Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-k' Nid oes dita IDhe iaeth Had EASINE ydyw y Meddyglyn goreu at Cur xne*u Per, Ddanodd, Neuralgia, Tic, Anwydyn y Pen, A phob math o boen yn y pen. pyrua dystiolaethau pwysig yn profi y ftatth:-Dyma ddywed y Parch. R, Peris Wliliams, TJandudno Mr. Hugh Jones, Anwyl Syr,—' Y Feddyg- Iniaeth fwyaf effeithiol a gefais erioed at wella Cur mewn Pen, ydyw yr 'Easine' a wneir jjenych chwi. Mae yn effeithio yn gyflym lawn, Gwellhaocld un o honynt gur yn fy linen mewn ychydig amser.' Dywed Mr, John Smith, Ash St., Southport, 0-4 Easine is a capital remedy for Neuralgia. Dywed Mr. Parry Edwards, Ty'r capel LUnfechell, Mon.:—' Cymeradwyaf' Easine bob amser at y Neuralgia.' Mr. R. C. Jones, Pentrefelin, Llangedwyn Odywed:- I Wedi rhoddi prawf ar I Fasine' lrwyf yo gwybod beth ydyw bod am fisoedd h eb y Neuralgia, pan o'r blaen yr oedd yn dyfod ataf yn fynych lawn, Yn ddiddadl, dyma'r feddyginiaeth oreu at y Neuralgia. Rnoddais dd«5s i gyfaill at y ddanodd cafodd tspiwythad buao, ar ol dioddef am ddyddiau. Rhoddais un arall i berthynas at y Neuralgia, cafodd waredigaeth lwyr a hollol. Mae yn blesergenyfei gymeradwyo i bawb sydd yn fitaddef oddiwrth y cyfryw boenau.' Gellir j si nau o dystiolaethau i'r I Easine, Gofynwch i'eh Fteryllydd neu eich Groeei am viano. is- y paced. Yn gyfanwertboddiwrth biri. Ua\Îd Jones & Co., Liverpool, neu trwy y post am is. oddiwrth HUGH JONES. }\J. P Chemist & Druggist, • • Medical Hall. Bt.. FFESTINIOG —, CAMBRIAN RAILWAYS. FROM JULY 1st to SEPTEMBER 30th, RAIL AND COACH EXCURSIONS Will be run from certain Cambrian Coast aud Idaud Stations to Snowdou, Beddgelert, Lake Yyrnwy, Devil's Bridge, Nevin, Abersoch, Torrent Walk, Cwmbychan Lake, Cader Iclila, Talyllyn Lake, Nantgwrlt, etc., etc. For full pirticulars as to Train Ti eg, Fares and dates of certain of the Coach Tours, see Tourist Programmes and Rail and Coach (Tour programmes;. EVERY WEDNF4SDA-Y in JULY, AUGUST, AND SEPTEMBER, EXCURSION TICKETS will be issued to LONDON (EUSTON AND PADDINGTON), From Machynlleth, Borth, Aberystwyth, Aberdovey, To try a j Dolgeliey (available to return the following Wednesday. or Wednesday Week). PARIS IN TORDON, EARL'S COURT. Grocers' Exhibition, Royal Agricultural Hall, September 20th-27th. On Monday, September 22nd, 1902, cheap ex- cursions tickets will be issued to LONDON From Corris at 6-20 p.m., 2 days tickets lis. 6d., 3 tr 5 days 18s., 8 days tickets 21s. 6d.; Cemmes Road at 6-50 p. m, 2 days tickets 11s., 3 or 5 days tickets 17s. 6d., 8 days tickets 20s.'6d.; Llanbryn- mair7 p.m., Carno 7-15 p.m., 2 days tickets lie., 3 or, 5 days tickets 17s., 8 days tickets 20s. 6d. Passengers return from Loudon (Eustou) as UnderTwo days passengers return at 9-45 p. ra, on Wednesday, September 24th. Three or five days passengers return at 9-45 p.m. on Thursday, September 25th, or Saturday, September 27th. Eight days passengers return on Monday, Septem- ber 29th. For full particulars see special Handbills, to be Obtained at the Stating; or from Mr. W. 1L GOtgh, 1'ra1&e Superintendent, Oswestry. Oiwestxy. 0. S. DENNISS, Secretary & General Manager. fata:.1. 1 ■: ■■ a GOREU PRAWF- PRAWF PROFI AD. Ofr diwedd dyma feddyginiaeth drwyadl a pharhaus at y Ddanodd, Neuralgia, Tic, Gwaew drwy y danedd, Esgyrn y Gwyneb, a'r Pen, Gums Chwyddedig a dolurus, &c. v Hollol wahanol i'r rhai gynvgiwyd eto. Mae yn myned at wraidd y drwg, ac yn llwyr wella'r Nerves. Mae wedi cwbl fendio canoedd H t'b fethu* unwaith a'u GVV^ELLA'N DRWYADI, Os ydych yn dioddef oddiwrth y Ddanodd, Neuralgia, y Tic. &c. PEID-IWCH TYNU EICH DANEDD cyn treip unbtelaid o't VICTOLIN33 sydd yn sicr o rhoddi esmvythad buan ac AToool i chwi. Mae yn ddu a chyinwys i'r ti,P- N A'R IEUANC DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOVVELI* JONES, t Ciu^iife'j,Tow N) Mewn p^icii is Iic., 2S, a 3s. 6 f Yn th.ad, Pest 3c. i,egol. f Ar vjerih gan Druggists a Dealers mewn Patent Medicines* «: BALM IREIDDIOL. I JONES, TREMArOG. (JONES'S PECTOBAL BALSAM). SEFYDLWYD YN i' /2 H' 1 'DD Yh 1838 Rhag y Pesii'ch, yr Anwyd, Caethder, Diffyg A adl, Atalfa yn y Frest, Crygui, Influenza, y Fas ar £ lant> ac emilh &c. Y mae yn y BmIiu Llysieuol, hwn rinwedd digyffelyb i esiuwytimu ac atal yn ddioed yr anhwyhlorau ncliod, ynghyd ag amryw eraill o anwhariadrtu'r Ysgyiaint, pa rai a lareiddir yn etIeÙhiol, ac (yn aml) a rag- flaenir yn hollol dywy ddeinyddiad amaerol o'r Meddyglyn hwn. At Beswcli, diwed'lar a hen, a Diffyg Anndl, y mae yn anghyd- marol. "Poll anhwylderau yn y Frest a'r! Yigyffiini. Phlegm wydn, &c., a arllwysir yn ¡ llwyr a tliberygl ganddo, ga^ ei fad yii gweithredii drwy douoijo caledrwydd y Phhtjm^ a ilirwy yn y adaewyddu isJ' Claf an^>lliad dii wystr, Parotoir vn unig gan Robert Isaac Jones (Alltud Kijion), Fferyllydd, Tremado Gwerthir tian bob fferyllydd mewn potel is. Ir" a as. 9C. yr un. [ T NEGrBSYDD." '7" II -==== Cyfrwiig i-liigui-ol at Hysbysiadau Masnachol- Arwerthiadau, Byrddau Cyhoeddus, Eisteddfodau, &c., &c CHEAP PRINTING AT NEGESYDD" OFFICE CORRIS, R.S.O. PULPUD TALMAGE, -:8:- DETHOLIAD 0 BREGETHAU "101- CYNWYSIAD J h«gdraeth—Y Tair Croes Yr Ymdaith Ogon- ed<lus—Yr Anadferadwy-Y Dewisiad Doeth- Anhellyll y Cenhedloedd—Y Feddyginaeth— Piiodas—Yr laohftwdwri&eth Fawr—Xihagluniaeth Petium Pychain. PRIS, SWLLT. Idris Press Co., Corris R.S.O. 1 t SARZINE Blood Mixture. "Z: .¡. Moddyginiaeth y Tymhor AT BURO'R GWAED. Toriad Allan, Pimples, Ysfa ar y Croen, &c. Cymerer Jogn 0 SARZINE" dair gwaith yn y dydd, aiff at wraidd y drwg, gan buro y gwaed, nes clirio y cyfansoddiad oddiwrth bob an- mhuredd, a gwneyd y cro^n yn iach. Ar werth gan Mr. M. Thomas, Chemist, Corris, neu gan y Perchenog, mewn poteli is. ltC. a 2S. 6c. H LJGH DAVIES. Chemist, MACHYNLLETH PARSONS AND SON Save you tried « KAGLE TEA," PA itS OTS, Is. Bd, gs., & 2s. 4d. lb, RR GROCERIES AND Have you trud PARSONS' PROVISIONS, j Quality & Prices suit all. -c=: Tr SACRAMENT AND Have von trm INVALID WINE. Is. 8d,.& 2s. 6d. bottle. Have you tried MINERAL WATERS. PAH SONS' is. per dozen. Londonderry Stores, "Eagle Tea Warehouse, MACHYNLLETH. Parties intending to Furnish will do well to pay a visit to Mrs. JOHN MORRIS, Birmingham House, MACHYNLLETH. Where they will find a splendid selection of well chosen HOUSEHOLD FURNITURE, Selected from the Best Manufacturers, suitable for Kitchen, Parlour, Drawing Rooms, and Bedrooms, comprising Choice Assortment of Brass and iron Fenders, Sets of Iron and Brass Fire Irons, Saucepans, Kettles, Ashpans, Tin ware of every description Kitchen and Scullery Enamel Bowls, dishes & Washups. The latest patterns in Oilcloths and Linoleums from 1/6 yrd A very large selection of Hearthrugs, Mats and Matting, Chests of Drawers, Wardrobes, Bookcases, Sideboards, Chairs ot all description Overmantels, Couches, Parlour and Bedroom Suites, in Walnut, Satin Walnut, Mahogany, Saddlebags, &c., &c., Iron and Brass Bedsteads, Bedding, Spring and other Mattresses, Mangling and Wringing Machines, at prices that will defy competitions. Mrs. J. M. is now offering a grand selection of Rush Wicker and Bamboo Furniture, Perambulators, and Mail Carts. Also, a very special purchase of Ladies' Travelling Baskets, Gladstone and other Bags, Tin Trunks, &c. Best selected stock of WALL PAPER, from 3id. a piece. Men's Bespoke Tailoring DYMUNA WILLIAM M. JONES, GLASGOW HOUSE, MACHYNLLETH, Hysbysu fod y Department newydd uchod wedi troi allan yn llwyddiant i sicrhau FFIT PERFFAITH, GWAITH DA, STYLE DiWKDDARAR Mae Assortment diddiwedd o ddefnyddiau newyddion at y Gauaf wedi d'od i mewn, i ddewis o honynt at Siwtiau. Hefyd, Cotiau in]awr-yii arbenig Rainproof Overcoats. Cedwir Assortment rhagorol o READY MADES I BLANT A DYNION, 7 -0 -=- ATHROFA f rifp00j Ciittmt, ABERYSTWYTH. Ijywydd GWJli AKRHYD. AH(.[,wyi)p RENDEL. Prifathraw: T. F. ROBERTS, M.A. (Oxon.), LL.D. (Vict.) rlYNWYSA y cwrs o Addysg y parotoad angen* I rheidiol am Raddau mewn Gwyddoniaeth, Cyfraith, a Chelfyddyd, yn Mhrifysgol Cymru, a bydd hefyd yn wAsaimethgar i efrydwyr yn parotoi ar gyfer Graddau Piifysgolien Rhydycbain." Caer- grawnt, a LUmdaln, so a^tudijietli Feddygol yn y PrifysgoUon hyn, ac yu yr Ysgotlaud. Gall n-ielbion a merched dderbynir i'r Adran No-malaidd, tyned trwy y cwrs gofyinol at fod yn Athrawou ao Athraweean Trwyddedig, a rhoddir l'eiyd barotoad neillduol at waith athrawon mewn Yegolion Canolraddol. Yn yr Adran Amaethyddol, oyfrenir yr addysg mewn Amaethyddiaeth, a phynciau perthynasol sydd yn gymwys i Arnaetliwyr, Goruchwylwyr Tir, Athrawon mewn Amaethyddiaeth, &c., a rhoddir parotoad ar gyfer y Gradd o B.Se. mewn Amaeth- aetliyddiaeth, a'r Arholiadau ynsrlyn a'r National Diploma in Agriculture'^ 11) ty Qnf y Surveyors' Institution. mmp Lit tya yr efrydwyr mewn tdfyn y dref, neu yn Neuadd yr Efrydwyr, a'r etrydesau dan arolygiaeth illiss E. A. Carpenter mewn N euatld eallg (Alesan- dra Hall), wedi ei darparu ar eu cyfer. Cynhelir arholiad ynMis Medi, pryd y cynygir nifer helaeth o Ysgoloriaethau, rhai yn agored ae eraill yn gyfyngedig i Gymry. Am Prospectus y gwahanol Adranau, a phob manylion, ymofyner a T. MORTIMER GREEN, Cofrestrydd. YR HAF. YR HAF. TEILWNG 0 SYLW. ,=-I" UNWAITH ETO DYMUNA EVAN JONES, CEMMES, Alw sylw pawb sydd mewn angen am ddillad newyddion at y II A F, at y stock helaeth sydd ganddo o Frethynau BLACK & BLUE VICUNAS, WORSTED & SERGES A SCOTCH, YORKSHIRE, AND WELSH TWEEDS, Cymwys at wneyd Siwtiau, Trowsusau, Breeches, ac Overcoats. HEFYD, Mwy nag erioed o le i ddewis mewn defnyddiau Costumes a Dresses mewn ALPACCA, SERGES, LAWRUS FABRICS, A RIPLEYS PIRLE FINISH, ymhob lliw. A chan fod E. J. yn parhau i gadw yr un dwylaw profiadol, gellir sicr- hau ffit a'r style mwyaf diweddar. Rhoddir sylw neillduol i bob archeb drwy y Llythyrdy. Y DIFFYG TREULIAD. kWWWWXWW*^ XW\> Yr uchod yw un o'r afiechydon mwyaf cyff redin sy'n poeni y cyfansoddiad dynol, ac mae yn cymeryd cymaint o wahanol agweddau fel ag i fod bron yn anmhosibl ei ddesgrifio. Y STUMOG yw canolbwynt yr holl gyfundrefn, ac mae'r oil o'r organau yn teimlo mwy neu lai oddiwrth unrhyw afiechyd fydd ynddi. Dyma rai o arwyddion y Diffyg Treuliad Poen yn y stumog a'r frest, yn enwedig ar ol bwyta; cyfogi, coll archwaeth, gwynt yn y stumog, rhwymedd, dwfr poeth neu surni, Bile, Iselder ysbryd, curiad y galon, anmhurdeb yn y gwaed, anhwylderau yr iau, gwendid gieuol, Piles, &c. Y Meddyglyn goreu at yr anhwylderau uchod ydyw, DR. WOOD'S REMEDY Mae yn rhagori ar bob math o Bills Nid yw yn bosibl rhoi y cyffyriau sydd yn Dr. Wood's Remedy mewn Pills. Mae DR. WOOD'S REMEDY Wedi cael y fath gymeradwyaeth gan y rhai sydd wedi dioddef oddiwrth y Diffyg Treuliad a'i gan- lyniadau, fel mae y Perchenog yn ei theimlo yn ddyledswydd gwneyd y ddarpariaeth hon yn fwy hysbys. Dylid ei gymeryd yn hollol yn ol y cyfarwydd- iadau. Gwerthir mewn potelau Is. a 28. 6c. yr un Trwy y Post am dair ceiniog yn ychwanegol oddi- wrth- HUGH JONES CHEMIST, BLAENAU FFESTINIOG -c_ BAZAAR SEINDORF BRES CORRIS Cynhelir y Bazaar uchod, dyddiau Gwener a Sadwrn, Tachwedd 14eg a'r 15fed, 1902 H. S. ROBERTS a J. M. WILSON, Ysgn. _=r-¡ :V'ô" -r- EISTEDDFOD illACHYNLLETli, DYDD NADOLIG, 1902. TESTYLY fC¡rW dNEGOL. Lliuellau CoiEadwviaethol i'r ddiweddar Jfary Anne Francis, rnerch hldwaid Francis, o'r dref hon, Gwobr, Ip. IS. "M E RIO NET H S H 1 R E TECHNICAL INSTRUCTION COMWITTEE. Short Course in Agriculture for Farmers' Sons* YSGOLORIAETHAU I FEIBION AMAETH WYR MEIRON. The Merionethshire Technical Instruction Com- mittee will shortly proceed to award Two Scholar* ships of XS each, to enable Farmers' Sons and other practical Agriculturists to attend the above Course at the University College of Wales, Aberystwyth, commencing October 22nd, 1902. Application must be made to the undersigned not later than Saturday, October 4th, 1902.. Fmsbury Square, R. JONES GRIFFITH, Dolgelley, Clerk to the Committee, September, 1902. "Hi gaegeSt?Ôô." THE MESSENGER." TELERAU AM HYSBYSIADAU. Am hysbysiadau o Yn Eisiau,' &c., yn cynwya 16 o eiriau, un waith 6d.; tair gwaith Is.; 20 o eirian, 9d.; tair gwaith Is. 6d.; 80 o eiriau, Is.j tair gwaith 2s.; 40 o eiriau Is. 6d; tair gwaith 3s, 50 o eiriau 2s.; tair gwaith 4s.

YR EISTEDDFOD,