Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT DK.IG0L10N COltUlS CYLOliOLDD. l'YMCNA THOMAS OWEN, FACTORY ISAf, DOLGELLAU, W nevd yn livsltys ei fod yn ddiolchgar i'w luiiv%.s cwsii oiiau] ¡UIi v gel'uogaetli a gafodd VII v nnuedol, a hydora y bydd i hwi barium etl) ) 11 y dyfoiluJ. Dalier Sylw. 0 herwydd mnrw eidd-dia iiiasnaeb, mae T. 0. wedi benderfynu gostwng yn ei brisiuu, fel y byddo pnvsb a vmddiriedo eu gwaith i'w ot'al ar t'il mantais, trwy gael gwaith I)II, J; ¡Hid, a HUlin. Telir cludiad pob pavsel gvda'r troii. D.S.-Dydd genyf Lob peth i'w gael ar "weitli am brisiau Lynod o isel, Cofiweh y cyfuiiiad :— THOMAS OWEN, I'ACTOIiY l.U', DOLGELLAU. Y Te goreu a mwyafrhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. Hewn pacedi lib. ra: ilb | ^» £ S> I "ALADDIN'S My MAGIC" I "ALADDIN'S My MAGIC" | Pris 2s. a 2s. 6c pwys. Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 6, Button Street, LIVERPOOL, MAGIIY^LLl-TII dotttttj Jntmittiiiate ,bnDI -:0:- School Re-opens Monday April 25, 1898. -:0:- EXAMINATION FOR SCHOLARSHIPS The Examination for Scholarships in connect- ion with the above School will be held on Saturday, July 23rd, 1898, conducted by Mr. A. T. Tetley, M.A., Newtown. The Subjects for examination will consist of Reading, Writing, Arithmetic, English Grammar, Geo- graphy, English History, Dictation, and Welsh Translation. Alternative questions will be set covering the work done in the above mentioned Subjects by Standard V., VI., VII., in accordance with Education Code, in which fandidates will be allowed to exercise a choice. Bursaries will be granted by the Governors to scholars- sufficient to cover the estimated expenses of Travelling to and from School. Intending candidates should send in their name on forms supplied for the purpose, to the undersigned, not later than Saturday, July 16. JOHN ROWLANDS, Clerk to the Governors, MACHYNLLETH, April Villi. VINCENT DA VIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, 1 Flour & Corn. Gelwir sylw at gyflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CORNER- SHOP, ABERDOVEY. lEalifornia HIGH STREET, TOWVN, MERIONETH. COMFORTABLE APARTMENTS. Close to the Railway Station and Beach. DINNERS, Tea and COFFEE, Always Ready. Very Reasonable Terms. MRS. G. WILLIAMS, Proprietress. j NEWYDD DA I BAWBM CEIR YN A WIS YN MASNACHDY NODEDIG, DA VIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH Stock fawr ac amrywiol o Bob math 0 sgidlau at y lymor Presenol. Y Gwneuthuriad Goreu a'r Ffasiynau iJiwedclaraf. PRISIAU ANARFEROL 0 ISEL. DIGONEDD 0 LEGGINGS, GAITERS, GOLOSHES, DRESSINGS, &C. ^.SEFYULWYD 1857, Jltrt. JJturpIjiJ a IIOIUUM!, DEINTYDDJON^ (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TEIiStACE ROAD a CORPOItA- TI0N STREET, ABERYSTWYTH. .c: Cyfeiriad Llythyrau-õ4 Terrace Road, Aberysticyth." Bydd J\lr. HOWLEY yn ^MACHYNLLETH. — Bob Dydd Mercher. Yn bresenol o 2 uyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughes, Dovey View. i TuWYN. —Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yn mhob Mis. Yn bresenol o I hyd 5 o'r gloch yn uhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Railway 6 cation. Bydd Mr. ROWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Mawvth, a dydd Inu yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Cylienwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu. Kaid Tyuu y Gwreiddiau. Nia gellir rhagori ar y Danedd hyn mewii ym- ddangosiud, cysur, pariuid, au iseibris. Y -LNiATEl-LION GORKU YN UNXG. Sicrlieii- Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Dauedd Plant, &e. Sylwch ar y Cyfeiriad. Cyughoriad Illiad.A JSiaredir (Jymraeg.A DINAS MAWDDWY AI HAMCVLCHOEDlj -:8:- GANT. DAVIES (TEGWYN), DINAS MAWDDWY I'w gael oddiwrth yr Awdwr, Pris is. CVMERADWYAETHAU I'R LLYFR I'r neb sydd yn adnabyddus ag ardal brydferth a rhamantus y Dinas, y mae Llyfr Tegwyn fel panorama o'r mynedol yn ogystal a'r presenol.'—Monivyson. Mae yn cynwys toraeth dda o hanes, des grifiadau, a thraddodiadau.'—Elfed.J Nid swp o ffeithiau sychion, di-ysbryd, ond y cwbl mewn arddull ystwyth a nodedig o ddarllenadwy.'—Einion. EDRYCHWCH YMA ARDDANGOSFA NEILLDUOL AT YR HAF, YN Commerce House. MAE Wi. Militants & Mill) (JOHN GRIFFITH), Wedi pael Stoc Newydd a Ffasiynol a'r Dewisiad Goreu yn Sir Feirionydd mewn pob math o Millinery, Jackets, Capes, Dress Materials, Blouses, Skirts, Costumes, Prints, Laces, Gloves, &c. DILLADAU PAROD I BLANT A DYNION. Gwneir Arddangosfa Bwysig yn yr holl Adt ranau yn ystod y dyddiau hyn. JJGP GWAHODDIAD CYNES I BAWB-PRYN-U NEU BEIDIO. Commerce House, DOLGELLAU, TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. In Commodious and Permanent Buildings, consisting of Class liooms, Physical and Chemical Laboiatories. All equipped with the best apparatus procurable. Also a Work's Shop, Kitchen and Laundry, for Technical instruction. SUCCESSES DURING 1898. London Matriculation 3 Fiist division' Welsh 4 2 second 2 in 4 subjects SCIENCE & ART. Mathematics, 3 Firstjlivision, 7 Second division Practical Chemistry, 6 First division, 8 Second division Theoretical Chemistry, 15 First division, 5 Second division Botany, 4 First division, 5 Second division. Tuition Fees £5 per annum. Prospectus on application to E- J. EVANS; :Clerk to the Governors. CYNHELIR EISTEDDFOD FAWREDDOG: YN MACHYNLLETH, Dydd Gwener, Medi 9, 1898. ] i \Rhai o'r Prif Destynau ■ BARDDONIAETH. ^JAm y bryddest oreu heb fod dros ddau cant o linellau, ar y testyn 'Ymnertha a bydd Wr,' 1 Brenliinoedd ii. 2, gwobr, Cadair Dderw hardd. Am y deg penill goreu, Mesur Penrhaw, testyn 'Machynlleth,' addas i'w canu gyda'r delyn, gwobr 10s. Am y pedwar penill goreu, testyn Diolch am y eynliauaf,' mesur Pedwar Degau, gwobr 5s. Am yr englyn goreu i'r Gwallt,' gwobr 2s. 6c. v Am y traethawd goreu ar 'Dyledswydd yr Eglwya Brotestanaidd yn ngwyneb ymosodiad y Babaeth ar Gymru,' gwobr 10s. 6e. t CEUDDORIAETH. ] I barti o feibion heb fod dan 30ain o nifer a ganant oreu Dwynwen' (Dr. Parry), gwobr 7p., a Baton i'r arweinydd. £ I'r cor plant goreu a ganant I Cyssegrwn Flaen- ffrwyth, (E. D. Lloyd), gwobr 2p. 10s. Rhoddir gwobrwyon o 10s. 6c., am Bass, Baritone, Tenor Solos, ac hefyd rhoddir 7s. 6c. am Soprano a Contralto Solos; 16s. am wythawd; 12s. am bedwarawd; 10s. am ddeuawd a rhoddir Ip. Is. am ganu gyda'r tanau. Rhoddir hefyd wobrau ] sylweddol am nifer o gystadleuaethau eraill. < Rhestr Testynau am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrifenydd, y f9 EDW. HUMPHREYS, Pentrerhedyn Stj e Atbrofa PrifUsgul (Kgttmt, ^birpttogtlj. UN 0 ATHROFEYDD CYFANSODDIADOL PRIFYSGOL CYMRU. ■— r LLYWYDD[:2JY GWIR ANRHYDEDDUS ARGLWYDD RENDEL. PRIFATHRAW T. F. ROBERTS, M.A. CYNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad angenrheidiol am Raddau mewn Gwyddoniaeth a Chelfyddyd yn Mhrifysgol Cymru. Ac hefyd bydd y cwrs yn wasanaethgar i efrydwyr yn parotoi ar gyfer Arholiadau Prifysgol Llundain mewn Celf a Gwyddor, yn gystal ag ar gyfer Arholiadau Rhydychain a Chaergrawnt, ac am astudiaeth Feddygol yn y Prifysgolion hyn ac yn Scotland. Gall meibion a merched dderbynir i'r Adran Normalaidd fyned trwy y cwrs gofynol at fod yn Athrawon ac Athrawesau Trwyddedig, ac ar yr un pryd barotoi am y gradd o B.A, neu B.Sc. Mae y swm dderbyniant fel Ysgolorion y Frenhines yn ddigon i'w cynal yn Aberys- twyth am dymor eu hefrydiaeth. Yn yr Adian Amaethyddol, cyfrenir yr addysg mewn Amaethyddiaeth a phynciau perth^ ynasol sydd yn gymwys i Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethyddiaeth, &c., a rhoddir parotoad ar gyfer y gradd o B Sc., ac ar gyfer Arholiad Cymdeithas Amaeth- yddol Frenhinol Lloegr. < Lletya myfyrwyr mewn tai yn y dref, a'r merched, dan arolygiaeth Miss E. A. Carpenter, mewn neuadd eang (Alexandra Hall) wedi ei darparu ar eu cyfer. Cynhelir arholiad yn mis Medi, pryd y cynygir nifer helaeth o Ysgoloriaethau, rhai yn agored ac eraill yn gyfyngedig i Gymry. T. MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. O GAERGYBI i GAERDYDD. Nid oes unrhyw Feddyginiaeth A DDAW I FYNY A'R ENWOG I V 0 Yietoline, AT WELLA'R DDANODD, NIWRALGIA, TIC, POEN YN Y PEN PRISIAU i s. i I c., a 2s. I'w gael gan y gwneuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWYN. Neu unrhyw Druggist. 5 lJYF AILL Y IrFERl W] A'It GWEITHTWR YW Olew Teuluaidd MORRIS EVANS A'l CWMNI, FFESTINIOG. At v Crydcymalau, Briwiau, Llosgiadau, Y Ddanodd, Piles, Diphtheria, &c., &c. Hon yw Meddyginiaeth Ryfeddaf yr Oes, c y mae yn sicr wedi profi hyny i filoedd )'n Cwmpas. Mae yn awr ar Werth gan y atrocers trwy Gymru a Lloegr. Nid oes eisiau ond i chwi roddi prawf irno, na byddwch yr un farn a'r miloedd. Y Tystiolaethau i'w Cael trwy eich Grocers .Ieol. Gelwch am dano. Ni ddylai yr un ;eulu fod hebddo. Mae yn sicr, diogel, a had. Cofied Gweithw'yr a Ffermwyr fod pr Olew hwn yn gaffaeliad arbenig iddynt. GWERTHIR MEWN POTELAU Is. Hc.; Is. 6c; 9 is. 6c.; a 10s. CAMBRIAN RAILWAYS. Commencing on May 2nd, 1898, SECOND CLASS TICKETS vill be issued between Cambrian Stations and certain Stations on the London & North Western and Great Western Companies Lines. SECOND CLASS bookings will shortly be extended to and from other Stations, on the L & N. W., Great Western, and other Companies Lines. These Fares will be based on a very small iddition to the third class fares. EXTENDED ARRANGEMENTS, for the issue of TOURIST TICKETS, From Cambrian Stations to the various HEALTH RESORTS in England, Ireland and Scotland, will operate from May 2nd. For full particulars, see Tourist Programmes, which may be had at all Stations. Commencing on Thursday, June 2nd, and on every Thursday in June, July, August, and September, up to September 22nd, Cheap Weekly and Fortnightly Excursions will be run to LONDON, From the Principal Cambrian Stations The tickets will be available to return on the following Wednesday or Wednesday week Similar Tickets will be issued from London to Cambrian Stations on every Thursday (during the above named period), the Tickets being available to return on the following Monday, Thursday, Monday Week or Thursday Fortnight For full particulars see Handbills During July, August, and September, further RAIL AND COACH TRIPS TO SNOWDON (Circular and Loop Tours), Cynicht (the Sugar Loaf Mountain), Bettws-y-coed (via Beddgelert & Pass of Aberglaslyn), Dinas Mawddwy and Dol- gelley, via Bwlchoerddrws Pass, Llanymawddwy, Bcaumaris, Llanberis, Llangybi, &c., will be run. For full particulars, see Tourist Programmes and Rail and Coach Tour Programmes, which can be had at all Stations, or from W. H. Gough, Super- intendent of the Line Oswestry. C. S. DENNISS, General Manager. ME RION ET USUI 11E AGRICULTU HAL SOCIETY. GREAT SHOW OF HORSES, CATTLE, SHEEP. PIGS: DOGS, POULTRY, BUTTER, AND OTHER FARM PRODUCE. WILL BE HELD AT TOWYN, On WEDNESDAY, theUth SEPTEMBER, 1898. PRESIDENT W. R. M. WYNNE, Esq. (Lord Lieutenant of Merioneth). VICE-PRESIDENT HERBERT R. HEAP, Esq. (Ciltalgarth, Bala). Special interesting competitions this year for CHAMPION PRIZES in heavy und light HORSES. GRAND OPEN JUMPING. Action and fastest TROTTING TRIALS. ALSO SLATE SPLITTING, SHEEP SHEARING, &c. Entries Close for Stock, &c, August 30 Jumping & Trotting, Sept. 10 Apply early for Prize lists and Entry forms to E. M. ROBERTS, Secretary, Cefntreforisaf, Talsarnau. 1 OWEN JONES, C.A., CORPORATE ACCOUNTANT, & PUBLIC AUDITOR. BARMOUTH. SALE FAWR FLYNYDDOL Paris House, MACHYNLLETH, DYMUNA RICHARD REES, Wneyd yn hysbys ei fod yn bwriadu Gwerthu Allan Y GWEDDILL O'l STOCK HAF. Am Brisiau, a. bery syndod, a hefyd gwneir gos- tyngiad yn yr Holl Stoc yn ystod y Gwerthu Allan. Mae yr holl Stoc yn Newydd, Ffasiynol, ac o'r Gwneuthuriad Goreu. RHODDIR BARCEINION CWIRIOHEDDOl. Gwerthir Allan o ddydd Llun, Awst 8fed, hyd ddiwedd y mis. HEADY MAKES, DILLADAU PAROD! I DDYiMION, BECHGYN, A PHLANT. Y mae'r Masnachdy hon yn enwog bellach ei's blynyddoedd fel y man goreu i brynu Dillad Parod, gan fod y fath amrywiaeth bob amser o'r uwyddau goreu, a mwyaf ffasiynol, pa rai a werthir am brisiau nior rhesymol. Y mae stoc newydd anferth ar law ar hyn o bryd. Yn ystod y Gwerthu Allan gwneir gos- tyngiad yn yr holl Stoc, fel i alluogi pob dyn a phlentyn drwy'r holl wlad gael Siwt Newydd. DRESSE$.-Gwneir gostyngiad mawr mewn pob math o Nwyddau at Ddresses. HETIAU GWELLT—Canoeddohonynt bob math i'w clirio allan. OIL CLOTHS.—Y mae Stoc fawr o honynt ar law, gwneir Gostyngiad ynddynt oil. PRI NTS. -Canoedd o latheni at wneyd Dresses, a Blouses, o'r patrymau mwyaf newydd. Slops Gwynion a Gleision i ddynion yn rliad iawn. tig- Nid yw yr uchod ond lhan fechan o'r STOC ANFERTH. Pa rai sydd oil yn newydd ac wedi eu prynu am y prisiau isaf ag sydd bosibl. Nis gellir rhoddi manylion o'r prisiau gan fod y fath amryw- iaeth o nwyddau,