Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

UNDEB YSGOLION GOGLEDD CEREDIGION.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

UNDEB YSGOLION GOGLEDD CEREDIGION. Cynhaliodd Annibynwyr Gogleddbarth Cer- edigion eu cymanfa gerddorol a phynciol yn Nhalybont dydd Mawrth (Mawrth gwyn), pryd y daeth llu o blant a phobl mewn oed ynghyd i ganu mawl i'w enw Ef, o dan arweiniad y cerddor medrus ac adnabyddus Mr. D. W. Lewis, F T.S.C. Trefnwyd y cyfarfod boreuol ar gyfer y plant, pryd yr oeddynt i gael eu holi yn Hanes lesu Grist a'r Fam a'r Plentyn," a datganu y darnau oeddid wedi fabwysiadu at y Gylchwyl. Dechreuwyd y cyfarfod hwn am haner awr wedi deg, drwy i Mr. J. R. Jones, Salem, ddarllen cyfran o Air Duw ac anerch gorsedd gras. Yn absenoldeb y llywydd apwyntiedig, cymerwyd y gadair gan y Parch. R. E. Jones, gweinidog y lie, yr hwn, wedi anerch y gynulleidfa ar ychydig o eiriau agor- iadol cymwys, a alwodd yr arweinydd at y gwaith a ymddiriedwyd iddo, ac yna cychwyn- wyd yn galonog ar waith y dydd, ac yr oedd yn hawdd gweled fod pawb yn ymaflyd yn eu dyledswyddau a gwneuthur eu rhan mor drwyadl a chanmoladwy ag ydoedd bosibl. Wedi i Mr. Lewis anerch y plant, a dymuno yn dda iddynt, aed ymlaen i ddadganu y darnau canlynolPan gilia'r niwl" (H. Howels), Plant y tonau" (Odlau Mawl), "Fe genir byth am hyn," "Dygir ni gan cngyl." Rhwng y darnau uchod holid y plant yn fedrus gan Mr. D. Williams yn yr hol- wyddoregau a nodasom eisoes, a chafwyd cyf- arfod boddhaus ymhob ystyr, fel na fydd yr un petrusder mwyach yn meddwl y pwyllgor mewn darparu yn helaeth ar gyfer y plant yn y dyfodol. Dechreuwyd.y cyfarfod dau o'r gloch gan y Parch. IVillianis (B.), Talybont, a chymer- wyd y llywyddiaeth gan y Parch. J. Davies, Bethesda, yn lie Mr. Richard Jenkins, Winllan, yr hwn a alwesid gan ei Arglwydd rhyw fis yn ol i gadair uwch yn nghymanfa a chynulleidfa y rhai cyntafanedig." Gwr di- absen, a diwenwyn, oedd efe, ac yn dwyn mawr sel dros weithrediadau yr enwad y perthynai iddo yn y cylch, fel yr oedd yn chwithdod gweled ei le yn wag dydd y gylchwyl yn Nhal- Y bODt; 6to, "yr Arglwydd a ddarpar." Gwnaeth Mr. Davies gyfeiriad tyner ac anwyl iawn at yr ymadawedig, a'r golled yr oeddynt hwy fel eglwys yn Bethesda wedi gael yn ei symudiad, canys un o golofnau yr achos yn y lie oedd y diacon da a ffyddlawn hwn. „ l?^ganwyd y tonau a ganlyn:—" Danville," alfaria, "William Evans," Nicea Beverley," "Troyte," "Haydn," Nant, an, ar anthem "A bydd arwyddion" (T. Wil- n?vSn yr• h/n,- a• ddy.?odd gyfarfod hwyliog y P ydnawn 1 derfyniad hapus. <^DIChreu^d y cyfarfod olaf am s-;o o'r vso-ol Jenk)'n Williams, Coleg y Brif- iaeth'vn iryStwyth' a chymerwyd y llywydd- C S EH>"AR Y TREFNIANT SA" Mr. Edward Jones, o eiHauLddiolCcvn7l ^1^° ychyd-iff 1 ydd at ei waith Yn! ° TV" ,? £ Vem" hoeliad," « BrunsI>tC^dTyt0n^'cS0es" fyrddin," Glanleri Josoph, Caei "1 irvni, r V, IJangoedmor," :^n"'„"Wynnstay," i'r anthem dau frawrt 1 C^r. Parry). Yr oedd aau trawd cymwys, Sef Mri Richard Tones Clarach, a T. R Nuttal r S. aia J°?cs> hannwimtm !!■>,•' Cwmerhn, wedi eu arfodydd na^v anerchiadau Yn Y cyf- Ond vn nJwv,; P{rdna^ a'r Hall yr hwyr. mheli o-V(fa ,]e od >'r amser wedi rhedeg yn dymunasant ''r felly y bu er Wl hesgusodi am y tro, ac fe-Ily y bu, er fod hyny y tlin genym, gan fod y cyfeillion wedi darparu eu hanerchiadau erbyn yr amgylchiad. ,,y Yn ystod y cyfarfodydd gwnaed yn hysbys ganlyniad yr arholiadau yn y gwahanol safon- au gan yr ysgriienydd, a chyflwynwyd tyst- ysgrifau prydferth i'r rhai llwyddianus can- lynol:- DOSBARTH DAN 10 OED-' Y Fam a'r Plentyn.' o ysgol Baker Street.-E. Meredith, E. Thomas, Johnny Jones, T, J. Humphreys, Cledwyn Meredith, Elsie Lloyd, Margaret E. Humphreys, Louisa Williams, Blodwen Humphreys, Ethel Evans, Dellis Evans, Mar- garet J. Jones, Florence A. James, Jenny Thomas, Marian J. Peters, Mary Evans. Pt,i-zliiaes,g-las.-E. G. Jones, J. Owen Roberts, Annie Parry, Polly Jane Jones, Henry, Eleanor Simon, R. Jones, T. H. Pugh, R. Pugh, D. Pugh. Claroclz-J ohn Meredith Edwards, Evan Morgan Jones, Thomas Rees, Anne Maude Edwards, Jane Davies, Catherine Davies, Thomas Jenkin Jones, Lilian Mary Edwards, Ivis Rose Edwards. LÙmbadarn-Ðavid John Pugh, Ernest Davies, Hugh Pugh, W. R. Thomas, D. E. Davies, Willie Evans, John Price, Isaac Jones, Idris Thomas, Humphrey Thomas, Martha Lloyd, Polly Lloyd, M.- R. Williams, Mary Jane Lewis, Hannah Jones, Jenny Roberts, Jane E. Hughes. Comminscoch—Mary Davies Jones, Jane Elizabeth Jenkins, Lizzie Jones, Benjamin Samuel, John Emlyn Jones. Salem-Margaret Anne Morgan, Elizabeth B. Rees, E. Llewelyn Rees, Luther AVilliams, J. Morgan Jones, Jacob Davies, Morgan Lewis Morris, Claudia Morris, Edward Evans, Jane Anne Evans, Jacob Meurig Jones Cwnierfliz. Llewelyn Davies, Richard Hughes, Gwilym Davies, Hugh Davies, Anne James, Margaret James. Bethania.—Sarah Ellen Owen, Kate Anna Lloyd, Bridget Jenkins, John Jenkins, Isaac E. Lloyd, Daniel Jenkins, John R. Davies, David Hugh Owen. -Belliel, Talybont.—Joseph Edwards, James Griffiths, Arthur Nelson, D. T. Morgan, H. J. Davies, D. J. Davies, Idwal Morgan, D. R. Edwards, Ernest Williams, John Evans, Jenkyn Evans, E. J. Edwards, D. A. Williams, Joseph Williams, Ivor Williams, R. M. Richards, D. J. Jones, Ernest Nelson, Goronwy Morgan, Gwilym Evans, E. R. Morgan, Austin Hughes, Howard Hughes, Meredith Humphreys, Gwilym Davies, Daniel Jones, Matthew Richards, Annie Parry, Catherine J. Morgan, Elizabeth A. Edwards, Anne M. Roberts, Elizabeth A. Morgan, Adelaide Jones, Blodwen Jones, Jane A. Griffiths, Elizabeth Anne Jones, Kate E.Jones, Lizzie Williams, K. Williams, M. J. Edwards, Jennie Jones, Emma Jane Beaumont, Cath. Jane Jones, Gladys Griffiths. Bethesda—William Evans, Emma Evans, Methusalem Morgan, Elizabeth Morgan, Richard Jones. DOSBARTH DAN 14 OED—'Hanes Iesu Grist.' Penmaesglas—Mary Elizabeth Simon, Jane Ellen Davies, Mary Parry, James Davies, Esther Mary Davies, Miriam Davies, Mar- garet Ellen Jones. Baker Street-Mary Anne .Davies, Katie Jones, Dora Hughes, Margrctta Lloyd, Hannah Jones, William Thomas, Emrys Evans, David Lloyd, Anne Catherine Meredith. Czpmerfin—John David Davies, Thomas James Davies, Mathew Henry Davies, .Rebeccah James, Sarah Anne Davies, Jacob Hughes, Johnny Williams. Z, S(Ilt,nz-Mary Jane Morgan, Mary Rees, Letitia Jones, Elizabeth Williams, Gwen Myfanwy Lewis, Mary Elizabeth Jones, Jacob Meurig Jones, John David Morgan, John Henry Morris, Edward David Rees, Arthur D. Lloyd. Borth- Jane Hannah Jones, Elizabeth Grace Llewelyn. Bethel, T'alybont—Denis Hughes, Samuel Morgan, Stanley Morgan, Emrys Morgan, Mary Morris. Jennet Griffiths, Mary E. Roberts. Betlltlllltl-- Edward John Owen, Daniel Lloyd, Winifred Humphreys, Margt. Jenkins, Sophia Jane Owen, Margaret Jane Roberts. Bellies(Ai --Mary Jane Evans, Mary Evans. Llanbadarn—John Thomas, John Lloyd, David Jones, Polly Pugh, RLitli Jenkins, Eliz. Hughes, Maggie Price, Margaret Jones, L. Thomas, Anne Jones. Comminscoch—Mary Anne Jenkins. Arholwyr Mri. David Williams, Talybont; H. Meredith, a'r Parchn. J. Llewelyn, Borth, a D. C. Davies, Salem. [Ymddengys y gweddill o'r adroddiad yn ein rhifyn nesaf.-GoL. ]

YR IAITH GYMRAEG.

[No title]

1^.6gotten am (S>ox*vts,

CYNGOR PL WYF LLANWRIN.

MACHYNLLETH.

TOWYN.