Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Y GOLOFN QYMREI6. ¡....._,-............_....

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GOLOFN QYMREI6. ¡. Y Farddoniaetb, Llyfrau Cymraeg Fw oadolygu, &0., i'w danfon i'r cyfeiriad canlynol: ♦—Mr. E. T. John (Ieuan Dyfod). "Glantaf," 23, Brynheulog, Penydarren, Merthyr. Y GLOWR AR T TBAETH.—Nis gallwn yn bre. teenol addaw dim o berthynae i'r pennillion hyn. Os daw gofod, o fewn amser rhesymol, cant ymddangos. Nid llawn, ond cyforiog ydyw tein bwrdd ar byn o bryd. YR HEN WRAIG WEDI FFAELTT AB T FFORDD. —Englyn campus-t-eilwng o ben a chalon y Ðardd. ADGOFION MEBYD, etc.—Prydferth a naturiol t-el arfeyr.- ,Y y rhan fwyaf o honom, enwedig yrbai a ddygwyd i fyby yn y Wad rliyw adgofion tebyg. Y DOitTH DDU.—Dau bean ill bach, yn llawn nwyna-nt a. synwyr cyffredin. Diaipeu mai ba: gwfenxtSi KWPWtak fcpjyddo, fe' "y^dy^fedant ■$&yt eia|n» jaefcusaiiL ps^aeUir ei gaeJ^^h "ddi^wgr. Y itia/e 'y 1^1 h&cldyw wedi myncd mor anniwall o drachwantus, fel y mae, er mwyn budr-alw, yn barod i lygru. popeth. Nid yw hyd yn oed y bars. a fwytawn yn rhydd oddiwrth ei reibusrwydd halogedig. Djgon posibl, er hyny, y gwneir gormod o ff.wndwr ar y cyfan o wrth-ddadl "bara du" yr Almaenwr. Dvwcdir mai "bara rhyg" ydyw. >Y mae llawer o honom yn ddigon hen i gofio am fara cvffelyb yn cael ei ddefnyddio mewn thai o siroedd Cymru ers ychydig fiynyddau yn ol, os nad yw eto yn cael ei fwyta. mewa rhai parthau. Yn "Shir Gaer" gelwid ef yn "fara shipris." Cyfansoddid ef o haidd a. cheiroh wedi eu cyd-gymysgu. Weithiau byddai y grawn yn cael eu "cymysg" cyn eu hau, ao felly yn cyd-dyfu, yn cyd-addfedu, ac yn y diwedd yn cael eu eyd-falu. Brydiau eraill byddai y blawd haidd a'r blawd ceirch yn cael fiu cyd-gymysgu yn v nos. wrth bobi y bara. Pan yn cael ei wncyd yn briodol, byddai hwn yn fara biasus iawn, a sicr yw nil. fu erioed iachusach bara. GWAKWYN EISIOES. — Yn ein nesai oe yn fcosibL —: o: Y LLENOR. I Y lienor di-ball ei anian,—a rydd I Ini'n rhad awr diddan Ao arwr desth gwr ar dan-mwn egwyl, I'w wlad anwyl ymleda ei hunan. Penydarren. DEWI. o TYLODI. Bod yn diawd, anffawd fawr yw,—a ilwydrew Llawdrwm ar ddynolryw; Qoddiwr bedd. er claddu'r byw Cyn eu hadsg, gawn ydyw. Absrcwmboi. ALAW STLEN. o: Y DIODDEFAINT. Dyma Geidwad pechadur—yn rhoi lawn enaid mewn llafur! Er yn isel, gwel o'i gur Acw oesau'n cael cysur. Cref fu hirlef Ei fawrloea Yn nghil ardd, ac Angel roes I'r Glan gusan o ^vsur— Ow! 'r chwys coch! oer-ehwys y curt Draw yn y cwm, trwm fu'r trin- I Dduw wylo ar ddeulin. < » Er oer ing ar awr angau, A rhyw nos" hir yn ncehau, Rhin gwaed fy nhirion Geidwad A'm gesyd fry'n Nhy fy Nhad. bowlais. W. H. D. —* o: LLINELLAU u ymadawiad Mr. Evan Bevan, Ynyshir, i i fod yn Oxuchwyliwr Glofaol yn Nghaaol- barth AfFrica. Mae'r cyfaill, E. Bevan, O'i fwriad yn gyfan, j Ar fyn'd i gael trigfan, Yn Affrica bell; O'i fodd yn fwriadol, ''<oj Fel dyn penderfynol, Caiff daith hir-barhaol I'w babell. Ffarwel, gyfafll anwyl, Mae deall y gorchwyl fel rhodd yn ei ymyl, Bob amaer o'i blaid; Ca/r fraint 'nol ei arfer 0 weini cyfiawnde-r$ Hyd angeu ar gyfer l' Angenrhaid. O'i gariad fel gwron > i Bydd bellach yn ffydon f, 1 Fe] brawd i'r brodorion byw yn on rnysg S Ca'r hawlfraint i'w tywys t 1 weithio yn weddus Fel gweithiwr tra hwylus t Dan addysg Oiiff ddysgu'r Kaffiriaid, *1 I Y rhai sydd yn weiniaid, Nad yw fel caei>h-te;striaid Yn dyn du. Rydd i'r dyn-ion aoon Yn eu goruchw^lj^a Fel bu i'w gym'dogion Yn Nghymru. Mewn rhwyag mae'r anrtegioa Roed iddc fel rhoddion, Yn dweyd fel gwir dyataon Ei fod yn cael parch. (iyn ei ymaidawiad Daeth llawer dan deimlad Pruddglwyfus, gwir ganad J} I'w gyfarch. i" Jaed gryfder i groesi | ^ros wyneb y weilgi, Tel morwr yn heini', Nes cyrhaedd y wlad: I fod eto'n fuddiol Fel meistr dymunol, A'i fedr yn unol A'i fwriad. Y cri yn ein owyfafan Yw—"Tyred yo fuan Yn ol i dy drigfan AT dir Gwalia gu; j Mae llu o'th pydnabod v Yn Nghymru mewn cytcuxl 1 Bob amser yn barod f I'th barchu." V Treharris. D. EDWABDS.. ■—.—: 0 FFERMDY BRITHDIR UCH (BITDDUGOL.) Dihafal hen adfeilion V Sy'n gwvlio swyn J glyn" Gan wrandaw per gaheuon' Mewn bri yn dyrchu'r bryn, i I farw rhwng dy ruriau, Yn adsain fwyn a chu, Mal swynion meJus eeinisa Aur gylfin 'deryn du. Digyfryw yw'th adgofion, ? Mor fwyn a "Chymru fu" I Iach odlau dy; chwedleuon I A'u swyn yn synnu sy'. r, 01 bri eydd ar dy lwybrau y Draws bro a thros y bryn", A'r wig ar dan o liwiau- Yn harddu clog y giyn. O'r heinyf werdd gynghanedd A ddaw hyd at dy ddor, A nwyf o bur dangnefedd Yn acen AIm y cor; A briaill aur y broydd Ar ddawna a. rydd i ni Eu gwenau—swynion gweunydd Ar Brithdir geir mewn bri. 11" FochriWt J. W. o: r ER COF 'Am May a Brinley Davies, dau blentyn Mr. l-' Mrs. Davies, 15, Garden-row, Well-street, t>owlais, gladdwyd yn ddiwedwy ferch yn 'b&dair-ar-ddeg, bachgen yn ddwy-ar-bym- oed. Dau flod'yn tlws yng ngardd yr oee Drwy ingol loes a dorwyd, Ond cyn i angau dd'od i'w cau, Prydferthach dau ni welwyd. Yng ngwanwyn bywyd gwelwyd Yn mysg y drain yn tyfu: A'u persawr hyfryd dal Nee gwneyd i'r anial wenu. t Derbynient eu hadnoddau pur 0 lanercb cywir crofydd Anadlent ysbryd Gwynfa wen, v. Ac awel "pen y mynydd." Eu hawydd oedd cael gwisgo gwedd, Arddunedd "Rhosyn Saron," rhoi ei ddelw hardd drwy Sydd Ar lechau pridd y galon. Edmygent wynder bywyd cu Hoff "Lili y dyffrynoedd," Gan dynu maeth o'i natur wiw I feithrin byw ysbrydoedd. Dadblygai'r ddau dan wlith y Nef X Mewn cartrof hynod ddedwydd; J Dan gysgod edyn rhiaint cu, Yn parchu llwybrau crefydd. 1 Eu perarogledd daenau dros -J Yr achos yo Monab: v presenoldeb yno "r Coroni llawer oed fa. Ond yn y man rhyw gwmwl du teulu hylon: Esgorodd hwn ar boen a gw 'Roedd angau yn ei blygion. O'i fynwes oer gollyngwyd th, R'odd "May" mewn eaeth gadwynl, A throi yn fud ei bywyd bach, 'i. A'i gruddiau iach i welwi. Nid digon hÝn-fe welwyd "Brio'* Yn teithio glyn marwolaeth; 1 v Gad aw odd dre' lie bu am dro Am fro'r trigfanau helaeth. Rieni hoff, nao wylwch mwy, Mae'r plant uwch clwy' a golld, A'u tynion dannau'n rhoddi mawl Yn myd y gwawl a'r gwynfyd. Eu cyrph a. roddwyd yn y bedd, LIe maent mewn head yn huno: Cant yno orphwys hyd nes daw Y 11a w udgorn hibi. Dowlaia TAMO. J 10 ..¡.A "wi

EVENTS OF THE WEEK.

GOLF.

Advertising

THE NORTHERN UNION GAME

THE ASSOCIATION GAME. ^

Advertising

IFAAlt.ftf,Eo LADIES.-

Advertising

CLARKE'S B41 PILLS

Advertising

THE NORTHERN UNION GAME