Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

IAT EIN DARLLENWYR.

DIWEDD BLIVIDDYN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIWEDD BLIVIDDYN. Ar ol llawenydd y Nadolig daw dwyster di- wedd blwyddyn. Dofir y meddwl gwamal a'r galon ysgafn gan fyfyr difrif wrth synio eb- twydded y gwibia y blynyddau, ac fel y cilia cyfleustfirau i ddtfancoll. Dyna un fantais o ra,niad ainser i yspeidmu a thymliorau; ar der- fvn y .naill a dechieu y llall deuir yn naturiol i adolygu y gorpheno], a llunio yn well ar gyfer y dyfodol. Addunedir yn onest cyflavvni JavvBr diwygiad, unioni llawer lhvybr trofaog, a byw yn aingen. Ceir Dyledswydd fel mynegfys ar ffyrdd bywyd yn cyfeirio cara- rtau y pererin. Er y torir mil a mwy o addun- edau ac y collijr llais llawer dyledswydd yn nwn- dwr h udoliaetliau, nid ofer y cyfarwyddyd ys- bl-ydolidig, "Dysg i ni gyfrif ei.n dyddiau fei y dygom ein caion > ddoethineb." Er anwybyddu y cyngnor a phallu cyfrif, y mae cronicl bywyd pawb ar gaet, ac yn nghadw i'w ddatguddio eto. Blwyddyn gorlawn o gyffro fu'r ddiweddaf. Efioed m bu dynoliaeth yn fwy byw-ymroddiad disaib yw nodwedd yr oes, a gwesgir mwy o weithgarwch ac ymdrech i gylch blwyddyn yn awr nag a wneid gy.nt i gylch pum' mlynedd. 0 drugaredd bu trugaredd yn amlycach na thrychineb yn ein teyrnas; ni dda&th yr haint sy'n difa yn y noa na'r galanas sy'n nychu nerth cenedl i'n goddiweddyd. Buwyd mewn ami gyfwng difrif, ond llwyddwyd i osgoi yr echrys effeithiau. Caed iieddwch a ffyniant o fewn ein magwyrydd, ac yr oedd y cyffroadau mwyaf yn em plith yn codi o'r ymdrech i wella y wl&d. dftg y bu'r ymddexu mwyaf, ond yn ib&nol y dwndwr a'r gwahaniaethau, a than yr t oeid dyhewyd i helaethu breintiau a ,or-hod buddianau y genedl. j aghajioi dwyster diwedd y fi -(Id-vn, a n cydnabod mai araf y symudir yr nurddo bywyd y byd, ni ddylai undyn °- Y mae diwedd pob cyfnod yn ein 1 yn nes at yr "euraidd oes," atyjiwbil ,sydd yn swyno Uygaid prophwydi a chan ""enau. Yn mlaen mae'r goreu o hyd, ac raich gwareicuiiaj i cenea'loedd tua'u iW.

tnmaenmawr a'i Hanes. -----Ii.

pENIkCHNO A'R CWM.I

I Llith Die Jones.

Cystadleuaeth y Twrci Tew.…

-ysa_vn.

BWGAN PENBONCAN.

TRI GWR DEWR.

LLANDDULAS.---C

G0RM0D 0 LAUDANUM.

GORMOD 0 ARHOLIADAU.

LLADD CADBEN 0 FELINHELI-

CYNGHAWS YN ERBYN CORPHORAETH-

-Y DDEDDF A'R EFENGYL.

,_egr. I44 MLYNEDD YN ygr,

Advertising