Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ISEFYDLWYA^ I ?/ | I i I mm > Y\); L FRANCIS ] CftiRNO., MONT liner lieosdd goreu 0 Rhàtaf aven Watches a, ChlocÎèU Rhev^orol. a ^i'/wc\nr pobmath o Watches yn j y model feoreu ^an^refftwr.farofiadol ma<2 E-rwedi c&el 20Alynedd o b; afi'^d ymarferol yn mhob C^n^n II or Watch Trade bydd hyny er mantis ivTRdl pwsmenud, *> E [BARWYD I MI EICH HYSBYSU Meddai Criwr y dref, onid e, pan wedi canu ei gloch, ond pur anaml y mae ganddo rywbeth gwerth ei hysbysu ond nid fellv ni, y mae genym beth i'w hysbysu ag y dylai pob Plentyn, Dyn, a Dynes drwy y byd gael gwybod, sef Bod Yictoiine, YN M E DDYGINIAETH LWYDDIANUS. Dywed MILOEDD a wellhawyd diwyddi mai hon yw G wella y Ddanodd NEURALGIA, TIC, a PHOENAU yn y PEN a'r GUMS. YicroLiNE yw yr unig Eeddygiuiaeth ddiogel a pharhaol—bytli yn methu. Mae genyiu y tystiolaefchau goreu o'i phlaid o bob parth o Gymru a Lloegl. Nis gwyddom AM DJDlM wedi ei ddarganfod hyd yn hyn heblaw 'Victoline,' ag sydd yn sicr o wella y drygau hyn. I'w gael gan unrhyw Fferyllydd drwy y wlad, neu oddiwrth y Gwneuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWVN, PRISIAU, Is. l £ c. a 2S. L SEPYDLWYD 1857.: Jirí. iHxir-jSjn a iluiukn, DELNTYEDIOFC. (Honorary Dentists to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TEJEtllACE itOAD a CORPORA- TION STREET, AEEEYSTWYTH. Cyfeiriad Llythyr-au-54 Terrace Road, Aberystwyth, Bydd Air. HOWLEY yn MA.PHYNI.LETH —Bob Dydd Mercher Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nay Mrs. J. Hughss, Dovey View. TowyN,Yr Ail u'r pedwerydd ddydd Gwener yu mhob Mis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. Jones, 43 High Street, ger y Railway Station. Bydd Mr. RUWLEY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd Mavvrth, a dydd lau yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. Cytlenwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreul Ni Raid Tynu y Gwreiddiau. Nis gellir rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- ddangosiad, cysur, parhad, ac iselbris. 1H;FNYDDIR Y MATISKION GOBEU YN UNIG. Sicrhuir Boddlonrwydd. Llenr/ir Danedd. Cymuwysir Danedd Plant, &c.^ Sylwch ar y Cyfeiriad. Cynglioriad Rhad. _Siaredir Oymraeg. MANTEISIONi YCHWANKGOL. Dwyryd Tea. J wvryd Tea. at. TE rhagorol, am Is. Oe., 2s. 3. 4c. y pwys. Ceir un Coupon gyda Jib., dau gyda lIb., a phedwar gyda phob pwys o Dwyiyd Tea. Pan gesglir 200 o Coupons rlioddir Silver Electro Plated Teapot, neu El eetro Plated Hot Water Jug eto am 150 Electro Plated Sugar Basin ac ymhellach am 100,Electro Plated Cream Jug. Gofalwch ofyn am y Dwyryd Tea gan lith Grocer. ¡¡, ;i:r I The Emporium, /p$f Ylls ga°',8U I MACHYNLLETH. /&/ RHATAF ACM BOB MATH ——— /o/Nwydilau Siwtiau i fesur1 i ddynion 25s. i fvny. Gwarentir fifit a Style. «?/ Aw/ Drapery Y lie goreu am Ties -5- n.w■ ati fra-siynol, r_4- « Mantles, Jackets, Colia.s, Miackintos:-Ies,Furs, iviv-niui^s, Dresses, Skip s, &c. &c. Mack.ntoshfcs, /*C TELERAU Un Prls ac Arian Parod. &c., &c. GWAHODDIAD i bawb fel y GALLANT **3* weled a barnu drostynt eu hunain YR HEil FEDJYGINIAETH GYMREIQ SEFYDLWYD YN 1838. Pelenau Hiiyddhaoi a Gwth- eraidd JO.NES, TllEMADOG, Parotoe.iiy trwy^Benodiad, \n ol Llaw-ysgril yr Hyglod Physygwr, y divveddar y. LL, M.D„ OAKLAND, EK KHAGFLABNU AC lACHAU YR HOLL AN- HWVLUKK.i L DARDDANT 0 ANSAWDD AFIACH Y C YLLA, YR AFU, AC ANMHUREDD YN Y GVVAED. fySTlOLAETH MK. JURN JONES, GROESLON, DINAS, LLEYN, GER PWLLHELI. Syr. Yr ydwyf yn ystyried mai fy nyled- swydri sdyw gwneyd yn hysbys i'r cyiioedd y ieddy^iuiat'tii lyfeadol a gefais drwy gymeryd Pelenau Juiies, Tiemadog, a'r cytlyriau eraill a weinycutoad. \r oeddwn er's tair blynedd yn afi.tch ac yn analluog i ddilyn fy ngwaith gan buen yu fy oclxrau a'm coluddion, a phob- peth a gymeiwn yn d'od i fyny, a'm corft yn rhwytn wedi myned mor wael nas gallwn symud. Yr oeddwn wedi treio pump o ddoc- toriaid, a phobpeth a glywn am dano, a'r cvvbl yn ddiles, nes y clywais am feddyginiaeth Jones, Trcniadog, yr hon wedi i mi ei defnyddio a'm gweililaodd yn holliach, fel yr oeddwn yn alluoL; i ddilyn ty ngalwedigaeth cyn pen y mis ar 01 eu detnyddio. bydd yn dda genyt ateb unrbyw gwestiynau a otynir i mi ond anion i'r cyfeiriad uchod. tA JOHN JONES, ø Ar werth gan holl Gyffurwyr y Deyrnas, mewn blychau is. ilc., 2s. 6c., a 4s. 6c. yr un, '9 i).S.—Nid ocs Udi na Bocs is. lie. 0 Bills Jones i'w cael. MASNACHDY NEWYDD A Nwyddau Newydd DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Hysbysu ei luosog gwsmeriaid, ei fod wedi agor ei Fasnachdy Newydd Fa un sydd yn orlawn o ddefnyddiau dilladau i Ddynion a Merched. Gan ei fod wedi prynu y Stoc ardderchog hon cyn y codiad diweddar, mae yn alluog i werthu pob math o Siwtiau, i; Overcoats, Ladies Costumes, a Dresses, &c., AM BRISIAU HYNOD 0 ISEL. Bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal gael ei sylw mwyaf manwl, a sicrheir perffriith foddlonrwydd mewn Fit a Style. Ar dderbyniad Post Card anfonir Samples yn rhad drwy y post. Os am nwyddau da a ffasiynol, a'r Fit yn berffaith, a'r pris yn isel, deuwch i SHOP, < i..MAS i chwilio am danynt, a Bernwch drosoch eich hunan. NEWYDD 0 BWYS I NWYDDAU I BAWB!! D. EDWARD DAY1ES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH Os am Iechyd a Chysur, gofaler am draed sychion, drwy brvnu eich ESGIDIAU yn y SHOP LJCHOD. STOC FAWR ac AMRYWIOL, o'r defnyddiau goreu. — — DANE DO!! DANEDD! JAMJbtb (17 mlynedd yn ngwasanaeth Mri. Murphy & Powley). Ceir ganddo Ddanedd Celfyddydol, y rhai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Llenwir a Glanlieir Danedd. Trwsir ac adffurfir Setiau. Dim ond y math au Seisnig ac Americanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. SicrLeir flit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad yn rlxad. Siaredir Oym- raeg. Gwneir yr oil am brisiau mor rhesymol, fel na ddylai neb fod liebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweled a Corris y Sadwrn Cyntaf a'r 1'ryd)du Satiwrn o bib mis, yn nhy Mr. vV. Lvans, (.rocer, Liverpool House (gyferbyn a'r Siatci's Arms). Ymwela Mr. Rees a Machynlleth ar yr ail Ddydd Mercher a'l pedwerydd ymhob mis, yn nhy Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 4, Trinity Place (gyferbyn & Trinity Chnrd 1. Aberystwyth. i <f^> UMBRELLAS RECOVERED U in DESIDERATUM SIT.K.- WEAR G U A RAN TEE D -0_ .M_- COMPENSATION IN CASE OF FAILURE And in all other kinds of Silk, by our London Maker, in 48 hours. EDWARD JONES, Lci.dor. House, Machynlleth. I Pwysig yn Nhymor y Gauaf. BALlYI IREIDDIOL JONES, TREMADOG. (JONES'S PECTORAL BALSAM). SEFYDLWYD YN Y FL WYDD YN 1838 Rhag y Peswch, yr Anwyd, Caethder, Diffyg Anadl, Atalla Yll y Frest, Crygni, Irjlueuza, y Pas ar Blant, ac eraill, &c. Y mae jny Balm Llysieuol hWll rinwedd digyffelyb i esruwytliau ac atal yn ddioed. yr aniiwylderau ucliod, ynghyd ag amvyw eraill 0 amnhariadau'r Ysgyfaint, pa lid a lareiddir yn elfeithiol, ac (yn aml) a rag- flaenir yn liollol drwy ddefnyddiad amserol o'r Meddygljn hwn. At Beswch, divveddar a hen, a Diffyg AnadI, y mae yn angbyd- marol. Pob anhvvyldeiau yn y Frost a'r Ysgyfaint, Phlegm wydn, &c., a aillvvysii yn llwyr a diberygl ganddo, gan ei fod yn gweithredu drwy deneuo oaledrwydd y Phlegm, a thrwy hyny _adnov\yddu i'r Claf anadliad diivvystr. Nid yw yn anghytuno a'r Cylla Iacheir Anwyd cylfredin mewnychydig amSIT, a thrwy ei ddefnyddio cyn .i'r afiechyd lyntd yn thy bell rhagflaenir pob perygl o'r Dariodedigat th. Eithr pan fyddo rhai o'r anhwylderau hyn o hir barhad, y mae yn ofynol dilyn gyda'r Feddyginiaeth hon hyd oni cheir gwellhad, D.S.—Pan fyddo Peswch o hir barhad, dil- ynedig a phoen yn yr ochr ddeheu, ac arwydd- ion o annhreuliad yn y Cylla, ynghyd a rhwymedd, &c., dylid cymeryd Pelenau Rhyddhaol Jones, Tremadog, '<.101 ysbaid yr un amser. Y mae y tystiolaetlinu am welliantau rhyfeddol y BALM yn ystod y 6I mlynedd yn filoedd lawer. Parotoir (yn unig) gan Robert Isaac Jones (Alltud Eijion), Fferyilydd, Tremadog. Gwerthir gan bob fferyilydd mewn poteli c., Is. iic., a 2s. 9c, yr uu j u Ymhol i lifur v F v Cynhelir Pedwerydd CYFARFOD | V & CV C' A ? ? Y ? CYSTADLiUOL yn nghapcl y Wesievaid 1-, L Nos Wener, Oiiwefror S3, 1900. Llywydd: Papch. H. HUGHES, Towyn B E I R ti I A 13 CESOBGiiOi.: MR. W. O. il Cyfeily(lcks, JVfiss Hl!; iles, TuwYI1. Rhai f' Prif Destynau Prif Draethawd, Lie a dylanwad yr Ysgol Sabbothol yn ssyrf-hafiad Gymru.' Gsvobr 7g. He. Cftwel WwoUs 6s. Parti wyth o t'eibion a gano oreu. Y -ii [Mutter). Gwobr Ip. Wythawd, Ti wyddost beth ddywvd fy nglnilou' (Dr. Parry). Gwobr 16s. Pedwarawd, aeth ( hr. Tarry). Gwobr 8s. Deuawd, Tenor a Bass. Ar Ian afouydd Babel.' Gwobr 6s. » Eto aoprano ac Alto, By,ua Feibl Anwyl lesu^ (Itees). Gwobr 66. Unawd Soprano, Y Golomen Wen.' < Jwobr 3s. Uliawd Tenor, Yr Hen Ueiddor.' Gwubr 3s. Unawd Baritone, 'brcuddwJ'd. y Morwr Bach.' Gwobr 3s. Adroddiad, Y Boren Olaf' (De lcl), Gwobr Lls. Rhestr gyflawu o'r Testynaa, &c., am y pris arferol oddiwrth yr Ysgiifenydd Z, MB. WILLIAM DA VIES, Tai'rmynydd. Y cyfarfod i ddechreu ion 6-SO. Mynediad i mewn Is. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. C. POWELL, DENTAL 24, PofiXLANJj STREET; ABKKYsxWYTIt. Honorary Dental Surgeou to the Abervstwjia Infirmary, and GeiK-Tal Hospital. MACHVNI.LETH.—Y dydd Merchnr Cyntaf ar Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, iVlaeiigwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.-Y, Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn idly Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, o 11 a m. hyd 4-30 p.m. Prisiau Illiesyinol. Constellations yn ddi-dal Mae Mr. Powell yn siarad Cymraeg Mae o bwys i Amaethwyr sydd yn dewis osgoi colledion a phoen, i wybod y gallant wneyd hyny trwy ddefnyddio OLEW I ■MORRIS IvANS Al GWMNI. I Ddefaid, CelFylau, .1 Gwartheg, &c. Meddygfa Gyf.awn, yn fewnol ac [ ;;a.!lanoL. R TYSTIOLAETH B VV YSIG. Allan o luaws manrr o dystiolaethau canmoliaelhus, dodwn a ganlyn :— Bronygraig, Corwen, Medi 7, 1898. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser genyf roddi llythyr canmoliaeth i'ch Oil. Y mae y ceffyl ag oedd ei ddwy lin wedi tori mor arw wedi cwbl wella Eich Oil chwi yn unig a'i gwellhaodd. Gellwch fentro ei ganmol i ba le bynag yr eloch.—Yr eiddocli, R. D. ROBERTS. Ar Werth gan bob FferyVydi. Grocers, Sfc. Frisian 0 Is. 6fl. -i fyny. C" U., I. ¿; Nid oes dim nad LASII-IE ;■ ydyw y Meddyglyn goreu at II Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math 0 boen yn y pen. Dyma dystiolaethau pv>ysig 3 u proli y ffaith — Dyma ddywed y Pmoli. R. l'ens Williams, Llaududno :— Mr. Hugh Jones. Anwyl Syi,— • FedUyK- iniaeth fwyaf effeithioi a erioed ai welU Cur mewn Pen, ydyw yr Easine a wneir genych chwi. Mae yn effeithio yn gyfiym iawn Gwellhaodd un 0 lionynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith. A-sh St., Southport: —' Easine is a capital I' emd Dywed Mr. Parry E. n irus, Tyi capel, Llanfechell, Mori. :—' Cyinerauwya) • r-asine bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Junes, PenticfcUn, LLuJgedwyn, ddywed v\l edi rhodoi prawi a? •Easine,' 'rwyf yn gwybod beth vdyvv bod am lisoedd heb y Neuralgia, pan u'; biaei. yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yi ddiddadl, dyma'r feddyginiaeth at Rhoddais ddos i gyfaill at y ddanocd cau>d<i esmwythad buan, ar ol diO'.icef an; ooyuuiau. Rhoddais un arall i b^rth) uas at y i\euralgi.«, cafodd waredigaeth lv. yr a i.uiiul Mae yn bleser g-enyf ei gymeI d i bawb s>ydd vn dioddef oddiwrth y cy;]) ''¡ U, "ltdU.' v un rhoddi dwsinau o dystiolaethau 1 r Gofynwch i'ch Fferyilydd neu deli grocer am dano, is. y paced. Yn gyfanvverta oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neu tnvy y post am is. oddiwrth HUGH JONl-A M.P.S.. Chemist & Ai^dicalUau, BL, FFESTINIOG I • .etn r Cynwrf k/ «/ ft..yvvir yn y dref a'r wlad yr wythnosau hyn ? b yn golyn. a yw yn wir fod J. MEYKICK JONES, Boyal Welsh Woollen Warehouse, A JOB GRIFFITH, Conline r 3e House, Dolgelley, wedi gwetthu eu masnachdai; a'u bod wedi eu cymeryd (irusodd gan Foneddwr ar ran Cvvmnl newydd ? Yr ateb i hyn ydyw— 11 U LIJ J Ij (-y a bydd SATFFAWR r..7n.O¡,m-.w.t«:2t yn y Ddau Easnaclidy ar yr holl Stoe 0 N v.yddau Ehagorol— Gwerth rhai miloedd o Buuau. Dymuna y Perchenogion hysbysu eu bod wedi penderfynu gwneuthur GOSTYNGIAD i>Bx Fl^EJ 1 V'B- yn Mhrisiau yr HOLL IS WVi-yAU, er mwyu eiirio y Stoe Enfawr yn ilaonoro! i gytianvidiadau. Lynia gvf- ieusdia. na weiwyd ei gyiieiyb erioed o'r blaeu yu y Dref, i gael BARGE'imON lUiYFEDDOL ar nwyddau sydd mor adnabyddus am eu jliagoroldeb. Aniahosib rLoi, Bvniad am faint ae amiywiaetii y Stoc a gynygir ar werth a'r unig ilordd i bawb gael hyny ydyw druy ualu ymweliad a barnu drostynt eu iuniain. TELERAU- ON IRIS AC ARIAN PAROD. DALIER SYLW7.- Bydd y Ddau fasnachdy ) n cael eu cau dyddiau lau a Gwener biaenorol or ail farciu ) Stoc. Agoiii iioreu Sadwrn, Medi 9, am 11 a.m. Jj. Jiuiakk lours, ICimttrir JOHN GltIFFJTH, Managing Director. TO VYN -ON-SEA. RICHARD MORGAN, (CONTRACTOR, -1 R. M. keeps an efficient and reliable staff of Painters, l)aperhangel's, & Decorators. Estimates given free for all kinds of work on Private Houses, Churches, Chapels, &c. jOggrAll work carried out expeditiously. Good woik and material guaranteed. 1899. Y GAUAF. 1900. Paris House, Machynlleth. Darpariadau in a wrion at y Gauaf mewn pob math o Nwyddau Drapery. Rhoddir gwahoddiad cynes am i'r Canoedd Cwsrneriaid ddyiod i ym- weled a'r hen sefydliad adnabyddus yn ddioed, i gael gweled y clarpariadau eang sydd ar eu cyfer. DILLADAU PAROD I DJ)YNIUN) RECTIGYN A EHEANT. ,vei-coa,ts i ddynion, Overcoats i fecligyn, Overcoats i blant. Biwtiau i ddynion o bob math. Mackintoshes i ddynion yn y Style ddiweddaraf. Defnyddiau Dresses o bob math, j acedi a Mantles, Costumes, Mackin- toshes, Hetiau hfelt o bob math, wedi eu trumio, Umbrellas, Menyg, Blouses, Fur N ecklets, Gwlaneni Crysau, &c. ltlCHAltl) ItEKS. •'Y'HEGEgYDD. Cyfrwng rhagorol at Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c. "PENCE ENVELOPES am BRISIAU RHESYMOL yn Swyddfa'r I Negesydd,' Corris