Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

JLLANILAR. 1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

JLLANILAR. CWESTIWN PAWB.-NVelboCil chi'r Welsh Caztttp": ETHOLtADAt; Y CYNGHOR GWLADOLA GWARCH- EIDW.\lD.-Y mae hIanilar a Rbr¡stie yn llongy- farcl: eu hunain ar eu gwaith yn penderfyna mor rwydd a dtgyffro pwy i'IV cycrychiolu fel cyngbor- wyr gwladol ac fel gwarcheulwaid am y tair blynedd aesat a tbrwy hyny arbed yr holl gynhwrf a'r teiai- ladau cynbyrfus a chwerw a ganfyddir yn y dos- barth iadau amgylchynol. LLAD iAD BRW.NT.-Pan yr aeth trysorydd (Mr Evan Evans) ysgol Sul y Dyffryn i agor y gist per- fchyn ol ïr capel y Sabboth diweddaf canfyddodd fod y clawr wedi cael ei agor a bod y clo wedi ei <iori. ac erbyn edrych yn mhellach gwelwyd fod hyny o arian 4s 6 £ c, trysorfa yr yggol, wedi dif- lant. Y mae y lladrad wedi peri mawr ofki a ckreu teimlad cryf yn yr ardal, nid cymaint o ran SWIll yr arian, ond oherwydd y duedd a'r egwyddor iselwael oedd yn symbylu y fath weithred frwnt. Os yw yr adyn yn greadur lleol daw ei uffernwaith I'r amhvg yn ddigon tanbaid cyn bo hir. Arswyd pawb, yspeilio yr Ysgol Sul! Beth nesaf ? CYFARFOD MISOL A'R CYFARFOD CYSTADLEU- ot.—Ettvb "Siomedig" "DiragfarnIlyd" fel y canlyn:-Syr, Yn fy llythyr blaenorol ymdrechais hycl a oedd bosibl i gadw yr elfen bersonol allan o'r ddadl yma, nid felly DiragfarnlJyrl," ar ei ben ef gan byny bydded y cyfrifoldeb. Edliw" D i mi anghywirdeb fy nghosodiadau, ond dylai pobl sydd yn byw mewn tai gwydr ochelyd rhag llucbio cery^. Ni wirodd neb erioed yr hen ddiareb, Drwg ei hun a dybia arall," yn fwy llwyr na D yn ei lythyr rhagfarnllyd, fel y ceisiaf ddangos rhagllaw. Ni feiddia D" gymeryd i fyny fy her, a gwadu llesoldeb llewyddol y synuudiad yma, yn lie hyny ceisia ei gondemnio trwy ddweyd na h ddylesid ei gynal ar y Groglithjoiierwydd y difrif- oldeb, cysegredigrwydd a'r galar a berthyn i'r dydd hwnw, ond, Syr, gofynaf i "D," pa un fwyaf trist oedd noson y dirfawr ing a'r chwys gwaedlyd," ai ynte dydd yr arwain i Galfari fryn. A'i hoelio ar groesbren o'i fodd" Yn Ei ing ymbiliai ein hanwyl lesu ar Ei abba Dad am i'r cwpan hwn fyned heibio yn ei farwolaetb dadganodd i fyrl collerlig y newydd gogoneddns, ie, a gorfoleddus, f xl trefn fawr iachawdwriaeth wedi ei gorphen. 1, Gorphen- wyd Dyna v gair mwyaf bendigedig a lefarwyrl erioed wrth blant y cwymp. Bellach y mae y cywair wedi newid o'r lleddf i'r lion. Am y cwrdd dan sylw, dywedaf hyn, mai nid o aninharcli at y dydd y cynhclir.ef ar y Groglith, ond oherwydd ei fod ry diwrnod mwyaf eytlers i bawb, fel v gwyr 11 D" yn burion. Y mae I- D" am honi (ond syhver mor wyliadwrus y mae yn ei iaith) fod y cwrdd yn un atifoesol. Ai tybed ? Gadewch i ni weled a dadansoddi gweithrediadau y cwrdd. Cymerwr, y cyfarfod y llynedd fel enghraifEfc. Wele ar rantir rai o'r testynau,—" Araeth ar gymeriad Dafvdd Frenin," ''Pedwar penill wyth liinell ar Arch y Cyfammod," Adrodd Dewrion Dura," Carit Y mae bywyd trwy edrych ar Aberth y Groes." Pa le mae'r anfoesoldeb yn dyfod i mewn yn nglyn a thestynau mor ysgrythyrol a'r rhai hyn? Nid oes ynddynt gymaint He ag i anfosoldeb i rythu ei big. Beth gan hyny am gyhuddiad D." O, meddai, ly "ond edrychwch y fathMdiotay mae yn achnsi. Yr oedd vma ddiota chwech neu saith mlvnedd yn ol yn ystod y Gymanfa, felly yn ol D y Gyinanfa a'i hachosodd, ac o ganlyniad y mae y Gymanfa yn anfoesol. Na ato mosoldeb! Na, na nid ar y naill gyfarfod na'r llall y mae y bai: rliaid i ni edrych yn nes adref am yr achos. sef yn y diotwyr eu liunain. Gall unihyw ynfyd lithro gyda'r lliaws i dafarn, ond gofyna nerth moesol i ochelyd "ty y felldith." Denaf yn awr at y cvhuddiadau personoi. Yn gyntaf gyda golwg ar yr Ysgol Snl. Ni ddy- wedal. i erioed na chafodd v mater ei roddi lawr yn Ngharmel, yr hyn ddywedais i oedd na, ofynwyd am )ais yr ysgolion ar y pwnc, a safaf at yr hyn a ddywedais. Fel mater o ffaith fe wnaed rhyw fath o grybwylliall at yr achos. ond gofalodd yr arolygwyr amlygu na wnaent Iiwy ddim i ddwyn eu bunain i ddwfr poeth mewn cysylltiad a'r peth. Dyna fobI yn "gwneyd eu goreu gyda y plant ac erddynt" Yr un yw yr hanes mewn cyfeiriadau ercill. Cytunasant a'u gilydd na wnaent hwy ddim aberth yn nglyn a pharotoi y plant at yr arholiadau. Cadwodd un at ei air. tra yr oedd yn gas gan y llall wrthod rhag taflu sarhad ar y rhai a enwyd gydag ef. Gyda golwg ar swyddogion yr eglwys, carwn atebion i'r canlynolPwy newidiodd dyddiau y Cwrdd Misol. a pha beth oedd yr amcan wrtb wneyd byny ? Pabam na ofynwyd llais yr eglwys ar adnod seiat y Cwrdd Misol ? Pa sawl un o'r blaenoriaid oedd yn dewis yr adnod, a oedd pedwar, a oedd tri, a oedd dau? A yw y cyhoeddiadau Sabbothol yn cyrl- redeg a llais barn a sefyllfa yr eglwys ? Pan y caf atebion i'r rhai hyn gofynaf ychwaneg, yna cawn weled yn nghylch cario allan dyledswyddau mewn modd boddbaol. Yn olaf dywed D nas gwyr ef (na neb arall goelia) ond am un o Mant y cwrdd fu yn feirniaid ynddb wedi hyny. Druan o hono! Yn y flwyddyn 1891 yr oedd dau o'r "hen fecbgyn" yn beirniadu. un mewn llenyddiaeth a'r llall mewn celfyddydwaith, a digwyddodd yr un peth y llynedd. Yr wyf wedi holi allan ac wedi cael ar ddeall na ddewiswyd yr nn y cyfeiria D" ato ar dir cynildeb. Rhoddodd y cyfaill ei wasanaetb am ddim un tro, ond talwyd iddo yr un faint a'i ^^ydfeirniaid y troion eraill. Cyn rhoddi cyngbor i'eraill i wiro eu flfeithiau, dysged D" y gelfyddyd hono ei hunan yn nghyntaf. Gan y dengys "D" anwybodaeth lwyr o egwyddorion mwyaf elfenol rhesymeg, nid yw ffroth ei ragymadrodd yn galw am sylw difrifol oddiwrthyf. [Rhaid i'r ddadl yma derfynu yn ein rhifyn nesaf.—Gol. W. G.]

LLANON.

----._----------__----=---------=-----_--------ABERAYRON.

LAMPETER.

LLANGEITHO.

LLANDDEWI BREFI.

YSBYTTY YSTWYTH.

BLAENAFON.

LLANGWYRYFON.

PENUWCH.

OLD FALSE TEETH BOUGHT"*

Advertising