Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

TRELOGAN, SIR FFLINT.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TRELOGAN, SIR FFLINT. CWESTIWN Y FUGEILIAETH, FOSEDBIGION, Pan welais ysgrif Sylwedydd yn y FANEE ar y cwestiwn uchod yr oeddwn braidd yn ei anghymmer- adWyo, am fy mod yn credu y buasai yn well i'r eglwysi yindrin &'r cwestiwn eu hunain, na'i daflu o flaen y wlad; wedi gweled ysgrif Ymneilld titer i'r Cam, nis gallaf be!dio ei atteb. Cyfeiria at y gweinidog rhagorol sydd yn byw yn ein piitb. Noda hefyd bump ar hugain o flynyddoedd mewn amser nis gwn a ail Ymneilldilwr i'r Cam atteb pa aawl gwaith y mae cais wedi bod at gad bug- ail i eghvys Trelogan yn ystod yr amser yna? Onid ydyw yr eghvys yn yntyd iawn yn gwneyd cais ar ol cais, ac arall yn eu gwasanaethu yn rhad? Ond y mae lie i gredu mai cysgu yr oedd Ymneilldiiicr i'r Carn pan yn ysgrifenu; ac os felly, rhaid madden iddo. Gwyr, fel fy hunan, nad ces neb yn y cylch yn dymuno amicharchu dim mewn un modd ar y gweinidog synwyrlawn hwn fel gweinidog; ac ond iddo ymryddhau oddi wrth y byd a'i bet hi" u, bydd- em, ar unwaith, yn barod i roddi cin pleidlais iddo. Gwna gyfeiriad. hefyd, at yr addewid o rodd o ban- ner can punt (50,o.) tuag at godi ysgol ddyddiol yn y lie. Cofied y darllenydd mai un o'r meini traws sydd yn cael eu taflu ar ffordd y fugeiliaeth ydyw yr ysgol a'r cwbl; ac nid fel y dywed YmneiUdiiwr i'r Cam. Dywed, hefyd, ei fod yn credu mai ychydig odiyn- ion blsenaf yr achos yn Nhrelogan sydd yn awyddus am gael bugail Pwy ydyw y rhai blaenaf, tybcd ? Pwy bynag j'dynt, gallwn restru YmneiUdiiwr i'r Cam yn un o'r rhai olaf. Gadcwch i eglwys Trelogan roddi ei llaia ar y cwestiwn, yr hyn a brofai fod tair rhan o bedair, beth bynag am chwaneg, yn pleidio y fugeiliaetb; ac, ond cyinmeryd y ddwy eglwys gyda'u gilydd ceid pump rhan o chwecb. Os dymuna ymncilldiiwr i'r Cam ddyfod allan o dan ei enw ei hun ar y cwestiwn hwn, coficJ fod Di- enw yn barod ar ei gyfer. Ydwyf, &c., DI-ENW.

TYSTEB HARRIS, LLECHRYD.

L L A N N E F Y D D,

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

YSBYTTY YSTWYTII.

--------A B E R G Y N O L…

GWRECSAM,

[No title]

LLED Y BYD,

BARA.

IY GWANWYN.i

I EISTEDDFOD GADEIUIOL GOSEN,…

Family Notices

[No title]

Advertising

ER C O F