefyd i farh'u yiri- wahanoj. ,Y c"wae._th«rf ,jn nylyn a r' arferi-ad j,yw ca;m-d(lefnydii wneir i/r Sabbath,' PROMAD Y Dti^TIt)L WRTH FARW. GweJaf nad oes gwir golyn—i angau, Na ing i'r credadyn; Y iasau gaf, Ieeu gwyn, A'u tarfa ar y terfyn. Merthyr Vale. E. W. Y PARCH. H. P. JENKINS, SARON" ABliR \IAN. Y eiriol-"Jenkins Saxon"—hoew hidla Hyawdledd f el aton; Dyn y llu, a doniau ilon, j Gerir" gan bawb, yw'r gwron. I Aberc.vmbci. Aiaw Sylex. r Y GWANWYN. Darfu y Gauaf i—cyrhaeddodd derfyn, Dihunwyd anian, daeth eto Wanwyff: Ganwyd bywj'd, do, yn mliob eginyn, A holi ir Gael mown hardd wisg, 'rol gadael y plisgyn, Ydoedd am clanynt, yn cloi eu hedyn., Hynod o effro yw nwydy dyflryn, Abl a di-wael yw swyn y blodeuyn Gwelir y goedwig yn fyw, pob brieyn A neidio arnynt a-'pheraidd nodyn I'w daro adcryn-àni ei bod Yn aur amod, na. rwyrnir ei emyji. Heolgerrig. Telob Ts BLODEUGLWM Ar fedd' y diwecldar Mr. Johp Lumley, Pengarnddu, Dowlais, a hunodd Iai^ y Dyrch- afael, 1909. Tad, priod tyner, dyn, GWLr benaeth mewn eglwys j Cabolodd lawer un I'r burlan Baradwys. Cwynfanus yw'r galon gan hiraeth ft^gloes, A phawb yn aiarus,—ond cofiwn y Groes; lVlae hon yn dystiolaetli o obaith a gawd- Fod Iesu mewn trailed yn Dduw ac yn Frawd. Per ydoedd ar y llawr, Fel sawrus ardd flodau; Pelydrai ynddo wawr Nefolaidd rinweddau. Doeth athraw yma fu, A didwyll Gwir garai Iesu cu A'i ryfedd fawr gariad. Cwsg, blcntyn, hyd daw bloeda Archangel y codi, Ac yna cei ar Dy 'gyfiawn goroni. Dowlais. Galaewb. TYNU TUA'R BEDD." (Fy mhrofiad o dan effeithiau y "cryadod.") 'Rwy'n odrych heddyw'n gryf fy ngwedd Oud bedd 'rwy'n tynu:' A buan, buan, bydd fy nhraer" Ar drothwy gwiad goleuni. Y mae'm gwynebpryd yn rhoi sail I'm ffydd i aii-obeithio, Ond marw "rwv'—'rwy'n gwel'd bob dvdd, Fy nhy o bridd sy'n syrthio. Wrth edrych ar fy ngruddiau, maenA Yn heirdd fel grudd y rhosyn: A'm llygaid dd'wedant yn ddi-nam Ca.f fyw am lawer blwyddyn. Ond marw 'rwyf,—nid tystion gau Yw hyll glefydau'r "cryndod": Maent oddiar eu huchel sedd Yn dweyd, "Gwna'th fedd yn bared. j Yn nghanol hawddfyd, Cofiwn byn, Daw terfyn ar ein gyrfo.; Gweddiwn Dduw, a byddwn ddoeth, Cawn gyfoeth lor yh hoddfa. Mae angau'n sisial yji fy nghlust Am geisio Crist yn Geidwad: Mai marw 'rwyf— OI ■ am gael ffydd Cyn dydd fy. ymddatodiad! Penydarren. BlodeuSOJ. AR FARWOLAETH PLENTYN. Gwj^wodd y mebyn. Prydferth ei Hedodd yn sydyn Adrd i Hedd. O'r bwthyn gwledig f" Ciliodd ei wrid: ) Nid oedd ond benthygf Yma'n y byd. Heddyw mae'n ddedwydd Fry yn y Nef, Mewn gwir lawenvd<i A'i gariad Ef. Gwenu wna yno Mewn haf o hyd, Heb bechod arno, A gwyn ei fyd. Harrow. LLmol WYJUb GALARGERDD AT 01 Miss Edith Jones, Ysgol-feistres, 6, Cross Morlais Stt, Dowlais. Hatrdd wyryf rinweddol oedd Edith, Llwyr deilwng cael coffa mewn c" Am gerdded trwy'r byd mor ragorol,, A chadw ei gwigigoedd mor Swn hiraeth a phrudd-der o-i cholui A glywir gan fychaii a mawr: Aneirif frwdi ddagraua. gollwyd Pan dynwydl ei phabell i la Llefarui yn fwynaidd a siriol, Nis gailodd bairablu gair croes GwnaeSi bawb a'i hadna.bu'n gyfeillion, Un gelyn fu ganddi trwy'i hoes; A gelyn ei Cheidwad oedd hwnw, Ymladdodd i'w erbyn heb ball, A llwyddodd yn rhyfedd i ddifodd Picellau gwenwynig'' y fall. Crefyddol oedd Edith yo. mhobman^ Llawn ydoedd o anian y Nef; Ei chariad atburdebyn <lanllyd, A'i ffydd yn ei Dnw ydoedd gref; O'r Beibl y sugnodd ei chryfder, Enillodd ei chalon yn llwyr Hwn gym'rodd yn llewyrch i'w llwybrau, Myfyriodd ef fofreu a hwyr. Fe lanwodd ei swydd fel athrawea Nes enill edmygqdd a pharch Hir gofir y plant gyd a'u blodau Mewn dagrau yn cuddio ei Dyma'r athrawon sydd isiau, Am danynt cyfodwn em ilef, I tldysgu y plant bethau'r ddaear, A'u harwain yn, llwybrau y Nef. Ymroddiad. cysegriAd. -a llwyddiant Nodweddent ei bywvd yn wir; Parwvdydd ei chfirtref" bregethant Ei llwyddiant addysgöJ yn glir; Bir gofir ei thaerion wfeddiau, Mor ddifrif dyrchafai i lief, Am gymortli ifyw yn rhinweddol, A theilwng o deulu-y Nef. ■ .■ Daeth angeu at hpn yn ei oreu, Ei denu i huiio awetb. Ac felly, heb deimlQ, ei golyn, 1 Atlesu dan wemji yr aeth: Hoff deulu, ua wylwich, heb obaith, Mae Edith vn nghanol v oor. Yn ca.nmol ei Pht-ynw^. a'i Cheidwad1, A'i moliant fel llanw y mor. Caeracca. ,Wm. THOKAs. "YMDDIRIED YN Ymdidiried wnaf yn Nuw, Fe'm tywys tua'r Nef; Ni siomwyd neb, nA. neb etrioed A gredodd ynddo Ef. Ymddiried wnaf yn Nuw, "Yn nghanol 'stormvdd byd: Ei gadarn law a'm dwg i'r lan. I'r Ganaan dawel, glyd. Ymddiried wnaf yn Nuw Ar wely cystudd prudd; Can's yno Diddanydd Mawr, Gan droi fy Koa yn ddydd. Ymddiried wnaf yn Nuw, Er dioddef llymaf loes; Y chwerwat gwpan dry yn win Wrth edrycbttr y Groes. Ymddiried wnaf yn Nuw, Er pechu gvdol oes; Fy meiau mawr fe'i gyich yn Jan Yn ffynon goch y Groes. Ymddiried wnaf yn Nuw, Pan ddelo terfyn oes; Ar gappan drws fy netladd fach Taenellwyd gwaed y Groes. Yrnddiried wnaf yn Nuw. Wirth entro'r wlad ddi-loes, Mae'r cawg a.'r gwaed o fewn fy"' liawj Rhinweddol waed y Groesv Ymddiried wnaf yn Nnw, Yn nghanoJ corau'r Ndf; A chanaf byth am rin y gwaed A ddaeth o'i yfctlys Ef. Ymddiried wnaf. yn Nuw, Tra f'enaid bach mewn bod; Ar ,fryniau anfai-woldeb gwyn iddo fytbol glod. Abcrfan. Wm. Williams.

FREE TO LADIES.

Advertising