Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BARMOUTH. THE HOME OF MUSIC FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLCELLEY AND BARMOUTH. :o: NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount off any Maker's List. We are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE o Doth Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UNDER THE MANAGEMENT OF MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection glr$. Jlrnfiefd has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, IDQIaCJEUkEY. I DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn PAKXS HOUSE, MACHYNLLETH. :o:—s DYMUNA RICHARD REES wnevd yn hysbys ei fod newydd ddychwelvd o'r PRlF FARCHNADOEDD lie y gwnaeth bryniadau eang o bob math o I Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. :o: Pob peth yn NEWYDD, Pob peth yn DDA, Pob peth yn RHADx -:0:- Deuwch, Gwelwch, a Bepnwch drosoch eich huiiain. GWELLHAD ODDIY/RTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gryflym at Beswch, Anwyd, a holl anhwylderau y Erest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir yniadawa'r peswcli, anesmwythder ddiflana,, a chanlyna cwsg adfvwiol. ZD I Anmhrisiatlwy a Diogel i blant—Ni chvnwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. — :o: AR WERTII YN GYFFREDINOL-l s. lie.; 2s. 9c. 2 E. K ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Ag-ent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse C\z Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for "Tower" and" IJwyryd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY, W. Mx JONES, -s MACHYNLLETH, a SYLWER: Coir yma y STOC HELAETHAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIA U TEG, ac felly SICRHEIR BODDLONRWYDD I BAWB. DDANODD, TIC, NIWRALGIA. HOWELL JONES'S "VfCTOUNE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwydcledig, &c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddyg-in- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ic yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwvraf i bob oedran—yn feibion a merched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio'un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lc., a 3s. 6c. yp un, Gan Druggists a rhai Grocers, neu yn rhad dnc/tr post oddiwrth y Gwneuthurwr am 3c. y clinic anegol. -:0:- DARPAREDIG YN LNIG GAN M, HOWELL JONES, A. P. S. CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. GOREU PRAWF—PRAWF PROFIAD. I I ESGIDIAU! ESGIDIAU!! I)T PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP I)T Albert House, MACHYNLLETH. Cell- ganddo eiddo da, rliad, a digonedd o le i ddewis. Gwneir a thrwsir esgidiau.ar y ILr. Er hwylusdod i bobl y wlad, trwsir cu hesgidiau. i fynocl yn ol gyda hwvnt v yr un dydd. v V v T r_1 T THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN S GARMENTS, STYLE, FIT, & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. rattcrns free Measurements taken on application. vddress:— A^ni) HUGILFS 1) fr J- L ROYAL HOUSE, ABERDOVEY. =;==- .$).1 Agent to leading makers of Bicycles Sewing ICachines, GUNR. and Leeks. All parts of the above cleaned and repaired on the Lranucs. Keys of every description kept in Stock. JOHN EVANS, Whitesmith, 25, Maeugwyn S treat, MACHYNLLETH. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONCERY NEWYDD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn I o U-15 c Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te gopeu a mwyaf phinweddol ydyw ALL AD IN'S MAGIC TEA. Afewn pacedi tlb. a Mb. f- p ALADDIN'S MAGfC" — Priri 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING, DRESSMAKING, MILLINERY. FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :0: JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLOKG BlaOD•WEN," Gyda llwyth o fyrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. Anfoner pob archeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT DAVIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Grelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CORNER EHOP, ABERDOVEY, PHOTO SRAP16 VIEWS Of Corris District, Talyllyn Lake, and Cader Idris, specially taken by FRITH & CO., LONDON, and C.H. YOUNG, DOLGELLEY Mounted and unmounted. On sale by MORR'S THOM-. S, CHEMIST, l CORRIS. T-T HYDROPATHIC BATHS, BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in Joints and Spine, Dispepsia and Corpulency. Dr. Jones, Physician to the Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS. ASSISTANT MASTER THOMAS JONES, A.R.C.S. In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, £5 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Governors. JONES' TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaeth ag sydd wedi z7) .1 cael prawf hwyaf a inwyaf effoithiol i Gleif- ion yr Oes ? AT ED PELENAU LLYSIEUQL JONES, TREMADOC, a brofwyd yn ystod y Triugain Mlyuedd a basiodd, y feddyginiaetli fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, a rliagflaenu pob doluriau sydd yn dilyn dilfyg treuliad bwyd. y .1 A oes peryg-1 rhedeg ar ol pelenau newydd- ion a gynvgir yn awr i'r wlad ? ATEB.—OES; gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, sel JONES' TREMADOC PILLS, a brofwyd am gynifer o flynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddefwvr gan Ddiffyg Treuliad, Grwyntogrwydd, Klnvyiiiedd y Coluddion, Crydcymalau, Dolur yr Afu (Liter Complaint), Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &e. A oes rhyw Feddyginiaeth. wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o flynyddoedd, a defnyddiad mor gyffredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS ? ATEB.-Nae, oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Goruchwylwyr am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adferwyd o ymvl angeu drwy offerynoliaeth PELENAU JONES, TREMADOC. Ar werth gan holl gyffurwyr y byd, mewn blychau Is. lc., 2s. 9c., a 4s. 6. Y rliai inwyaf yw y rhataf mewn cydwerth. JB@"Ooehelcr Twvll-Nid oes llai na blwch cyfan o BILLS TREMADOC i'w cael Ar werth gan MR. MORRIS THOMAS, PEEIIYLLYDD, CORRIS.

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…