Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

25 erthygl ar y dudalen hon

Nodion o Glip y Qop. ----

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion o Glip y Qop. (Gan "Wil y Gweithiwr.") GWAENYSGOR. Bellaoli, ar oj cymaint o stwr am dani, y m" y gwaith o aaemiadu yr ysgol newydd wedi ei osod yn nwyiaw Mr Hugh Hughes, Trelogan, ac y mae yntau wedi decinreu ar ei orchwyL Bwriedir cael diwrnod pwysig yma tua dydd Sadwrn nesaf i osod y sylfaen i iawr, a disg-lir y bydd yn bresenol Mr Herbert Lewis, A.S., Mr Summers, cadeirydd y Cyngihor Sirol, ao eraiH o'r frawdoiiaeth urddasoil- Felly fe ddy- lai gaei ei bendathio a l'lwyddiant, a Gwaenys- gor gael ei gosod fel dinas ar fryn. LLANASA. Dydd Lhin nesaf, 18fed, cvnhelir cyfarfod ov- hoeddus yn Ngliagcl y Groes, o dan lywydd- iaeth Mr J. Herbert Lewis, A-S., ar prif siaradlwr yno fydd y Parch W. 0- Evans, Rhyl, fel dirprwywir dros yr Eglwvsi Rhvddk>ii- MR LLOYD GEORGE.' Clywsom lawer yn yr ardaloedd liyn yn can- mol Llywydd Bwrdd Masnach am ej ymdrecli eignioll i do1 wyn pleidiau y rheilffyrdd i ddeali- aa twriaeth a'u gilydd. Fel Cymiro, dylai pawb ohonom. deimlo yn falch o'i enw, ao fod un o'a oyd-genedi w&di dringo i safle mor anxhydeddus. Fe dkiywedir pan oedd Mr Lloyd George yn dydhwelyd i'r Brifddinas o Gynhadledd y Rhyl, i un o weisaon y gledrffordd e-i gyfarch yn yr orsa-f fel hyn: "Y mae pawb o honom yn ed- rydh i fyny atoch chwi y dyddiau hyn, Mr George," ao ar hyny ysgydwodd Llywydd Bwrdd Masnach ei Jaw yn gynes, ac atebai o dan deirrilad OKVJTS, "Yr wyf yn gwneud fv ngoreti "ra drosooh Irawd, ac yr wyf yn teimlo yn hvderue na ohewoh eich sioma." Erbyn hyn Vmddengya na chawsant eu siomi yohwaith. DYSERTH. Mewn cyfa.i fod cymdeithasol a gynhaliwyd vn addoldy y Wesleyai<{ y He uchod, o dan ly- wyddiaetn y Parch E. Mostyn Jones, pen- derfjnodd y mwyafrif y dylid ca-niatau pleid- leii&iau i ferched. Nis gwvdaom pa faint o hen lanciau a ben ferdhed oedd yn bresenol- Yn y cwrdd nesaf y testyn fvdd ,rA oes angenrheia- rwydd am Ja'au Dy Seneddol?" Wrth ymyr- aeith a hyn, hei lwe na tbyiiant "Dyrau Babel'*■ ar eu penau. Pa fodd bynag dymunwn bob llwyd di ant i'r gymdeithas fuddiol hon, a dylai pobl ieuamo y lie ed gwerthfawrogi ac ymiynu yn ffydoion wrthi. Deal hvn fod y Parch T. Evans Jones, M.A., yn traddodi eyres o ddarlithiau i'w blwyfoJion ar Hanesyddiaeth Eglwysig- Y mae llawer fel ywt-au yn dechreu ymysgwyd i amddiffyn hen grdylod eu tada.u, a da yw eu gwaith-

Advertising

[No title]

Bwrdd y Gol.

--------------SYR LEWIS MORRIS.…

ICYMRtilGDOD AMLWG.

Cyhuddiad Difrif yn Erbyn…

Rhwng Dau Lafn y Siswrn. -----

PENODIAD I GLERIGWR.

ETHOLIAD YN NGHAERNARFON.

- 'Caniadau Jobn iRorris Jonts.'

Cyfarfod Misol Dyffryn Conwy.

CYFARFOD Y PRYDNAWN

Siryddion y Gog-Jedd. -

,Priodas Eifion Wyn.

Farwolaeth Syr Lewis Morris

Dyfodol Mr Lloyd George. ------

HIRAETH AM MENNA.

PENMACHNO A'R CWM.

Advertising

Nodion o Llandudno Junction.…

Marw Sydyn yn Nhrefriw.

Marwolaeth Gwilym Morgan,…

jMarwolaeth Sydyn yn Ffestiniog.…

GLOWYR Y DE.