Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

,^ahs bo A Ion. MRI. T. A W. LEATHES. Arwerthwyr, Priswyr, a Gorachwylwyf Tai ac Y stadau. TY'N-Y-CAEAU, LLANCWYFAN. DYDD MAWRTH, MAWRTH 22ain, 1910. Arwertihiiant ar 8 o benau o Wartheg; Hwch ar fwrw perchyll; etto, un dew; Dof- ednod; Offer Amaethyddol; 20-30 o lwythi o Wrtaith Buarth Fferm, ynghyd a'r rhan fwyaf o Ddodlrefn y Ty, yn cynnwys:—Mar hogany dressing 'glass, cane seated chairs, and pedestal to match, Brussels carpet, double bau-rel gun, rook and rabbit rifle, pistols, Soup Turreen and plates, wine, champagne, and claret glasses, lai Llestri Llaethdy, trwy orcihiymyn Mr. Thomas Lloyd, yr hwn sydd yn rhoddi i fyny ffermio. Am fanylion pollach, gwelier yr hysbysleni. Yr arwerthiant i ddeclireu am 1 o'r gloch i'r funyd. Telerau—Ariaii parod. T. a W. LEATHES, Arwerthwyr. Agricultural Hall, Rhuthyn a Dinbych. FFERM DREFECHAN, AFONWEN, SIR FFLINT. DYDD IAU, MAWRTH 24alin, 1910. Arwerthiant ar 8 o benau o Wartheg; sef, 2 o Wartheg godro, mewn 11awn proffid,; 6 o Fftvyddiaid; Hwch a pherchyll; Eboles trol, flwydd; Ca-seg fedem, 14 dyrnfedd o uchder; Offer Amaethyddol; Ger; 3 Tas o Haidd, a Gwellt Ceireh, 'Rhan o Das o Wair; Sweden;' GWTtaith, a rhan o'r Dodrefn Am- aethyddol, trwy erchymyn Mr. John Evans. Hefyd, Ager Ferwedydd, Hawdd ei Gludo, 6 gallu c-e-flyl, a Pheiriant Dyrnu Gorphened- ig Diwygiedig, Rlhif 38474. Nidi ydyw y ddau uchod wooil gweitihilo dim ond dau dymmor, gan. Clayton a Shuttles- worth,' a cheir eu bod yn gystal a neavyddi. Am fanylion, pellach, gweler yr hysbysleni. Yr Arrwerlhiant i ddechreu am 1 O"æ gloch i'r funyd. Telerau, Arian Parod. 7, a W. LEATHES, Arwerthwyr. Agricultural Hall. Rhutihyn. IHartteb.—-fin €isitu. WANTED.—For the 25th inst., Head Man for large mixed farm in Shropshire. Must be a good hedger, thatcher, &c., and a tho- rough knowledge of Sheep; a good milker; wife also to milk when required. Preference given to a man with lad about sixteen, able to milk. Good cottage close to work provid- ed. Reference required.—Apply, stating wages for self only, to No. 4870, 'Banner' Office, Denbigh. CANADA.—Eisieui 5,000 o weisaon Nertmr wyr, i fyned a Caaiadla gyda v fintai Gymreig fydd yn hwylio o Lerpwl Mawrtlb, Ebrill, a Mad. Sicrheir gwaith i ddynion la, mcrched ar eu glaniad.—Anfoner stamp aim fanylion a llyfrau Oymreig ar Canada.—Roblert Jones, Emigra,tioill and Shipping Agent, Hope St., Wrexham. NEW SOUTH WALES.—300 Farmers end Farm hands wanted for guaranteed situa- tions on arrival. Good rate of pay. and splendid prospects to men of ambition. Ap- proved applicants will be taken, at special faro of £6. Perfect climate. All the year round work. Apply John E. Ridgway (of Australia), 80, Fishergate, Preston. CANADA .—DOMESTIC SERVANTS' grand chance. Several wanted at once; high wages; special terms. Stamp for particu- laits, Welsh or English.—Mrs. INGHAM (Box 16), Ebenezer, R.S.O., Carnarvonshire. YN EISIEU.—Working Housekeeper i fferm (heb blant), abl i drin llaetb ac ymen- yn.—Ymofyner a Rihif 4898, Swyddfa,' r 'Faner,' Dinbych. TRELOGAN—GEFAIL AR OSOD.— Gwaith Cysson i ddau Of.—Ymofyner am fanylion—Mr. William Evans, Smith, Tre- logan, Holywell. MILL TO LET. TO LE.T.-I)dolbaiiai-ii, Mill, Llanfair Tal- haMirn, Abergele; 4 pair stones and kiln, with eleven acres of land.—Apply, R. W. Wynne, Esq., Garth ewin, Abergele, N. Wales. TO BE LET, OR SOLD.—With immediate possession, three miles: from Lampeter Sta- tion, Keilan Grist Mill. Water power,' two pairs stones, all newly constructed, with mo- dern applications; and a plot of land. Apply to David Da vies, Llwyn Dewi, Nr. Lampeter, Cardiganshire. |3nbIiC HYSBYSIAD RHAGBAROTOAWL, SARON, GER DINBYCH. Cynnelir Oyfarfod Llenyddol a Cilnerddorol yn y, Oarpel uchod dlydd Iau, Mehefin 2il, 1910.—Ivhogleni yn bared yn fuan.-Yisgrnf- eniyddliion: J. E. Jones, Caermynydd, Sairon, a Tiros. Jones, Penycaeam, Saron. EISTEDDFOD GADEIRIOL A CHORONOG NEWMARKET, Gwyl y Banc, Awst laf, 1910. PRIF DESTYNAU :— PRYDDEST: Wele clywsom am clani yn Ephrath.' TRAETHAWD Hanes Newmarket (His- tory of Newmarket' (Gwobr, 3p.). CORAU MEIBION heb fod dan 35 mown nifer, Milwyr y Groes' (Dr. Protheroe). Gwobr, lOp., a Choron Arian i'r Arweinydd. CORAU CYMMYSG, heb fod dan 25 merwn nifer, 'Drylliwycll y Delyn' (D. Jenkins). Gwobr, 10p., a Chwpa.n Arian i'r Arweinydd. CORAU PLANT dan 16eg oed, Awn i chwareu yn yr Eira (Pedr Alaw). Gwobr, 5p., a Ohwpam AriJan i'r Arweinydd. PARTI MEIBION, 16 mewn nifer, Alaw- on Cymreig (ail ran Dr. Rogers). Gwobr, 4p. Rhestr gyflawn o'r Testynau trwy y llyth- yrdy, Ud.—Ysgrifemydd, E. HUGHES JONES. Ty Isa, Newmarket, Dyserth, S.O. LLANFAIR D.C. fu E I S T E [, D'. r 0 D EISTEDDFOD. Thursday, June 16th, 1910. Musical Adjudicator Harry Evans, Esq., F.R.0.0., LIVERPOOL. CHIKF MALE VOICE CHOIR (not under 30 in number) Crossing the Pla;n Croesi'r Anial).—T. M. Price. Prize, £ 10, MALE VOICE CHOIR (20 to 30 in number) 'The Sailors' Citorus (Cydgan y ZD Monvyr). — Dr. Parry. Prize, £ u. Full list of subjects may be had from the Secretary, Mr. J. D. ELLIS, The Stores, Graigfechan, Llanfair D.C., near Ruthin. (^nU.-lL'ost. Set. COLLWYD.—O ddeutu mis yn ol, Ci Defa!id, o liw melyn-wyn, blewyn byr, a o, I;i.iv 'China. Rhoddir 5s. am ei hianes i Daviidl Jones, Ty Mawr, Prion, Din- bych, WEDI CRWYDRO.—I Ty Newydd, Myn- ydd y Gaer, Llannefydld, M's tua, phedwar mi S1, Dafad. Nod y gin st dde, cam we. Per- ohenog i roddi nod y glu,slt arall. Oni liawlir o hyn i ddiwedd y mils, gwerthir hi i dallu y costau.—John Wynne. Artificial Teeth. 17 I PAINLESS "EXTRACTIONS ¡ FH.LIWGS, Elfco. I ±T-A_ N"X_iOISr'S LTD., I ATTENDS i DENBIGH, at Mr. HELSBY, Vale Street j every Wednesday. Hours 12 to 5. RUTHIN, at Mr. GEE, Ironmonger, Clwyd I Street, every Fair and Third Monday 12 to 4.30. CORWEN, at Mr. S. JONES, Confectioner, Bridge Street, every First Friday and Fail' Day. 12.30 to 6. I j Telephone No, 774, Hhvl I CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL, CYFYNGEDIG. 1 Prif Swyddfa, Holborn Bars, Lhndain. CRYNODEB O'R ADRODDIAD GYFLWYNWYD YN YR UNFED GYFARFOD A THRIGAIN BLYNYDDOL A GYNNALIWYD AR Y 3YDD 0 FAWRTH, 1910. 1 Y GANGEN GYFFREDIN.-Y nifer o ys- wirebau (policies) a roddwyd allan yn ystod y flwyddyn oedd 76,087, yn yswirio y swm o 7,044,603p., ac yn cvnnyrchu incwm newydd o 415,015p. Nifer yr arbridau (premiums) a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn oedd 4,7 !O,107p., yn dangos cynnydd o 93,770p. ar y flwyddyn 1908. Cyrhaeddai hawlion (claims) y flwyddyn y swm o 3,018,98 ip. Nifer y marwolaethau oedd 8,375, a daeth 17,629 o yswirebau gwaddoledig i addfedrwydd. Nifer yr yswirebau mewn grym ar ddiaedd y flwyddyn oedd 882,804. CANGEN DIWYDRWYDD.-Swm yr arbridau {premiums) dderbyniwyd yn ystod v flwyddyn oedd 7,17l,770p., cynnydd o 246,015p Yr oedd hawlion y flwyddyn yn cyrhaedd 2,877i978p., yn cynnwys 178,401p. mewn chwanegiadau trwy bonus, Nifer yr hawliati a'r dychweliadau, yn cynnwys 4,525 o waddol- > swiriadau a addfedodd, oedd 382,233. Nifer yr yswirebau rhad a roddwyd allan yn ystod y flwyddyn i yswirebwyr a yswiriwyd bum mlynedd nen drosodd a ddewiscnt beidio parhau eu taliadau oedd 151,865 a'r nifer mewn grym ydyw 1,506,408. Nifer yr yswirebau rhad a ddaethant yn hawliau yn ystod y flwyddyn oedd 41,388. Cyfanrif yr yswirebau mewn grym ar ddiwedd y flwyddyn oedd 18,385,229 yr oedd cyfartal- edd en parhåd dros un-mlynedd-ar-ddeg. Y mae meddiannau y Cwmni yny ddwy gangen fel eu dangosir yn y Fantolen, wedi tynn allan yr hyn osoclir ar gyfer y diogeliadau [secunties), yn 74,201,701p., sef cynnydd o 2,249,842p. ar y meddiannau yn 1908. Mae'n bleser gan y Cyfarwyddwyr gyhoeddi cynnydd yn swm y bonus yn nwy Gangen y Cwmni fel y canlyn :— Y n y Gangen Gyffredin mae bonus gwrthol o lp. 14?. y cant ar y symiau a yswiriwyd gyntaf wedi cael ei cliwanegu at bob dosbarth o yswirebau cyfranol a roddwyd allan er y flwyddyn 1876, Y mae hyn yn pynnydd o ddau swllt y cant ar v swra a gyhoeddwyd am y tair blynedd diweddaf, Yn y Gangen Ddiwydiannol bydd pob yswireb sycld i barhau dros bum mlynedd, pa rai sydd i droi yn hawliau drwy farwolaeth, neu gan addfed- rwydd gwaddoliad, o'r 4ydd o Fawrth, 1910, hyd yr 2il o Fawrth, 1911, gan gynnwys y ddau ddyddiad hyn, gyfranogi yn y budd hwn. Bydd i'r bonus' hwn gael ei dalu mewn ffordd o chwanegiad at y swm a yswiriwyd o :— 5p. y cant ar yr holl yswirebau a ddaw yn hawl, ac ar ba rai y mae pum mlynedd o leiaf, a dim llai na deng mlynedd, o premiums,' wedi eu talu. lOp. y cant ar yr holl yswirebau a ddaw yn hawl, ac ar ba rai y mae deng mlynedd o leiaf, a dim liai na phymtheng mlynedd o 'premiums' wedi eu talu. 15p. y cant ar yr holl yswirebau a ddaw yn hawliau, ac ar ba rai y mae o leiaf bymtheng mlynedd o premiums wedi eu talu. Mantolen Cyffredinol Cwmni Yswiriol y Prudential (Cyf.), sef, Crynodeb o'r Ddwy Gangen, ar yr 31ain o Ragfyr, 1909. GOFYNION. P. s. c. Cyfalaf y Cyfranddalwyr 1,000,000 0 0 Trysorfa bywyd-yswirianfc 71,328,318 14 9 Trysorfa wrfch gefn 1,625,000 0 0 Hawliau a addefir o dan yswirebau bywyd 157,480 12 8 Gweddill bonus dan yswirebau am fywyd a gedwir i'w mnu 90,902 3 r, P74,201,701 10 11 MEDDIANNAU. P. 8. C. Diogeliadau y Llywodraeth Brydeinig 2,997,703 18 3 Diogeliadau Llywodraeth India a'r Trefedigaetliau 6,604,314 8 4 Dylebau Kheilffyrdd ac eraill, a rhwymau aur ac arian 11,090.547 13 0 Benthycion i Gyngliorau Sirol, Trefol, ac eraill, ar y tretlii 14,859,330 17 7 Rhent rhydd-ddaliadol ac Ysgotaidd 4,934,552 13 2 Eidclo rhycld a phrydIesol 3,908,493 10 7 Gwystlon ar eiddo yn y Deyrnas Gyfunol 9,488,680 11 1 Rhanau Rheilffyrdd, Nwy, a Dwfr 6,799,751 12 9 Cyfranau Camlas Suez 160,217 7 7 Cyfranau y Pellebyr, ac eraill 100,889 15 4 I Rlienti prydlesol 8,153 11 11 Rhwymau Prifddinas swydd Llun- dain, a Dinas Llundain 253,696 1 5 Rhwymau Bwrdd Dwfr y Brif- ddinas 435,263 10 7 Rhwymau Ariandy Lloegr 203,724 2 11 Corphoraethau Indiaidd, Trefedig- aethol, a Thramor 2,980,960 14 4 Diogeliadau LlywodraethauTramor 3,138,078 3 11 Disgwyliadau ac arian ar fyWydau 1,372,361 10 10 Echwynion ar Yswirebau y Cwmni 2,967,472 lo 0 Hawliau Ardrethol 312,084 12 4 Arobrau dyledus, ac yn llaw y gor- uchwylwyr 494,838 6 6 ijlogau a rhenti dyledus 596,891 9 3 Arian—yn nwyIaw yr Arolygwyr 34,754 13 3 Etto—soddedig, ar gyfrifon amserol, acmewnllaw 458,939 11 0 P74,201,701 10 11 FREDK. SCHOOLING.V 77? 7 T>. W. STABLE/U 7V 77. A.C.THOMPSON, j Cycl-Reooivyi. j_ sMART, )Cyd-l sgrtfenycklion H. A. HARBEN, Gadeirydd. THOS. C. DEWEY, ) 77 ■ W. E. HORNE, } Cyfarwyddwyr. Yr ydym yn hysbysu, gyda chynnorthwy yr Archwilwyr Corphoredig, fel ag y dywedir isod, ein bod wedi archwilio y cyfrifon blaenorol, ac wedi cael pob hysbysrwydd ac eglurhad oedd yn angen- rheidiol; ac yn ein barn ni y mae y cyfryw gyfrifon yn gywir, a'r Fantolen uchod wedi ei thynu allan yn briodol er dangos golwg gwir a chywir ar amgylchiadau y Cwmni, yn ol yr hysbysrwydd a'r eglur- had gorcu a roddwyd i ni fel y dangosir yn llyfrau y Cwmni. PHILIP SECRET AN, ) j 7 ■, ■ W. B. NICHOLLS, i ArcliwdaW- Yr ydym wedi archwilio y gweithrediadau arianol (Derbyniadau a Thaliadau), cys- sylltiedig a Meddiannau a Buddsoddiadau am y flwyddyn yn diweddu Rhagfyr 31ain, 1909, ac yn eu cael mewn eyflwr priodol, ac wedi eu harwyddo yn briodol. Yr ydym, ¡ liefyd, wedi arohwilio y Gweitliredoedd a'r Diogeliadau, Tystysgrifau, &c., yn cyn- nrychioli yr ol-eiddo a'r Buddsoddiadau a ddangosir allan yn y cyfrif ucliod, ac yr ydym yn sicrhau eu bod mewn meddiant a chadwraetli ddiogel ar y 31ain o Ragfyr, 1909. DELOITTE, PLENDER, GRIFFITHS, a'u Cyf., Chivefror 14eg, 1910. Cyfrifwyr Corphoredig. Gellir cael pob manylion oddi wrth y District Superintendent, Mr. J. Rowlands, Bathafarn, Corwen, neu yr Assistant Superintendents, Mr. J. Tregoning, Trigfa, Dinbych, a Mr. W. R. Davies, Regent Street, Llangollen. Goruchwylwyr LleolMri. B. Davies, Clwydfa, Phutbyn; J. Evans, 11a, Borthyn Street, Rhuthyn; J. Jones, 43, Llanrhydd Street, Rhuthyn; E. Evans, Chapel Street, Dinbych; 1. Lloyd Davies, Leicester Terrace, Dinbych R. E. Roberts, Southsea Terrace, Vron, Dinbych J. Aikens, Lea House, Mount Road, Llanelwy. 0n ^aie-^lr diLUrtlt. nn\A/i IMC a wellM yn fuan dethi dolurua U U VV L11 L Buchod a phyrsau chwyddedig; dim meddyginiaeth tebyg iddo; anfonweh Is. am 'din mawr.-SHAWYER, Chemist, Swindon, Wilts. P. t KNITTING MACHINES.—Don't worry. Keep your girls at home, and get a Knitter, its the best Home employment., We keep only the best, and give free Lessons. Send for Lists.—Griffiths, 8, Parade, Neath. BEST GALVANISED CORRUGATED SHEETS.—5 ft, Is. 2d.; 6 ft,, Is. 4d.; 7 ft., Is. 6d. 8 ft., Is. 8d. Ridgecap Nails, Wash- ers. Bolts Carriage paid on lots of 20s.— Alyn Galvanizing Works, Mold. L BEGONIAS, Prize Strain, erect flowering, 1/6 dozen; 12 different AMERICAN TREE CARNATIONS, 5/6; AMYRLLIS. 1/ 48 page profusely illustrated catalogue, free.— Ellison, 91. West Bromwich. BEGONIAS wedi ennill gwobrwyon, blod- au syth. 1/6 y dwsin. 12 rhywogaetih wa- hanol o AMERICAN TREE CARNATIONS, 5/6. AMYRLLIS, 1/ Catalog 48 o du- dalenau, gyda helaethrwydd o ddarluniau, yn rliad.—Ellison, 91, West Bromwich. WIRE NETTING, 'salvage' from 'Star of Japan;' perfect and,1 new, but soiled by sea water; 10,000 yards, 42 x 11 x 18, 16sv for 100 yard rolls; usual price of this is 24s. -N.W. Dept. BUTLER, Bell Works, Wol- verhampton. Estab. 1828. GALVANISED CORRUGATED SHEETS, all warranted sound, 27in. wide; 5ft. Is., 6ft. Is. 3d., 7ft. Is. 6d., 8ft. Is. 9d.. 9ft. 2s.. 10ft. 2s. 4d. each. A few light Salvage Sheets, sound, but soiled by seawater, 5ft. 10d., 6ft. Is. each; ridging 3d. per foot; spouting 3|d. per foot.—N.W. Dept. BUT- LER. Bell Wiorks, Wolverhampton. WALLPAPERS from l^d. per Roll. 'Any quantity, large or small, WHOLESALE PRICES. Stock exeeeds 250,000 rolls, ill classes. Write for paternB, stating olaM required. (Dept. 391), BARNETT WALL- PAPER Co., Ltd., Knott Mill, MANCHEN. TER. 1910 DUNLOP, PALMER, CLINCHER TYRES.—Also Covers, 3s. 3d. each, guaran- teed. Air Tubes, with valves, 2s. 3d., gua- ranteed. Free-wheels, Pedals. Chains. Wheels, Saddles, &c. 1910 Goods. Special List free.—W. A. Gorton, Manufacturer, Wolverhampton. LLENYDDIAETH—YN RHAD.—Minot J. Savage, D.D.Yr Efengyl, yii ol Un- dod:aeth.' J. Estlin Carpenter, M. A., D.- Litt—' The Jesus of History, and the Jesus of the Gospels.' The above and other pamphlets may be obtained post free 011 ap- plication to—Mrs. John Lewis, Tophiil, Pontypridd. THREE-SPEED BISCYCLES, £ 5 5s. T AM NOW FITTING ALL MACHINES with ARM* 1 STRONGTHREE-SPBED HUBS WITHOUT EXTRA CHARGE. NUBIAN CYCLES liave been before the public for eleven years, are built of highest quality material and fitted with High Grade Tyres, finely finisheil with gold and coloured lines, and fully equipped with lamp, bell, pump, and ail accessories. CARRIAGB PAIl). TEN DAYS' APPROVAL, Four vears' guarantee. THE FINEST BARGAIN EVER OFFERED TO CYCLISTS. I supply riders only, and do not sell to the trade. Buyers save all middle profits. I have thousands of testimonials. Write for copies and my Art Catalogue with photos in colours.—FRANK HERBERT, Nubian Cycle Works, 1S«, Bromsgrove Street, Birmingham. Established 1899. RHYBUDD ARBENIC I FFERMWYR. Gall Ffermwyr sydd yn myned trwy gryn lawer o drafferth i sicrhau lloi cyrn-byricai goreu eu cael wedi eu hanfon i w gorsaf- oedd agosaf, am brisiau rhesymol. Wedi eu magu o Wartheg Mawrion, trwy Deirw o frid uchel. Anfonwyd cannoedd i bob rhan o Gymru y tymmor hwn. Ysgrifenwch am Restr y Prisiau—F. B. Gill, Bark Hill, Whitchurch, Salop, neu y. goruchwyliwr—W. John Owen. Cefn Tref- lech. Llansannan, Abergele. 10 TONS NEW SORTS FREE. LIGHTON'S LINCOLNSHIRE SEED POTATOES CROP WELL, COOK WELL. Bargain lists- Rock Plants, Begonias,Roses, Pansies.-Lighton, Kirton, Boston. CLARKE'S T41 PILLS are warranted to cure. in either sex. all acquired or constitutional Discharged from the Urinary Organs, Gravel, and Pains in the back. Free front Mercury. Established upwards of 40 yf-ars. In boxes Gd. each, of all Chemist5 and Patent) Medicine Vendors throughout the World, or &en0 for -ixty stamps by the makers, the Lincoln and Midland Counties Drug Company, Linco-n. SASH AOOOMMODATION-£10 to jBtOM. Interest 2/6 in the £ for agreed period., W. JACKSON, 120, Brook Street., ChoLiter.