Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

FE BARWV; I I MI EICH HYSBYSU Moddai Oriwr 'y dref, i P"L' fcoii tonu «i gloeh, oiid put HLiuLul y /4<i« g:.uddQ rywb«th gwerth ei nysbysu; ond nid felly ai, y wae genym beth i'w hysbyau ag y dylal pob Pisntyn, Dyn, A DIUt. drwy y kyd ga«l gwybod, let Bod Vietoline, YN MEDDYGlNIAKTH LWYDPUNUS. 11) wed MILOEDD a wellhawyd drwyddi utai hon yw G well a y Ddanodd IV NEUEALGIA, TIC, a PHOENAU yn y PEN .a'r GUMS. ViOTOuirjt yw yr unig Feddygiuiaetb 4diogel a pharhaol—byth yn methu. Mae f*nyw y tyatiolaetbau goreu o'i phlaid o oob parth o Gymru a Lloegr. Nis gwyddom AM DD 11\11 w,oA! ei ddarganfod hyd yn hyn heblaw Vietoliua,' ag sydd yn lier o wella y dry gan k/u. I'w gatl gan unrhyw Fferyllydd drwy y lwlad, neu oddiwrth y Gwneuthurwr, M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOWYN, Paiiuu, It. 110. a 2s. BWTOIWTU 1857. jiri. Slurp bv a lioiuUg, DEINTYLDION. (Houenry Dsutiata to the Aberystwyth Infirmary and Cardiganshire General Hospital.) Cornel TERRACE ROAD a CORPOBA- TIOH STREET, ABERYSTWYTH. Qtfnrini ZlylAyran-54 Terract lloød, Abtryitwyth, Bydd Mr. BOWL." yn mAoxlrXLLCTX -Bob Dydd Mercher Yl fcfMencd j brei 5 o'r gloch YIlllh1 Mrs. J. Hughes. 9»v«y Ylsw. Twwy- '■ et-ii-wt-rydd ddvdd (1W'1)'- jra y i,td r.v v •, «kr Me i-VKiu, J(V J « ftetlwa. BpM Mr R<>WUH-y« Abervstwft!- :?vV:<j k. tt, Sftfdd i-y i:■ • e < rii" r\t4J. ar n iwu 1 N iiaid T/iiu y i.r>»reidduitt. Via oLt N Baiiedd hys aewn ym- f park&d, uelbris. Air v Qoreu yu I'tsijf I Storkalr Bead «lUi w ydd Lienwir Danadd. I Oyuawy air Dauedd Plant, &c. Sylweh ar y Cyfflriad. Cyughoilad kkml- «MKBB«asiBsa^»^^=^Ls=3s=ss5ss=sa3s; TOWYN-ON-SEA. RICHARD "MORGAN, CONT-ITACTOR, B. 111. keepa an efficient and reliable atafi ef Painters, Paperb&ogm s, & Decorators Ealimates given free fur all kinds of work OR Private Houses, Oiurches, Chapel*. &c. SWAII work canittd out expeditiously Good woik and mat»rl»( jicuarant<>fd. LLANKGItYN. Cylchwyl Lenyddol (Dan nawdd y Gymdeithas Ddiwylliadol Undebol, GWYL DEWI, 1901. sW Ohsrwydd fod y Parch. Parri Huws wedi ymryddhau oddiwrth y gwolith o feim- ladu, dymunir byabysu fod y rhai canlynol wadi ymgymeryd a'r gorchwyl:— < Traatbawd,—Parch. W. Davies, JUanegrjn. Barddoniaetb,—Mr. E. L. Kowlands (DyfiJ% Abardyfi. WILLIAM DAvilts, Ysgrifeoydd. CAMBRIAN RAILWAYS. FAsteddfod Gedeiriol. Queen's Hall, Peopla'a Palace, January 24th. World's Fair, Agricultural Hall. Tumudle Exhibition, Baker Street. Royal Aq«a> rium, St. Jam. Park. OaWsdaeaday, January 23rd, 1901, cheap ex- tursfoa iiakets will be issued to LONDON Trem Maehynlloth, Corris, Ceaamea Road, Lias- brpioiair, Carao, Ac. Carrisfta will run through to London (Ciuton). PMsanoars return from Londou (Euston) as «ad«r Two day« pailungers return at 9-li p.m. an Thursday. January 24th. Fire days passengers "turn at 9-45 p.m. on Monday, January 28th. Eight days passengers return at 9-1t5 p.m. on Weduesday, January 30th. AU information regarding Excursion Trains and! Teurlrt Arrangements en &e Cambrian Railways ean bsebta&M from Mr. W. H. Gough, Super in* Isodeat of the Line. Oswestry. 2). S. D.Ex.,YISS, Secretary f Genwal J(MtØfw.. AT WIRMWYR.-Oeir gan Z. BXES, Oruffiat, Machynlleth, fiowdwr rhagorol 1 Oralyiau, at y Dwfr ac t well* blewyn a fraan ceffjrlau, ar gyfer gwaith^a marchnad. lUwa Was 0wlil yr via. dd I SALE FAWE YR EMPORIUM, MACHYNLLETH, Kid Sham ond BARGEINION GWIRIONEDDOL. 5s. y bunt o ostyngiad ymhob adran o'r Stoe. Deuwch a phrofweh drosoch eich hunain. Md oes lie i tanylu. J. TREVOR JONES, Perehenog. Mn.q Jt i Y GAUAF! Y GAUAFH GOFAMRDKAEDSYCHION. D. LI) II) MYIES, ALBERT HOUSE, MACHYNLLETH A ddymuna wneyd yn hysbys i bawb iddo dderbyn STOC FAWR arbenig o bob math Esgidiau at y Tymor hwn. Y PRISIAU YNT ISEL A'R EIDDO YN DDA, Cedwir y Gweithwyr Goreu at Drwsio. GREENWICH HOUSE, DOLGELLAU Mae'n wybyddus bellach mai un o'r lleoedd goreu yn Nghymru am Watch Dda, Aur neu Arian (Gent's, or Ladies), Alberts, Modrwyau Priodasol, Fanc-N Rings, Brooches, Bracelets, Silyer Cigars, Cigarette, and Match Boxes, &c., &c., yw Masnachdy Enwog WM. WILLIAMS, (D. U. & E. A. WftlLMS) I Watch Maker, CREENWICH HOUSE, DOLGELLAU. »S MODRWYAU PRiOCASOL Jfr 0 GINI I FYNY. Mae y Masnachd} hwn wedi ei sefydlu er's dros 40 mlynedd, ac wedi enill clod di- gyffelyb, a chefnog- aeth cylch eang am ragoroldeb y nwyddau a worun. j ..0. CEDWIR Y STOC HELAETHAF A MWYAF AMRYWIAETHOL. [D.S.—Gwarent r pob eiddo am flynyddoedd. Sylwch yr adgyweirir pob math o Watches a Chlociau yn y modd goreu; a sylw< h hefyd ar y cyfleusdra rhagorol a diogel sydd i anfon Watch [gyda'r Post i w Repairio. DANEDDU DANEDDIt <. JAMES REES (17 mlynedd yn ngwasanaeth Mri. Murpby & Ilowley). Ceir ganddo Ddanedd Celfyddydol, y rhai a osodir mewn aur, Platinum, Vulcanite, &c. Llenwir a Glanheir Danedd. Trwsir ac adffui fir Setiau. Dim ond y mathau Seisnig ac Americanaidd goreu a ddefnyddir. Nid oes angen tynu y gwreiddiau. Sicrheir ffit, a'r gwneuthuriad goreu. Ymgynghoriad yn rhad. Siaredir Oymraeg Gwneir yr oil am brisiau mor rhesymol, fel na ddylai neb fod hebddynt. Bydd i Mr. Rees ymweled k Corris y Sadwrn Cvntaf a'r Trydydd Sadwrn 0 bob mis, yn nhy Mr. W. Evans, Grocer, Liverpool House (g-yferbyn a'r Slater's Arms). Yntwela Mr. Rees a Machynlleth ar yr ail Ddydd Mercher a'l pedwerydd ymhob mis, yn nh^ Mrs. R. Jones, Pentrerhedyn Street (gyferbyn a'r Lion Hotel). Cyfeiriad, 30, Railway Terrace, Aberys- twyth. Sefydlwyd yn 1876. i}1R- A. C- POWELL, L-D-S.R-C.S. DENTAL 8UEGEON, 24V POETLAND STREET, ABERYSRWYLH. Honorary Dental Surgeon to the Aberystwyth Infirmary, and Cardiganshire General Hospital. MACHYNLLETH.—Y dydd Mercher Cyntaf ar Trydydd dydd Mercher ymhob mis, yn nh^ Mr. Marpole, LiTerpool House, Maengwyn Street, 0 2 p.m. hyd 5 p.m., neu wrth apwyntiad. CORRIS.- Yr Ail a'r Pedwerydd Sadwrn o bob Mis, yn nhy Mr. W. J. Edwards, Temperance Glanydon, 0 11 a.m. hyd 4-30 p.m. Prisiau Rhesymol. Consultations yn ddi-dal. Jtlae Powell yu siarad Oymraeg1 j I Nid oes dim amheuaeth nad EASING è ydyw y Meddyglyn goreu a Gur mewn Pen, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwyd yn y Pen, A phob math 0 boen yn y pen. Dyma dystiolaethau pwysig yn profi y ffaith :-Dyma ddywed y Parch. R. Peris Williams, Llandudno Mr. Hugh Jones. Anwyl Syr, Y Feddyg- iniaeth fwyaf effelthiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr Easine' a wneir genych chwi. Mae yn effeithio yn gyfiym iawn. Gwellhaodd un o honynt gur yn fy mhen mewn ychydig amser.' E)ywed Mr. John Smith, Ash St., Southport: —' Easine is a capital remedy for Neuralgia.' Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capel, Llanfechell, Mon.:—' Cymeradwyaf' Easine, bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn, ddywed:—'Wedi rhoddi prawf ar I Easine,' 'rwyf yn gwybod beth ydyw bod am fisoedd heb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych iawn. Yn ddiddadl, dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rhoddais ddos i gyfaill at y ddanodd cafodd esmwythad buan, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y Neuralgia, cafodd waredigaeth lwyr a hollol Mae yn bleser genyf ei gymeradwyo i bawb sydd yn dioddef dddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir rhoddi dwsinau 0 dystiolaethau i'r Easine.' Gofynwch i'ch Fteryllydd neu eich Grocer am dano, is. y paced. Yn gyfanwerth oddiwrth Mri. David Jones & Co., Liverpool, neu trwy y post am is. oddiwrth c HUGH JONES. M.P.S. Chemist & Druggist, 'Medical Hall, BL. FFESTINIOG TOWN HALL, MACHYNLETH. Cynhelir CYFARFODYDD CYSTADLEUOL, yn y He uchod, GWEtiER Y CROGLITH, 1901 (EBRILL 5 £ D). Beimiad Cerddorol; MR. D. D. PARRY, LLANRWST. SSaJ 0119 TE8TYA.4 V. Traethawd, loan yr Efcugylydd.' Gwobr 10s. Cail heb fod dros 50 lliuell, Y Ganrif Newydd.' Gwobr 7«, 6c. Englyn, Yr Eill*lwr.' Gwobr 2s. 60. Cor Meibion (heb fod dan 16 mewn rhif), O.rdg&u y ijuou (Dr. Parry). Gwobr Xb 5(1. a I Time Piece hardd i'r Arweinydd (i'w enill ddwy flynedd yu olynol), i'r Cor Plant, 'Plant y WInd' (D. D. Parry). Gwobr £ 1 lQs., a Thlws Arian ail, 10s. rr Cor Merched (hob fod dan 12 na thros 20). (a Y dou Llwynou,' tbj Y dun 1 Toriad y Dydd' (Emlya Evans). GA,obr;Cl. 10s. Parti 0 16, 1 Naut a'r Blodeilyn (T. Price). Gwobr £ 1, Pedwarai, d, Catlil yr Eos' (D. D. Parry), Gwobr 16a. Deuawd i Denor a Bass, I Ddau Arwr' (W. Davios). Gwobr 15s. XJnawd Soprano,' Golomen Wen' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 60. U,iiaN%,d Coutralto, I Celaiweh yr Arglwydd' (D. D. Parry), Gwobr 10s. 6c. Unawd Tenor, I Ser.. yGoron' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 6c Unawd Baritone, 'Milwr Clwyfedig' (R. S. Hughes). Gwobr 10s. 6c. lihobtr gjHawn or Testyuau, &c., i'w ehaol gan A. B. ROBERTS, Parliament House ) y J. H, LEEK, Douglas House j I)YD-D GWYli DEWI 1901. OYNHEIJR OYFARFOD JjLENYDDOI M.C. PENNAL a'r BRYNIAU, WWWWWWWWWWWWWO M.DTVRTH laf, 1901. Pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn RHYDDIAETH, BARDDONIAETH, CERDDORIAETH, ADRODDIADAU, &c Rhestr o'r Testynau, Amodau, &c., yn harod, ao i'w chael ond anfon Stamped Eavelope at HUGH JONES, Ysg. Graiandy, Pennal. A ydyw y Mwg yn myned drwy'r ty yn lie myned drwy'r simdde r Os ydyw, treiweh DRAUGHT PLATE. ..g n E-:= < > Anfonwch y lied a'r uchder. Hefyd, FIRE BOXES. Cast Iron yn lie Bricks i siwtio unrhyw Stove neu Grate. Anfonwch y mesurau. BALDWYN M. DAVIES, IUONFOUNDER, MACHYNLLETH. DYMUNA EVAN JONES,, CEMMES, Hysbysu y cyhoedd yn gyffredinol ei fod wedi daiparu Stoc Helaeth o Ddefnyddiau Dilladau at Y GAUAF DYFODOL. Ceir Siwtiau, Overcoats, Costumes, a Dresses, yn lliwiau diweddaraf, a'r oil am brisiau a ddeil gymhariaeth ag unrhyw fasnachdy yn Ngogledd Cymru. Gan fod yr un dwylaw profiadol yn parhau yn ngwasanaeth E. Jones, rhoddir pob sicrwydd y bydd i bob Order a ymddiriedir i'w ofal, gael eu tioi allan YN Y bTYLE DDIWEDDARAF, a'r FFIT yn bobpeth ellid ddymuno. Mae E. J. wedi daiparu Stoo Helaetb iawn o MACKINTOSHES, o bob lliw a llun, I DDYNION A MEROHED pa rai a fwriada eu gwerthu am brisiau neillduol o isel. M- Caiff Archebion drwy y Llythyrdy ei sylw luau a gofalua, ^isfe66fo6 ^a6eiriof COMMINS COCH, Cynhelir yr uchorl, Y LLUNCrWYN, 1901. TKSTVN Y GAt>AiK: Bugail Tecoa.' Gwobr ip. a Chadair Oderw Hardd. Piif Ddarn Ccrawl: Teyrnasoedd y Ddaear' (7. Ambrose Lloyd J. Gwobr £5 a Thlws Arian i'r Arweinydd. Rhestr gyflawn o'r Testynau allan ar fyrder. Yiigrifenyddion 1). HOWELL. sgn eny R. EVANS. CYNHELIR §t?farfo6 &t?sfa6feuoC gaawreÖõog, YN NGHAPEL Y M. C. CEMMES, NOS IAU, IONAWR 31ain, 1901. Cadeirydd: DR. EDWARDS. A rweinydd.- Mr. DEMETRIUS J. OfVEN Jtir Oynygir o wohr i'r un a gano yn oreu yr HER-UNAWD, '0 fy hen Gymr"g (Emlyn Evans), agored i unvhyw lais. Rhestr gyflawn or Testynau, Gwobrwyon, a'r Amodau, yn lhad drwy y Post ar dderbyniad Scamp dimai i dalu y cludiad. Y sgrifollydd 11. H. JONES, Ilaulfryn, DALIER SYLW DAliPAlJlADAU JMAVYKION AT Y GAUAF. VWWWWVWWWWWWVWW YN Paris House, Machynlleth. MAE ItICIIAtID R E E;S, Wedi pryiiu Stoc Ysblenydd o bob math 0: Nwyddau Drapery AT Y GA UAF. BARGEINION DIGYFFELYB- Y Stoc fwyaf Ffasiynol mewn C apes, Jackets. Mackin tcshes, Dresses, Millinery, Hats, Bonnets, &c. DILLADAU PAROD 0 BOB MATH I DDYNION A PHLANT STOC ARBENIG 0 OVERCOATS. I Plancedi,Cynfasau, ofwlaneni, Flannelettes, Crysan, Ties, Coieri, Umbrellas, Hetiau, Mufflers, Oilcloths, &c., &c. Cofier cyn prynu at y Gauaf, ymweled yn gyntaf a'r hen Fasnachdy Adnabyddus: PARIS 1IOUSE, MACHYNLLETH ROCK FOUNDRY, MACHYNLLETH. (ESTABLISHED 1869). ipp A DECIDEDIMPROVEMEfH ON AU OTflER WATER MOTORS in efficiency, simplicity, compactness, and cheapness. Invented and Manu- factured by J. B. Davies & Co. We solicit an opportunity to confer with parties in want of Turbines or Water Wheels. TESTIMONIAL. The Iron Water Wheels turned out from the Rock Foundry, are well-knowu throughout the Principality and many counties beyond. They are bui't on the most modern designs, the con- struction being at the same time light and durable, and giving a larger percentage of power than cau be claimed for most Water Wheels "-TAe Railway ,SflpplieM' Journal 1 URlJINES 4- WA TJ £ M WHEELS, CHEAP HORSE GEARS IN STOCK. NEW SECOND-HAND CHAFF CUTTERS, FROM 20s. UPWARDS. Address all communications to BALDWYN M. DAVIES, Engineer & Ironfounder, MACHYNLLETH6