Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. Beth a gawn nesaf 7 Mae 500 o weision stablau ArstreicynLIundain. Mae y Cadfridog Buller yn dioddef oddiwrth yr anwydwst. Mae Ffrainc yn cynyddu ei LIynges-a baich ei dyIed-trwy adeiladu dwy long rbyfel enfawr eu maint. Mae streic fawr yn Marseilles, dinas bortliladdol yn neheu Ffrainc. ac mae pob math o weithwyr wedi ymuno ynddi. Maeamryw frwydrau wedi bod rhwng y streicwyr a'r milwyr. Gosodid cerigmawr ar tnamffyrdd, dymchwelid" ceir, a llabyddid y plis- myn a'r milwyr. Ithocd nn walthfa ar dan gan y streicwvr. meddir. ac yn yr helynt, lladdwyd dau danddiffoddwr, archollwyd pnrop, a lladdwyxl pum' #weithi\vr. 'Roedd pethau yn well ddydd Sul, a hysbysid ddoe fod y pleidiau wedi cytnno i gyflafareddu. Dywedir fod cynllwyn i gymeryd bywyd y Czar wedi ei ddarganfod. Adroddir fod bagad o bobl wedi bwrw coelbren pa un o bonynt oedd i lof- ruddio v Tevrn. Svrthiodd yr erchyllwaith i ran mab i Gadfridog uehel. yr hwn a ddywedodd wrth ei dad. Mae y newydd wedi crevi cyffro mawr yn Rwsia. Mae yr helynt yno yn ymledu. Yr wyth- nos ddiwecTdaf, gwnaed ymgais i ladd gweinidog arall. Darganfyddwyd ffrwyrlron (explosives) o dan balas y Czar ac nid oes dadl nad oes ymgais wedi ei gwneyd am ei fywyd. Decbreuwyd ar y gwaith o gyfrif y bobl dydd Llun trwy ddosparthu y papur glas. Gadawir bwn yn mhob ty am un wythnos a gelwir am dano y LIun nesaf. Bernir fod poblogaeth Prydain Fawr a'r Iwerd 'on tua 41,000,000, ac y costia tua L171,000 i'w eyfrif, Mae Nobel, y gwr ddyfeisiodd y dynarneit, wedi gwneud gwahoddiad hynod iawn yn ei ewyllys. Ercha i'w ymddiriedolwyr roddi gwobr o tua £ 7000 y flwyddyn i'r person neu bersonau sydd wedi gwneud y gwaith goreu a phwysicaf ar ran. bedd- wch. Pwyllgor pwrpasol sydd i ddyfarnu. Mae hawliau amryw ymgeiswyr o dan sylw eisoes. Syniad hynod o ben dyn wnaeth ei ffottiwn aruthrol o'r dynarneit dinystriol. Mae yr luddewon yn cael eu berlid yn ddi- drugaredd yn Roumania. ac maent yn ceisio ffoi wrth y miloedd o'r wlad. Er ceisio eu hatal i ym- adael fe'u gwaherddir i ddyclnvelyd drachefn. Mae yn y wlad bono tua 270.000 o had Abraham ac mae eu llinynau wedi disgyn mewn lleoedd tra an- hyfryd, oherwydd fe'u gorthrymir yn mhob dull a modd. Bernir y bydd i filoedd ar filoedd o honynt lifeirio oddiyno trwy brif ddinasoedd Ewrop tua'r wlad hon ar eu ffordd i Canada yn ystod yr baf nesaf. Nos Sul yn Rhyl bn farw y lienor galluog a'r eis- teddfodwr gwych, Llew Llwyfo yn drigain a deg mlwydd oed. Trnenus fu diwedd ei hoedl: gresyn na fai cymeriad rhagorach yn darian i dalent mor ardderchojP Mae y frenbines wedi myned am dro tua'i gened- igol wlad. Cyrhaeddodd Copenhagen nos Sadwrn Mae Ymherawdwr Germani wedi awgrymu mai offeryn yn llaw eraill ydoedd y lloerig a'i tarawodd y dydd o'r blaen. Mae'r Ymherawdwr wedi myn- egi ei deimlad ar dueddiadau yr oes mewn gal ar nad. Gofidia weled holl waitb y Llywodraeth yn cael ei feirniadu ac fod awdurdo4 y goron yn gwanychu. Ofnir mai esgus ar ran yr Ymherawdwr yw hyn er dwyn i mewn fesnrau yn erbyn y bobl i gwtogi eu breintiati. Ond mae wedi chewch arno druan ac nid gwiw iddo geisio myned yn groes i ewyllys ei ddeiliaid bellach. Mae Sultan Twrci mewn cyflwr meddyliol tra an- hapus. Ni fedr symud ei droed heb ddychryn fod rbyw unyn cynn\yn am ci fywyd. Mae cymdeith- as y Twrciaid ieuaingc yn taenu llenyddiaeth fygyth iol ymhob twll a chornel o'rddinas, ac maent wedi- llwyddo i wasgaru rhai pamphledau byd yn nod yn mhalas y Teyrn ei hun. Eisiau diwygiadau sydd ar y Tyrciaid. Mae y Llywodraeth wedi cyhoeddi ei amcangyf- Tif o dreuliau y Wtadwriaeth yn ystod y flwyddyn ddyfodol ac Ulaent eisiau Z23,630,000, sef £ 783,812 yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. Costau at swyddau gwladol vii tirii- yw y i-hain. Ychwan- «ger tuag atynt dreuliau y fyddin a'r llynges ac fe geir y swm aruthrol o £ 160,000,000. Dychrynwyd ty Arglwydd Ellesmere yn Llundain yn gvnar fore Sul gan lofruddiaetli a hunanladdiad. Cafwyd corph morwyn 18 oed yn y gegin wedi ei saethu; a'r tu allan gorweddai y footman yn ei waed ei hun wedi ei saethu gan ei law ei hun, fel y tybir. Bu farw yn union. Bernir mai eiddigedd .oedd yr achos. Dydd Mercher, yr wythnos ddiwcddaf, gerbron yr Arglwydd Brif Farnwr, decbreuwyd gwrandaw yr achos o athrod ddygid yn mlaen gan Mr Arthur Chamberlain, yn erbyn perchenogion y Star," a'r Morning Leader," rlan newyddiadur Radicalaidd Linndninig Yr oedd yr athrodau honedig yn gyn- ■wysedip tnewn erthygrlau ar gytundebau of Kynocb," a cbysylltiad yr erlynydd: a chwmniau ereill a J wnant waitb i'r Llywodraeth. Agorwyd yr acbos dros yr erlynydd gan Syr Edward Clarke, K.C., yr hwn a ddywedodd mai y cyhuddiad ddygid yn mlaen yn yr ertbyglau ydoedd fod yr erlynydd wedi j masnachu gyda'r Llywodraeth, trwy ddylanwad ei ( frawd, Mr Joseph Chamberlain, er mwyn sicrbau cytundebau trwy lwgr oddiwrtk y Llywodraeth i'w fantais ei hun. Nid yw yr achos wedi gorphen eto. Dvdrl Mawrth, yn hy'r Cyffredin, rhoes Mr J. i Herbert Lewis rybudd, ar ran Mr Y\ illiam Jones, o'i fwriad yn mhen y mis, o ahv sylw at sefydliad yr Eglwys yn Nghymrv., a chynyg penderfyniad, Edrydd goliebydd o St Petersburg fod Rwsia a Phrydain wedi cytnno i ofyn i'r Cownt Waldersee gyflafareddu yn yr helynt rhyngddynt. Yn y cyf- ( amser dywedir fod baner Rwsia yn chwifio uwch- ■, Len y tir, a bod y Rwsiaid wrtbi yn gwneud ffordd yno, ond fod y Prydeiniaid wedi ymatal. ] Bu ymrafael yn Tientsin nos Sul, a tbrywanwyd dau o'r Welsh Fusiliers. Geimaniaid yn benaf ydoedd yr euogwyr. ( 0 TYRED, WAN WYN Tl\ER. 0 tyrell. Wa i) wyn tyner, I'n broyd oerion ni, ■ Mae hiracth yn dn ealon An gael dý gwmni di Mac bywyd a phrytlferthwch- (Y pethau goreu gaed)- l'w canf(>d yn wastadol Yn dilyn ol dy draed. Y mae adfywiad hyfryd Yn dod i'r gal on wan Wrth weled tegwch anian Yn gwenu yn mhob man O'r ardd daw peraroglau, Peroriaeth ddaw o'r llwyn, Hyfrydwch ddaw o bobman- Mae'r oil yn llawn o swyn. Fel ail gychwyniad bywyd, Mcr dyner ac mor hardd, Mae tymor mwyn y Gwanwyn Yn ol syniadau'r bardd Boed i ni oil gan hyny, Yn agos ac yn mbell, Fel anian ymddadebru I ddechreu bywyd gwell. J. D. MORGAN, UTICA.

Y Senedd.

Y RHYFEL YN AFFRICA.

- Llith o Landyssii.

i^ootDan.

PONTRHYFENDIGAID.

.. GOG!NAN.

JSUK1U.

DOLGELLEY.

[No title]

Advertising