Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Y SENEDD NEWYDD.

.TRO I'R AIPHT.

PIGION.

ABERYSTWYTH.

DINAS MAWDDWY.

ABERANGELL.

I MACHYNLLETH.

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

CORRIS.

ATMLNGMTI 14 Wtazg. -:0:---

BWRDD YSGOL TALYLLYN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWRDD YSGOL TALYLLYN. Mr. Golygydd.—Syr, — O dan y penawd uchod, ymddangosodd ysgrif fechan yn y Aregesydd am ddydd Gwencr, Awst 2il. Nid gwn pwy yw yr awdwr, gan nad oes un math o enw wrth yr ysgrif; felly riis gallaf g-yfeirio fy llythyr ato ef. b Ond gan nad pwy ydyw, mae yn amlwg ddigoa, mai bmch ei ysgrif ydyw gwneyd yn gyhoedd ansawdd tra rhagorol ysgolion dydd a nos Aberllefenni a Ty'nyberth. yn yr hyn yr ydym yn mawrlawen- hau fel trethdalwyr gan ein bod trwy hyn yn cael sicrwydd nad yw ein Bwrdd Ysgol yn I I gwaric ein harian am yr hyn nad yw fara, na'n llafur am yr hyn J1,(d yw yn digoni,mor bell ag yr ydym yn cae! ein hysbysu am y ddwy ysgol uchod. Ond atolwg, onid oes genym ysgol arall yn perthyn i'r Bwrdd ? Oni c'.y haliwyd ysgol- ion dydd a nos yn hon hefyd; paham ynte yr anwybyddir hon, a'i diweddar athraw, yr hwn sydd yn awr mewn gwlad na raid iddo wrth "long-yfarchiad" daearolion, gan nad pwy fyddont. Ond yr un pryd, gwneler yr hyn sydd deg a'i goffadwriaeth; nid ydym yn gofyn, nac yn disgwyl dim arall. 0 ie, onid oedd 8taflyn perthyn i'r ysgol hon hefyd. Ond a ydynt hwythau hefyd islaw sylw ysgrifenydd y llith crybwylledig. Byddai gair o eglurhad ar hyn yn foddhad gan amrai, fe ddichon, heblaw Corris. RD. ONEN,

Y DIWEDDAR H. LL. JONES, CORRIS.

YR AMAETHWYR A'R GWEITHWYR.

PRIODAS EURAIDD NHAD A MAM.