Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-1 PARSONS AND SOX, S..E 1 .[" ,'i "'iT <" >.1" () f i '\)'" 1 SEEDSMEN, &C., Best Variclies of Garden Seeds For the Season. Note .Address:- JIURCOMBS HOUSE, M.AENGWYN ST., Machynlleth. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIFS MAGIC TEA. Mewn pacedi ilb. aa: ilb. | ALAddin'S^MAGI'C* JB-; t'Vl Pris 2s. 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gallir ei gael yn wholesale o 6, Button Street, LIVERPOOL, MACHYNLLETH (SmmtiJ JtttouwMate J^cljoitl -:0:- School Re-opens Monday April 25, 1898. -:0:- EXAMINATION FOR SCHOLARSHIPS The Examination for Scholarships in connect- ion with the above School will be held on Saturday, July 23rd, 1898, conducted by Mr. A. T. Tetley, M.A., Newtown. The Subjects for examination will consist of Reading, Writing, Arithmetic, English Grammar, Geo- graphy, English History, Dictation, and Welsh Translation. Alternative questions will be set covering the work done in the above mentioned Subjects by Standard V., VI., VII., in accordance with Education Code, in which fandidates will be allowed to exercise a choice. Bursaries will be granted by the Governors to scholars sufficient to cover the estimated expenses of Travelling to and from School. Intending candidates should send in their name on forms supplied for the purpose, to the undersigned, not later than Saturday, July 16. JOHN ROWLANDS, Clerk to the Governors, MACHYNLLETH, April 14th. VINCENT DALIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, I FIOU Zorn. Gelwir 3ylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CQRNKR SHOP, ABERDOVEY. > California HICH STREET, TOWYN, MERIONETH. COMFORTABLE APARTMENTS. Close to the Railway Station and Beach. DINNERS, Tea and COFFEE, Always Ready. Very Reasonable Terms. MRS. G. WILLIAMS, Proprietress. NEWYDD DA I BAWB!! CEIR YN AWE YN MASNACHDY NODEDIG D A cl DA VIES, ALBERT HOUSE, TACHYNLljETH Stock fawr ac amrywiol o Bob math o Esgidiau at y Tymor Presenol. Y Gwneuthuriad Goreu a'r Ffasiynau Diweddaraf. PRISIAU ANARFEROL 0 ISEL. DIGONEDD 0 LEGGINGS, GAITERS, GOLOSHES, DRESSINGS, &C. SEFYDLWYD 1857. JEri. Jtturpljn a niuhu, DEINTYDDION. (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TERRACE ROAD a CORPORA- M TION STREET, ABERYSTWYTH. Z Cyfeiriad Llythyrau-54 Terrace Hoad.%11 Abervstwvth:ti-. —: £ c_K. Bydd JVIr, ROWLEY yn MACHYNLLETH — Bob Dydd Mercher. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughes, Dovey View. TOWYN.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yn mhob Mis. Yn bresenol o 2 liyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Railway Station. Bydd Mr. ROWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Mawrtli, a dydd Iau yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Cyflenwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu. Ni Uaid Tynu y Gwreiddiau. Nis gellir rhagori ar y Danedd liyn mewn ym- ddangosiad, cysur, parhad, ac iselbris. DKFNYDIHR Y MATERION GOUEU YN UNIG. Sicrlieir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c. Sylwcli ar y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad. Siareclir Cymraeg. DMAS MAWDDWY A'l HAMQYLCHOEDDfa GANT. DAVIES (TEGWYN), DINAS MAWDDWY I'w gael oddiwrth yr Awdwr, Pris i s. CYMERADWYAETHAU I'R LLYFR. I'r neb &ydd yn adnabyddus ag ardal brydferth a rhamantus y Dinas, y mae LIyfr Tegwyn fel panorama o'r mynedol yn ogystal a'r presenol.JJ.£on'lvyson. Mae yn cynwys toraeth dda 0 hanes, des grifiadau, a thraddodiadau.'—Elfed. Nid swp o ffeithiau sychion, di-ysbryd, ond y cwbl mewn arddull ystwyth a nodedig o ddarllenadwy.'—Einion. EDRYCHWCH YMA ARDDANGOSFA NEILLDUOL AT YR HAF, YN Commerce House. MAE m. £ Militants « (6riffiflj (JOHN GRIFFITH), Wedi cael Stoc Newydd a Ffasiynol a'r Dewisiad Goreu yn Sir Feirionydd tnewn pob math 0 Millinery, Jackets, Capes, Dress Materials, Blouses, Skirts, Costumes, Prints, Laces, Gloves, &c. DILLADAU PAROD I BLANT A DYNION. Gwneir Arddangosfa Bwysig yn yr holl Adt ranau yn ystod y dyddiau hyn. GWAHODDIAD CYNES I BAWB—PRYNU NEU BEIDIO. Commerce House, DOLGELLAU, TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. {HEADMASTER D. H. DAVIES, B.A. MISTRESS Miss J. E.^JENKINS.3 SCIENCE MASTER THOMAS JONES, A.RC.S. CLASSICAL MASTER THOMAS G. ROBERTS, B.A. (Late of the University of Paris). Music: Miss MAY ROBERTS. TEACHER IN COOKERY AND LAUNDRY: Miss A. DANIEL. 1 st Class DiPlomee N.T.S. C. (London). In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, 65 per annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. THE ANNUAL SCHOLARSHIP'S EXAMINATION WILL BE HELD JULY 23, AT 10.30 A.M. For particulars apply to the Clerk. Prospectus on application to Headmaster or E- J. EVANS, Clerk to the Governors. LCYNHELIR EISTEDDFOD t yFAWREDDOG YN MACHYNLLETH, Dydd Gwener, Medi 9, 1898. -4.. :Rhai o'r Prif Destynau BARDDONIAETH. Am y bryddest oreu heb fod dros ddau cant o linellau, ar y testyn 'Ymnertha a bydd Wr,' 1 Brenhinoedd ii. 2, gwobr, Cadair Dderw hardd. Am y deg penill goreu, Mesur Penrhaw, testyn Machynlleth,' addas i'w canu gyda'r delyn, gwobr 10s. Am y pedwar penill goreu, testyn Diolch am y cynhauaf,' mesur Pedwar Degau, gwobr 5s. Am yr englyn goreu i'r Gwallt,' gwobr 2s. 6c. Am y traethawd goreu ar Dyledswydd yr Eglwya Brotestanaidd yn ngwyneb ymosodiad y Babaeth ar Gymru,' gwobr 10s. 6c. CERDDORIAETH. I barti o feibion heb fod dan 30ain o nifer a ganaut oreu D wynwen I (Dr. Parry), gwobr 7p., a Baton i'r arweinydd. I'r cor plant goreu a ganant Cyssegrwn Flaen- ffrwyth (E. D. Lloyd), gwobr 2p. 10s. Rhoddir gwobrwyon o 10s. 6c., am Bass, Baritone, Tenor Solos, ac hefyd rhoddir 7s. 6c. am Soprano a Contralto Solos; 16s. am wythawd; 12s. am bedwarawd; 10s. am ddeuawd a rhoddir lp. Is. am ganu gyda'r tanau. Rhoddir hefyd wobrau sylweddol am nifer o gystadleuaethau eraill. Rbestr Testynau am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrifenydd, n EDW. HUMPHREYS, Pentrerhedyn Stj Atbrjofa Prifusgul (Kgtnru, Atargsttuytl). UN 0 ATHROFEYDD fCYFANSODDIADOL PRIFYSGOL CYMRU. LLYWYDD/JJY GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD RENDEL. f PRIFATHRAW T. F. ROBERTS, M.A. CYNWYSA y cnvrs o Addy-sg y parotoad angenrheidiol am Raddau mewn Gwyddoniaeth a Chelfyddyd yn Mhrifysgol Cymru. Ac hefyd bydd y cwrs yn wasanaethgar i efrydwyr yn parotoi ar gyfer Arholiadau Prifysgol Llundain mewn Celf a Gwyddor, yn gystal ag ar gyfer Arholiadau Rhydychain a Chaergrawnt, ac am astudiaeth Feddygol yn y Prifysgolion hyn ac yn Scotland. Gall meibion a merched dderbynir i'r Adran Normalaidd fyned trwy y cwrs gofynol at fod yn Athrawon ac Athrawesau Trwyddedig, ac ar yr un pryd barotoi am y gradd o B.A. neu B.Sc. Mae y swm dderbyniant fel Ysgolorion y Frenhines yn ddigon i'w cynal yn Aberys- twyth am dymor eu hefrydiaeth. Yn yr Adran Amaethyddol, cyfrenir yr addysg mewn Amaethyddiaeth a phynciau perth ynasol sydd yn gymwys i Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethyddiaeth, &c., a rhoddir parotoad ar gyfer y gradd o B Sc., ac ar gyfer Arholiad Cymdeithas Amaeth- yddol Frenhinol Lloegr. Lletya myfyrwyr mewn tai yn y dref, a'r merched, dan arolygiaeth Miss E. A. Carpenter, rnewn neuadd eang (Alexandra Hall) wedi ei darparu ar eu cyfer. Cynhelir arholiad yn mis Medi, pryd y cynygir nifer helaeth o Ysgoloriaethau, rhai yn agored ac eraill yn gyfyngedig i Gymry. T. MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. O GAERGYBI 1 GAERDYDD. Nid oes unrhyw Feddyginiaeth A DDAW I FYNY A'R ENWOG 0 0 Yietoline, AT WELLA'R DDANODD, NIWRALGIA, TIC, POEN YN Y PEN PRISIAU IS. ItC., a 2S. 2 I'w gael gany gwneuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWYN Neu unrhyw Druggist. OYFAlLL Y FEERMWB A'R GWEITHIWR YW Olew Teuluaidd MORRIS EVANS A'I CWMNI, FFESTINIOG. At v Crydcymalau, Briwiau, Llosgiadau, Y Ddanodd, Piles, Diphtheria, &c., &c. Hon yw Meddyginiaeth Ryfeddaf yr Oes, ac y mae yn sicr wedi profi hyny i filoedd o'n Cwmpas. Mae yn awr ar Werth gan y Grocers trwy Gymru a Lloegr. Nid oes eisiau ond i chwi roddi prawf arno, na byddwch yr un farn a'r miloedd. Y Tystiolaethau i'w Cael trwy eich Grocers lleol. Gelwch am dano. Ni ddylai yr un teulu fod hebddo. Mae yn sicr, diogel, a rhad. Cofied Gweithwyr a Ffermwyr fod yr Olew hwn yn gaffaeliad arbenig iddynt. GWERTHIR MEWN POTELAU Is. He.; Is. 6c; 2s. 6c.; a 10s. CAMBRIAN RAILWAYS. Commencing on May 2nd, 1898, SECOND CLASS TICKETS will be issued between Cambrian Stations and certain Stations on the London & North Western and Great Western Companies Lines. SECOND CLASS bookings will shortly be extended to and from other Stations, on the L. & N. W., Great Western, and other Companies Lines. These Fares will be based on a very small addition to the third olass fares. EXTENDED ARRANGEMENTS, for the issue of TOURIST TICKETS, From Cambrian Stations to the various HEALTH RESORTS in England, Ireland and Scotland, will operate from May 2nd. For full particulars, see Tourist Programmes, whicr may be had at all Stations. Commencing on Thursday, June 2nd, and on every Thursday in June, July, August, and September, up to September 22nd, Cheap Weekly and Fortnightly Excursions will be run to LONDON,5! From the Principal Cambrian Stations The tickets will be available to return on the following Wednesday or Wednesday week Similar Tickets will be issued from London to Cambrian Stationb on every Thursday (during the above named period), the Tickets being available to return on the following Monday-, Thursday, Monday Week or Thursday Fortnight For full particulars see Handbills During July, August, and September, further RAIL AND COACH TRIPS TO SNOW DON (Circular and Loop Tours), Cynicht (the Sugar Loaf Mountain), Bettws-y-coed (via Beddgelert & Pass of Aberglaslyn), Dinas Mawddwy and Dol- gelley, via Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, Beaumaris, Llanberis, Llaugybi, &c., will be run. For full particulars, see Tourist Programmes and Rail and Coach Tour Programmes, which can be had at all Stations, or from W. H. Gough, Super- intendent of the Line Oswestry. C. S. DENNISS, General Manager. '1 AT DRIGOLION COHIUS A'R CYLCHOEDD. DYMUNA THOMAS OWEN, FACTORY ISAF, DOLGELLAU, Wneyd yn hyshys ei fod yu ddiolchgar i'wluaws cwsmeriaid am y gefnogaeth a gafodd yn y mynedol, a liydera y bydd i chwi barhau eto yn y dyfedoL Dalier Sylw. 0 herwydd marweidd-dra masnacb, mae T. O. wedi benderfynu gostwng yu ei brisiau, fel y byddo pawb a ymddiiiedo eu gwaith i'w ofal ar eu niantuis, tnry gael gwaith Da, Hhad, a BlIítll. Telir cludiad pob parsel gyda'r tren. D.S.-Bydd genyf bob peth i'w gael ar werth am brisiau IxyjiO.l o isel. Cofiwch y cyfeiriad :— THOMAS OWEN, FACTORY ISAF, DOLGELLAU. OWEN JONES, C.A., CORPORATE ACCOUNTANT, & PUBLIC AUDITOR. BARMOUTH. SALE FAWR FLYNYDDOL Paris House, MACHYNLLETH, DYMUNA RICHARD REES, Wneyd yn hysbys ei fod yn bwriadu Gwerthu Allan Y GWEDDILL O'l STOCK HAF. Am Brisiau a bery syndod. a hefyd gwneir gos- tyngiad yn yr Holl Stoc yn ystod y Gwerthu Allan. Mae yr holl Stoc yn Newydd, Ffasiynol, ac o'r Gwneuthuriad Goreu. RHODDIR BARCEINION CWIRIONEDDOL. Gwerthir Allan o ddydd Llun, Awst 8fed, hyd ddiwedd y mis. READY MADES, DILLADAU PAROD! I DDYNION, BEOHGYN, A PHLANT. Y mae'r Masnachdy hon yn enwog bellach el's blynyddoedd fel y man goreu i brynu Dillad Parod, gan fod y fath amrywiaeth. bob amser o'r nwyddau goreu, a mwyaf ffasiynoJ, pa rai a werthir am brisiau mor rhesymoi. Y mae stoo newydd anferth ar law ar hyn 0 bryd. Yu ystod y Gwerthu Allan gwneir gos- tyugiad yn yr holl Stoc, fel i alluogi pob dyn a phlentyn drwy'r holl wlad gael Siwt Newydd. DRESSES.—Gwneir gostyngiad mawr mewn pob math o Nwyddau at Ddresses. HETIAU GWELLT-Ca-noeddohonynt bob math i'w clirio allan. OIL CLOTHS.—Y mae Stoc fawr o honynt ar law, gwneir Gostyngiad ynddynt oil. PRINTS. -Canoecld o latheni at wneyd Dresses, a Blouses, o'r patrymau mwyaf newydd. Slops Gwynion a Gleision i ddynion yn rhad iawn. A&- Nid yw yr uchod ond rhan fechan o'r STOC ANFERTH. Pa rai sydd oil yn newydd ac wedi eu prynu am y prisiau isaf ag sydd bosibl. Nis gellir rhoddi many lion o'r prisiau gan fod y fath amryw- Aaeth o nwyddau.