Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

YSGOL SIROL MACHYNLLETH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YSGOL SIROL MACHYNLLETH. Cynhaliwyd cyfarfod o'r Llywodraethwyr dydd Gwener, dan lywyddiaeth Mr. Richard Rees, U.H. Y Prifathraw a ysgrifenai yn amgau ymddi- swyddiad yr is-athraw Mr. O. N. Roberts; ac yn hysbysu ei fod wedi apwyntio Mr. E P. Evans, o Ysgol Sirol Llangefni, i lanw ei le, am y cyflog o ioop y flwyddyn ac awgrymai fod Mr. Roberts yn cael ei apwyntio i ofalu am y dosbarth mewn llaw fer hyd fis Gorphenaf, am y cyflog o 5p. a'i dreuliau teithio. Cytun- wyd ar hyn —Hysbysodd y clerc fod y swm o 34p. 6s. 1 ic., wedi eu derbyn o'r Science and Art Department, sef 14P. 6s. I ic. yn fwy na'r llynedd.—Mr. D. Evans, cyfreithiwr, a ysgrif- enai i ddweyd, oherwydd dyledswyddau eraill, nas gallai gynrychioli y Bwrdd hwn ar y Bwrdd Sirol. Pasiwyd gofyn i Mr. R. Gillart ym- gymeryd a hyn.-Galwodd y prifathraw sylw at y pwysigrwydd ar fod y laboratory yn barod yn ddi-oedi Penodwyd y cadeirydd a'r clerc i siarad a'r contractor ar y mater,—Cwynid hefyd fod pobl yn rhoddi eu dillad allan i sychu yn nhir yr ysgol. Rhoddwyd y mater hwn eto i ofal yr un personau.

MACHYNLLETH.

TOWY N.

,. del moil yx 1t)en.

DYFERION DIRWESTOL.

SUDDIAD LLYTHYRLONG.

ABERYSTWYTH.

ABERDYFI.

AMRYWION.

BORTH.

ARDDANCOSFA AMAETHYDDOL MEIRION.

CYNGOR TREFOL ABERYSTWYTH

PENOD YR ENWOGION Y GALLOFYDD…

Y CYNGHORAU PLWYFOL.

ABERMAW.

RHYFEL Y TRANSVAAL NATAL.

CAPE COLONY.

CORRIS.