Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

CORRIS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CORRIS. CYFLWYNO TYSTEB.—Y mae yn hysbys erbyn hyn fod Mr. H. S. Roberts, ysgolfeistr Ty'n- yberth, Corris Uchaf, wedi ei benodi gan Fwrdd Ysgol Talyllyn i gymeryd lleydiweddar Mr. H. Ll. Jones yn Ysgol Corris. Ryw wyth mlynedd yn ol symudodd Mr. Roberts o Penal i Ty'nyberth, ac yn ystod y cyfnod yna, bu mor llwyddianus ynglyn a'r ysgol, fel y rhoddodd arholydd y Llywodraeth hi o dan y code newydd fel nad oedd raid iddi sefyll arholiad eleni. er nad yw y code yn d'od i rym hyd ddiwedd mis Hydref. Y mae Mr. Roberts wedi bod yn llawn mor llwyddianus yn ei gysylltiadau cre- fyddol. Y mae wedi llafurio yn ddiflino gyda chaniadaeth y cysegr yn Bethania a'r cylch, ac wedi arwain corau i fuddugoliaeth lawer gwaith Dewiswyd ef yn swyddog eglwysig e'rs blyn- yddoedd bellach yn Bethania, a bu yn weithgar a ffyddlon iawn yn y cylch hwn hefyd, a dat- genir gofid ar bob llaw yma oherwydd ei ym- adawiad. Nos Fercher diweddaf, cymerodd y teimlad hwn ffurf sylweddol. Yn y gymdeithas eglwysig, cyflwynodd y Misses Evans, Tan- yfaen; Jannet Roberts, Ysgol y Bwrdd; Annie Jones, Gaewern; a Kitty Jones, Corris House, dysteb i Mr. Roberts ar ran yr cglwys, yn cynwys holl weithiau Williams, Pantycelyn Geiriadur Charles, ynghyd a Beibl Teuluaidd prydferth iawn. Datganwyd teimladau gofidus yn herwydd ymadawiad Mr. Roberts. Gwerth- fawrogid ei lafur, ei ymroddiad a'i ffyddlon- londeb yn ein plith, a theimlai y frawdoliaeth golled ddirfawr ar ei ol. Diolchodd yntau mewn teimladau drylliog i'r eglwys am yr amlygiad hwn o'u parch tuag ato, a dywedodd y byddai ei hiraeth yn ddwfn ac yn hir ar ol yr eglwys hon. BWRDD YSGoi,Gorplieiiaf 2il. Presenol, Mri. M. Roberts (cadeirydd), W. R. Williams (is-gadeirydd). Rhys Owen, Richard Williams, J. P. Jones, a D. Ifor Jones (clerc). Darllen- wyd llythyr oddiwrth Miss Elizabeth Evans yn honi hawl i aros yn ngwasanaeth y Bwrdd hyd fis Medi. Penderfynwyd cadw at reoly Bwrdd sef fod ei hamscr i fyny ar y i2fed cyfisol, ar ol mis o rybudd, ac nid tri mis. Penderfynwyd hysbysebu am olynydd iddi. Dewiswyd Jane Anne Jones, Brewhouse, i gymeryd gofal y gwnio yn ysgol Aberllefenni, ac Elizabeth Davies, Ty'r Capel, i lanhau yr ysgol. YR ETI-IOLIAD.—Cynhaliwyd cyfarfod cy- hoeddus lliosog iawn i bleidio ymgeisiaeth Mr. T. E. Ellis, nos Lun diweddaf, yn Ysgoldy y Bwrdd. Mr. Humphrey Davies, U.H., yn y gaclair. Cynygiodd Mr. D. Ifor Jones, a chefn- ogodd y Parch. H. W. Parry, bleidlais 0 ym- ddiried yn y blaid Ryddfrydig, ac yn Mr Ellis. Ategwyd hyn yn helaeth gan yr Henadur John Hughes, Ffestiniog, a'r Parch. Hugh Roberts, Rhydymain. Traethwyd ar ragoroldeb y Llywodraeth ddiweddar yn y Mesurau a ddyg'odd i sylw y Senedd, ac a basiwyd ganddi. Yr oedd ymdriniaeth Mr. Roberts, a chwestiwn Ymreolaeth, Dadgysyllt- ,y iad, Dewisiad LIeol, a Difodiad Ty'r Ar- glwyddi, ac ar ymdrechiadau ein parchus aelod, yn oleu ac yn rymus iawn, a llawer 0 ergydion gwreiddiol ganddo, a derbynid yi cyfan gyda chymeradwyacth fyddaroJ. Nidyn fynych y cyfarfyddir a phobl y mae y tan Rhyddfrydig-yn cael ei gyneu mor hwylus ag ydyw yn yr ardal hon, a gobeithiwn y bydd "■ V R hyn yn troi yn weithred sylweddol ddydd yr etholiad. Talwyd y diolchiadau gan y Parch. J. J. Evans, a Mr. Rhys Owen.

ABERDYFI.

DOLGELLAU.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CORRIS.

Y DIWEDDAR AEDRONICUS. |

PIGION.

Y GAKDDWIl.

ENGLYNION ANERCHIADOL

ETHOLIAD ME IRION.

Advertising

y j > ETHOLIAD CYFFKEDINOL.

GWAITH Y RHYDDFRYDWYR.

ETHOLIAD MEIRION

ETHOLIAD MALDWYN.

GAIR AT FY CHWIORYDD. ,

LLANBRYNMAIR.