Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL, CYF. Prin y mae yn angeiirheidiol dyweyd, gan fod liyny yn wybyddus bron i Tbavrb, iiiai'r diig^vyddiiad pwysdcaf yn y cyfnod hwn o'r fiwyddyn yswiriol ydyw cylioeddiiad adrodd- iad a TTJa-ntoIon arianol Owmni y Prudential. Mac- pawb sy<M ynglyn a'r busnes yshvdriol yn awyddnia. i wybod pa, fodd y llwyddodd ein Cwmni pwysicar yn ystod y ihvyddyn. Nrid oes dadi mai y Prudential ydyw rhyfecldiod y byd yswiriol, ac v anae ip-awb, bob amser, eisie.U! gwybod! pcbpetihi ynghyleh rhyfcddod- an, o ba natuv bynjag y hont. Flwyddyn tir oi bltaryddyn niae'n cynnyddu y tu hv/nt i ddisgwyliad. Mae'r ffigyrau a gyhoeddix* gan y cwmni mor enhnvr fel ma-i prin v gellir eu foaangj-fired. Syndod cliwanegol yw, fed y evrmxii yn cynnyddu mor gyfiym yr elw delir alltaix (benefits). Yn y flwyddyn 1906 yr oedd yn t,alu mewn Ik; p. us 30,s. y cant ar y gangen gyffredin (ordinary bmnch). Yn 1907, ehwauegwyd 2s. at hyny, ac fel y deng- ys yr adroddiad, chwianegwyd. 2s. a.ral.1 at y swm y flwyddyn hon—yn gwneyd! cyfan swm o 34is. y cant. Ni biu cynnydd oyffelyb i hwn mewn unrhyw gyfnod tebyg. Gellir yn galon- og longyfaroh Ilywodxaetkwyr y cwcini yn ngwyneb liyn, yn e-nweciig felly pan ystyrir cyflwr isel y tfiasnacli arianol yn ystod y pediair lilynedd diweddaf. M»ae 11a wer o swyddfeydd yswiriol cyffrecidnol wedi ] lei ban eu bonuses yn y cyfnod hwn; etto i gyd, y mae'r Prudential tsved'i eu cynnyddti ddwy- waith! Mae'n debyg mai y cynnydd yn y bonuses' cyffredin ydyw prif nodwedd y cyfrifon am 1909. Yn saor, mla,e yn gyfryw a bar foddbad cyffredinol i'r miloedd sydd yn dal 'policies' yn y igangen gyffredin. Yn hyn, hefyd1, fe lawenycha cynnrychiolwyr y cwmni yn ddirfawr, 0 blegid y mae'r cynnyd'Cl¡ yn cyf- ia wnhau, nid yn unig y ffyddl a ddadganwyd ganddynt yn y 'cwmni Iwrth y rlitai a ysHvrir- iwyd ynddo, end y mae, hefyd, yn dwyn o anvgyleb gyfleusdra arbenig i wneydi buisines newyddL Nodwedd a-ra-11 yn y cyfrifon ydyw, cyn- nydd y bonus' yn y gangen ddiwydiannol (industrial brancli). Mae'n wyhviddus, wrth gwrs, mai, pet haw cymmharol dldiiiweddar yw yr industrial boniuses yn wir, nid ydynt etto- yn cael eu rhoddi yn gyffredinol iawn. Gan hyny, wrth gynnyddu y bonus am y drydedd waith mewn tair hlynedd, rbaid cyd- nabod1 fod y Prudl&ntial wedi gwneyd gwaitib mawr ac anhawdd. Ceir manylion y cyn- nydd mwn colofixa-u eraill, ond cydnahydd- wn mead effaith ncillducl yr haelfrydedd hwn tuag at y cyboedd fydld1, gwneyd y Prudential yn fwy pobiogaidd nag erioed yn mysg ydoe, barth gwedtbiol. Nodwedd arbenig: arall yn y cyfrifon ydiywT y cynnydd rhagorol gymmerodd Ie yn ner- byniadlau arbrid-awl y gangen ddiwydiannol. 0 berwydd sefyllfa mssnach, ofnid yn lied gyffredinol mfai nun cymmedrol fuasiai y cyn- nydd hwn end fe welir ei fod yn fwy o lawer na mwyarrif byd yn oed y cbwanegiadau rner.vr fu yn y gorpbenol. Yn wir, mewn blwyddyn neu ddhvy, pan oedd masnach ar ei goireu, y rhagarwyd arno. Kh-nid dyfoid i'r caagldiad, gan liyny, fod adroddiad y Prudential yn un campus mewn pob rhyw fodd-yli deilwng o'r cwmni i'r ,v bwin y pe-rthyn y nifer fw j-af o yswirwyr, neu policy holders'' yn y hyd, ac yn g red yd i bawb sydd mewn cyssylltiad (ag ef. 0 un peth gellir, bod yn isicrr-na bu ei'ioed adroddi- iad y gelEr ei dderbyn gyda mwy o fodidhad gan y cj'hoedd, a c!:ynn rychiolwyr yn ogys- tal. FFEITHIAU O'R FANTOLEN ARIANOL. Bydd treiru y ffigyrau a ganlyn yn foddion i ddiangos i'r darllenydd! ar unwaith y sefyllfiai foddbaol a. chadarn y saaf y cwmni ynddi. Rboddir y ffeithiau, t-rwy hyn, yn y dull inwyaf dealladwy siydd modd:— INCWM ODDI WRTH Y PREMIUMS.' dull inwyaf dealladwy siydd modd:— INCWM ODDI WRTH Y PREMIUMS.' Jr. s. c. Yn flynyddol 11,881,837 0 0 Yn iwythnosol 22^,4-97 12 8 Yn ddyddiol f}2 642 10 4 Bob awr C-9 2 1 LLOGAU AC ARDRETHOEDD. P. g c. Yn flynyddol 2,465.153 17 8 Yn wythnoisol 47,406 16 1 Yn ddyddiol 6,772 8 0 Bob awr 282 3 8 NIFER YR HAWLIAU. GwadcJol a Marw— Y n flynydldol 408,237 Yn wytbnosiol 7,850 Yn ddyddiol 1,121 Bob awr 46 CYFANSWM YR HAWLIAU. Y Swm a da!vjyd mewn Hawtiau, Cash Bonuses,' Oychweliaclau (Surrenders), &c. p. s. c Yn flynyddol 6.863,839 18 0 Yn wy timolol 131,996 18 4 Yn ddyddiol 18,856 13 11 Bob awr 785 13 10 SWM A CHWANEGWYD AT Y CRONFEYDD. P. s. c. Yn flynydclol 2,242,842 0 0 Yn wythnoisol 43,131 11 6 Yn ddyddiol 6,161 13 0 Bob awr 256 14 8 Cyfeiria y ffigyrau uchod at bob dydd ac awr yn YSltod 1909.

I BOB.'

MARWOLAETH DR. J. R. HUGHES.

CYFARFOD Y GYMDEITHAS DDARBODOL.

LLYS Y MAN-DDYLEDION.

CERYG-Y-DRUIDION.

Advertising

------.----TREGARON.

Advertising

CERYG-Y-DRUIDION.