Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

HANER AC AMSERAU vJYMHU naving ueeu regime at(o bo Ruction. MRI. T. A W. LEATHES. Afwerthwyf, Prlswyft a Goruchwylwyr Tai ac Y stadau, Oymmer yr arwerthiant nesaf ar StOO TflW- Ion ac Ystores Ie yn yr Agricultural Hall, Ruthin. DYDD LLUN, MAWRTH 21, 1910, am 12 o'r gloch. Cerir Arwerthiadau yn mlaerv ganddynt yn bersomyl, ar Stoc Fferm, Dodrefn, ac Eiddo o bob disgrifiad, yn Sacsneg a Chymraeg. Prisir eiddo er eu trosglwyddo, Pron Ewyllysiau, a phob amcanion eraill. TY'N-Y-CAEAU, LLANCWYFAN. DYDD MAWRTH, MAWRTH 22ain, 1910. Aiwertthiant ar 8 o beiiau o Wartlieg; Hwch ar fwrw perehylI; etto, un dew; Dof- ednod; Offer Amaethyddol; 20—30 o lwythi O Wrtaith Buarth Fferm, yngihyd a'r Thaill fwyaf o Ddo'd'refii y Ty, yn cynnwy,Sr:—Ma- hogany dressing cane seated clianrs, and pedest-al to match, Brussels oarpet, double barrel gun, rook and rabbit rifle, pistols, Soup TWreen and plates, wine, champagne, and claret gliaisseisi, la) Llestri Llaetlidy, trrwy orcibymyix Mr. Thomas Lloyd, yr Jiwn tsydd yn rhwdldli i fyny ffermio. Am fanylion pellach, gweler yr hysbysleni. Yr arwerthiant i ddechreu am 1 o'r gloch i'r funyd. Tdorau-Arian pared. T. a W. LEATHES, Arwerthwyr. Agricultural Hall, RiMithvn a Dinbych. FFERM DREFECHAN, AFONWEN, SIR FFLINT. DYDD IAU, MAWRTH 24am, 1910. Arwerthiant iar 8 o benau o Waiilieg; sef, 2 o War the g godro, inewii llawn proffidi; 6 o Flwyddiaid Hwch ,a pherchyll; Eboles trol, flwydd Caseg ferlea, 14 dyrnfedd o uchder Offer Amiaethyddol; Ger; 3 Tas o Haidd, a Gwellt Ceirch, Rhian o Da:s, o Wair; Swedes;' Gwrtaith, a rhan o'r Dodrefn Am- a-ethyddol. trwy orcihymyn Mr. John Evans. Hyd, AgeT Ferwedydd, Hawdd ei Gludo, 6 gallu celffyl, a Pheiriant Dyrnii Gorphenied- ig Diwygiedig, Ithif 38474. Nidi ydyw y ddau uchodi wedi) (gweitihio dim ondl dau dymmor, gan Clayton a, Shuttle- worth, a cheir eu bod yn gvstal a nietwyddl. Am fanylion, pellach, gweler yr hysbysleni. Yr Arwerthiant i ddecbreu am 1 'O'¡r gloch i'r funyd. Tellerau, Arian Parod. T. a W. LEATHES, Arwerthwyr. Agricultural Hall. Rhutliyn. CHAS. P. SHEFFIELD. Dydd LLUN nesaf, Mawrth 2lain, 1910, am 12 o'r gloch. CWOBRWYON. CWOBRWYON. CWARTHEC TEWION, WYN, A LLOI. ARWERTHIANT FAWR WOBRWYOL Y PASC. SMITHFIELD ABERGELE GWOBRWYON. 10s. am y Bustadhi neu yr ilefl'er dew oreiu. 10s. am yr Oen tew goreu. 5S. am y 6 Oen tew goreu. 5S.i aim, y Lloi tewion, goreu. Bydd i C. P. Sheffield wertliu 1,500 o Wartheg rhiagorolj I) of aid, ac Wyn, Cypllaiu, Lloi, a imioeh. Y barnu ia:m 11.30. Yr arwerthiant am 12 o'r gloch, i'r flUilTyd. Ar gaiis prynwvr o Wigan, Manchester, a ohanolfiamau pell eriaill, bydd i'r arwertliiant ddechreu i'r funyd am 12 o'r gloch, er mwyn galluogi y prynTvyr i Iwytlio eu liystoe merwn amoor da. Swyddfeydd: Bodfor Street, Rhyl (Tel. 60). JOHN KELLETT. LICENSED VALUER & APPRAISER. Valuations made for Probate, Valuations of Land, Farming Stock, &o. fLAB NEWYDD. LLANFAIR, RUTHIN t IAIH ACCOVAMODATION-410 to luoao. Interest 2/6 in the £ for agreed period «^ m. JACKSON. 120, Brook Street, CSheste?, fi :í.1VU Ö/Lr Wiu ucuuai i uau VAUW WQ w u .t"L"J r- public ^oticcs. ST. ASAPH UNION. COOK WANTED. THE Guardians of this Union, will at their meeting on Friday, the 18th day of March instant, proceed to the election of a compe- tent person rtoact as a good plaiai cook, &c., for the Workhouse. Applicants must be single, or widows with- out and not under 26 years of age. Salary, L24 per annum, with mtiomls, lodging and washing the whole to be subject to the Poor Law Officers' Superannuation Act, 1896. Applications in Candidates' own hiand- writing withnot more than, three Testimon- ials, to be sent to me the undersigmeid/, OJI or before THURSDAY, the 17th day of MARCH instant. On the following, day. the 18th instant, candidates must appear before ia Selection! Committee, -at, the Board Room, St. Asaph, at 10.15 a.m., and afterwards the Board Meeting, at 12 o'clock noon. By order, CHAS. GRIMSLEY, Clerk to the Guardians. St. Asaph., 1st March, 1910. WINNING NUMBERS LLANNEFYDD DRAW. SATURDAY, MARCH 12th, 1910. 1614, 2390, 1738, 1103, 1270, 2653, 52, 952, 1057, 605, 2291. 280, 822, 2676, 2014, 365, 4' 1110, 2188, 7 7, 1506, 1028, 2315, 240, 2912, 545, 2312, 66, 1726, 197, 2779, 1508,- 648, 122, 644, 2737, 2661, 1361, 108, 1161, 276, 1989, 753, 1053, 1322. TO BUILDERS AND CONTRACTORS. Tenders are invited for building a new Smithy, and altering tiwo Cottages at Gyffyll- iqg. Plants to be, seen, at thle Rectory. Tenders to be in on or before April 16th, 1910. The Trusteeis do not bind themselves to' the to-west or any tender. LLANFAIR D.C. EISTEDDFOD. Thursday, June 16th, 1910. Musical Adjudicator; Harry Evans, Esq., F.R.C.O., LIVERPOOL. CHIEF MALE VOICE CHOIR (not under 30 in number) Crossing the Plain (Croosi'rAnial).-T. Af. Price. Prize, £ 10, MALE VOICE CHOIR (20 to 30 in number) 'The Sailors' Chorus (Cydgan y Monvyr).—Dr. Parry. Prize, £ o. Full list of subjects may be had from the Secretary, Mr. J. D. ELLIS, The Stores, Graigfechan, Llanfair D.C., near Ruthin. AEDDAN50SFA FLODAU RHUTHYN. A OH ? STADLEUAETH AU OWN DEF-alD. CYNNELIR YR UCHOD DYDD IAU, MEDI 1AF, 1910. Bydd yr Attodleni (Schedules) yn barod yn fuan r oll-oøt, &t. FOUND STRAYING on Hiraothog Moun- taini, on Feibruary 26,th laot,A Welsh Ram, in good condition. Owner can have the same uipoitt giving a description at the Police Station,_ Ruthin. If not claimed within 21 days., wili be sold to defray expenses. the 30tli of September, 1910, inclusive. fluDltc$oticcs. ETHOLIAD CYNGHOR SIR DDINBYCH, 1910. AT ETHOLWYR Ward Ddwyreiniol BWRDEISDREF DINBYCH. FONEDDIGESAU A BONEDDIGION, Yn y modd mwyaf calonog a diffuant y dymunaf ddiolch i clnvi am y dadganiad ardderchog a roddasoch, dydd Llun, o'ch ymddiried parhaol ynof fel eich cynnrychiohvr. Ydwyf, Foneddigesau a Boneddigion, Eich ufudd was, DAVID LLOYD, Beech House, Maim th 9 fed, 1910. CYNCHOR SIR DDINBYCH, 191.0. AT ETHOLWYR DOSBARTH LLANDYRNOG. Foneddiigesau a Bonedidigion, Dymunaf ddiolch i cliwi yn y modd mwyaf diffuant laimi y gefnogaeth roisoch i mi yn yr etholiad uchod. Ni chaniatfeodd amser i mi alw gyda ehwi oil, ond gan y rhai y bum gyda hwynt cefiais dderbyniad siriol a ehynnes. Fy amcan wrlth ddyfod allan yn ynigek- ydd ydoedd bod a ryw wiaisanaeth i'r dos- barth yr wyf yn byw ynddo, aimigylchiad^u yr liiwn sydd) yn, peri IÍr mi gryn ddiyddordeb. Ydwyf, Foneddigeisau a. Boneddigion, Yr eiddioch, yn ffyddlawn, E. ROGERS JONES. Llnubedr Farm, Maiwrth 14eg, 1910. Ulantei).—§n Sisieu. EDUCATION AUTHORITY. Applications are invited for the following Appointments. Brymbo N. P. Girls. Uncertificated. £ 40- £ 55. ■_ Cerrigydruidion, N.P., Mixed, Uncertifica- ted, £ 40— £ 55. Applications with copiea of recent testi- monials, to be sent immediiately to Mr. J. G. DA VIES, M. A., Organiser of Education, Bromvylfa, Ruthin, I if, whom forms of ap- plication may be obtained on receipt of stamped addressed foolscap envelope. 21st February, 1910. CANTIDA.-Eiiei,eu, 5,000 o weision fferm- wyr, i fyned i Canadia gyda y fintai Gymreig fydd yn liwylio o Lerpwl Mawrtlb, Ebrill, a Miaa. Sicrheir gwaith a ddyniion iai merched ar eu glanliiad.-Anfoner stamp am fanylion a llyfrau Cymreig far Canada.—Robleirt Jones, Etnigration and Shipping Agent, Hope St., Wrexham. 1 d WANTEtD.—For a Gentleman, four in fahi'ily, a Cook General, and Undermiaid', 16 to 18 years. of lage.—Apply, stating age, cx- perience, and wages required, to lo. 4900, Banner Office, Denbigh. MELINYDD YN EISIEU.-Tiua di,wedd mis Mawrth, yn gyfarwydd a. giwait-h gwlad. —Yiniofyner a John Morgans^ Ynys Mill, Bryncrugi, Tbiw'yn, Merionethishire. 30/- WEEKLY can be earned addressing envelopevs. for us (work to be done at home). Send addressed) envelope.—Supply Co., 2, Kingly St., Londmi. YN EJSIEU.—Working; Housekeeper i fferm (heb Mant), abl i drin llaeth ac ymen- yn.- Yrmofynetr a Rhif 4898, Swyddfa'r Fanier,' Dinbych. WANTED for May. respectable, capable General. Country girl preferred. Apply- Harrison Jones & Co., Chemist, Denbigh. Jftttskal. MR. FRANK PULLEIN, A.R.C.O., ORGANIST AND CHOIRMASTER OF WREXHAM PARISH CHURCH. Local Secretary for Wrexham Centre of Trinity College of Music. London. Teacher of the Piano and Organ. VISITS DENBIGH EVERY WEDNESDAY. Terms on application to 100. Vale Street, Docbieh. al£-r FOR SALE.—Snuall stack of old hay.—Ap- ply, Mysevin, Denbigh. nnUI] IMC » wellha, yn fuan dethi dolurus UU W L111 L Buchod a phyrsau chwyddedig; dim meddyginiaeth tebyg iddo; anionwch Is. am dm mawr.-SHA WYER, Chemist, Swindon, Wilts. CERYG BEDDAU am brisiau eel, o P.1 i fyny; hefyd Sills, Heads, a phob math o waith at adeiladau, gan EDWARD WIL. LIAMS, mason, Gwaelod y Dref, Dinbyoh. KNITTING MACHINES.—Don't worry. Keep your girls at home, and get a Knitter, its the best Home employment., We keep only the best, and give free Lessons. Seind for Lirst,s.-Griffiths, 8, Parade, Neath. BEST GALVANISED CORRUGATED SHEETS.-5 ft, Is. 2d.; 6 ft., Is. 4d.; 7 ft., Is. 6d.; 8 ft., Is. 8d. Ridgecap Nails, Wash- ers. Bolts Carriage paid on lots of 20s.— Alyn Galvanizing Works, Mold. BEGONIAS, Prize Strain, erect flowering, 1/6 dozen; 12 different AMERICAN TREE CARNATIONS, 5/6; AMYRLLIS, 1/ 48 page profusely illustrated catalogue, free.— Ellison, 91. West Bromwich. BEGONIAS wedi emiill gwobrwyon, blod- au syth. 1/6 y dwsin. 12 rhywogaetih wa- hanol o AMERICAN TREE CARNATIONS, 5/6. AMYRLLIS, 1/ Catalog 48 o du- dalenau, gyda helaethrwydd o ddarluniau, yn rhad.—Ellison, 91, West Bromwich. WIRE NETTING, salvage' from Star of Japan;' perfect andi new, but soiled by sea water; 10,000 yards, 42 x It x 18, 16s. for 100 yard rolls; usual price of this is 24s. —N.W. Dept. BUTLER, Bell Works, Wol- verhampton. E&tab. 1828. GALVANISED CORRUGATED SHEETS, all warranted sound. 27in. wide; 5ft. Is., 6ft. Is. 3d., 7ft. Is. 6d., 8ft. Is. 9d.. 9ft. 2s.. 10ft. 2s. 4d. each. A few light Salvage Sheets, sound, but soiled by seawater, 5ft. 10d., 6ft. Is. each; ridging 3d. per foot; spouting 3 £ d. per foot.—N.W. Dept. BUT- LER. Bell Works, Wolverhampton. WALLPAPERS from lid- per Roll. Any quantity, large or small, WHOLESALES PRICES. Stock exceeds 250,000 rolls, all classes. Write for pat eras, stELti-ng clan, required. (Dept. 391), BARNETT WALL- PAPER Co., Ltd., Knott Mill, MANCHES- TER. 1910 DUNLOP, PALMER, CLINCHER TYRES.—Also Covers, 3s. 3d. each, guaran- teed. Air Tubes, with valves, 2s. 3d.. gua- ranteed. Free-wheels, Pedals. Chains, Wheels, Saddles, &c. 1910 Goods. Special List free.—W. A. Gorton, Manufacturer, Wolverhampton. THREE-SPEED BISCYCLES, S5 5s T AM XOW FITTING ALL (MACHINES with ARM } 1 STRONGTHRBE-SPEED HUBS WITHOUT EXTRA CHARGE. NUBIAN CYCLES liftve Clincher or Dunlop I Tyres, are built of highest ^quality material, superb! v I finished with plated rims and gold and green (or red) lines, fully equipped with two brakes, pump, Isuiip, bell, and all accessories. CARRIAGE PAID. i AP- j PROV'AL, and FOUR YEARS' GUARANTYB. Estab- lished in 1899, I lvave made and sold thousands of Machines, but never before at so low a price. THIS IN THE FINEST BARGAIN EYER orFERD TO CYCLISTS.—W'rite for copies of Testimonials & Catalog to FRANK HERBERT, Nubian Cyclej Works. 18', Bromsgrove Street, Birmingham. 10 TONS NEW SORTS FREE. LIGHTON'S LINCOLNSHIRE SEED POTATOES CROP WELL, COOK WELL. Bargain lists- Rock Plants, Begonias, Roses, Pausies.—Lighton, Kirton, Boston. c L Y "FOR THE BLOOD IS THE LIFE." CLARKE'S BLOOD MIXTURE is warranted to Cleanse the Blood from all impurities from whatever cu.ii so arising. It WILL PERMANENTLY CURE Eczema, Scrofula, Scurvy, Glandular Swel. lings, Bad Legs, Abscesses, Boils, Pimples, iTHE WILL PERMANENTLY CURE Blood Poison, Rheumatism, Gout and ALL SKIN AND BLOOD DISEASES Thousands of Testimonials fi-ora all parts. Of all Chemists, 2!9 per Bottle. ,IWo CLARKE'S 841 PILLS are warranted to cure, in either sex, all acquirad or constitutional Discharges from the Urinary Organs Gravel, and Puins in the back. Free from Mercury. Kstabllslied upwards of 40 years. In > boxes ii 6d. each, of ail Chemists and Patent Medicina Vendors throughout tho World, or sent for „ixty stamps by the makers, the Lincoln and Midland Counties Drug Company, Lincoln. I —^—■»— ron *air-,nA, r §Ecrth. RHYBUDD ARBENIC I FFERMWYR. Gall Ffermwyr sydd yn myned trwy gryn lawer o drafferth 1 sicrhau lloi cvrn-byrion goreu eu cael wedi eu hanfon i w^ gorsaj- oedd agosaf, am brisiau rhegymoi. WesI eu magu o Wartheg Mawrion, trwy Deirw o frid uchel. Anfonwyd oannoedd i bob rhan 0 Gymru y tymmor hwn. n Ysgrifenwch am Restr y Pnsiau—F. B. Gill, Bark Hill, Whitchurch, Salop, neu v ^oriichwyliwr—W. John Owea, Cefn Tref- lech, Llansannan, Abergele. Hadyd. Hadyd. Hadyd. Ceirch, Haidd, Clofer, Rye Grass, Hadau Gerddi, o bob math, wedi eu dethol eyda'r gofal mwyaf, i'w cael am brisiau rhesvmol, gan THOMAS ROBERTS, Corn and Seed Merchant Rhuthyn. Mae ganddo, hefyd, gyflenwad o Wair, Gwellt, Ceirch, Cotton Cake, Oilcake, Germ Meal Cake, Maize, a Molassine, a phob math o flawdiau at borthi a pheegi anifeiliaid. Anfonwch am batrymau a phrisiau at THOMAS ROBERTS, Corn and Seed Merchant, Ruthin. CAIR AT FAMAU CYMRU. 'CACEN TEGIR.' at CONVOLSIWNS Meddyginiaeth (parod ao effeithiol. Y miae cannoedd o blant yn fyw heddyw wedi eaiel ym wared trwy gymmeiryd y 'CACEN TECIR.' PRIS, 7!c. yr un mewn box pris cludiad, la. I'w cael gan bob druggist, neu gan J. HOOKES-KENNARD, Druggist, Dinbyoh. SEFYDLWYD 1812. GWRTEITHIAU ESGYRN PROCTOR A RYLAND Wedi eu darparu ar gyfer Maip, Glasvellt, Gwenith, Haidd, Ceirclu Pytatw, Superphosphate of Lime. Gweithfeydd-CAER. Offices-CARRS LANE, BIRMINGHAM. Prisiau, ynghyd k Rhestr Ddiwygledig o'r manylloa ynghlch y Gwobrwyon am Wraidd-lysiau a gynnirg- iwyd am 1910, i'w cael am ddim drwy y Llythyrdy. ond ymofyn am danynt. GORUCHWYLWYR Mr. J. Foulkes, Pentrefelin, Llandyrnog, Dinbyoh. Godfrey Parry, Carrog, Corwen. Owen Roberts, Llythyrdy, Penygroes, Caernarfon. Mri. J. Hughes a'i Fab, Llewelyn terrace, Llanrwst. Mr. W. P. Jones, Ironmonger, Wyddgrug. John Brunt, Bridge Street, Wrexham, John Jones, Bronllwyn, Llanfair P. G. N. H. Morris, Pant Teg, Lixwm, Holywell. — D. R. Jones, Bridge st., Llapfair C., Welshpool. — David Edwards, sandier, Kshopa Castle. Richard Morgan, Snowfield, Kerry, Newtown. J. Edgar Owen, Kuockin, Oswestry. R. O. Rees, Bronilys, Talgarth. J. Ayron Ilarrie° <1 oby Cake Stores, Queen Street, Aberystwyth J. Watkin Roberts, Penllan Farm, Llangollen. Thomas D. Hughes, Cefn tarm, St. Asaph. Wm. J. Roberts, Bryn Meddyg, near Bangor. Mri. Jones a i Frodyr, Bryn Llewelyn, Pearhyndeu- draeth Mr. Maurice Roberts, 2 Lanchester Square, Conway. 3809kl PELENI CYF ANSODDIADOL CUPISS (CUPISS' CONSTITUTION BALLS). ■CEFFyLAUcoT'?. Chwyddedig, Carnau^Hollfe, Gwddf, Qwynt Toredig. An- wydwst. Dim Arcliwaeih. GWARTHEG^ Blew Drwg, Gwynt, Dis- temper.' Methu Bwyta, Cyi- ansoddiad. Cadw Iechyd. Rhyddni Mewn lloi, &0. mewn iechyd, eu helpu 1 dd'od i gyflwr da, Rhydtnl mewn Wyn. Sco Wedi eu parotoi er's dros 50 mlynedd gan y dlweddar FRANCIS CUPISS, M.RO.VS. Diss.. Norfolk. Gwerlhlr mewn sypynau Is. 9c. a 33. 6c. yr un, saith pecyn bychan, K's. 6 ttto mawr, 21c., wyr a ewerthwTr meddyginiaeth nen gan rKA> i» 1 CVPI55, Oft., tha Wilderness, Diss, ar dderbyniad y awm