Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Paham yr Yrubo PAN Y MAE 1 George's + Pi Y"N' YMYL?" Llytliyr a dderbyniwyd yn ddiweddar gan Bcrchenog H George's Vile and i Gravel Pills." I PONT-Y-GWAITH, GLAM., Mawrth 10fed, 1901. ANWYL SYR, Dymunaf eich hysbysu gyda diolch- garwch, a hyny er mwyn eraill a all fod yn dioddef, fel y buais i cyn i mi ddyfod yn adnabyddus o'ch Peleni ctodfawr chwi—sef, George's Pile and Gravel Pills. Flynyddau yn ol, pan mewn poenau mawrion, yn gorfod cadw'm gwely gan gefn dolurus, ac wedi treio pob peth a allaswn i, ac eraill, feddwl am dano, nes wedi cwbl anobeithio, a chredu nad oedd gwellhad i'w gael i mi, daeth cymmydoges i mewn i edrycli am danaf. Pan y gwelodd fy sefyllfa dywedodd :—" Ddyn Paham y bydd- wch farw pan y mae meddyginiaetli yn ymyl ? Y mae yn rliaid i chwi gymmeryd George's Pills, a hyny ar unwaith." Gyrwyd am danynt; ac wedi i mi eu cymmeryd ryw bedair gwaith, cefais y fath ryddhad nas dichon neb ei gredu, er drwy boenau mawr ond mae y ffaith yn aros. Nid wyf byth oddi ar hyny wedi cael y fath boenau; a phan y teimlaf fod y poenau fel yn awyddus am ail ymaflyd ynwyf, nid oes genyf ond troi at y blwch, a cliymmeryd y ddogn arferob kef dwy o'r No. 1 wrth fyned i'r gwely a bydd pob arwyddion o honynt wedi eu hysu ar ffo cyn y boreu. Ydwyf, yr eiddoch, &c., THOS. THOMAS. Gwerthir y Peleni byd-glodus hyn yn mhob man, mewn Blychau Is. 1-te. a 2 2s. 9c. yr un. Gyda'r post, Is. 2c. a 2s. 10c. yr un. Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon i'w chael mewn tri ffurf :— No. I .-George' s Pile & Gravel Pills (label wen). No. 2.-George's Gravel Pills (label las). Ii o.3,-George's Pills for the Piles (label goch). Perchenog J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, GLAM. Rhybudd.— Byddwch ofalus wrth brynu "Pile and Gravel Pills," eich bod yn cael y Genuine Pills, sef PELENI GEORGE. I o o iL E.7 dvnt Softens Hard Water. Soothes the Skin. A Good Hairwash. A Luxury in the Bath. A Pure Preparation. I- LUX | PURIFYING AND REFRESHING. I A unique washing1 preparation made in the form of 1 flakes or wafers. | LUX LIGHTENS LABOUR. I Sold by all Grocers and Oilmen. I IIIH II Mil HMIPillll WIHUllH III III III Milium IIIMIlI 11 IBM III III Hill W—WW LEVER BROTHERS, LIMITED, PORT SUNLIGHT, CHESHIRE. For the Bath. For the Toilet. For Shampooing. For Lace and Hosiery. For Flannels & Woollens I 1 The name of COLQUHOUN has for the past twenty years stood for § /"1AT A TT IT ATT \I 0 all that is genuine in Scotch Woolen Goods. They are guaranteed | I it$! .§ § H 11 IS ll to bo manufactured from pure wool only, and go through the g| VVliV U iA v U il k/ various processes to the finished article in the mill, and under Mr. B COLQUHOUN'S supervision. fl BOX OF SAMPLES POST FREE, I T? TiT T*P T TVT T* containing a select range of LADIKS' and GENTLEMEN'S H Lj IN U 1 IN IL TWEEDS, 11UGS, BLANKETS, KNITTING WOOLS, HOSIERY, 9 lo* ■' » ■ ■■ etc., latest style and shades, will be sent on request. g| Any length cut at Mill Prices. All Carriages paid. Write for Sam-pies. B SCOTCH TO WOOLL <S KOTO'S! JE £ S.| _WHAT DO YOU DO WITH YOUR WOOL? Do you make the i IA/ V T? Tl most of it? You can do this by sending it direct to my Mills, and |§ A VV !■! «S» W having it manufactured into any kind of Woollen Cloth. I have IS over 400 patterns, and pay carriage on all wool sent me. I send m patterns post free for patrons to sclect which cloth and pattern || y A T5 pj O AKJ they like their wool made into. | X AlWlN M «>I1U 1 /1AT ATTtTATTM LARGEST RETAIL MANU- S — 21. UULy U 11V U IX FACTURER IN SCOTLAND, S TT fi Q T V. V V WAUKRIGG MILL, GALASHIELS. i fl V M « « h « AGENTS WANTED WHERE NOT REPRESENTED. | g SCOTCH TO "VVOOL <S KOTO'S! JE £ S.| WHAT DO YOU DO WITH YOUR WOOL? Do you make the i IA/ V T? Tl most of it? You can do this by sending it direct to my Mills, and |§ A VV !■! «S» W having it manufactured into any kind of Woollen Cloth. I have IS g over 400 patterns, and pay carriage on all wool sent me. I send m patterns post free for patrons to sclect which cloth and pattern || y A T5 pj O AKJ they like their wool made into. | X AlWlN M «>I1U 1 /1AT ATTtTATTM LARGEST RETAIL MANU- S — 21. UULy U 11V U IX FACTURER IN SCOTLAND, S TT fi Q T V. V V WAUKRIGG MILL, GALASHIELS. i fl V M « « h « AGENTS WANTED WHERE NOT REPRESENTED. | MARI JONES, A'l BEIBL. Cantata. Pris, yn S.F., 3c. Canmlwyddiant Sefydliad y Feibl Gymdelthaa Frytanaidd a Thramor, 1904. Argraphiad diwygicdig o Gantatt CIIARLES O'R BALA. Pria, S.F., Be.; Hen Nodiant, 2a. 60. T AG T? C< Ha nes Moses o'i enedigaeth hyd fyn#d- MUD i JO. Israel or Atpht. S.F., 6ch.; H.N., 2s.; Hclwyddoreg. 2g. TO DAT?! Hanes y genedl hyd fa rwolaeth Mose«, lOXvAiiilJ. S.F.6ch.; H.N., 2s.; Holwyddoreg, 2g, I'w cael gan yr awdwr, HUGH DA VIES, G.T.a.O., (Penerdd Alaelor).Plasmarl, Landore, R.S.O., Glam. CERDDORIAETH GYMREIG. JOHN JONES, Wholesale and Retail Music Seller, BETHESDA, NORTH WALES. Cedwir ar law y Stoc Fwyaf Amrywiaethol ya Nghymru o GANEUON (SONGS) CYMREItf; ac fel rheol, danfonir pob archeb gyda thread y post. Anfoner am y Catalogue yn cynnwya tua 60 olf wahanol Ganeuon. 1081 I Cauir tafarnau yn Holland rhwng tri a phump o'r gloch yn y boreu. Dirwyir personau yn Dundee yn awr am oleuo matches ar furiau adeiladau cyhoeddus. Mae Mr. Seddon, Prifweinidog New Zealand, yn barod i fod yn noddwr i Eisteddfod Bangor. I Dywedir fod teml hynafol i Solomon wedi cael ei darganfod yn agos i Jahohah, yn ngwlad Canaan Hysbysir fod Syr Henry Campbell Bacnerman wedi cydsynio & gwahoddiad i anerch cvfarfod gwleidyddol yn Ayr Hydref 291in. Nid oes gan Mr. J. C. Morton, A.S., yr hwn sydd yn bresennol yn Ysbytty St. Thomas, un I bwriad i roddi ei sedd i fyny dros Devonport. FE BARW YD I MI EICH HYSBYSU, .ic-diuii Criwr y dref, onid °, pan wedi canu ei glocho .lid pur a nam I y mae ganddo ry wboth gwerth ei hys- ).v<u; omi nid felly ni. V mae genym both i'w hys- •,ysu ag y dylai pob Plentyn, L»yn, a Dynes drwy y :yd gael ei wybod, sef BOD VICTOLINE YN GWELLA Y DDANNODD, NFURALGIA, TIU, A PHOENAU YN 1 PEN A'R GUMS. VICTOLINE yw yr unig Feddyginiaeth ddiogel a pharhaol—byth yn mcthu. Y mae genym y tystiol- aethau goreu o'i phlakl, bob parth o Gymru a Lloegr. Nis gwyddom AM D I) I M wedi ei d-darganfod, hyd yn hyn, heb law VICTOLIN. ag sydd yn sicr o wclla y drygau hyn. I'w gael gan unrhyw Fferyllydd drwy y wlad, MH ddi wrth y G wneutllurwr. H. H. JONES, A P.S., Towyn, Meirioneth. PI11S1AU. Is. lie. a 2s. Tretna Iirll Hnbarts i ymweled a Winchester ar y 9fed o Hydref, i dderbvn rhyddid y ddscas Bydd i'r Comte de la Vaulx wreyd ymgais arall i groesi Mor y Canoldir mewn awyren ar y 12fed o Fedi, 08 caniatii y tywydd. Eisoes y mae amaethwyr a marsiandwyr gwenith America yo gyffroua wrth feddv.1 y bydd Canada ar y blaen iddynt. Arawydant rhag i Brydain a Chanada fyned i gynghrair, a thrwy hyny ladrata marchnad y byd oddi arnynt. c ALLTUDIWCH Y GELYN. oSr^i'Si ddifFynfa rhag afiecliyd. w M M)W Mi' Y MAE HUGHES'S BLOOD PILLS yn Brashau a Phuro y Gwaed, yn cryfhau a Rheol- eiddio y Cylla, yn gosod yr Afu mewn cywair a chyflwr I weithio. Yn cyftnhyrfu lachusol weithiediad yr Aren- au, yn cadarnhau y Nerves, yn cymmhell llifiad iachusol o'r Bile, yn clirio y croen o bob nam, yn Rheoleiddio y Coluddion, ac YD rhoddi blodau iechyd i'r Gruddiau. Y mae Hughes's BLOOD PILLS yn attal a iachau y Scurvy, Croen-doriadatt; Cornwydon, fcczeniii. Scrofula Erysipilas (y Blast), Poen Pen, Afu ^rv/g, Rliwyrtiedd, Gwehvodd, Gwendid Nerves, Blinder Vmeiiyddol, Iaelder Ysbryd, y Piles, Cwsg-fethiant, An- (i wyideb yr Arenau Gwyne¡;-on, Diffyg Traul (Indigestion), biliousness, Poen Cefn, Jfcc. Y maent yn gyfaddas i Wyr a Gwragedd, i Feibion a Merched, M yn iachau ar ol i bob peth arall fethu. n da,lf°ner am Fhveli o HUGHES'S BLOOD K'rjLr,r gwerthir hvy gan bob Chemist a Gvverthwyr Patent Medicines am Is, lje., 2s. 9c., a 4s. 6c. Neu dan- (o;:er eu gwerth mewn stamps, neu P.O. i'r Gwneuthurwr. JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist PENARTH, CARDIFF. Myn weh welei fodyTrado Mark hwn ar bob Blwch. -W. Heb hyn Twyll ydynt. GOMER'S BALM. Y mae yr Eli hwn yn hynod erfeith- lol at bob math o Glfifydau y|Oroen, Toriadau allan, neu Scabs yn mlien- au, gwyneb, gwddf, &c.,Llygriadau, a Llosgiadau, Amrantau a Llv^aid dolurus, Dwvlaw Tori:ulnl niwvf«n See., ar draed, Clumau, &e., Scurvy, Eczema, Ringworm, Cymmalau Poenus, Gwynegon, &c. Ehodder prawf arno, Fechg\veJ!!m)rynfuaM. Vr werth gan bob Chemist, am Is. l £ c,, neu danfoner eu Gwcrth i'r Gwneuthurwr, JACOB IIUGIiFS, Manufacturing Chemist, PKNARTH, CARDIFF. 0 Y MAE Cocoa CADBURY yn ddïod goeth a phur maethlawn, symbyliadol, a da am dreulio. Dy. wed y Lancet ei bod 1 yn cynnrychioli y safon uchaf o burdeb.' Yn hollol rydd oddi wrth gym. mysgedd, megys kola, brag, hopys, alkali, &o. Mynwch weled eich bod yn cael Oadbury's, gan fod Cocoa s eraill yn cael eu cynnyg weithiau yn ei Ie, er mwyn elw chwanegol. Mewo pecynau a thyniau yn unig- (4)

ARDDANGOSFA GEFFYLAU ABERGELE.

CAERDYDD.

[No title]