Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-<.# |5EFYDLW/ Isla 1 /"■'ix i J' *"v w I & a ol sxp ll itea V—r> i 2 %\«s4 WW'r IX ^<T"/U<3 m/ #\ t'ti j '9 I CARNO,MONT Un or llecxzdd goreu Rh&taf acn ) \vsvt.h23 a Chiociau Rh&^orol. Ad^vweirir pob math o Watches yn v iTiocld feoreu ,&&nSrefftwr toroffaaol i mae E-f 2QA!ynedd o brai'i&d ymarferol yn mhob Cnn or Watch Trade byad hyny <zr mantel rw noil gwsmeriaicl, ',> FE BARWYD I MI EICH HYSBYSU Meddai Criwr y dref, onid e, pan wedi canu ei gloch, ond pur an amI y mae gan-ldo rywbeth gwerth. ei hysbysu -.md nid fell} ni, y mae genym beth i'w hysbysu ag 3 dylai pob Plentyn, Dyn, a Dynes drwy byd gael gwybod, sef Bod Vietoiine, 'V iUbUiii YN INI El) DYGIN IA KT11 IWY 1)1)1 AN US. Dywed MTT.OEDD a wellhawyd diwyddi mai lion yw C-g NAT e I la y Ddanodd NEUliALGIA, TIC, a PIIOENAU yn y PEN a'r GUMIS, YIOTOLINB yw yr unig Feddygi aiaetL ddiogel a pharhooi—byth yn methu. Mat genym y tystioiaothau goreu o'i phiaid 0 bob parth o GymruaLloeu r. Nis -^vvyddom AM 1, ) 1 ) I rt/I 1l -ilL A. Y .1- wedi ei ddarganfod hyd yn liyn hoblaw Victoiiue,' ag sydd yn sicr o wella y drygau hyn. l'w gael gan unrhyvv Fferyllydd drwy y wJad, nell oddiwrth y Gwueuthurwr, AL. 110 WELL J ONES, CHEMIST, IOWYN, PaisiAU, Is. Itc. a 2s. SEFYOLWYD 1857., Jftn. JEuipljn a Hutu hi), DEINT Y £ DIOS.. (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmar> and Cardiganshire General Hospital.) 01 Cornel TERRACE ROAD a COJEiieOBA- TION STREJST, ABERYSTWYTH. Gyfeiriad Llytltyralt-54 Terrace ROltd, Aberystwyth, Bydd Air. ROWLEY vn MA.CHYN],J.XH Hub Dydd Mercher Yn breseliol o 2 hyd 5 Q'r gloch yu uhy Mrs. J. HugLjs, Dovey lew. To y N. Yr Ail ti'r Pedwerydd ddydd Gweuer yn nihob Mis. Y11 l>re3enol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy inir,. Jones, 43 High Street, ger y Railway Station. Bydd Mr. ROWLEY yn Aberystwyth dydd LlUH, dydd Mavvrtii, a dydd Ian yn mhob wythnos. Dydd Sadwru wrfch gytandeb. Cytieuwir O-medd ar yr Egwyddorion Goreu i liaid Tynu y Gwreiddiau. Nis gellir rhagori ar v Danedd hyn mewn ym- ddangoriiad, cysur, parhad, ac iselbris. DUFXYUMK Y LMATI-.RION GOKEU YN UNIG. Sicrheir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Daaedd piaufc, &c. Sylwch ar v Gyfeiriad. Cynghoriad Khad.J Siovedir Cyniraeg. MANTEISIONi YCHWANEGOL Dwyryd Tea. ] ;wyryd Tea. "ao.y TH rlwigorol, am 1 S, M- :2: y <mv un Coui-un ¡.}(1n ^Ib., slau »yda t1.lb., it [iheuvsar gvdu pbob s o -i yd Tol. Pan gesg-lii- 200 o Coupons rboddir Silver Electro Plat of] Teapot, iiiit Electro Plated Hot Water J ug eto am 150 Electro Plated Sugai- Basin ac y am 100,Electro Plated Ui •eaiu Jug, -Ä-r.II. ftofalwch. ofyn °TU y Dwyryd Tea gan 1 •ich G toco?. The Emporium, f&Sf Ylls loreu MACHYNLLETH. Rhataf aQm bob math — O Nwyddau Siwtiau i fesur5 i ddynion 25s. i fyny. Gwarentir ffit a Style. v/ _s_ fa/ Drapery Cs Y He goreu am 1 ies A* t, rpwyaT ftesiyriol, Mantles, Jackets, /^jy/ Mackintoshes, Furs, Murners, Dresses, Skir s, ike. &c. Mackintoshes, /^C/ V Telerau Un Prls ac Apian Parod. &c' Gwahoddiad i bawb fel y gallant weled a barnu drostynt eu hunain <9 = YR HEN FEDDYGINIAETH CYMREIC SEFYDLWYD YN 1838. Pelenau Hhyddhaol a Gwth- eraidd JONES, TREMADOG, Parotoediy trwy Benodiau, yn ol Llaw-ysgrii yr Hyglo i Physygwr, y diweddar W. LL. ROBERTS. M.D„ OAKLAND, ER RHAGFLAKI-NU AC IACHAU YR HOLL AN- HWVLDKlx.il: A DAKDDANT 0 ANSAWDIJ AFIACH V YLLA, VR AFU, AC ANMHUREDD YN i GWAKP. L'YST10LAETH MR. JOHN JONES, GROESLON, DINAS, LLEYN, GER PWLLHELI. Syr,- Yr ydwyf yn ystyried mai fy nyled- swy.id ydyw gwneyd yn hysbys i'r cyhoedd y ieddn.iniaeth ryfecJdol a gefais drwy gymeryd Pelenau Jones, Tremadog, a'r cyiiyriau eraill a weinyddOiid. Yr oeddwn er's tair blynedd yn afilch ac yn analluog i ddilyn fy ngwaith Jan been yn fy ochrau a'm coluddion, a phob- peth a gymerwn yn d'od i fyny, a'm corti yn rhwym wedi myned mor wael nas gallwn symud. Yr oeddwn wedi treio pump o ddoc- toriaid, a phobpeth a glywn am dano, a'r cwbl yn d-iiles, lies y clywais am feddyginiaeth Jones, Tremadog, yr hon wedi imi ei dei'nyddio a'm gwellliaodd yn holliaeh, fel yr oeddwn yn alluog i ddilyn fy ngalwedigaeth cyn pen y mis ar 01 eu detnyudio. Bydd yn dda genyf ateb unihyw gwestivnau a olynir i mi ond anfon i'r cyfeiriad uchod. JOHN JONES Ar werth gan holl Gyffurvvyr y Deyrnas, mewn blychau is. IIC., 2s. 6c., a 4s. 6c. yr un B I' S—Nid oes llai na Bocs is. i-Ic. o Bills Jones 1 w caei. I MASNACHDY NEWYDD A Nwyddau Newydd \v\v\v DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Hysbysu ei luosog gwsmeriaid, ei fod wedi agor ei Fasnach dy N ewy d d Pa un sydd yn orlawn o ddefnyddiau dilladau i Ddynion a Merched. Gan ei fod wedi prynu y Stoc ardderchog hon cyn y codiad diweddar, mae yn alluog i werthu pob math o Siwtiau, Overcoats, Ladies Costumes, a Dresses, &c., AM BItISIAU HYNOD 0 ISEL. Bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal gael ei sylw mwyaf manwl, a sicrheir perffiiith foddlonrwydd mewn Fit a Style. Ar dderbyniad Post Card anfonir Samples yn rhad drwy y post. Os am nwyddau da a ffasiynol, a'r Fit yn berffaith, a'r pris yn isel, deuwch i SHOP, CEMMES, i chwilio am danynt, a Bernwch drosoch eich hunan. i NEWYDD 0 BWYSI NWYDDAU I BAWB!! I). EDWARD DAV1ES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH Os am Iechyd a Chysur, gofaler am draed sychion, drwy brynu eich ESGIDIAU yn y SHOP UCHOD. STOC FAWR ac AMRYWIOL, o'r defnyddiau goreu. AN l,"Dl) danedd m JAMJbb (17 mlynedd yn ngwasanueth Ai ri. Murphy & Rowley). IJüi I' ganddo Ddanedd Oelfyddydol, y rhai a oHodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. L!env\ir a Glanbeir Danedd. Trwsir ac adfiurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisnig at Ai; eiicanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. Sicrbeir flit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgyngboriud yu lhad. Siaredir Cym- raeg. Gw neir yr oil am briwiau mor rbesymol, fel na ddylai lIpl) fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymwelr^ a rr's i lwrn Cyntaf a'r is, yn nhy Mr. Y\ l i ro'eer, I. 11:001 iousg (gyferbyn a'r b W-ms) Ymwela Mr. Kees a Al^chy ilolli ar yr ail Ddydd Mercher a'l pedwerydd )mhob mis, yn nhy Mrs. R. Jones, Pr-ntrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 4, Trinity Place (gyferbyn k Trinity Church\ \ben'fitwyth. -=- I' TTMBKLLLAS RECOVERED U in DESIDERATUM SILK.- WEAR G U A I ANT E E D COMPENSATION IN CASE OF FAILURE And in all other kinds of Silk, by our London Maker, in 48 hours. EDWARD JONES, Leader House, Machynlleih. Pwysig yn Nhy mor y Gauaf. BALM MEIDDIQL JONES, THEMADOG. (JONES'S PECTORAL BALSAM). SEFYDL IV YD YN Y FL T-VYDD YA 1838 Rhag y Feswch, yr Anwyd, Caethder, Dlffyg A liadl, Atal/a y/t y Frest, Orygui, Influenza, y Pas ar Blant, ac eraill, &c. Y mae yn y Balm Llysieuol hwn rinwedd digyffelyb i esinwytiiau ac atal yn ddioed. yr anhwylderau uchod, yngliyd ag amryw eraill o aumhariadau'r Ysgyfaint, pa rai a lareiddir yn effeltlilol, ac (yn ami) a rag- tlaenir yn hoiiol drwy ddefuyddiad amserol o'r MeddygEu hv\n. At Beswch, diweddar a hen, a l'iffyg Anadl, y mae yn anghyd- marol. Puh anbwyldeiau yn y Frest a'r Y sgyfaiut, Phlegm wydn, &c., a arllwysir yn llwyr a diberxgl ganddo, gan ei fod yn gweithredu drwy deneuo caledrwydd y Phlegm, a thrwy byny adnewyddu i'r Olaf anadliad dirwystr. Nid yw yn anghytuno a'r Cylla Iacheir Anwyd cyffredin mewn YChYUlg amSd", a thrwy ei ddefnyddio cyn J'r afiechyd fyned yn rliy bell rhagfiaenir pob perygl o'r 1 )ar>'odedigaetli. Eithr pan fyddo rhai o'r anhwylderau hyn o hir barhad, y mae yn olynol dilyn gyda'r Feddyginiaeth hon hyd oni cheir gwellhad. D.S.—Pan fyddo Peswcli o hir barhad, dil- ynedig a phoen yn yr ochr ddeheu, ac arwydd- ion o annhreuliad yn y Cylla, ynghyd a rhwymedd, &c., dylid cymeryd Pelenau Rhyddhaol Jones, Tremadog,' am ysbaid yr un amser. Y mae y tystiolaethau am welliantau rhyfeddol y BALM yn ystod y 61 mlynedd yn filoedd lawer. Parotoir (yn unig) gan Robert Isaac Jones (Alltud Eifion), Fferyllydd, Tremadog. Gwerthir gan bob fferyllydd mewn poteli rå-c" is. Iic., a 2s. 9c. yr un -_=-T"O. Ymhob Llaiur y mae EIw." Cynhelir Pedwerydd -_u_¡ CYFARFOD CYSTADLEUOL: yn nghapel y Wesleyaid L 1, A N F G it Y N Nos Wener, Ohwefror 23, 1900. Llywydd; Pa^ch. H. HUGHES, Towyn BEIRNIAD CERDDOeOL: MR. W. 0 JONcS.A U.C.W Cyfeilyddes, Miss Hughes, Towyn. Rhai o'r Prif Destynau: Prif Draethawd, Lie a dyhvinvad yr Ysgo] Sabbothol yn nyrehaflad Cymru.' Gvvobr 7s. (5c. Chwe' Phenill, Marw olaetli Anian.' (- -,vol-s Cs. Parti wyth o feibiou a gano oreu Y Gwanwyn (.Mutter). Gwobr lp. Wythawd, Ti wyddostbeth ildywed fy nghalon' (Dr. Parry), tiwobr lGs. Pedwarawd, Gwaredit aetb Pedr' ( Dr. Parry). Gwobr 8s. Deuawd, Tenor a Bass, Ar lan afoli,) del Babci.' Gwobr 6s. Eto Soprano ac Alto, Dyma Feibl Auwyl lesui (Itees). Gwobr 6s. Unawd Soprano, Y Golomen Wen.' G\vobr3s. Unawd Tenor, Yr hie" Gerddor.' Gv.obr os. Unawd Baritone, I Brouddwyd y Morwr Bach.' Gwobr 3s. Adroddiad, Y Boreu Olaf' (Deifel), Chvobr 4s. Rhestr gyflawn o'r Testynau, &c., am y pris arferol oddiwrth yr Ysgrilcnydd, MR. WILLIAM DAY IES, Tai-rmynydd. Y cvfarfod i ddechreu am 6-30. Mynediad i mewn Is. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. O. POWELL, L i) S.iUj.s. DENTAL BURGEON, 24, PORTLAND STREET, ABEHVSTWYTH. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. 11 :MACHYNLLETH.- Y dydd Mercher Cyntaf a r Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.—Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, o 11 a.m. hyd 4-30 p.m. Prisiau Rhesymol. Consultations yn ddi-dal Mae Mr. Powell yn siarad Cymraeg Mae o bwys i Amaethwyr sydd yn dewis osgoi colledion a phoen, i wvbod 9 1 y gallant wneyd hyny trwy ddefnyddio OLEW MORRIS EVANS A'l GWMNI. I Ddefaid, Ceiiylau, Gwartlieg, &c. Meddygfa Gyflawn, yn fewnol ac allanol. TYSTIOLABTH BWYSIG. Allan o luaws mawr o dystiolaethau canmoliaethus, dodwn a ganl),n:- Bronygraig, Corwen, Medi 7, 1898. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genyf roddi llythyr canmoliaeth i'ch Oil. Y mae y ceffyl ag oedd ei ddwy lin wedi tori mor arw wedi cwbl wella. Eich Oil chwi yn unig a'i gwellhaodd. Gellwch fentro ei ganmol i ba le bynag yr eloch.—Yr eiddoch, R. D. ROBERTS. Ar Werth gan lol Fferylhidd, Grocers, See. Frisian 0 Is. 6c. i fyny. 'v Nid oes dim amheuaeth nad 21 EASINE i ydyw y Meddyglyn goreu at Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Ton, A pbob math o boon yn y pun. Dyma dystiolaethau pwysig yr, pjvii y ffaitli :—Dyma ddy wed y ell, li. Peris Williams, jjlandudno Mr. Hugh Jones. Anwyl Syr,—' Y Feddyg- iniaeth fwyaf effeithiol a geiais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr Easine' a wneir genych chwi. Mae yn effeithio yn gyfiym iawn Gwellhaodd un 0 honynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Southport: Easine is a capita! renic for Neuralgia.' Dywed Mr. Parry E.iwards, Ty'r cape), Llanfechell, M011. Cymeradwyaf Easine bob amser at y Neuralg Ia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, ddywed: Wedi rhoddi prawf ar 'Easine,' Irwyf yn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yn ddiddadl, dyrna'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Khoddais ddos i gyfaiil at y ddanodd cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y Neuralgia, cafodd waredigaeth iwyr a i.oilol Mae yn blesergenyfei bawb sydd yn dioddef oddiwrth y cyir) IV boenau.' Geiiir rhoddi dwsinau o dystioiaetiiau i'r Easine.' Gofynwch i'ch Fferyllydd neu eich Grocer am dano, is. y paced. Yn gyfanwerth oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, ueu trwy y post am is. oddiwrth HUGlf JONES, M.P.S., Chemist & JDrnggist, Medical iitdl, liL. FEWiTNIOG "I Eetli vw'r Cvnwrf glywir yn y dref a'r wlad yr wythnosau hyn ? Pawb yn goiyn a yw yn wir fod J. MEYIUCK JONE. Eoyal Welsh VI collAu Warehouse, A JOHN GRIFFITH. Co 111 ni- roe House, Dolgelley, ■vedi gwerthu eu masnachdai a'u bod wedi eu cymeryd drosodd gan Foneddwr ar ran Cv.mni newydd ? Yr ateb i hyn ydyw- 1IOLLOL -,t bydcl SALE ;.f,A.WR yn y Ddau Fasnaciidy ar yr boll Stoe o Nwyddau Ehagoroi— Gwelth rhai miloedd o Bunau. k XL "V wxwwxwwwv Dvmuna y Perchenogion hysbysu eu bod wedi peifderiyiiu G OSTYNGIAD DIG "\FFEL YB yn Mhrisiau yr ROLL N\V\ i !DA L, er mwyn clirio y Stoc .14,iifaNi r yn Haenoroi i gyirew idiadan. Dyma gyf- leusdra na welwyd ei gvffelyb erioed o'r blaeu yn y Dref, i gael BAR GEIXJ OA'' Ilh. YFEDD OL rtr nwyddau sydd mor adnabyddus am eu i-liMgOvoideb. Aniuho.^ib rhoi syniad am faint ac amry wiaetli y )toe a gynygir ar werth a'i unig iTordsi i bawb gael hyny ydyw drvy utsiu yiuv\eliad a barnu drostynt eu Inuiarn. TELERAU-Ull PRIS AG ASIAN PARDD. DALIER SYLW.—Bydd y Ddau fasnachdy \n catr l eu cau dyddiau lau a Gwener blaenorol er ail farcio y Stoc. Agoiii boreu Sadwrn, Medi 9, am 11 a.m. 31. Jukimrk Jjntttz, "fimitriJ JOliN GRIFFITH. Managing Director. TO VY YN -O N-SEA. RICHARD* MORGAN, CONTRACTOR, -.<0, R. M. keeps an efficient and reliable staff of Painters, Paperhangers, & Decorators. Estimates given free for all kinds of work on Private Houses, Churches, Chapels, &c. JISgrAlI work carried out expeditiously. Good woik. and material guaranteed. 1899. Y GAUAF. 1900. Paris House, Machynlleth. -j v Darpariadaii imtwrion at y Gauaf mewn pob math o N w yddau .Drapery. Rhoddir gwahoddiad cynes am i'r Canoedd Cwsmeriaid ddyiod i ym- welcd a'r hen sefydliad adnabyddus yn ddioed, i gael gweled y darpariadau eang sydd ar eu cyfer. 1)1 LLA i)A i; PAROL) I DDYNION, 11ECTIG YN A PHLANT. Overcoats i ddynion, Overcoats i fechgyn, c Overcoats i blant. Siwtiau i ddynion o bob math. Mackintoshes i ddynion yn y Style ddiweddaraf. Defnyddiau Dresses o bob math, Jacedi a Mantles, Costumes, Mackin- toshes, Hetiau Ffelt o bob math, wedi eu trumio, Umbrellas, Menyg, Blouses, Fur Necklets, G wlaneni Crysau, &c. iilCHAlll) REES. "Y NEGESYDD," Cyfrwng rhagond at Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c. riiKCE ENVELOPES- ÁLJ J. _1 J L. am KH'ESYMOL yn Swyddiar 'Negesydd,' Corris