Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

CYLCHWYL FLYNYDDOL DEONIAETH…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYLCHWYL FLYNYDDOL DEONIAETH ESTIMANER, MEIRIONYDD. Cynhalivvyd y gylchwyl hon y Llungwyn yn Assembly Rooms, Towyn. CYFARFOD Y BOREU AM 10 O'R GLOCH. Cadeirydd, Dr. F. H. V. Grosholz. Cafwyd anerchiad g-an y cadeirydd, yna cystadlcuacth mewn adrodd "Magnificat," yn Gymraeg (i) Melunda Morris, Towyn; (2) Maggie Jones, Towyn. Eto yn Saesneg (1) T. O. Humphreys, Llanegryn (2) Annie Pugh, Abergynohvyn. Beirniadaeth traethawd St. loan yr Apostol" (I) Rees Davies, Aberdovey. Aclrodd pen. x. o'r Ail Gatecism, T. O. Humphreys, Llanegryn, Ivor Pugh, Abergynohvyn Annie Jones, Bryn- crug; Annie Pugh Abergynohvyn, yn gyfartal. 7, ly y Adrodd pen. viii. a ix. o'r Holiadur Eglwysig (I) John J. Owen, Abergynolwyn; (2) Sephorah ,,y Jones, Abergynohvyn. Unawd Alto, I fyny bo'r Nod," (I) Catherine Owen, Abergynolwyn Adrodd Psalm 46, yn Gymraeg (I) Sephorah Jones, Abergynohvyn ,(2) J. J. Owen, Aber. Yn Saesneg (I) C. A. Thomas, Corris, a G. A. Evans, Aberdovey, yn gyfartal (3) Francis Morris, Towyn, ac A. M. Bevington, Aberdyfi, yd gyfartal. Adrodd pen. ii. o'r Holiadur (I) ,,y Catherine Owen, Aber; (2) Charlotte Jones, Llanegryn. Adrodd Yr wyf yn erchi (I) C. Owen, Aber (2) Charlotte Jones, Llanegryn. Tri twll botwm (I) Margaret Ellis, Bryncrug. Adrodd am y Sacramentau (I) Catherine Owen, Aber; (2) J. J. Owen, Aber. Englyn, "Y Fegin," 1). P. Pugh, Tynewydd, Celynin. Adrodd Credo Nicea, yn Gymraeg (I) C. Owen, A bar; (2) Charlotte Jones, Llanegryn. Yn Saesneg (I) M. Morris, Towyn (2) Maggie Jones, Towyn. Tracthawd," The lessons in- tended to be enforced from Numbers, chap. xvi'' (I) E. Jones, Aberdovey. Adrodd Psalm 68 (1) Maggie Jones, Bryncrug; (2) C. Owen, Aber. Traethawd "Ruth" (I) Mary Davies, Aber- dyfi. Adrodd "TiDduwafolwn," yn Gym- raeg (J) Sephorah Jones, Aber (2) Norah Edwards, Corris. Yn Saesneg, Charlotte A. Thomas, Corris, ac Ellen M. Thomas, Corris, yn gyfartal. Adrodd Holiadur "Yr Attodiad," (1) C. Owen, Aber. CYFARFOD 2 ü'R GLOCH. Cadeirydd, T- R. Dix, Ysw., Corris. Adrodd Credo'r Apostolion, yn Gymraeg (I) Robert Rees, Aber (2) Annie Jones, Bryncrug. Yn Saesneg (I) Annie M. Hughes, Towyn. Un- awd Tenor, O na byddai'n haf o hyd (J) W. M. Williams, Corris. Par hasanau rhesog (I) Marie Morelle, Towyn. Dadganu chant, (I) Cor Aberdyfi. Penillion "Carreg Cadvan" (1) D. P. Pugh, Llanegryn. Pedwarawd (1) Parti o eglwys Corris. Traethawd Manteis- I ion Eglwys Genedlaethol" (I) R. Roberts, Pentrc, Talyllyn. Adrodd Dinystr Jeru- salem (J) Sephorah Jones, Aber; (2) C. j Owen, Aber. Unawd Baritone, 'Y Fellten' (I) Owen, Aber (2) W. M. Williams, Corris. Lleehen Gron (1) Richard Humphreys, jjer. Dadganu Emyn, "Luz Benigna," cor | AD ergynolwyn ac Aberdovey yn gyfarta'. Tau1? lythyr o Dowyn i Dalyllyn (J) D. P. Pugh, Llane.jryn. CYNGHERDD AM 7 O'R GLOCH. Cadeirvdd, Parch. J. Rowlands, Aberdyfi, yr hwn a wnaeth rai sylwadau agoriadol. | Cymerwyd rhan yn y cyngherdd gan liaws o gerddorion y cylch, a gwobrwywyd yn y cystadleuaethau fel y canlyn Triawd "Gwyn fydyTangnefeddwyr" (1) Edward Williams a'i barti, Aberdyfi. Dadganu chant, 'Handel' (1) cor Aberdyfi. Pryddest, Rhoddiad y Ddeddf" (I) D. P. Pugh, Llanegryn. Ffon Gollen (1) D. P. Pugh. Anthem "Yrboll bobl curwch ddwylaw" (I) Cor Aberdyfi. Terfynwyd f cyfarfod trwy ganu yr anthem genedlaethol. Da genym hysbysu fod yr eisteddfod wedi bod yn. llwyddiant ymhob ystyr, a (-hynnlliai da yn yy oil o'r cyfaribdydd.

HUGH OWEN, BRONYCLYDWR.

UNDEB YSGOLION GOGLEDD CEREDIGION.

I am ^orris, ,-

CYMANFA YSGOLION WESLEYAID…

CORRIS.—