Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

DOSBARTH DOLGELLAU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DOSBARTH DOLGELLAU. Cynhaliodd y Methodistiaid eu cymanfa flynyddol yn cynwys 18 o Ysgolion Sul yn Nol- gellau, dydd Gwencr, Mai 31 an. Yr oedd y cynulliadau yn dda a llwyddianus. Holwyd y plant gan y Parch. J. Williams. Mr. E. J. Edwards, yn arwain y canu. Rhanwyd Gwobr- wyon a Thystysgrifau. Holwyd y dosbarth canol gan y Parchn. M. Roberts, Llanelltyd ac R. Rowlands, Corris. Treuliwyd cyfarfod y nos fel arfer mewn canu tonau cynulleidfaol dan arweiniad Mr. Robert Davies, ac yr oedd y canu yn bur effeithiol. Rhoddwyd anerchiad- au gan y Parch. Hugh Roberts, a Mr. Edward Griffiths, a Dr. Edward Jones.

TALYEONT.

O'R F F A U,

TY'R ARGLWYDDI.

TRO I'R AIPHT.

CORRIS.

ABERYSTWYTH.

BWRDEISDREFI MALDWYN.

Y NEGESYDD.

DYFFRYN DYFI.