Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

ANERCHIAD I'R IEUENCTYD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ANERCHIAD I'R IEUENCTYD. GAN DR. D. 11EES, BRONANT. Cynghorion yn nyddiau Calangauaf pa fodd mae iddynt fyw a defnyddio eu hamscr a'u harian y flwyddyn ddyfodol:— Y peth cyntaf, gofalvvch fyned i foddion gras a'r Ysgol Sabbothol. Pwy all fesur gwerth y breintiau hyn. Cymerwch jafael yn y breintiau sydd yn cael euahestyn i chwi o' law drugarog yr Ysgol Sabbothol, Byddwch yn wyliadwrus a gofalus i gadw eich cymeriadau yn lan ac yn gyfan. Y cyngor arall, arferwch gynildeb. Gresyn ft ,Y .meddwl am lawer bachgen a merch ieuanc yn gwario eu cyflogau ar bethaufyddo yngwywo fel Cicaion Jonah. Mae y manteision sy !d yn ein gwlad i'r bobl ieuanc gadw eu cyflogau yn werthfawr. Mae y banciau cynilo mor gyfleus yn mhob ardal. Bobl ieuainc byddwch ofalus i gadw eich enillion erbyn yr amser a ddaw. 0 bosibl y bydd y ceiniogau hyn wedi gosod ty uwch eich penau, a sylfaen bywyd dymunol wedi ei dderbyn genych wrth wynebu ar y dyfodol. Anogaeth arall, gofalwch am fod yn ddoeth yh eich cyfeiliach i fyned i'r ystad briodasol. Os gwel merch ieuanc y nodweddion canlynoljyn y mab fyddo yn cynyg ei hunan idJi. dylai wrthod ei gymeryd yn gymar bywyd. i Dyn parod i regu 2 yr hwn sydd yn hoff o'r cwpan meddwol; 3 yr hwn sydd jyn hoff o siaradam ei orchestion ei hunan yn mhob petli Bydd y pethau yna yn debyg o chwyddo with fyned yn mlaen. Byddai yn dda i'r rhai sydd yn bwriadu myned i'r ystad briodasol, i gydfyw ,dros eu hoes, i ddeall tyrner y naill y Hall, fel y byddont yn byw yn hapus. Myli yw y gwr a laddodd y llew, ic a achubodd yr oen o half yr arth,' meddai Dafydd. Ie, a'i Dafydd hwn a gyflawnodd wrhydri pan yn iculnc, a goronwyd wedi hyn yn frenin ar Israel. Credwch chwithau ddynion ieuainc fod cysylltiad agos rhwng boreu bywydjja diwedd oes. Gofalwch am ddal gafael niewn pobpeth da. Peidiwch gwneyd dim, na myned i un lie, os na ellwch qfyn bendith yr Arglwydd anioch yna bydd genych gydwybod onest, a "chymeriad glan i'w ddaugos yn mhob peth a phob man yr eloch.

,ABERLLEFENNI.

LLANGADFAN.

[No title]

UNDEB DOLGELLAU.

TREN HWYROL I ABERYSTWYTH.

[No title]

TOWYN.

ABERGYNOLWYN.

[No title]

DIFFYGiON AMAETHYDDOL, CYMDEITHASOL,…

LLANEEFYL

[No title]

TALYBONT.

ABBRYBT WITH.

[No title]