Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SEFYDLWVTi^ 1869. CARNO 60 I ¡ E oFMmcis CARNO, MONT (Jnor llcocdd &or<2u & Rh&taf am Wtxtche^ a ChlocÎèU Rh^oro), Ao^yweirir pob math o Watches yn y moddjboreu &an £ reff twr farofiadol ma<2 Err tfedi cael 20 Alynedd o rxofiad ymarferol yn mhobCnpen or Watch Trade bydd hyny er mantirs rw hoi I gwsmeri&rcl, 4i ;FE BARWYD I MI EICH HYSBYSU Meddai Criwr y dref, onid e, pan wedi canu ei gloch, ond pur anaml y mae ganddo rywheth gwerth. ei hysbysu ond nid felly ni, y ruao genym beth i'w hysbysu ag y dylai poh Plentyn, Dyn, a Dynes drwy y byd gael gwybod, sef Bod Yietoline, YN iMKl)DYGINlALTH LWYDDIANUS. Dywed M [LOEDD a wellhawyd diwydd; mai hon yw G wella y Ddanodd NEURALGIA, TIC, a PHOENAU yn y PEN a'r GUMS. VICTOU.XE yv\ yr unig Pe Idygiuiaetli ddiogel a pharhaul—by tlx yn inethu. Mae geuyut y tystiolaethau goreu o'i phlaid o bob purth o Gyiuru a Lloegr. Nis gwyddom t) AM DDIM wedi ei ddarganfod hyd yn hyn heblaw Victoline,' ag sydd yn sici- o wella y drygau liy U. I'w gael gan unrhyw Fferyllydd drwy y wlad, ueu oddiwrth y Gwneuthurwr, M. 140WELL JOXiiS, CHEMIST, TOWVN, PRIBIAU, IS. lic. a 2s, SEFYDLWYD 1857. A J'lri. iiturpijy a KotuUj), DELNTYLDION. (llouorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TISItltACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. (Jyfeiriad Llytltyrau-54 Terrace Roadt Aberystwyth. Bydd Mr. HOWLEY yn MICTIVXLUTH — Bob Dydd Mercher Yn breaeuul o 2 liyd 5 o'r gloch yn uhy Mrs. J. Hughes, Dovey View. Tuwy-i.-Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yu mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Railway Statiou. Bydd AIR. ROWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Muwrth, a dydd lau yn mhob wythnos. Dydd Sadwru wrth gytundeb. Cyllenwir Danedd ar yr Egwyddorion Gorew L\'i Raid Tynu y Gwreiddiau. N is gellir rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- ddangosiad, eysur, parhad, ac Iselbris. DRKNYDUIK Y MATEUION GOREU YN UNIG. Sicrheir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c. Sylwch ar y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad., ;ISiaredir Cymraeg. -='— MANTEIS10N. VCHWANEGOL Dwyryd Tea. Dwyryd Tea. .& TE rhagorol, am Is. 6c., ic. y pwys. Ceir un Coupon gyda ^lb., dau da Jib., a phedwar gyda phob pwys o bw viyd Tea. Pan gesglir 200 o Coupons rhoddir Silver Electro Plated Teapot, neu Electro Plated Hot Water Jug; eto am 150 Electro Plated Sugar Basin ac ymhellach am 100,Electro Plated Cream Jug. flMalwch ofyn am y Dwyryd Tea gan tich Grocer. The Emporium, a MACHYNLLETH. /+S/ Rhataf T bob mat!l «• /0/-Nwydi!a« •> Siwtiau i fesui1 i ddynion 25s. i /A»Zr/ fyny. Gwarentir ftit a Style. <3/ /Q«/ Drapery Y lie goreu am Ties^ -8- -n^S,^no1' Mantles, Jackets, Mwtfiaps /^O/ Mackintosi.es, Furs, Mackintoshes,' /Chf/ Dresses, Skin s, <fec.-&c. /X-Jy Telepau Un Prls ac Arian Parod. &c« Gwahoddiad i bawb fe! y gallant weled a barnu drostynt eu hur.ain YR HEN FEODYGINIAETH GYMREIG SEFYDLWYD YN 1838. Pelenau iihyddhaol a Gwth- eraidd JOx\E8, Til EM A DOG, Parotoeuig- trwy Benouiad, yn ol Llaw-ysgrii yr Hyglod Physygwr, y diweddar t, W. LL. ROBERTS. M,Ð" OAKLAND, ER KHAGFLAEMU AC IACHAU YR HOLL AN- HAVYLDERAU A DARDDANT 0 AMSAAVDD AFIACH Y L'YLLA, YR AFU, AC ANMHUREDD YN Y GWAED. FYSTIOLAETTL MR. JOHN JONES, GROESLON, DINAS, LLEVN, GER PWLLHELI. Syr,— Yr yuwyi )n ystyried inai fy nyled- swydd >dy\v gwne)d yn hysbys j'r cyhoedd y feddyginiaet!) lyt'crluol a t;clais drwv gymeryd Pelenau Jones, Trettiadog, a'r cyttyiiau eraili a weinyddo ki. 'Ù ueddwn er's tair blynedd yn afiach ac yn aiiaduog i ddilyn fy iigwaith gan bodii yu f) uciirju am coluddion, a phob- peth a gymervMi yu d'od i lyuy, a'ni curtI yn rhwym wedi niyned mor wael nas gallwn symud. Yr oeJdwn wedi treio pump o ddoc- toriaid, a phobpeth a glywn am dano, a'r cwbJ yn dciiles, lies y clywais am feddyginiaeth Joues, Ticmadog, yr hon wedi imi ei deinyddio a'm gwelliiaocid yn holliach, fel yr oeddwn yn aliuog i ddllyu iy ngalwedigaeth cyn pen y mis ar ol eu deiuyudio. Bydd yn dda genyf ateb unriiyw gwestiynau a olynir i mi ond anion i'r CyteiLiaLi UCIIUci. JOHN JONES" At werth gan holl Gyffurwyr y Deyrnas, mewn blychau is. lie., 2s. 6c., a 4s. 6c. yr un L).S. -Niki oes Uai na Bocs is. i Ic. o Bills Jowcs i'w caei. MASNACHDY NEWYDD A Nwyddciu Newycid DYAIUNA EVAN JCNSS, CEM M IiS, Hysbysu ei luosog g\s smeriaid, ei fod wedi agoi- loi Fasnachdy N ewy d d Pa un sydd yn orlawn o ddefnyddiau dilladau i Ddynion a Merched. Gan ei fod wedi prynu y Stoc araderchog hon cyn y codiad diweddar, mae yn alluog i werthu pob math o Siwtiau, Overcoats, Ladies Costumes, a Dresses, &c., AM BRISIAU IIYNOD 0 ISEL. Bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal gael ei sylw mwyaf manwl, a sicrheir perffidth foddlonrwydd mewn Fit a Style. Ar ddelbyniad Post Card anfonir Samples yn rhad drwy y post. Os am nwyddau da a ffasiynol, a'r Fit yn berffaith, a'r pris yn isel, deuwch i SHOP, CEM Ai ES, i chwilio am danynt, a Bernwch drosoch eich hunan. 0 I NvVY1)l)1\U I BAvVB D. ED WARD DA VIES, .ALBE1'1' ETII Os am Iechyd a Chysur, gofaler am draed sychion, drwy brvnu eich ESGIDIAU yn y SHOP UCHOD. STOC FAWR ac AMRYWIOL, o'r defnyddiau goreu. AISEDD!! DAXEDDUl JAMES REES (17 iulynedd yn ngwasanaeth Mri. Murpli) & Rowley). Ceir ganddo Ddanedd Celfyddydol, y rbai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Llenwir a GIanheir Danedd. Trwsir ac adffurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisuig ac Amerit Hiiaidd goreu a ddefuyddir. Nid ues augen tynu y gwreiddiau. Sicrhoir ffit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad yn rhad. Siaredir Cym- raeg. Gwiieir yi- oll am brisiau mor l'hes) mol, fel na ddylai neb fod bebddynt. Bydd i Mr. Rees ymwlo.' a C v ?n.'wm Cyntaf a'r Trv.Sy.l.: ,ld,"11 L I: yn nhy Mr. V\. l.vaiis. J s ilLUse (gyferbyn a'r Sli,t, i Ilj\ Ymwela Mr. Rcca a .,iU.Cii)ijlktli ar yr ail Ddydd Mercher a'l pedwerydd ymhob mis, yn nhy Mrs. R. Jones, Pcntreihedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 4, Trinity Place (gyferbyn a Trinity Church A bt-rvstwyth. TTMBKKLLAS RECOVKRED U in DESIDERATUM SILK.— WEAR GUARA NTEED- h. COMPENSATION IN CASE OF FAILURE And in all other kinds of Silk, by our London Maker, in 48 hours. EDWARD JONES, Loi don House, Machynlleth. 'I Pwysig YD Nliyiiioi, y Gauaf. BALlYl I l-LEI JJDIOIJ JONES, ThEMADOG, (JuNPS'S PECTORAL BALSAM). SEFYDL VYLJ YN Y FLWYDDYA- 1838 Rhag y Peswell, yr Anwyd, CaetJider, Diff),, AliadZ, Atat/a 'yu.y Frest, z", ieizzei, y Fas ar Blaut, ac eraili, &c. Y mae .) n y Balm Liysieuol hwji rinwedu digyffelyb i esiuwytltdii ac atal yu ddioed. yr anhwyldeiau nciiuti, yngliyd ag amryw eraili o amnharimiau'r I'sgyfaiut, pa rai a lareiddir yn elleitliiol, ac (yn am]) a rag- flaeuir yn lioliol drwy ddefnyddiad amserol o'i- Meddygl\u lnvn. At I Nv el diweddar a ben, a i>iiTyg' Auadl, y uiarol. l'ull auhwylderau yn y Prest a'r Ysgyfaiut, l'hlegm wydn, a ailiv>y«ir yn Ilwyr a dibejjgl ganddo, gan ei full yn. gweitluedu drwy deneuo caledi-wj-dd y Phlegm, a thrwy liyny adnew uldu i'r Claf anadliad dirwystr. Nid yw yn anghytuno a'r Cylla; Iaclieir Anwyd cythcJin mew n ychy igams r, a tluwy ei ddefnycidio cyn i'r atiecllyd fyned yn rliy bell rhagflaenir pob pery¡,1 u'r 1 )ar odedi-aetlu Eithr pan fyddo lhai o'r anhwylderau hyrs o hir barhad, y mae yn ofynol dilyn gyda'r Feddyginiaeth hon hyd oni cbeir gwellhad. D.S.—Pan fyddo Ptswch o hir barhad, dii- ynedig a phoen yn yr ochr ddeheu, ac arwydd- ion o annhreuliad yn y Cylla, ynghyd a rhwymedd, &c., dylid cymeryd ''Felenau Rliyddhaol Jones, am ysbaid yr un amser. Y mae v rhyfeddol y BALM yn vstod v 01 udynedd \n filoedd lawer. Parotoir (yn 11 11 c s f,o Ffc }lyd.i, iniiiu., Gwerthir gan bob Ix ,du BUM J. ctdi 71c-, is. i^c., a 2s. Qvv. yr 'i,4iiu ] v ? u Ymhob Llalur y mae Elw." -w- | Cynhelir- Pe-hverydd jCYFARFOD r A CYSTADLEUOL yn ngImpel y Wesleyaid LLANEO It V N, -j a .J ), L Mos Wener, Ciiwofror 23, J900. Llywydd: Parch. H. HUGHES, Towyn BEIRnlAD CttrOuGiiO, imd. ti. 0. A U. C.ii Miss f-luglies, Towyn. Rbai GV PHF D&ST^ nau Prif Draethawd, Lie a dyl<.nwad yr Ysgoi Sabbothol yn nyrchaflad Cymru.' G-uobr 7s. 6c. C"tNvel l'hemiil, Marwolaeth Anian.' (iwobs 6s. Parti wytb o feibion it gallu oreu Y Gwanwyu' Gwobr ip. Wythawd, Ti wyddost beth ddywed fy nghalon' (DT, Gwobr 16s. I Uwarocli ne LIt I'ecll" ( Dr. Tarn/). Gwobr 8s. Deuawd, Tenor a Bass, Ar lan afouydd Babul.' Gwobr 6s. Eto Soprano ac Alto, Dyuia Feibl Auwyl lesu, (Seen). Gwobr 6s. Unawd Soprano, Y Golomen "Ven.' Gwobr 3s. Unawd Tenor, Yr Hell Gerddor.' G,.our os. Unawd Baritone, I -FretidJw)-d y Morwr Bacli.' Gwobr 3s. Adroddiad, Y Doreu Olaf' (Derfel), Gwobr 4s. Rhestr gyflawn o'r Testynan, &(, am y pris arferol oddiwrth yr YsgrilVnydd, MB. YvrILLIAM DA\rlES, Tai'rmynydd. Y cyfarfod i ddechreu am 6-30. Mynediad i mewn Ie. -=- Sefydlwyd yn 1876. Mil. A. U. POWKIX. L.U S.ll-U.S. DENTAL bUJLGEON, 24, PoKTIiAND STrtEET, AlnB. YSTW YTU, Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Merclxer Cyntaf a r Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn uhý Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.- Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, o 11 a.m. hyd 4-30 p.m. Prisiau Rhesymol. Constellations yn ddi-d31 Mae Mr. Powell yn siarad Cymraeg I-c-c- Mae o bwys i Amaethwyr sydd yn dewis osgoi colledion a phoen, i wybod y gallant wneyd. hyny trwy ddefnyddio OLEW .M ORRIS EVANS A'i GWMNI. I Ddefaid, Oeffylau, dwartheg, &c. Meddygfe Gyflawn, yn fewnol ac f allanol. TYSTIOLAETIi BWYSIG. Allan o luawrs mawr o dystiolaethau canmolkiethus, dodvvn a ganlyn :— Bronygraig, Corwen, Medi 7, 1898. AnvvylS) r)-Y mae yn bleser genyf roddi llyihyr canmoliaeth i'ch Oil. Y mae y ceffyl ag oedd ei ddwy lin wedi tori mor any wedi cwbl wella. Eich Oil chwd yn unig a'i gwellhaodd. Gellwch fentro ei ganmol i ba le bynag yr eloch.—Yr eiddoch, lZ. D. ROBERTS. Ar Werth gan bob Fferyllydd, Grocers, Sfc. Frisian 0 Is. 6c. i fyny. Nid oes dim auibeuaeth nad ILI A I E ydyw y Meddyglyn goreu at Gur mewu Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math o boen yn y pen. Dyrna dystiolaethau pwysig y« pudi y ffaith :—Dyma ddywed y Pu;c.b. K. Peris Williams, Llandudno :— Mr. Hugh Jones. -A ii i Feddyg- iniaeth fwyaf eiifeithiol a getais euoed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr Easine a wneii genych chwi. Mae yi. effeitbio yn gyfiym iawn Gwellhaodd un o honynt g ur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Souihport: Easine is a capita] retm- for 1\ cura]gid" Dywed Mr Pairy ids, T}'i capel, i lanfecbell, bob amser at y Neuralgia.' Air. R C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, rldywed :—' Wedi rhoddi prawf ar rw.),fyll gwybod beth. ydyw bod am fisoedd heb } Neuralgia, pan o'i biaen \r oedd yn dyf'od -atat' yn fynycli iawn. Yn ddiddadl, dyma'r feddyginiaeth nreu at y Neuralgia. y air, Khoddais un arall i bf-vtiiyrias y Nmrraigia., cafoddwaredigaethi \r a i,odoi Aiae \n bleser genyf ei gyrnera-.tv. bawb sydd vn dioddef oddiwrth ycyii, ».,<( nau.' Geliir rhoddi dwsinau o d* stjx-. >«.u i'r Gofynwch i'ch p ■ u < d i rt < 1 am dano, rs. y pau^. m,i rf Mri. David Jones tv v > I t L y post am is. odoiv rTi- tl N I Chemist a, i r: Medical HCUJ, hi*, Fx1 XKoiiNIOG j Beth vw'r Cvnwrf ■ij 9,' glywir yn y dref a'r wlad yr wythnosau hyn ? Pawb yn gofyn a yw yn wir fod J. MEYKICK JONES, Boyal Welsh. Woollen Warehouse, A John (tRiffith. Commcri House, Dolgelley, wedi gwerthu eu masnaehdai; a'u bod wedi eu cymeryd ilrosodd gan Foneddwr ar ran Cwmnl newydt.i ? Yr ateb i hyn ydyw- MOLL!>L GY Wlit, a bydd SALFFAWR yn y Ddau Pasnaclidy ar yr holl Stoe o ,N wy-idau Hiiagorol— GAverth rhai miloedd o BttlldU, Dymtina y Percl.enogion hysbysu eu bod wet a pemierfynu gw neutiiur GOSTYNGIAD I T(j ) F'FEL V B yn Mbrisiau yr HOLL 1NYY Y I'D A L, er 111 wyn clirio y Stoc EnfaAvr yn ti:-jenorol i gyfnuu idiadau. Dyma gyf- ieusdia na weiwyd ei gyftelyb erioed o'r blaen yn y Dref, i gael BAliGEimOM RB.YFEDDOL ar nwyddau sydd mor adnabyddus am eu rbstgoroideb. Aun.liosib. rhoi syniad am faint ac amiywiaeth y fc toe a gynygir ar werth a'r unig rloidd i bawb gael hyny ydyw drwy wulu ymweliad a barnu drostynt eu hunain. TtLERAU- UN r HIS AG Aia'AN PABOD. UALIER SYLW.— Bydd y Ddau fasnachdy 3 n cael eu cau dyddiau lau a Gv* ener blaenoi ol er ail farcio Stuc, Agoiir boreu Sadwtn, Medi g, am 11 a.m. f. luriuid; Jratrs, I'mtiltit JOIIM GlilFFJTH. Managing Director. TOW YjSt-GJNt-SE A. inilffli err- RICHARD MGRGA-N, OON'i'llACri'OK, \AJ 1" 1, "A J. U' R. M. keeps an efficient and reliable staff of Painters, Paperhangers, & Decorator's. Estimates given free for all kinds of work on Private Houses, Churches, Chapels, &c. All work carried out expeditiously. Good woik and material guaranteed. 1899. Y GAUAF. 1900. Paris House, Machynlleth. Darpaiiadau mawr ion at y Gauaf mewn pob math o N,vyddau Drapery. Rhoddir gwahoddiad cynes am i'r Canoedd Cwsmeriaid ddyfod i ym- weled a'r hen sefydliad adnabyddus yn ddioed, i gael gweled y darpariadau eang sydd ar eu cyfer. DILLADAU PAROD I DDYNION, BECHGYN A PIILANT. Overcoats i ddynion, Overcoats i fechgyn, Overcoats i blant. Siwtiau i ddynion o bob math. ,I Mackintoshes i ddynion yn y Style ddiweddaraf. Defnyddiau Dresses o bob math, Jacedi a Mantles, Costumes, Mackin- toshes, Hetiau I, felt o bob math, wedi eu trundo, Umbrellas, Menyg, Blouses, Fur Necklets, Gwlaneni Crysau, &c. ill OH A IIP liEES. "YNEGESYDD." C'y h W¡¡g rbagorol at Hysbysiadau Masnachol, A rwer thiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c. PEIsCE EN YK LOPES IESYMOL bwyddtaV 4 iSegesydd,' Oprris J. b .¡