Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SEFYDLWW^ 1869. 1 o Jo-oo/ Tl= ¡ E.FRANCIS CARNO,MONT Undr llcocdd £ or<2u & Rh&t&f &tn W&fcche? di Chlociau Rhe^orol. Ad§yweirir pob math o Watches yn y modd goreu Srefftwr farofiadol mae E*r r/edi caei 20 Alynedd o brofi&d ym-arferol yn mhobcanpen ur Watch Trade bydd bypyer m&ntWs ivTTwn gwsmenaid, FE BARWYD I MI EICH HYSBYSU Meddai Criwr y dref, ouid e, pan wedi canu ei gloch, ond pur anaml y mae gauddo rywbeth gwerth ei hysbysu oud nid felly ni, y mae genym beth i'w hysbysu ag y dylai pob Plentyn, Dyn, a Dynes drwy y byd gael gwybod, sef Bod Vie to line, YN ATKTMi VO-IN1AKTII LWY DDIAN IS. Dywt-ii Mii.t'Ki'I* a Meilituwvd diwy<»i mai huu yw Gwelia-y Ddanodu NEURALGIA, TIC, a PUuhYYA U yu y PEN a'r GUMS. Yiotulink yw yr unig i'oddyginiaet. ddiogei a. pharhaul—byth yu mothu. Mat genyiu y tystiolaothau goreu o'i plilaid I. bob parth o Oymru a Lloegr. N is gwyddoiu 0 AM DDIM wedi ei ddargaufod hyd yu hyu hobiaw I Victoline,' ag sydd yu sici o wella 3 drygan hyn. I'w gael gan unrhyw Fiferyllydd drwy J wlad, ueu oddiwrth y Gwueuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, Towyn, PBISIAU, IS. lio. a 2s. Skpydiwyd 1857. J Slri. jSnrpljg a iunukjj, DEINTYDDION. (Honorary Dentists to the Ab Tystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TERRACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. Cyfeiriad Llythyrau-54 Terrace Road, Aberystwyth, Bydd Mr..Rowley yn| Machynlleth. — Bob Dydd Mercher Yu bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughes, Dovey View. Towyn.—Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwenei yn mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yi. nhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Putflwa.i Station. Bydd Mr. ROWLEY yu Aberystwyth dydd Llun dydd Mrtwrth, a dydd ruu yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Oyflenwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu Ni Raid Tynu y Gwreiddiau, Nis g«llir rhagori ar y Danedd hyn mewn y w ddangosiad, cysur, parhad, ac iaelbris. Defnyddik Y Materion GOltlm YN UNIG. Sicrheir Soddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c,. Sylwch ar y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad.2 iaredir Cymraeg. MANTEISIONI YCHWANEGOL Dwyryd Ten. i-wviyd Tea. I ),;1:. TK fiirtgotol, tilt I lit. 6"" 2s. "j y jiHVb. J-ib., a jihedwav gyda pbob pwvs o Dvyiyd Pan gesglir 200 o Coupons rboddir Silver Electro Plate.1 Teapot, new i Y ctro Plated Hot Water Jug etu am 150 Kloctro Plated Sugax ac yiiiiiellacL am 100,Electro Plated Cream Jug. flofalweh ofyn am y Dwyryd Tea gau •iih Groeer. The Emporium, .Z&fy' Y,'e MACHYNLLETH. /+& "hatef am bob math —— /O/Nwyddau Siwtiau i fesu^ i ddynion 25s. i /%ry 47 fyny. bGwarentip ffit a Style. w/ -:8:- /iv/ Drapery Y lie goreu am Ties ~'s— mVVr^n !!iSlyn0i' /^7 Mantles,, Jackets, /*ky/ Mackintoshes, Furs, iviu:wo Dnesses, Skip s, &c. &c. [Mackintosnes, /^v/ Telerau Un Prls ac Arian Parod. 8lg &g Gwahoddiad bawb fel y gallant wfeled a barnu drostynt eu hunair. Y LLE ADN ABYDDUS I AM., WATCHES RHAGOROL. iVYV\\V\V\\W\W (3REENWI0H HOUSE DOLGELLAU. AT DRIGOLION Gorris AberlUj enni Esgalr- geilLog, Abergyuolwyn, cj-c. W. WILLIAMS, WAT Gil & CLOCK MAKER, A dt vmuna i cirl,olion y lieuedd uchod, dalu yiii\vel;ad a'i tasnactidy, ile y cant weled drostynt eu iiUiiain v.yu>i.iu 0'1 i)Ciliy(idia(i Goreu. Heiyd ce-.vvir WATOB-ES. o bk I I 8tot holaetli o aLOOIAU, JEWELLERY, 1 ODRWYAU AUR, &c. CJll: iir y gofal mauylaf, a thelir sylw :■ ■ iiidi ol i iidgyweirio Watches, luit r yu hawdd a diogel eu danfou drwy y ;!( bt. ANRflEGION. Oeidw W. W. Stoc ragurol o Watches Aur ardderchog, Clociau a Jewellery, cyfaddas iel anrhegion a Testimonials. Y mae Oriaduroll a Ohiociau W. W. yn adnabyddus yn mhob lkau o isir Feiriouydd, a derbynir cymeradwyaetiiaii mynych i'w rliagoriaeth. MASNACHDY NEWYDD A Nwyddau Newydd DYMUNA EVAN JONES, CEMiMES, Hysbysu ei luosog gwsmeriaid, ei fod wedi agor ei Fasnachdy Newycld Pa un sydd yn orlawn o ddefnyddiau dilladau i Ddynion a Merched. Gan ei fod wedi prynu y Stoc ardderchog hon cyn y codiad diweddar, mae yn alluog i werthu pob math o Siwtiau, Overcoats, Ladies Costumes, a Dresses, &c., AM BIUSIAU IIYK 01) 0 ISEL. Bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal gaet ei sylw mwyaf manwl, a sicrheir perffaith foddlonrwydd mewn Fit a Style. Ar dderb)niad Post Card anionir Samples yn rhad drwy y post. Os' am nwyddau da a ffasiynol, a'r Fit yn berffaith, a'r pris yn isel, deuwcli i SHOP, CEMMES, i chwilio am danynt, a Bernwch drosoch eich hunan. v NEWYDD 0 IBWYS I. NWYDDAU I BAWB!! D. EDWAliD DAYIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH Os am Iechyd a Chysur, gofaler am draed sychion, drwy brvnu eich ESGIDIAU yn y SHOP UCHOD. STOC FAWR ac AMRYWIOL, o'r defnyddiau goreu. DAXEDUII DANEDD! JAMES REES 17 mlynedd yn ngwasanaeth Mri. Murphy & Rowley). fJeit- gauddo Ddanedd Celfyddydol, y rhai a o-^odir mewn aur, Platinum, Yulcauite, &c. Llenwir a Glanheir Danedd. Trwsir ac adffurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisuig ac Americanaidd goreu a ddefuyddir. Nid oes angeu tynu y gwreiddiau. Sicrheir ffit, a'r gwneuthuviad goreu. Ymgynghoriad yu rhad. Siaredir Cym- raeg. Gwneir yr oil am brisiau lilor mol, £8111a ddylai neb fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweird a l uITi, y S i"n Cyntaf a'r Trydydr] Sadyvrn I) b' I, yn nhy Mr. W. Evans, (i ccor, LiVi-rpool House (gyferbyn a'r SI.a.; Ymwela Mr. Kees a Machynlleth ai )r ail Ddydd Mercher a'i pedwerydd ymhob mis, yn nbS' Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 4, Trinity Place (gyferbyn a Trinity Church), Abervstwytli. UMBRELLAS RECOVERED LJ in DESIDERATUM SILK,- WEA R GUARANTEED — COMPENSATION IN CASE OF FAILURE And in all other kiuds of Silk, by our London Maker, in 48 hours. EDWARD JONES, London House, Machynlleth. Pwysig yn lhYlnOr y Gauaf. BALirIKE1DDI0L JONES, TKEMADOG. (JONLb:S PbXTTOEAL BALSAM). SEFYDLWYD FN Y FL IVYDD I-A 1838 Rhag y Feswch, yr Anwyd, Caethder, Diffyg A/iadl, A tdl/a yn y Frest, Cryg/ii, I?:Jiueriza, y Fas ar BZatit, ac eratll, &c. Y mae yn y Balm Liysieuol iiwu rinwedd digyiTelyb i esiuwythiiu ac atal yu ddioed. yr ftnhwyldeiau uchod, ynghyd ag amryw E,raill o tk'i, Ysgyfaiut, pa rai a lareiddir yn eltuitfilol, ac (yu ami) a l'iig- fitjenir yn 110/101 drwy duefuyddiad amserol o'r Aleddygl^n hwn, At licsweh, diweddar a hen, a lhtfyg Anaul, y mae yu anghyd- marol. Fob anhwyiderau yu y Presto a'r Ysgyfaiut, Fhlegm wydn, &c., a fiillwysir yn llwyr a uiber^gl ganddo, gan ei fod yn gweithredu drwy deneuo caledrwydd y Phlegm, a thrwy hyny adnevsyddu 1'r Claf anadliad dirwystr. Nid yw yn anghytuno a'r Cylla Iacheir A.nwyd cyffredin mewn ychyuigams; r a tiirvvy ei ddefnyddio cyn .,i'r atiechyd fyned yn rhy bell rliagflaenir pob perygl u'r U,ŒÍudeçii¡.;aetil, EIthr pan fyddo rhai o'r anhwylderau hyn 0 hir barhad, y mae yn ofynol dilyn gyda'r Feddygiriiaeth hon hyd oni cheir gwellhad. D.S.—Pan fyddo Peswch o hir barhad, dil- ynedig a phoen yn yr ochr ddeheu, ac arwydd- ion o annhreuliad yn y Cylla, ynghyd a rhvyymedd, &c., dylid cymeryd Pelenau Rliyddhaol Jones, am ysbaid yr un amser. Y mae v tystiolaethau am welliantau riiyfeddol y BALM yn ystod y 01 mlynedd yn filoedd lawer. Parotoir (yn unig) gan Robert Isaac Jones (AlltudEificnJ, Eferyliydd, Tremadog. Gwerthir gan bob fferyllydd mewn poteli 7c" is. Icc., a 2s. 9c, yr un-, j f YiJihob J 1 -j r ■- '■■■v ] Cyn hew iv-Hirydd .'—" & CYFARFOD CYSTADLEUOL yn iu-^apel y Wesley a id L 1. i N E O li N Nos Wener, Oiiwefror 23.. 1900. Llywydd: Parch. H. HUGHES, Towyn BEIRNIAD CEfiODOROL: W. 0 s, Rhai. o'r Pr-if Oestynau: Prif Draethawd, 'LIe a dyl«nwad yr Ysgol Sabbothol yn iiyrehiiflad Cvmru.' ,-obr 7s. 6c. Cliwe" I'l-ic-nill, Gwobs 6s. Parti wyth o feibion a gaiio urcu Y Gwairwyn' [Mutter). Gwobrlp. Wyt-hawd, Ti wyddost beth ddywed fy nghalon' [Br. Farry). Owobr 16s. Pedwarawd, Gwaredi aeth Pedr' Gwobr 8s. Deuawd, Tenor a Base, Ar lan afony.dd Babd.' Gwobr 6s. Eto aop-ano ac Alto, Dyrna Feibl Anwyl lesii| (liees). Gwobr 6s. Gnawd Soprano, Y GolomeT. Gvobr 3e. Unawd Tenor, Yr IJi:'ll Uerddor.' G Unawd Baritone, Brenddwyd y Monvr Bach.' Gwobr 3b. Adroddiad, Y Boreu OJaf' (D erf el), Gwobr 4s. Rhestr gyfiawn o'r Testynaxi, &c., am y pris arferol oddiwrtli yr Ysgrifenydd. Ma. WILLIAM. DAVIES, Tai'rmynydd. Y cyfarfod i ddechreti am 6-30. Mynediad i mewn Is. -?. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. C. POWELL, DENTAL SUicGEON, 24, Portland STREET, ABEE\sTW\'Tn. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH. — Y dydd Merclior Cynbif a r Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., rieu wrth apwyntiad. CORRIS.—Yr Ail. a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperancc Glaiivdoii, o 11 a in. hyd Frisian E-hesyuiol. Consultations yn ddi-dul Mae Sir. Powell yn siamd Cymraeg -(;' dewis osgoi colledion a pliden, i wybod y gallant wneyd hyny trwy ddefnyddio OLEW Morris Eyaisy yi Gwmni. I Ddefaid, CoiTylau, O wartheg, &c. Meddygfa Gyflawn, yn few no i ac alianol. TYSTIOLAETK B W Y SIG. Allan o luaws mawr o dystiolaethau canmoliaethus, clodwna ganlyn :— Bronygraig, Corwen, Medi 7, 1898. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genyf roddi llythyr canmoliaeth i'ch Oil. Y mae y ceffyl ag oedd ei ddwy lin wedi tori mor arw wedi cwbl wella. Eich Oil chwi yn unig a'i gwellhaodci. Gellwch fentro ei ganmol i ba le bynag yr eloch.—Yr eiddoth, Ie D. Roberts. Ar We'iih gan boh Fje'ri/Uydd, Grocers, Sfc. 0 i-S, 6e. Nid oes dim nad A SI!v JfLaes A J3L_ h*aJr JO, ^Sl. ø ydyw y Meddyglyu goreu at Guv mewn Pen, Odauodd, Neuralgia, Tic, Aiiw3d yn y Pen, A phob math 0 hoen yn y pen. Dyma dystiolaethau pvvywi« yn proti y ffaith —Dyma^ddywed y paicli. 1L Poiis Williams, Llandudno — Mr. Hugh Jones. AnwyJ S/r, Feddyg- iniaeth twyaf effeithiol a gefais crioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr a wneir genych chwi. Mae yi. effeithio yn vy^ym iawn. Gwellhaodd un 0 honvut ^ur yn fy mhen mew-n ycliydig an-.ser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St.. Soufbport: Easliie is a capital renu for Neuralgia.' Dywed Me Parry cupel, Llanfechell, Mon. :—' Cynieradwyaf hasine bob amser at y Neuralgia.' A/Ir. IZ. C. joi,,es, i Jangeowyn, .ddywed:—' Wedi rhodui -praw f 'rwyfyn gwybod beth vfirw bod an; Y heb y Neuralgia, pan o'r biaen ui yn dyfod atal' yn fynych i'aw-ii. Yiv dy in a'r feddyginiaeth at Khoddais dclds i gyfaiil at y ("'(ianod-1 f Rhoddais un ara 11 i b( 11i;yn:< s .-•} y I\ ..yralg Y, cafodd waredigaetb 1 1 a hoiiol Mae yn bles%r genyf ei gyniera- bawb sydd dioddef oddiwrth y cyil bo.- nau.' Geilir rhoddi dwsinau 0 dystiolaethau i'r Gofyinvch i'ch Ffery lJyddnf;ueicli Grocer am clano, i s. y paced. tt tl i ('I d Mri. David Jones & Co., 1eu y post am is. oddiwrth HUGH JONES. M.P.S., Chemist &. Drug-gist, Medical Hal), Bl, PPP^TI'NIOGr; etIl Cynwrf glyivir yn y dref a'r wiad yr wythnosau hyn ? yn g fyji a yv,, yii wir foii S. MKYKICK JONES, iioyal Welsh'WoQllfin Warehouse, A JOHN GRIFFITH. Commerce House, Dolgelley, weciig-wertlm eu iii ..sn i(-,h,iai a'u bod wedi eu cyineryd drosodd gan Foneddwr ar ran CiMiiia newydd ? Vr ateb i hyn ydyw- iiOLLOL bydd _u.<I'iti;z:<w, 'CI; SXLETAWR "I'.T:Jio$!t'j;W''fIlf'IiI: yn y J )dau Pa.snachdy ar yr boll Stoe o Gwei-tli 1-bui miloedd .'I. Dyunm i y Percl.enogion hysbysu eu bod wedi pouderl'ynu gwneuthur GrOST YNOIAD yn Mhrisiau yr HOLL ITWYDDAU, er nlwyn clirio y Stoe Enfawr >11 fiaenorol i gyfnewidiadau..Dyma gyf- ieusdia na welwyd ei gyffelyb erioed o'r blaen yn y Dref, i gael BARGEWIOJY RRYFEDDOL ar nwyddau sydd mor adnabyddus am eu rhagoroldeb. Antnhosibi rhoi syniad am faint ac amrywiaeth y Stoe a gynygir ar Werth a'r unig ifordd i bawb gael hyny ywyw drwy uaic. ymv\eliad a barnu drostynt eu lainain. THEHAU-UN i-HIS AG ARIAN PAROD. 1) A LI it k S V i. V. By d d y D d a u fa s 11 a c h d y yncaei eu cau dyddiau lau a Gwener blaenorol er ëtil f¿!fciu .> SLuC. •Vgosii boreu Sadwin, Medi g, am 11 a.m. Jj, H£l'irh Jh)U£Z, Irntihi) JOHN eiUFFiTli, Alanaging Director. TOW YS-ON-SISA. RICHARD MORGAN, • CONTIJACTOh, — i. 11. keeps an efficient and reliable staff of Painters, lYpeiliangers, & Decorators. •Cstimates given free for all kinds of work onPrivate Bouses, Chuiuhes, Chapels, &c. iW" All work carried out expeditiously. G(hd woik and material guaranteed. — ■■■ j h(99. Y GAUAF. 1900. Paris House, Machynlleth. Darpariadau mawr ion at y G anaf mown pob math o Nwyddau Drapery. Rhoddir gwahoddiad cynes am i'r C.noedd Cwsmeriaid ddyfod i ym- \v;lod a'r hen sefydliad adnabyddus yi ddioed, i gael gvveled y darpariadau eciig sydd ar eu cyfer. ulladau PAROI) I DDYNION, RECTIGYN A 1-1 11 LAN T. ,ei,coats i ddynion, Overcoats i fecbgyn, Overcoats i blant. i wtiau i ddynion o bob oa the mackintoshes i ddynion yn ) btyle dclhveddaraf. iehiydiiiau Dresses o bob math, Jaedi a Mantles, Costumes, Mackin- tones, Hetiau Libit o bob math, wedi euiruriiio, Umbrellas, Menyg, Blouses, iYr JS«::cklett neni Crysau, &:c. Iv iY'il A.lv! > RL LS. 'YwEtm SYDD." r, ■J .<; bbysiad.au Masnachol, Arwerthiadau, Bjrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c. i'Aii iiHiSlAU HHESYMOL JÃ. 1. Â.. n" t-J -.l 3 a yyyddfa'r 'ISegesydd,' Corris