Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

a rbbotti at t li. #_____

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

a rbbotti at t li. # Cyfeirier y Farddoniaeth i MR. JOHN JONES, Mairionfa, Dinas Mawddwy. EDGAR ALUN. Cyflwynedig i Mr. a Mrs. Lewis, Tower House, Machynlleth. Edgar Alurt a'i wen swynol, Huda eng-yl bron i' w ganmol; Dwyrudd dlos o liw y cwri!, Mae e'n gariad, o 'run anwyl. Os oes iti, faban hawddgar, Hir ats yma ar y ddaear, Iechyd, mwynder, a phob hawddfyd, A'th ddilyno drwy dy fywyd. Heed dy yrfa tnvy yranial, Meis gyrfa yr Alun* dawel; Lifa'n esmwyth rhwng y blodau, Felly boed dy yrfa dithau. Os oes canu yn dy anian, Ni ryfedda'th riant mwynlan Dysgwn it' hen gerddi Cymru, Y mae canu yn dy deulu. lesu tyner, dyna'th hanes, Gynt derbyniaist blant i'th fynwes, Derbyn eto, rhag pob gelyn- Bydd yn nawdd i Edg-ar Alun. Machynlleth. U. I. Enw ar afon nededig ger Wyddgrugv

BWRDD Y GWARCHEIDWAID.

UNDEB MACHYNLLETH.

Advertising