Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PARSONS AND SOX, SEEDSMEN, &c., Best Varieties of Garden Seeds For the Season. kWWVWWWXWWWXWWWV Note Address:— BURCOMIU: HOUSE, "MAENGWYN ST., Machynlleth. -< Y Te goreu a mwyaf rhinvveddoi ydyw ALLADIFS MAGIC TEA. Mewn pacedi ilb. 6.11 tlb — — |■ "ALADDIN'S ^AG 1 C" II I J I —■—=_# Pris 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd, Gellir ei gael yn wholesale o 6, Button Street, LIVERPOOL, MACHYNLLETH dotttttg fjrfetuttMate tbnnl -:0:- School Re-opens Monday April 25, 1898. -:0:- EXAMINATIoiloRSCHOLARSHIPS The Examination for Scholarships in connect- ion with the above School will be held on Saturday, July 23rd, 1898, conducted by Mr. A. T. Tetley, M.A., Newtown. The Subjects for examination will consist of Reading, Writing-, Arithmetic, English Grammar, Geo- graphy, English History, Dictation, and Welsh Translation. Alternative questions will be set covering the work done in the above mentioned Subjects by Standard V., VI., VII., in accordance with Education Code, in which Candidates will be allowed to exercise a choice. Bursaries will be granted by the Governors to scholars sufficient to cover the estimated •zpenses of Travelling to and from School. Intending candidates should send in their name on forms supplied for the purpose, to the undersigned, not later than Saturday, July 16. JOHN ROWLANDS, Clerk to the Governors, MACHYNLLETH, April 1 Uh, VINCENT DALIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir 3ylw at gyflenwad da o'r nwyddau J uchod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. ■ -— J California tmptrantt 1inttl HIGH STREET, TOWYN, MERIONETH. COMFORTABLE APARTMENTS. Close to the Railway Station and Beach. DINNERS, Tea and COFFEE, Always Ready. Very Reasonable Terms. MRS. G. WILLIAMS, Proprietress. NEWYDD DA I BAWB!! CEIR YN AWE YN MASNACHDY NODE DIG: DA VIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH! Stock fawr ac amrywiol o Bob math o Esgidiau at y Tymor Presenol. Y Gwneuthuriad Goreu a'r Ffasiynau Diweddaraf. PRISIAU ANARFEROL 0 ISEL. DIGONEDD 0 LEGGINGS, GAITERS, GOLOSHES, DRESSINGS, &c. -_u- SEFYIU.W VB 1857, Jlttt. iitnrpljn a Hotulcn, DEINTYDDION.j (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital,) 1 Cornel TERRACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. Cyfeiriad LJythyrau—54 Terrace Iload, Aberystwyth. Bydd Atr. ROWLF.Y yn MACHYNLLETH — Bob Dydd Mercher. Yn bresenol o 2 iiyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughes, Dovey View. TOWYN.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yn mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Railway Statiou. Bydd Mr. ROWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Mawrth, a dydd lau yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Cyflenwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu. Ni Raid Tynu y Gwreiddiau. Nis gellir rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- ddangosiad, cysur, parhad, ac iselbris. DEFXYDDIK Y MATERION GOITEU, YN UNIG. Sicrheir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c. Sylwch ar y Cyfeiriad, Cynghoriad Rhad. Siaredir Cymraeg. OWEN JONES, C.A., CORPORATE ACCOUNTANT, & PUBLIC AUDITOR. BARMOUTH. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. MISTRESS Miss J. E. JENKINS. SCIENCE MASTER THOMAS JONES, A.R C.S. CLASSICAL MASTER: THOMAS G. ROBERTS, B A. (Late of the University of Paris). Music: Miss MAY ROBERTS. TEACHER IN COOKERY AND LAUNDRY: Miss A. DANIEL. 1st Class Difilomee N.T.S.C. (London). In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, £5 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. THE ANNUAL SCHOLARSHIP'S EXAMINATION WILL BE HELD JULY 23, AT 10.30 A.M. For particulars apply to the Clerk. Prospectus on application to Headmaster or E- J. EVANS, Clerk to the Governors. CORRIS EIGHTH ANNUAL GARDEN, POULTRY, AND INDUSTRIAL SHOW, To be Held SATURDAY, AUGUST 6TH, 1898, IN A GRAND PAVILION CLOSE TO THE RAILWAY STATION. Under the Patronage of The Marchioness (D) of Londonderry; Captain A. R. Pryce, J.P.; F. H. Birley, Esq., J.P.; E. Thomas, Esq., T'ynyberth. PRESIDENT,-M. THOMAS, ESQ., C.C., CORRIS. In addition to a Fine Display of FRUITS, FLOWERS, FERNS, VEGETABLES, POULTRY, BUTTER, DOGS, CATS, COWS, CARVING ON WOOD AND STONE, The following interesting Competitions will take place:— SLATE SPLITTING, LAMB SHEARING, BICYCLE RACE, GRAND SHEEP DOG TRIALS, Entrance Fee, 2s. 6d. Open to all comers. (1st Prize given by Mrs Owen, B. G. Inn) FIRST PRIZE, C2. SECOND PRIZE, £ 1. THIRD PRIZE, 10s. EXTRA PRIZE, FOR THE BEST CARVING ON STONE. Prize: Handsome Silver Medal. (Given by Mr. M. Fisher, Jeweller, Manchester). DISTRIBUTION OF PRIZES AT 5-30 P.M. tts- ALL ENTRIES CLOSE AUGUST 2nd, 1898. Admission to Show at 2 o'clock, Is.; children, 6d. After 4 o'clock, 6d.; children, ld. Extra Admission to Shearing, Slate Splitting and Boring Competitions, 2d. The Cambrian Railway Company will issue Cheap Return Tickets from Aberystwyth, Borth, Aberdovey, Barmouth, Dolgelley, &c. Catalogues may be had from the Secretary, H. WILLIAMS, C. M. Chapel House, Corns, R.S.O. Atlirofa fhifnsgol Cjnttra, ^.hrgstiugtl). UN 0 ATHROFEYDD CYFANSODDIADOL PRIFYSGOL CYMRU. LLYWYDD: Y GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD RENDEL. PRIFATHRAW: T. F. ROBERTS, M.A. CYNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad angenrheidiol am Raddau mewn Gwyddoniaeth a Chelfyddyd yn Mhrifysgol Cymru. Ac hefyd bydd y ewrs yn wasanaethgar i efrydwyr yn parotoi ar gyfer Arholiadau Prifysgol Llundain mewn Celf a Gwyddor, yn gystal ag ar gyfer Arholiadau Rhydychain a Chaergrawnt, ac am astudiaeth Feddygol yn y Prifysgolion hyn ac yn Scotland. Gall meibion a merched dderbynir i'r Adran Normalaidd fyned trwy y cwrs gofynol at fod yn Athrawon ac Athrawesau Trwyddedig, ac ar yr un pryd barotoi am y gradd o B.A. neu B.Sc. Mae y swm dderbyniant fel Ysgolorion y Frenhines yn ddigon i'w cynal yn Aberys- twyth am dymor eu hefrydiaeth. Yn yr Adran Amaethyddol, cyfrenir yr addysg mewn Amaethyddiaeth a phynciau perth ynasol sydd yn gymwys i Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethyddiaeth, &c., a rhoddir parotoad ar gyfer y gradd o B Sc., ac ar gyfer Arholiad Cymdeithas Amaeth- yddol Frenhinol Lloegr. Lletya myfyrwyr mewn tai yn y dref, a'r merched, dan arolygiaeth Miss E A. Carpenter, rnewn neuadd eang (Alexandra Hall) wedi ei darparu ar eu cyfer. Cynhelir arholiad yn mis Medi, pryd y cynygir nifer helaeth o Ysgoloriaethau, rhai yn agored ac eraill yn gyfyngedig i Gymry. T, MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. 0 GAERGYBI I GAERDYDD. Nid oes unrhyw Feddyginiaeth A DDAW I FYNY A'R ENWOG Vietoline, AT WELLA'R DDANODD, NIWRALGIA, TIC, POEN YN Y PEN PRISIAU is. i-le., a 2S. 2 I'w gael gan y gwneuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWYN, Neu unrhyw Druggist. OYFAILL Y FFERMWP A'R GWEITHIWR YW Olew Teuluaidd MORRIS EVANS A'l GWMNI, FFESTINIOG. At v Crydcymalau, Briwiau, Llosgiadau, Y Ddanodd, Piles, Diphtheria, &c., &c. Hon yw Meddyginiaeth Ryfeddaf yr Oes, ac y mae yn sicr wedi profi hyny i filoedd o'n Cwmpas. Mae yn awr ar Werth gan y Grocers trwy Gymru a Lloegr. Nid oes eisiau ond i chwi roddi prawf arno, na byddwch yr un farn a'r miloedd. Y Tystiolaethau i'w Cael trwy eich Grocers lleol. Gelwch am dano. Ni ddylai yr un teulu fod hebddo. Mae yn sicr, diogel, a rhad. Cofied Gweithwyr a Ffermwyr fod yr Olew hwn yn gaffaeliad arbenig iddynt. GWERTHIR MEWN POTELAU Is. lie.; Is. 6c; 2s. 6c.; a 10s. CAMBRIAN RAILWAYS. Commencing on May 2nd, 1898, SECOND CLASS TICKETS will be issued between Cambrian Stations and certain Stations on the London & North Western and Great Western Companies Lines. SECOND CLASS bookings will shortly be extended to and from other Stations, on the L. & -N. W., Great Western, and other Companies Lines. These Fares will be based on a very small addition to the third class fares. EXTENDED ARRANGEMENTS, for the issue of TOURIST TICKETS, From Cambrian Stations to the various HEALTH RESORTS in England, Ireland and Scotland, will operate from May 2nd. For full particulars, see Tourist Programmes, which may be had at all Stations. Commencing on Thursday, June 2nd, and on every Thursday in June, July, August, and September, up to September 22nd, Cheap Weekly and Fortnightly Excursions will be run to ilLONDON,1 From the Principal Cambrian Stations The tickets will be available to return on the following Wednesday or Wednesday week Similar Tickets will be issued from London to Cambrian Stations on every Thursday (during the above named period), the Tickets being available to return on the following Monday, Thursday, Monday Week or Thursday Fortnight For full particulars see Handbills During July, August, and September, further RAIL AND COACH TRIPS TO SNOWDON (Circular and Loop Tours), Cynicht (the Sugar Loaf Mountain), Bettws-y-coed (via Beddgelert & Pass of Aberglaslyn), Dinas Mawddwy and Dol- gelley, via Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, Beaumaris, Llanberis, Llaugybi, &c., will be run. For full particulars, see Tourist Programmes and Rail and Coach Tour Programmes, which can be had at all Stations, or from W. H. Gough, Super- intendent of the Line Oswestry. C. S. DENNISS, General Manager. AT DRIGOLION CORRIS A'R CYLCHOEDD. DYMUNA THOMAS OWEN, FACTORY ISAF, DOLGELLAU, Wneydyn hysbys ei fod yn ddiolchgar i'w luaws cwsmeriaid am y gefnogaeth a gafodd yn y myuedol, a hydera y bydd i chwi barhau eto yn y dyfodol. Dalier Sylw. 0 herwydd marweidd-dra masnach, mae T. O. wedi benderfynu gostwng yn ei brisiau, fel y byddo pawb a ymddiriedo en gwaith i'w ofal ar eu in an ta is, trwy gael gwaith Da, Rhad, a Buan. Telir cludiad pob parsel gyda'r tren. D.S.—Bydd genyf bob peth i'w gael ar werth am brisiau hynod o isel. Cofi weh y cyfeiriad :— THOMAS OWEN, FACTORY ISAF, DOLGELLAU. EDRYCHWCH YMA ARDDANGOSFA NEILLDUOL AT YR HAF, YN Commerce House. MAE Ml. SStilUams & 03riitb (JOHN GRIFFITH), Wedi cael Stoc Newydd a Ffasiynol a'r Dewisiad Goreu yn Sir Feirionydd mewn pob math o Millinery, Jackets, Capes, Dress Materials, Blouses, Skirts, Costumes, Prints, Laces, Gloves, &c. DILLADAU PAROD I BLANT A DYNION. Gwneir Arddangosfa Bwysig yn yr holl Ad: ranau yn ystod y dyddiau hyn. GWAHODDIAD CYNES I BAWB—PRYNU NEU BEIDIO. Commerce House, DOLGELLAU, ARDDANGOSFA z FAWB^YB? HAF. -:0:- ae RICHARD REES, Paris House, MACHYNLLETH, Wedi prynu Stock ysblenydd o bob math o Nwyddau Drapery at y Tymor presenol, y rliai a ddangosir yr WYTHNOS HON,