Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

ANWYDWST yn cael ei wella pan y deallir gyntaf mai yr anwydwst yw" neu ar ol bod yn dioddef oddiwrtho am amser maith, gan SCOTT'S Emulsion Gellir cael y gwellhad goreu oddiwrth yr anwydwst, ymosod- iad ysgafn neu drwm, trwy gymeryd Scott's Emulsion, pa un nid yw feddyginiaeth sydd yn rhoddi gwellhad am dymor, ond sy'n rhoddi gwellhad parhaol. Mae Scott's Emulsion yn atal pob gwendid ar ol salwch, nerfau gwanaidd, neu unrhyw afiechyd ar ol yr anwydwst. Y mae y gosodiad hwn yn cael ei wneyd gydag ymddiried oherwydd y mae llu o bobl wedi ysgrifenu i ddweyd iddynt gael gwellhad pan yr oeddynt yn dioddef oddiwrth yr anwydwst trwy Scott's Emulsion. Er engraipht, Mr. H. Smyth a ysgrifena Medi 30ain, 1908, o 38, Sandgate, Penrith. 11 f ''Ar 01 dechreu cymeryd Scott's Emulsion pan oeddwn dan ymosodiad tost o'r anwydwst yn Ebrill diweddaf, gweithredodd yn wyrthiol bron arnaf ar ol i mi gymeryd ond rhyw ddwy neu dair dogn, a'r canlyniad oedd i mi wella yn fuan ac yn llwyr, Yr wyi yn awr yn cadw potelaid yn fy ymy! yn barod rhag ymosodiadau sydyn. Yr oedd yr anvydd-masnach yma ar yr emulsion a brynais." Caniatau y carech gael gwared oddiwrth yr anwydwst, a'ch bod wedi cael dylanwadu arnoch trwy y gosodiadau hyn i benderfynu prynu Scott's Emulsion, penderfynwch hefyd, ac mae hyn yr un mor bwysig, eich bod yn CAEL SCOTT'S EMULSION. 0 bosibl y gofynir y chwi gymeryd emulsion arall, ac y dywedir fod hwnw "yn llawn cystal a Scott's." Y mae hyny yn profi mai Scott's yw YR Emulsion i'w brynu, ac y mae yn profi hefyd na ellir ddim gwerthu emulsions ereill ond oddiar y gymeradwyaeth y mae Scott's yn ei feddti; nid oes gan emulsions efelychiadol ddim cymeradwyaeth or eiddynt eu hunain. Dyma paham y mae Scott's Emulsion yn gwella a'r emulsions ereill ddim yn gwella; nid oes emulsion arall wedi ei wneyd eto ag sydd yn gwella fel y mae Scott's yn gwella. Y mae Scott's Emulsion j-ngwella yr afiechyd -dim gwahaniaeth am oed y diodde. fydd—ac fe'i cymeradwyir ef at yr Anv/ydwst gan cich Meddyg, os gofynwch iddo. Anfonwch am botel sampl (gan arnsau 3c at y cludiad a chrybwyllwch y papyr hwn). Daw llyfryn hardd i'ch plentyn gyda'r cyfryw. SCOTT & BOV/NE, Limited, 10-11 Stonecutter Street, London, E.C. pmTTlMmwiTi Y Modd i J5LKBL»E:I> COLLEDION Cowkeeper and Contractor, & 39a, Artillery Passage, ]k City Road, J London, EC. 0 A fyddwch mor garedig ag anfon potel 10/- o Morris r Evans' Horse, Sheep, and k Cattle Oil i mi. Yr w _yf X wedi ei gmfod yn arclderch- r og at welia pob math o b Doria.dau a Briwiau. Nid wyf yn holfi bod hebddo ¥ wrth law. h Yr eiddoch, D. HUGHES. ILee Hill, 0 Outlane, A Huddersfie-ld. Anwyl Syrs, J Yr wyf wedi defnyddio A -eich Horse, Sheep, & Cattle Oil, am dros 10 mlyn-edd o & anas-er, a'i giel yn neil!duol o «fieithiol at Beswch ac Anwyd ar Geffylau a & Owartheg. Hefyd, i Warth- eg ar G 1 bwrw Lloi y mae ei fffeithiau yn ammhiisiadwy. Yr eiddoch, Q G. H. AINLEY. r YDYW TRWY DDEFNYDDIO To MORRIS EVANS' HORSE, SHEEP, and CATTLE OIL. f Cefn Isaf, T, Llanbedr, § Merioneth, ¥ Medi 28ain, 1909. Anwyl Syrs, A Yu amgauedig gwelwchSJ- am y botel Horse, Sheep, and Cattle Oil gefais. A Da genyf eich hysbysu v fod eieh Olew wedi arbed 1 COLLEDION TRYMION i mi gyda'm Defaid a'r Wyn. c A Yr oeddwn yn cael colled- ion parhaus cyn dechreu v rhoddi Olew Morris Evans a iddynt. Q Anfonwch botel 10)- heb 2 oedi, gan fod arnaf eisieu ei A roddi i'r Wyn wyf yn anfon v i ffwrdd i borfa'r gauaf, Yr eiddoch yn gywir, I ROBERT EVANS. I Y mae Morris Evans' Horss, Sheep, and Cattle Oil, i'w gael mewn potelau 6c., 1J6, 216,51-. a 101 yr un, gan unrhyw Chemist neu Grocer, neu yn uniongyrchol oddi wrth y Gwneuthurwyr Morris Evans a'i Gwmni, Ffestiniog. An. English <5 Welsh Dictionary. Adapted to the state of Science and Literature; In which the EngIfsh Words are denounced from th9 Adapted to the resent state of Mence and Literature; In which the English Words are denounced from th-3 and otfgtnals, d by their synonyms In thg Welsh Language. By the H,3v. D. SILV N VA. 13, In 2 vols., in boards# prias 92: holf calf. kg 5s. Oii.t and full cloth, iG2 7s. 6Ad. Ancient ê Modern Denbigh. 0 6.. in boar-lr DENBIGH, AND DENBWH^S'TLR-PRILE M'' 7

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Marchnad Yd Liverpool, dydd…

MARCHNADOEDD YD LLOEGR.

MARCHNADOEDD CYMRRIfi.I

I Marchnadoedd a FfeErlau…

Owlln.

FFEIRIAU CYMRU.

AMSER COLEU LAMPAU.,

CYjFFYI, LIOG.

Advertising

TREFFYNNON.