Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

FE BARWYD | I Ml: EICH HYSBYSUI, Meddai Oriwr y dref, onid e, pan wedi 14111L ei gloch, ond pur anaml y mae gauddo ry wbeth gwoi-th ei hysbysu ond nid felly ui, y mae genym beth i'w hysbysu ag y dylai pob Plontyn, Dyn, a Dynes dvwy y hyd gael gwybod, sef Bod Vietoline, YN MBDDYGINIAETH L W Y J) DI AN U S. Dywed MILOEDD a wellhawyd drwyddi mai hoa yw G wella y Ddanodd NEURALGIA, TIC, a PtiOENAU yn y PEN a'r GUMS. Vio-rOLIXX yw yr unig Feddyginiaeth ddiwgel a phikrhaul-byth yn lllethu. Mae gtittym y tystiulaetbau goreu o'i phlaid o bob vart a Gywru a Lioegr. Nis gwyddom AM DDIM wedi ei ddavganfod hyd yn hyn heblaw Yietolin«,' ag sydd yn sicr o wella y drygau kyn. I'w flael gan unrhyw Fferyllydd drwy y wlad, neu oddiwrth y Gwneuthurwr, J ill. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWYN, Paitutr, la. lie. a 2s. "fi" — Olew Teuluaidd Morris Evans a'i Gwnmi, Ffestiniog. As y Orydcymalau, Briwiau, Llosgiadau, Y Ddanodd, Piles, Diptlieria, &c., &c. Hon yw Meddyginiaeth Ryfeddaf yr Oes, ac mae yn sicr wedi profi hyny i filoedd o'n cwmpas. Mae yn awr ar werth gan y Grocers trwy Gymry a Ltoegr. M id oes eisiau ond i chwi roddi prawf arno. tik' bvddwch yr un faru a'r wiloedd. Y Tyst- iojasithau i'w cael trwy eich Grocers lieol t .eiWelV am dano. M ddylai yr un teulu fod i^bcido Mae vn sicr, diogel, a rhad. Cofied j rWdthwyr a Ffermwyr fod yr Olew hwn yn < arbenig iddynt. TYSTIOLAETH. COESÁU CRWYDDEDIQ, CRYDCYMALAU, J'c Glandwr, Tanygrisiau Rd./Bl Ffestiniog. Medi 11, 1896. At Mr. MORRIS EVANS, Syr,-Yr oeddwn yn dioddef oddiwrth Grydcymalau y Meingefn er's chwech wythnos, a threi lis lawer o bethau, ond i ddim pwrpas, a chymhellwyd eich Olew chwi. Defnyddiais ef bedair gwaith, a chefais wellhad hollol hyd yn hyn —Yr eiddoch yn gywir, Bethesda gynt W. R. JONES. Gwerthir mewn potelau, is. xic. is. 6c.; a i s. 6c. SeFYOIiWYD 1857. .11.. Aturpl)U a efultu, DEINTYEDION. (Honorary Dentiats to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TERRACE ROAD a CORPORA- TION STREET, ABERYSTWYTH. Cj/frinad Ilythyrau—54 Terrace Road, T Aberystwyth. Bydd Mr. ROWLEY yn St,&CRTNLLtTH.-Bob Dydd Mercher Yn btodouol o 2 hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrs. J. Hughss, ve1 View. T- vvyx.-Yr Ail a'r Pedwerydd ddydd Gwener yn mhob Nis. Yn bresenol o 2 hyd 5 o'r gloch yn aky Mm, Jou", 43 High Street, ger y Railway Stolon. Bydd Mr. ROWLBY yn Aberystwyth dydd Llun, dydd MawrLh, a dydd- Iau yn mhob wythnos. Dydd Sadwrn wrth gytundeb. WyUtcwir Danedd ar yr Egwyddorion Goreu Ni Raid Tynu y Gwreiddiau. N18 gtllh rhagori ar y Danedd hyn mewn ym- WanifOiiad, cysur, parhad, ac iselbris. Defnyddir y Materion Goreu yn Unig. Si«rk«ir Boddlonrwydd. Llenwir Danedd. Cymhwysir Danedd Plant, &c. Sylwch ar y Cyfeiriad. Cynghoriad Rhad. JSiaredir Cymraeg. TOWYN-ON-SEA. 'n T -1 RICHARD MORGAN; CONTRACTOR, it. )f. keeps an efficient and reliable staff of Painters, Paperhangers, & Decorators. Estimates given free for all kinds of work on Private Houses, Churches, Chapels, &c, I&- All work carried out expeditiously. Good woik fWd material guaranteed. *I Bycici 1 I SALia ifJLWJd e m p 011 n j a, m 1 c h y n l l e t h Kid Sham ond BARGEINION" OWiRlONEDDOL. ¡ I 5s. y bvuit o ostyngiad yiiihob adran o'r Stoc. II Deuwvh a phrofwch drosoch eich bfilialm Nid oes He i fanyiu, L "j, TREVOR JONES, Perchenog. j r L j &If:' íi" ;1'l-1 'I m I .111 Y OAlAJ: YGAUAFi! G01ALER j >RAED SYCHION. D. EDWIIiD DAVIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH A ddymuna wneyd yn hysbys i bawb iddo dderbyn STOC FAWR arbenig o bob math Esgidiau at y Tymor hwn. Y PRISIAU YN ISEL A'R EIDDO y DDA, Cedwir y Gweithwyr Goreu at Drwsio. -:T" GREENWICH HOUSE, DOLGELLAU, Mae'n wybyddus bellach mai un o'r lleoedd goreu yn Nghymru am Watch Dda, Aur neu Arian (Gent's or Ladies), Alberts, Modrwyau Priodasol, Faticv Rings, Brooches, Bracelets, Silver Cigars, Cigarette, and Match Boxes, &c., &c., yw Masnachdy Enwog WM. WILLIAMS, (D. C. & E. A. WILLIAMS) Watch Maker, CREENWICH HOUSE, DOLGELLAU. MODPWYAU PRIor ASOl DiD- 0 CIN1 I FYNY. i Mae y Masnachd) 1 hwn wedi ei selydlul er's dros 40 mlyneddj ac wedi enill clod di- gyffelyb, a chefnog- aeth cyich eang am .11, ragoroideb y nwyddau a werum y^o. CEDWIR Y STOC HELAETHAF A MWYAFI AMRYWIAETHOL. D.S.-Gwarent:r pob eiddo am flynyddoedd. Sylwch yr adgyweirir pob math o Watches a Chlociau yn y modd goreu; a sylwch hefyd ar y cyfleusdra rhagorol a diogel sydd i anfon Watch [gyda'r Z> L Post i'w Repairio, DASEDDM DANEDD 11 JAmm rees (17 mlynedd yn ngwasanaoth Mri. Murphy & Bowley). Ceir ganddo Ddanedd Celfyddydol, y rhai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Llenwir a Glanheir Danedd. Trwsir ac adffurfir Setiau. Dim ond y mathau Seisnig ac Americanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. Sicrheir ffit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad ynrhad. Siaredir Cymraeg Gwneir yr oil am brisiau mor rhesymol, fel na ddylai neb fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweled i Corris y Sadwrn Cyntaf a'r Trydydd Sadwrn o bob mis, yn nhy Mr. W. Evans, Grocer, Liverpool House (gyferbyn a'r Slater's Arms). Ymwela Mr. Rees â M achynlleth ar yr ail Ddydd^ Mereher a'x pedwerjdd ymhob mis, iyn nhy Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 30, Railway Terrace, Aberys- twyth. Sefydlwyd yn 1876. MR. A. C. POWELIj, L.D-S.R-O.S. DENTAL SURGEON, 24, PORTLAND STREET, ABERYSTWYTH. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Mercher Cyntaf a r Trydydd dydd Mereher ymhob mis, yn nhy Mr. Marpole, Liverpool House, Maengwyn Street, o 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.—Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, o 11 a.m: hyd 4-30 p.m. Prisiau Rhesymol. Consultations yn ddi-dal. Mae Mr. Powell yu eiarad Cymraeg' Nid oes dim amheuaeth nad EASINE ydyw y Meddyglyn goreu at] Gur mewn Pen, a Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math o boon yn y pen. Dyma dystiolaethau pwysig yn profi y ffaith :—Dyma ddywed y Parch. R, Peris Williams, Llandudno Mr. Hugh Jones. Anwyl Syr,—' Y Feddyg- iniaeth fwyaf effeithiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr I Easine' a wneir genych chwi. Mae yu effeithio yn gyflym iawn Gwellhaodd un o honynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' Dywed Mr. John Smith, Ash St., Southport: -1 Easine is a capital remedy for Neuralgia.' Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capel, Llanfechell, Mon. Cymeradwyaf « Easine i bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, ddywed:—'Wedi rhoddi prawf ar Easine, 'rwyf yn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf. yn fynych iawn. Yn ddiddadl. dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rhoddais dd6s i gyfaill at y ddanodd cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y Neuralgia, cafodd waredigaeth lwyr a hollol Mae yn bleser genyf ei gymeradwyo i bawb sydd yn dioddef oddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir rhoddi dwsinau o dystiolaethau i'r Easine.' Gofynwch i'ch Fteryllydd neu eich Grocer am dano, is. y paced. Yn gyfanwerth oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neu trwy y pest am is. oddiwrth HUGH JONES, M.P.S.i .Chemist & Druggist, Medical Hall, BL. FFESTINIOG j DYDDDEWXJ901. CYNHELIR CYFARFOD LLENYDDOL M.O. PENNAL a'r BRYNIAU, MAWRTff Xafj 19Oh Pryd y gwobrwyir y buddugwyv mewj) BIIYDDIAETH, BAR D DONIAETH, UERD DO HIAETH, ADItODDIADAU, &e. Ehestr o'r Testynau, Amodaii, &c., yu bax-oa, ao i'w cliael ond anfon Stamped Envelope at HUGH JONES, Ysg. Graiandy, Pennal. A ydyw y Mwg yn myned drwy'r ty yn lie myned drwy'r simdde r Os ydyw, treiwch DRAUGHT PLATE. -< > Anfonwch y lied a'r uchder.' Hefyd, FIRE BJXES. Cast Iron yn lie Bricks i siwtio unrhyw Stove neu Grate. Anfonwch y mesurau. BALDWYN M. DA VIEd, IltONFOUNIDEft, MAOHYNLLETH. DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Ilysbysu y cylioedd yn yyfi'redinol ei lod wedi davparu Stoc Helaeth o Ddefnyddiau Dilladau at Y GAUAF DYFODOL. wm\vv\v\w\ Ceir Siwtiau, Overcoats, Costumes, a Dresses, yfi lliwiau diweddaraf, a'l' oil am brisiau a d ieil gytitharuiolh ag unrhyw fhsnaclidy yn Ngogledd Oymru. <:> (Jau fod yr un dwylavv profiac101 yn parhau ya ngwasanaeth E. Jones, rhoddir po! sicrwydd y bydd i bob Order a ymddiriedij Ll w ofal, gael eu troi allan YN Y STYLE DDIWEDDARAF, a'r FFIT yn bobpeth ellid ddymuno. -4 Mae E. J. wedi daiparu Stoc Helaetli iawn o MACKINTOSHES, o bob lliw a llun, I DDYNION A MEROHEI) pa rai afwriada eu gweithu am brisiau neillduol o isel. liM- Caiff Arcbebion drwy y Llythyrdy ei sylw buan a gofalus. [Beth yw'r Cynwrl glywir yn y dre a'r wlad yr wythnosau hyn Pawb yn gofyn a yw yn wir fod;; J. 31EYRICK JONES, Royal Welsh Woollen WarAhouse, A JOHN GRIFFITH, 1 Commerce House, Dolgelley, wedi gwerthu eu masnachdai; a'u bod wedi el. cymeryd drosodd gan Foneddwr ar rat) Cwmni newydd ? Yr ateb i hyn ydyw- HOLLOL GYWIR, a bydd. SALE FAWR yn y Ddau Fasnachdy ar yr holl Stoc o N wyddau Rhagorol-Gwerth rhai miloedd o Bunau. Dymuna y Perchenogion hysbysu eu bod wedi penderfynu gwneuthur GOSTYNGIAD DIGYFFELYB yn Mhrisiau yr HOLL NWYDDAU, er mwyn clirio y Stoc Enfawi yn flaenorol i gyfnewidiadau. Dyma gyf- leusdra na welwyd ei gyffelyb erioed o'r blaen yu y Dref, i gael BARGE1NION Bli YF-EDD 01 ar nwyddau sydd mor adnabyddus am eu ihagoroldeb. Anmhosibl rhoi syniad am faint ac amrywiaeth y Stoc a gynygir ai werth a'r unig ffordd i bawb gael hyny ydyw drwy dalu ymweliad a barnu drostynt eu hunain. TELERAU-UN PRIS AC ARIAN PAROD. I. Jftfimck lows, linutjti 1011N GRIFFITH. Managing Director. OYNHELIR gpfarfod ^Taiuve66og, YN N6HAPIL Y M. C. CEMMES, -J NOS IAU, 10 N A W R Slain, 1901. 1- Cadeirydd: DR. EDWARDS. A r w e ii iy t la': Mr. DEMETRIUS J. OWEN A&- Gynygir £1 o wobr i'r un a gano, j n oreu yr HER-UNAWD, 0 fy hen Gymraeg (Emlyn Evans), ag'ored i unrhyw lais. 0 Rhestr gyflawn o'r Testynau, Gwobrwyon, a'r Amodau, yn rhad drwy y Post ar ddeibyniad Stamp dimai i dalu y cludiad. Ysgrifenydd H, II. JONES, Haulfryn, j DALIER SYLW DARPAiilADAU ■MAWRION AT Y GAUAF. IWWWUWWWWVWWWWV YN Paris House, Machynlleth. MAE RICII A R D REES, Wedi prynu Stoc Ysblenydd o bob math oj Nwyddau Drapery AT Y GAUAF. -4. BARGEINION DIGYFFELYB. "v Y Stoc fwyaf Ffasiynol mewn Capes, Jackets. Mackhi- tcshes, Dresses, Millinery, Hats, Bonnets, &c. J DILLADAU PAROD 0 BOB MATH I DDYNION A PIILANT STOC ARBENIG 0 OVEHCOAlS. Flmicecij,Cyniasai?, JwIaneni, Flan nelettes, Crysau, Ties, Coieri, Umbrellas, Hetiau, Muiiiers, UiIcToths, &c., &c. W Cofier cyn prynu at y Gauaf, ymweled yn gyntaf a'r hen Fasnachdy Adnabyddus: PARIS HOUSE, MACHYNLLETH ROCK FOUNDRY, MACHYNLLETH. (ESTABLISHED fl869). A DECIDED IMPROVEMENT ON ALL OTHER WATER MOTORS i in efficiency, simplicity, compactness, and cheapness. Invented and Manu- factured by J. B. Davies & Co. We solicit an opportunity to confer with parties in want of Turbines or Water Wheels. TESTIMONIAL. The Iron Watei- Wliecls turned out from th Rock Foundry, are well-known throughout the Principality and many counties beyond. They are built on the most modern designs, the con- struction being at the same time light and durable, and giving a larger percentage of power than can be claimed for most Wuter Whecla"-TM £ailwav Supplies1, Journal 1 URBINES 4 WATERWEEELS, njTV.AP HORSE GEARS IN STOCK. NEW$SECOND-HAND CHAFF CUTTERS. FROM 20s. UPWARDS. Address all communications to BALDWYN M. DAVIES, Engineer & Ironfounder, MACHYNLLETH. T NEGESYDD." CyfrwDg rhagorol at Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddsu Oyhoeddus,! Eisteddfodau,j &c., &c