Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

A THUOFA l^ritnsgal Centra, ABEHYSTWYTII. Llywydd: Y GWIR AXRHYTs. ARGLWYDD RENDEL. Prifvithraw; T, P. ROBERTS, M. A. (Oxon.), LL.D. (Vict.) IlYNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad tmn- i rheidiol am Raddau mewn GwyddoniaetU. J j Ohelfydd^d. vn Mhrifysgol Cymru, a 5J 7, V* Wrt9aT1«etbgar 1 efrrdwyr yn parotoi W gyfM Oraddnu Prifysgolion Rhydychain. Caer- pawnt, a Llundain, ac astudiaeth Feddygol yn y « If °" ^n' ac 7° yr Ysgotland. (iall meibion a merehed dderbynir i'r Adran ^ormalaidd, t'vrtfd trwy y cwrs gofynol at fod yn ac Atbraweeau Trwyddedi?, a rhoddir fcefyd barotoad neillduol at waith athrawon mewn Ysgohon Canolraddol. Yn yr Adran Amaethyddol, eyfrfi,ir yr addysg inevni AiTiaethyddiaeth, a phynciau perthynasol Av o.v'rawys i Amaethwyr, Goruchwylwyr Tir. r', y wyr rii,k,oii mewn Amaethvddlaeth, &c., a rhoddir parotoal ar gyfer y Gradd o B.Sc. mewn Amaeth- Rethydtlheth, a'r Arholiadau ynglyn a'r National felbitutlo'11 Agrlcuiture a Thystysgrif y Surveyors' Lletya yr efrydwyr mewn tai yn y dref, neu yn ?pUai* y* Efrydwyr. a'r efrydesaudan arolygiaeth Miss E. A. Carpenter mewn Neuaddeang dra Hall), wedi ei dar-paru tr eu cyfer. Cynhalir arholiad yn Mis Medi, pryd y cynygir Cifer helaeth o Ysa-oloriaethau, rhai yn agored ac eraxU yn gyfynsedig i Gymry. Am Prospectus y gwahanol Adranau, a phob Jaftnylioft, ymofyner a T. MORTIMER GREEN, Ootrestrydd. Emmm f [r ,f T [r-nTB"* CAMBRIAN RAILWAYS. WWWWWWWW^X^X^V FROM JULY 1st to SEPTEMBER 30ths RAIL AND COACH EXCURSIONS Will be run from certain Cambrian Coast and! Inland Stations to Snowdou, Beddgelert, Lake Yyruwy, Devil's Bridge, Nevin, Abersoob, Torrent Walk, vwmbychan Lake, Oader Idris, Talyllyn Lake, NnntgwiUt, eto., etc. For full p iriiculars as to Train Times, Fares and dates af cert a in. of the Coach Tours, see Tourist Programmes and Rail aud Coach (Tour Programmes), EVERY WEDNESDAY in JULY, AUGUST, AND SEPTEMBER, EXCURSION TICKETS will be issued to LONDON (EUSTON AND PADDINGTON), From Machynlleth, Borth, Aberystwyth, Aberdovey, Towyxi, Dolgelley (available to return the following1 Wednesday or Wednesday Week). PARIS IN LONDON, EARL'S COURT. Growers' Exhibition, Royal Agricultural Hall, September 20th—27th. On Monday, September 22nd, 1902, cheap ex* $U*sionn tickets will be issued to LONDON From Cerris 1116-20 p.m., 2 days tickets llg. 6d., 8 cr 5 days 18. 8 days tickets 21s. 6d.; CemmeB Road at 6*50 p.m, 2 days tickets lis., 3 or 5 days tickets 17s. 6d., 8 days tickets 20s. 6d.; Llanbryn. tnair 7 p.m., Camo 7-15 p.m., 2 days tickets lis., a or 5 days tickets 17s., 8 days tickets 20s. 6d. Passengers return from London (Euston) as under :—Two days passengers leturn at 9.45 p.m, on Wednesday, September 24th. Three or five days passengers return at 9-45 p.m. on Thursday, September 25th, or Saturday, September 27th. Eight days passengers return on Monday, Septem- ber 29th. el For full particulars see special Handbills, to be obtained at the Stations, or from Mr. W. H. Gough, Traffic Superintendent, Oswestry. Oswestry, C. S. DENNISS, Secretary & General Manager. TT- ■. ■ <1[. GORED P PRAWF PROFIAD. O'r diwedd dyma feddyginiaeth drwyadl a pharhaus at y Ddanodd, Neuralgia, Tic, Gwaew drwy y danedd, Esgyrn y Gwyneb, a'r Pen, Gums Chwyddedig a dolurus, &c. Hollol wahanol i'r rhai gynygiwyd eto. Mae yn myned at wraidd y drwg, ac yn llwyr wella'r Nerves. Mae wedi cwbl fendio canoedd-Heb fethu' Uiiwaith a'u Cii N' E L I A 'iN DRWYIM, Os ydych yn dioddef oddiwrth y Ddanodd. Neuralgia, y Tic. &c. PEIDIWCH TYNU EtCH DANEDD cyn treio un botelai.l o'r VICTOL.INE sydd yn sicr o dwddj osiiiwythad Luan ao ATOSOI i cliwi. Aine yn dda a chymwys i'r HEN A'R IEUANC DARPAREDIG YN UNIG GAN < M. HOWELL JONES, CHEMIST, TOU VN, Mewn poleli is. IIC., 26., a 3s. 6. Yn thad drwy" Post am 3c. ychwanegol. Ar ifjerth gan Druggists a Dealers mewn patent Medicinest BALM IRKIDDIOL, JONES, TREMAUOG. (JON !-SjS UALSAM). I SESYDUVYD Kv -DD ylv 183 Rhag y Peswch, yr Qaethder} Diffyg Anadi, A kit fa yn y Presiy Crygui. Inyluenza,.), Pas ar Plant, ac eraill, &c. Y mae yn y Balm Llysiruol, hwn riuwedd diey £ fel) b i tic atal yn ddiood yT anhwyldornn uchod, yughyd ngr !>uiryw eraiu o isgyfaint, l1 rut « lareiddir yn effeitUiul, ac fyn ami) a yag- flaenir yn hollol drwy iluetnj'Hfliiid UIBSOTOI o'r Medtlyglvn liwn. At diweiMai- a hen, a lJifiyg Aun41, y mae yu aiiLeLyti- i uiavol. PQt. auliwylderau yn y Fieat a'r Yagyfaint, Phlegm wydn, &o., a iii-liwysir yiu Uwyr a uiberygl gamido, ion ei fad yn gweithredii drwy detietio caledrwydti y Phlegm, a thnvy yw y i'r Olnf I anadliad du v.ystr. ¡ Parotoir yn uniij gan Robert haac Jones (AUiud Rifion), Fferyllydd, Tremado Gwerthiv an bob fferyllydd mewn potel l is. IC.. a 2s. qc. yr un to'L-J:=- -c; T NEGESTDD.5' I!!r -= Cyfrwng rlingorol at a Hysbysiadau Masnachol, Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau. &c., &c T )T CHEAP PRINTING AT "NEGESYDD" OFFICE CCRRIS, R.S.O. "'7_ PULPUD TALMAGE, I -'iI- DETIIOLIAD 0 BREGETHAU CTNWTSIAP: Rhagdraeth- Y Tair Croes Yr Ymdaith OgOlh eddu^ Yr Anadferadwy- Y Dewisiad Doeth— Archollyll y Ceiihedloedti-Y Feddyginaeth— j Priodas—Yr lachawdwriaeth Fawy—Rhagluniaeth Pethau Bychaiu. PRIS, SWIiLT. Idris Press Co., Corris R.S.O. gi~T<u' "SARZ1NE" | Blood Mixture. Aieddygiuiaeth y 'I'ymhor AT BUitf VR^GW A El). l'oriad Allan, Pimplei, Y§fa at y Croen, &c. Cym^rer (it)4 n o I S,x R z dair gwaith yn y iydd. aid at vvraidd y cirwg, gan buro y gwaed, ties cliiio y cytansodiiad oddiwrth bob an. mhuredd, a gwneyd y croen yn iach. Ar werth gan Mt. M. Thomas, Chemist, Corris. neu gan y Perchenog, mewn poteH is. I jc. a 2s. 6c. HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH PARSONS AND SON ,r-r r- Have you tried "EAGIE TEA," P A /t s OJ.VS' Is. 8d, 2g., & 2s. 4d. lb. « GROCERIES AND Have you tried jPAMSoxs' PROVISIONS. Quality & Prices suit all. .7-=' RR SACRAMENT AND Have you tried T PJLTSQNS* INVALID WINE. ..T .> Is. 8d._& 2s. ed, bottle. ffave you tried MINERAL WATERS. PAM SONS* Is. per dozen, "='c. Londonderry Stores, "Eagle Tea Warehouse, MACHYNLLETH. Parties intending to Furnish will do well to pay a visit to r -1 Mrs. JOHN MORRIS, Birmingham House, MACHTNWtETH. Where they will find a splendid selection of well chosen HOUSEHOLD FURNITURE, Selected trom the Best Manufacturers,. suitable for Kitchen, Parlour, Drawing Rooms, and Bedrooms, comprising Choice Assortment ot Brass and Iron Fenders, Sets of Iron and Brass Fire Irons, Saucepans, Kettles, Ashpans, Tin ware of every description Kitchen and Scullery Enamel Bowls, dishes & Washups. The latest patterns in Oilcloths and Linoleums from 1/6 yrd A very large selection of Hearthrugs, Mats and Matting, Chests of Drawers, Wardrobes, Bookcases, Sideboards, Chairs of all description Overmantels, Couches, Parlour and Bedroom Suites, in Walnut, Satin Walnut, Mahogany, Saddlebags, &c., &c., Iron and Brass Bedsteads, Bedding, Spring and other Mattresses, Mangling and Wringing Machines, at prices that will defy competitions. Mrs. J. M. is now offering a grand selection of Rush Wicker and Bamboo Furniture, Perambulators, and Mail Carts. Also, a very special purchase of Ladies' travelling Baskets, Gladstone and other Bags, Tin Trunks, &c. Best selected stock of WALL .PAPER, from 3td. a piece. Men's Bespoke Tailoring DYMUNA WILLIAM M. JONES, GLASGOW HOUSE, MACHYNLLETH, Hysbysu fod y Department newydd uchod wedi troi allan yn llwyddiant i sicrhau FF1T PERFFAITII, GWAITH DA, STYLE DIWEDD A RAF. Mae Assortment diddiwedd o ddefnyddiau newyddion at y Gauaf wedi d'od i mewn, i ddewis o honynt at Siwtiau. Hefyd, Cotiau iN-Iawr-yii ai-benig Hainproof Overcoats. Cedwir Assortment rhagorol o READY MADES I BLANT A DYNION. I DYMUNA MRS. G. EDWARDS, STAFFORD HOUSE, CORRIS, | I "= I Wneyd yn hysbys y bydd yn cychwyn Clwb MEDI yr 20fed, 1903, "N:¡v- Ac i barhau am L gain Mis, Trwy hyn, gellir cael ESGIDIAU neu NWYDDAU at wasanaeth Ty, ar del- I erau esmwyth. Rhoddir gwerth 5s. owobr gyda'r J .ot gyntaf a godir. ;Y "=.. -i- YR HAF. YR HAF. TEILWNG 0 SYLW. O;W: UNWAITH ETO DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Alw sylw pawb sydd mewn an gen am ddillad newyddion at y HAF, at y stock helaeth sydd ganddo o Frethynau BLACK & BLUE VICUNAS, WORSTED & SERGES A SCOTCH, YORKSHIRE, AND WELSH TWEEDS, Cymwys at wneyd Siwtiau, Trowsusau, Breeches, ac Overcoats. HEFYD, Mwy nag erioed o le i ddewis mewn defnyddiau Costumes a Dresses mewn ALPACCA, SERGES, LAWRUS FABRICS, A RIPLEYS PIRLE FINISH, ymhob lliw. A chan fod E. J. yn parhau i gadw yr un dwylaw profiadol, gellir sicr- hau ffit a'r style mwyaf diweddar. Rhoddir sylw neillduol i bob archeb drwy y Llythyrdy, Y D1FFYG TREULIAD. v\W> XV\VV\\> Yr uchod yw un o'r afiechydon mwyaf cyff redin sy'n poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel ag i fod bron yn anmhosibl ei ddesgrifio. Y STUMOG yw canolbwynt yr holl gyfundrefn, ac mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu tai oddiwrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta cyfogi, coil archwaeth, gwynt yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Bile, Iselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw, DR. WOOD'S RliAIEDY Mae yn rhagori ar bob math o Bille. Nid yw yn bosibl rhoi y cyft'yriau tydd yn Dr. Wood's Remedy mewn Pills. Mae DR. WOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd wedi dioddef oddiwrth y Diffyg Treuliad a'i gan- lyniadau, fel mae y Perchenog yn ei theimlo yn ddyledswydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy hysbys. Dylid ei gymeryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- iadau. Gwerthir mewn potelau Is. a 2s. 6c. yr un Trwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol oddi- wrth- II r (J II JONKS Cli FMIST, BLAENAU FFESTIWIOO MERIONETHSHIRE TEGHNiCAl iHSTBOOTIGH COMMITTEE. Short Course in Agiieult ure for Famers' Sons. YSGOLORIABTHAU I I FEIBION AMAETHWYK NIEIRON, The Merionethshire Technical Instruction Com- mittee will shortly proceed to award Two Scholar- ships of £ 3 each, to enable Farmers' Sons and other practical Agriculturists to attend the above Course fit the University College of Wales, Aberystwyth, commencing October -2211d, 1902. Application must be Ipade to the undersigned not later than Saturday, October 4th, 1902. Fmsbury Square, R. JONES GRIFFITH, Dolgelley, Clerk to the Committee. September, 1902. .1.:111 Iiif' <>" MACHYNLl ETH COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL. The above School re-opens on Tuesday, Septem- ber 23rd. Forms of admission may be obtained of the Headmaster, or Machynlleth, JOHN ROWLANDS, 30th August, 1902. Clerk to the Governors.

44 ege$t?ôô."

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.