Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

TY Y CYFFREDIN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TY Y CYFFREDIN. DYDD MESCIIEK, Oorphenaf SOain.—iJjmmer 'odd y Llefarydd y gadair am ddau o'r gloch. Y Rhyfel yn Neheudir Affrica. Mr. Balfour, mewn attehiad. i Syr H. Campbell- Banaermaa, a ddywedodd nad oedd wedi bod yn allaog i fyned yn mlaen gyda'r gwaith o ffaitio dirprwyaeth i wneyd ymchwiliad i'r modd yr oedd y rhyfe! wedi cael ei chario yn mlaen mor fnan ag y baasai yn dyrauno, ond yr oedd wedi eicrhaa gwaaanacth Arglwydd Elgin fel cadeirydd i'r ddirprwyaeth bono, Yr ymchwiliad a faasai ef yn ei awgrymu iddynt ydoedd, y cyflenwad o ddynion, cad-ddarpariaefchau y rhyfel, a'r gwcith- rodiadan milwrol hyd nea y cymmcrwyd meddiant o Pretoria. Y MESUn, ADDYSG, Ymffarli>;Id y Ty yn bwyllgor ar y Mesur Addysg, ac ail agorwyd y ddadi ar adrau 7, fel yr oedd wedi cael ei chynnyg gaa Mr. Balfour yn ei Saif nowydd. Mr. DiHon a gynnygiodd osod i mewn yn nechrea yr is adrna y geiriau, Oddi eithr mewn achosion lie nad oes ond un ysgol o fewn cyleh yr awdurdod leiaf,' gyda'r amcan o ddarparu mewn achosion o'r iath fod un ran o dair o'r llywiawd. wyr yn cael eu henwi gan ymddiriedolwyr yr ysgoiion, un ran o dair gan yr awdurdod leol, ao un rata o dair gan rx'ani y plant oedd yn mynychu yr ysgoiion. Argymmheliai y Llywodraefch i geisio dyfod i ammoda.u cy foil I gar ar y cwestiwn hwn; a galwodd ea sylw at yr hyn oedd wedi cael ei arddangos trwy etholiad Gogledd Leeds, a'r hyn oedd yr aelod dros Orkney a Shetland (Mr. Oathcart Wason), wedi ei awgryma wrth ei ethol- wyr sef, croesi y liawr atyr Wrthblaid. Rhodd- odd y Llywodraefch ar ei gwyliadwriaetb, os bydd- ai iddi wthfo y mesur hwn trwodd, heb ddangos rbyw ddymuniad gonest am gyfarfod y gwyn oedd yn bodoli, y byddai tyrgad yr yagolion wedi ei phenderfynu. Gwrthododd Mr. Balfour dderbyn y gwelliant hWIl, am y rheswm ei fod yn anghysson fig egwyddor y mesur. Nis gaFent gymmeryd trwy orfchrech nodwedd enwadol oadd yn perthyn i'r ysgoiion hyn yn awr. Wedi i Syr H. Fowler gymmeryd rhan yn y ddadi, cododd Mr. Lloyd Gaorge, a dywedodd ei fod yn go- Ibeithio y byddai i Mr. Balfour wrandaw ?r yr appel pwysig oedd wedi cael ei gwneyd ato (cym ), 03 mai y bwriad trwy yr adran hon ydoedd rhoddi i'r pientyn yr addysg grefyddol y dymunai ei ilani, pa ham na rodder i'r rhÏeni lais yn etholiad y llywiawdwyr (cym.) ? Nid oedd y gwellianfc yn awgrymu aurheithiad. Ni byddai iddo amddtfadu Eglwys Loagr o adeiladwaith unrhyw yagol. Nid oedd yn gwneyd dim ond darparu nad oedd un rodd o eiddo y Llywodraefch yn cael ei rhoddi oddi eithr fod elfen o gynnrychioliad gan li-sni yn cael si ddwyn i mewn yn yr achosion neillduol hyn N-idganyr eglwys, nao un sect, yr oedd yr hawl i ddysgu athrawiaeth neillduol, ond eiddo y rhiani oedd hono. Pa hawl oedd gan Arglwydd Hugh Cecil i siarad ar ran y plant? Nid oedd yn mcddu safle rhieoi — nid ei blant ef oeddynt (chwerthin), Pa ham na chaniateid i'r rhïeni ddy- weyd, Dyma yr athrawiaeth sydd genyrn eisieu i'n plant gael eu dysgu ynddi' (cym.) Yr oedd y ddadi yn dangoa nad oedd y Prifweinidog a'i gefn- ogwyr ya credu yn eu hachos ea hunain. Dywed ent hwy fod yna awydd mawr am ddysgu athraw- iaethau. Pa ham, ynteu, na adawer y mater i'r rhai hyny yr oedd ea plant yn mynycbu yr ysgol son ? Nid oedd etholiad Gogledd Leeds yn ddim ond arwydd o dsirolad y wlad ar y cwestiwn hwn (uchel gym. yr Wrthblaid). Yr oedd y cwestiwn hwn wedi cael ei ddadrys yn mhob gwlad yn mron ond yr eiddom ni-yn yr holi drefedig-jethau. Pa ham na chawaai cynlluniau oedd wedi gweithio mor dcta mewn manau eraill gael eu rhoddi mewn ymarforiad yn y wlad hon ? Yr oedd yr awgrym urall a ddygwyd yn mlaen gan Arglwydd H. Cecil a i gyfeillion yn un pertfaith ddibwys. Siaradodd y Prifweinidog am y digllonedd naturiol' gyda pha. un yr edryehaj yr Eglwyswyr ar y cynnygion cedd yn cael eu dadleu yn awr. Beth Cycnyg- iad fod y rhieni yn dyweyd pa addysg oedd gan- ddynt elsiel1 i'w plant ei derbyn ? Os mai dyna oedd teimlad naturiol yr Eglwyswyr wrth ben y eyfryw gynnygiad, beth am ddigllonedd yr Y m. neiiiduwyr, plant pa. rai. oedd, nid yn unig yn cael eu cau allan rhag myned yn athrawon, ond y rhai y dysgid athrawiaethau iddynt yr ymwrthodent a hwy ? (oym }. Nid oedd efe yn credu mewn arfer iaith fygvthiol ya Nhy y OySfredin, ond dylai y Ty iod yn fwy ymwybodol o'r fcsirclad a fodolai or ta allan, a pha. un a etteitam ar woithiad y mesur (eym). A oedd gan YmneSllduwyr ddim te'mladau ? Ai nid oedd ganddynt gydwybodau ? Ai nid oeddynt fel dynioa erMin (cym.) Y r oedd yn amlwg oddi wrth y dadieuon hyn mai nawdd. ogaeth a gallu i broselytio yr oedd y blaid gglwys ig eithafo! yn ymladd am dano (cym ). Yr oedd mie.rad am grefydd yn y cyssylltiad hwn yn warad wydd. Yr osdd y Liywodraeth ya defnyddio mwyafrif a sicrhawyd i amcan hollol wahanol i'r dybea o waethygo cwynion dynioa, llawer o ba rai, oddi ar amcan, fel yr oeddynt hwy yn meddwl, 6 wladgarwch oadd wedi cyruaorthwyo i'w dy- chwelyd i awdurdod (cym). Mr. Middlemore a siaradodd, yn nesaf, yn gefn- ogol i'r Llywodraeth. Cymmerwyd rhan yn y ddadi wedi hyny gar: Syr E. Grey, Syr W. Anson, Syr W. Mather, Mr. Griffith Boseawen, Mr. Balfour, Syr W. Harcourt, ac eraill. Rbyw ychydig cyn saith o'r gloch cynnygiodd Mr. Balfour y cloidur; a derbyniwyd hyn gyda gwrtudystiadau uchel gan yr Wrthblaid. Pan ymranodd y pwyilgor cael Drog y cloidar .„ 283 Yn erbyn 180 Mwyafrif y Llywodraefch 53 Yna ymranodd y pwyilgor ar welhant Mr. Dillon Droa y gwelliant 189 Yn erbyn 230 Mwyafrif y Llywodraeth 41 Derbyniwyd y ffigyraa uchod gyda chymmerad- 11 9 wyaeth mawr gan yr Wrthblaid. Mr. lleywcod Johnstone a gynnygiodd roddi i'r Ysgoiion Gwirfoddol eu dewis, o aros o dan y ffurf breeeanol o lywodraethiad, ar y deallcfwriaeth nad ceddynt) yn derbyn cynnorthwy o'r dreth sirol. Gwrthwynebodd Mr. Lloyd George y gwelliant. Am hanner awr wedi saith, gohiriwyd yr cis. teddiad. YR EISTEDDIAD HWYEOL, Pan an ymgyfarfyddodd y Ty am naw o'r gloch dadgane-dd Y Dadleuydd Cyffredinol ei obaith na byddai i'r gwelliant gael ei wasgn ar y T.ÿ. Wedi i Mr. Macnamara, Mr. Balfour, ac eraill, draethu eu syniaiau, cododd Mr. Lloyd-George, yncghanolcymmeradwyaeth a ehwerthin yr Wrthblaid, a dadleuui fod yr holl ddadi allan o drefn, am nad oedd gwellianfc Mr. Balfour, yr hwn oedd y prif gweatiwn ger bron y pwyilgor, yn gyflawn ynddo ei bun ao felly, nad oedd y gwelliantaa a gynnygiwyd ar ol hyny o flaen v pwyHgor. Wedi rhyw gymmaint o ddadleu pellach, rhodd.. I odd y cade!rydd welliant Mr. Heywood Johnston* ger bron y pwyilgor. Pan ymranwyd cafodd y gwelHnnt ei wrthoc trwy 299 o bleidleisiau yn erbyn 19.

TY YR ARGLWYDDI.

TY Y CYFFREDIN.

TY YR ARGLWYDD I.

TY Y CYFFREDIN.

TY Y CYFFREDIN.

!TY YR ARGLWYDDI.

T Y Y CYFFREDIN.

TV Y CYFFREDIN.

YMGEISIADAU BLAENOROL I SICRHAU…