Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

LLANARTH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANARTH. Eisteddfod y Groglith.—-Cynhailiwyd eis- teddfod lwyddiannus iawn yn Llanarth, nos Wen or y Groglith. Mae hon bellach yn hen sefydliad, a thystia y wedd lewyrchus oedd ami eleni, ei bod nid yn unig yn dal ei thir, ond yn myn'd a'r gynydd yn barhaus. Yr unig rwystr ar ei ffordd ar hyn o bryd yw fod yr ystafell lle y cynhelir hi yn llawer rhy lafch i gynwys y dorf ddaw yn nghyd; end os sylweddolir amcamon y pwyllgor, cawn ei gweld yn mhen ddeuddeg mis wedi myned dros y maen tramgwyda hwn. Y Llywydd eleni oedd Mr Caradog Thomas, Manceinion, un o blant y lie. Clorianwyd yr ymgeiswyr mewn cerddoriaeth gan Mr Meth. Lloyd G. and L.T.S.C., Dowlais. Y beirdd, a'r ymgeiswyr mewn adrodd, cyfreithu, a gwa- hanol adranau llenyddol eraill, gan y Parch Symlog Morgan, Castell Newydd Enùyn, y gelyddydwaith gan Mrs Rees, Glasgow House, Aberayron. a Mr T. G. Thomas, Blaendyffryn, a MrMorgaji Rees, Board School, Trealaw. Gwobrwywyd fel y oanlyn: unawd i rai dan 12eg oed, 1 Gretta. Evans, Llanarth; 2 Laura Evans, Pennant; map of Cardiganshire, J. Mansel Davies, Llanon; unawd i rai dan 15eg oed, 1 Ellen Thomas, Talgareg; 2 Gretta Evans Llanarth; brush and comb bag, 1 Miss M. Jones, Cwmcoedog, 2 Mrs Jones, Bronhaf, Mydroilyn; wool cushion, 1 Miss Mary Enoch, Wern Mill. Gil- fachreda; baby's socks, Miss Thontas, Garth Villa, Llanarth; deuawd dan 15eg 000,. Ch. Darlington a, J. Evans, Pennant- adroddiad i rai dan 14 oed, M. Thomas, Blaenhirbant- ganol, Cwrtnewydd, 2 Gretta Rees. Tycoch; unawd baritone, Mr W. Rees, Beechwood; ffon (cherry), P.C. Evans; knife box, 'Mr. Michael Davies, Aberayron; unawd i ferch, MisB Owten, Plas, Glynartlien; brawddeg o ddeg gair, "Iwa n." yr hwn ni atebodd ei enw; adroddiad "Y Ffoadur," rhanwyd Miss Davies, a Miss Evans, Llanon; englyn, Nansen," yr hwn ni atebodd ei enw, 2 Mr E. O. James. County School, Aberayron; trigain llinell i'r Mor," Ehedydd Emlyn penillion coffadwriaethol i'r diweddar A. Lloyd Rees, Ehedydd .Emlyn; araeth ar "Prydl ondeb," rhanwyd rhwng Mri Owen. Plas, Glynarthen, a T, E. Thomas, Fynon- gloch. a Evan Davies, Rhydfallen; wythawd parti o Llanarth, dan arweiniad Mr J. Richards; casgliad o fedd-argraphiadau,l Mr Percy Lloyd, Aberayron, 2 Ap Gwarnant Cwrtnewydd; cyfieithiad o'r Saesneg i'r Cymraeg, Mr Jones, Board School, Glyn- arthen eto o'r Cymraeg i'r Saesneg. Mr E. S. Jenkins, Bryndewi; deuawd i ferched, S.A., Misses E. Rees, a E. Evans; unawd tenor, Mr W. Rees, Beechwood; triawd, Mr J. Richards a'i barti; parti merched, parti Llanarth, dan arweiniad Miss Evans Sunny Hill; parti heb fod dan 12eg mewn rhif, parti Gorsgoch, dan arweiniad Mr Herbert Lewis. Ar ol gorphen y rhaglen, cynygiodd Mr David Rees, Tycoch, ac eilwyd gan Mr. J. Rees. Beechwood, ddiolchgarwch i'r lly- wydd, y beirniaid, a'r holl ymgeiswyr. Atebwyd yn bwrpasol gan y llywydd, a ther- ynwvd y cyfarfod drwy ganu "He n Wlad Fy Nghadau."

GOGIAN.

LLANDDEWI BREFI.

Advertising

Advertising

Tragic Affair at Cardiff.

[No title]

Advertising

Unskilled Workers Organised.

Advertising

Advertising

Moral Stories.—11.

LLANGRANOG.

LLANWNEN.

I L.LANUN.

PENMORFA.

PONTRHYDYGROES.

CROSS INN, ger CEINEWYDD.

MYNYDD BACH (MYNACH).

¡LLANILAR.

Unskilled Workers Organised.