Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

Y GANRIF NEWYDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y GANRIF NEWYDD. rAN ar drutliwy cam if newydd mae pryder a gobeithion am ei dyfudol yn llenwi'r fron, a gofyuir pa fath a fydd, a beth gymer le ynddi? Goraiod goiehwyl yw rhagfynegu gyda sicrwydd lawet, am ei digwyddiadau hynod, er y ceir engveifCtiau weithiau o ddy- faliadau cywir am gwrs symudiadau neill- duol yn y byd. Darfu i De Toquoville, wrth astudio yr elfenau a ymweithiai drwy gyrudeithaaragddvveyd am sefydliad Gwerin- iaeth fawr yr Unol Dalaetlutu. Wrth olrhain lianes canfyddir y pwerau sydd yn codi ac yn darostwng hyd nes y canfyddir yr hyn fydd tynged cenedloedd. Mae llawer o ddarogan ar beryglon y ganrif gan lai sydd wedi cael mantais i farnu dynoliaeth ar raddfa eang. Er hyny nid ydynt yn cytuno a'u gilydd pa un yw y perygl mwyaf. Dywed rhai mai ariangarwch neu Mamon mewn rliyw ffurfiau neu gilydd, ac y cryfha y chwant anniwall am gyfoeth yn y dyfodol. Barna eraill mai milwriaeth ao ysbryd rhyfelgar fydd gelyn penaf y byd. Dechreuodd y ganrif tra yr oedd yr ysbryd hwn yn hofran yn yr awyrgyloh fel cymylau duon a bygythiol. Boddir llais cyfiawnder yn nghrechwen y Ilifeiiiaijt Ymherodol. Arwyddion blin a thymhestlog am y ganrif newydd. Awgrymir fod perygl yn y Wasg. Mae gaUu a dylanwad mawr er daioni yn y r Wasg. Ond y perygl a ddarogenir sydd oddiwrth Wasg benrydd a gwaedwyllt fel y papyrau cyffious yu Lloegr, Ffraino, ac America, y rhai gamliwiant ffeithiau ac a daenant newyddion anwireddus yn bwrpasol er mwyn eangu eu cylclirediad. Enwir peryglon eraill; ond mae ochr oleu yn gystal ag un dywyll i'rgolofn, achredwn y bydd yr oclir oleu yu gwneyd y ganrif yn ddisgleiriach na'r un fu o'i blaen. Er mai araf yw cynydd gwareiddiad, mae pob argoolion y bydd i'r da orbwyso y diwg. Rhoddir mwy o fri ar heddwch, ac ar gyf- lttf.treddiad i atal rhyfel, a theifl goleuni uddysg a rhyddid i dywyll-Ieoedd y byd. Bydd mwy o le yn cael ei roddi ynddi i'r dyu unigol mewn cymdeithas. Yn y gorph- enol llywodraeth wyd y byd gan frenhinoedd, gwladweinwyr, a chadfridogion, y rhai a arweinient y bobl i dda neu i ddrwg fel yr ewyllysieut. 0 hyn allan oymer y dyn unigol anrhaetliol fwy o rail ar chwareufwrdd amser. A'r canlyniad fydd gwelliant ar amgylchiadau bywyd y gweithiwr. Caiff well cyflog, gwell bwyd, gwell ty, a gwell addysg. Daw Ilywodraeth leol yn fwy cyffredinol, bydd ewyllys y bobl yn oael eu chorphori mewn deddfau cyfiawnach. Es- tynir Ymreolaeth i'r cenedloedd gwareidd- iodig, a bydd tiefedigaothau Prydain yn Canada, Awstralia, &c., yn myned yn hollol annibynol ar y Fam Wlad. Gweriniaeth yr Unol Dalaethau fydd y Gallu grymusaf yn y byd. Nis gall teyrnasoedd Ewrob benderfynu dim yn awr ar faterion cyd- genedlaethol hebddi, abydd iddi ar gyfrif nifer el thrigolion goleuedig a'i hadnoddau enIll y Uawryf oddiar deyrnasoedd gorth- rymus Ewrob. Canrif fawr mewn dyfeisiau oedd y ddi- weddaf, ond 1 r ugeinfed ganrif yr ymddir- iedwyd y gwaith o'u dadblygu i'w llawn allu Ynddi bydd i'r heolydd gael eu gwneyd yn oleuach a siriolach. Mae trydaniaeth yn disgwyl am yr athrylith i'w gymhwyso at y gwaith a wneir yn awr gan ager. Aatudir yr afonydd i'r diben o'u troi i gynyrchu north trydanol. Ffrwynir chwaneg o'r elfenau at wasanaeth dyn, a cheir gweled yr annisgwyliadwy yn d'od gyda chyflymder. Yn gyfielyb yn y byd crefyddol, mae y rhagolygon yn obeithiol. Eangir terfynau cred, a bydd yr eneiniad yn disgyn hyd at odrau y byd barbaraidd. Os sefydlwyd Cymdeithasau Beiblaidd a Chenadol yn y ganrif a basiodd, rhesymol yw disgwyl y cynhyrfir meddyliau Cristionogion fel ag i ddarpar ffurfiau eraill atynt i hyrwyddo crefydd, cymwys i'w hoes hwy. Megis nad yw y dosbarthiadau mwyaf meddylgar o'r Pabyddion yn cymeryd yn awr o'u crefydd ddim ond yr hyn y teimlant fudd oddiwrtho, felly bydd.i ofergoeledd Defodaeth a Phabyddiaeth golli ei gryin ar feddwl y werin. Bydd llai o ragfarn a chulni sectol a mwy o undeb a chydweitlirediad l'hwng yr holl eglwysi Efengylaidd. Oyrohir yn ddy- falach at nod a chatup uwchai bywyd. Bydd mwy o ddynion da yn y byd, ac o gymwys- ] derau uwch, purach, mwy yuirotidedig i'r | gwaith, a'r arddeliad yn fWl amlwg aruyxit.

Y RHYFEij.

,Y DDWY DALAETH.

OArE COLONY.

HELYNT Y PENRHYN.

MR, JOHN BURNS A'R RHYFEL-

MARWOLAETH ESGOB LLUNDAIN.

LLANFYLLIN.,

MARWOLAETH KIR. J. JONES,…

TALYWERN.

ESGAIRGEIUOG.

ICYNGOR TREFOL * TOWYN-

PENRHYNDEUDRAETH.

ABERMA W.

DOLGELLAU.

LLANFAIRCAEREINION.

Family Notices

FFRWYDRIAD MAWR YN DENTON.

DERWENLAS.

doljtbiaetljau.

EGEWYSFACH.

CORRIS UCHAF.,

BALA.

V MARCHNADOEDD.

MjLaCHNADOBDD Axu=LIAID.

Advertising