Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

YR WYTHNOS. ---

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYTHNOS. Mae y Sultan wedi dileu pob adeilad oedd yn 'gysylltiedig a'i balas er diogelu ei hun yn well trwy amddifadu y neb a geisiai ymosod arno o safle fanteisiol. Nid rhyfedd fod y tlawd yn arswydo rhag y Tlotty, tra eu cleddir fel cwn," fel ag y gwneir ua Castell Newydd Emlyn. Yr wythnos o'r blaen n y dref bono llusgwyd ben wraig i dy ei hir hartref mewn cart asyn" yn cael ei arwain gan grwtyn bycban. Mae nifer go fawr o'r milwyr duon sydd yn gwasanaeth Prydain ar ororau gorllewinol Affrica edi tori allan mewn gwrthryfel ac encilio, Mewn cyfarfod o gvd-bwyllgor y sliding scale y 11 yn Nghaerdydd ddydd Sadwrn hysbyswyd y byddai :i gyflogau y glowyr perthynol i'r gymdeithasfa gael eu codi yn ol pum punt y canti ddechreu ddydd Llun. Dyma y gyflog ucbaf a dalwyd erioed yn y Sowth. Gwarth anesboniadwy ydyw y ffaitb fod cyfrifon .arianol yr India yn dangos fod miloedd ar filoedd o arian mewn liaw tra y xnae 11a aneirif o'r trigolion wedi marw o newyn yn ystod yr un adeg ac y cynilwyd yr arian yma. Ni fu erioed ddim fwy cywilyddus yn hanesyr Ymherodraetb. Bu yn ystorm erwin yr wytbnos ddiweddaf a gwnaed llawer o ddifrod ar y mor. Drylliwyd agerlong ar draeth Northumberland ac ni achubwyd ond un allan o'r deg o'r dwylaw. Aeth llong hwyliau fawr yn ddrylliau yn mau Caerfyrddin. Collodd dau o'r dwylaw eu bywydau. Achubwyd y lleill gan y bywydfad o Ferryside. Bu amryw ddamweiniau ereill befyd ar y mor, ond nid yw y manylion eto i law. Gwnaed llawer o d jifrod ar dir hefyd gan yr ystorm o wvnt ac eira ddydd Gwener. Mae llawer o amaethwyr wedi cael colledion mawr yn eu deadelloedd. Mae trigolion amryw bentrefi yn ngogledd yr Eidal mewn dychryn beunyddol, oherwydd fod -darnau enfawr o'rimynyddau< cylchynol yn llithro. :yo raddol i'r dyffrynoedd. Mor eang ydyw maint y tir sydd yn disgyn fel mae coedwig fawr yn cael ei chludo i lawr ar un a phentref crwn ar y llall. Pan ddisgyno y ddaear rydd bydd i bentrefi cytan gael eu claddu a llynoedd ac afonydd eu llanw. Gan nas gall holl weithwyr y Penrhyn gyrhaedd -gartref mewn pryd ddydd Sadwrn nesaf i gael y cyfarfod mawr," y mae trefniant wedi ei wneyd i .gynal y cyfryw prydnawn Llun y Pasg. Rhoddir Aieibio bregethu am y prydnawn h 7vnw yn rigwyl fawr yr Annibynwyr. Bydd hwn yn un o'r cyfarfod- ydd pwysicaf y gynhaliwyd yn ysted yr boll helynt. Aeth un o longau rhyfel Twrci yn yfflon y dydd o'r blaen, a boddwyd ugain o filwyr. Enillodd yr Americaniaid fuddugoliaeth yn y Phillippines, trwy ddal Aguinaldo. Cymerwyd yr .arweinydd gwrthryfelgar i'r ddalfa trwy gynllwyn -cyfrwys gariwyd allan gan y Milwriad Funston Dywedir fod y penaethiaid ereill yn barod i daflu eu harfau i lawr. Nid yw y gwladgar Aguinaldo ond tua 30 oed. Bu efrydwyr Rhydychain a Chaergrawnt yn rhwyfo am y goreu ddydd Sadwrn. Rhwyfodd y naill ocbr a'r Hall yn gampus, mewn tywydd drwg iawn. Bechgyn Rhydychain enillodd o ddwy ran o bump o hyd y cwch. Mae'r eyff ro yn Rwsia yn ymledu, a darogenir y bydd i chwyldroad gymeryd le. Daliwyd 72 o cbwyldrowyr yn St. Petersburg. Ymladdasant yn ffyrnig a'r plismyn. Mae'r cwbl ddaliwyd hyd yma yn St. Petersburg yn rhifo 3000. Mae dros gant o swyddogion dirgel yn gwylio palas y Tsar. Ceisiodd swyddog yn y palas saethu'r Tsar. Methodd, a -saethodd ei hun. Ceisiwyd saethu un o'r prif weinidogion befyd. Nid oes dim newydd o bwys o China. Dywedid yr wytbnos ddiweddaf fod' China yn gwrthod ;arwyddo cytundeb Rwsia o berthynasau i Manchuria Dywedir yn awr yr arwyddir ef cyn bo hir. Gwedir hyn drachefn yn Shanghai. Ddydd Gwener, yn Llandeilo, bu cyfarfod o Lys: Llywodraethwyr Coleg Aberystwyth, Syr James Hills Johns yn Uywyddu—. Dywedodd y Prif-ath- -raw Roberts fod cynhadledd cynrychiolwyr y coleg a Chynghorau Sirol Aberteifi, Caerfyrddin, Meirion- ydd, a Threfaldwyn, yn cymeradwyo sefydlu adran i ddysgu lliwio, nyddu, a gwau. Cynygiwyd fod "Cwrs o ddeuddeng mis i'w roddi yn y coleg, a dar- iithiau yn y gwahanol ardaloedd. Derbyniwyd y -eynllun a phenderfynwyd talu cyflog o 150p i wr •cyfarwydd am gyfranu y fathaddysg. Ceir :tod- roddiad llawn yn y rhifyn hwn. Ni fu dim trafo'iaetb o bwys yn y Senedd yn ystod yr wythnos. Bernir na roddir treth ar siwgr gan fod gyllid y Llywodraethyndraboddhaol. Mae cyinydd mawr yn cael ei ddangos yn nerbyniadau y Trysorlys. Hysbsir fod Syr John Stainer, y cerddor enwogf ac organydd St. Paul, Llundain, wedi marw yn yr Eidal. DISEDDU RUTHERFORD HARRIS. Mae Dr Rutherford Harris wedi colli ei sedd yn y Senedd dros drefi Mynwy, mewn canlyniad i'r tddeieba wrandewid gan y Barnwyr Kennedy a Darling. Ddydd Sadwrn, tystiodd ethplwr y cyflogwyd ef gan y goruchwyliwr Toriaidd i glercio adeg yr etboliad, ond er mwyn arbed ei vote" rhoes enw ei fab, wrth gyfarwyddyd y goruchwyl- iwr, ar y receipts" am y tal. Dywedodd prif far- gyfreitbiwr Dr Harris fod yn rbaid iddo addef fod y stori yn wir o ran sylwedd, ac felly fod yn rbaid i Harris golli'r sedd. Sut bynag, aed yn mlaen i "wrando'r achos. Eglurwyd y dymunai Dr Harris atteb eyhuddiadan eraill, a dywedodd y Barnwyr fod arnynt eisieu clywed rhagor er medru gwneyd adroddiad i'w roi i'r Llefarydd. Mr ^.Ibert Spicer ydoedd gwrthwynebydd Hams yn yr etholiad. DAWR GWANWYN. Daw'r gwanwyn a'i irddail I wawrio yn wir Daw'r haf gyda'i flodau I fritbo ein tir; Yr adar a bynciant Ar gangau y coed; A'u lleisiau mor beraidd A glywsom erioed. Yr ychain a borant Hyd fryniau a phant, Tra'r buan yn gwenu Yn IJyfnder y nant; Daw anian i wisgo Ei tb lysau'n fwyn hardd, A chwyd ysbrydoliaeth Yn awen y bardd. Daw poethlyd belydrau Yr heulwten yn ol, A'r ddaear wasgara Ei cbynyrch o'i chol; A gwisgir ei gwyneb Yn wyrdd ac yn wyn, Tra ieuancg yn dawnsio Fel wyn ar y bryn. Daw'r euraidd gynauaf Yn addfed i'r byd A chasgla'r medelwyr Ysgubau yn nghyd 0 hyfryd teg wanwyn A lona ein bron, A diolch i'n Prynwr Am wanwyn mor lion. D. D. OWEN (Melinfardd).

I iLLANILAR.

BARMOUTH.:

Advertising

Y RHYFEL YN AFFRICA.I

Llith o Landyssil.

Football.

RHYDYFELIN.

TREGARON.

NEW QUAY.

. LLANAFAN.

LLANDDEWI BREFI.

BORTH.

THE MARKETS.* 0. I

Advertising