Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

For the North Wales Gazette.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

For the North Wales Gazette. CYWYDD Coffadteriaeth am nifer mater « Doigolion Mon, a guwsant echrys ddiOeti yn afoti Menai; Rhagfyr y bed. 17*5. D. S. Barnwyd yn addas gyhoeddi t Cywydd- hWII, o herwjdd hynodrwjdd y ddamwain alai-us a golFeir ynddo. Och or mod synsiod a sacfh, Go-wg,—bu braw acaiaeth lug dei,fyii-Atigaii dirt'awr,; Tor fa o Fvd dyrfa fawr Chvve saw,—iach law-law wych lu, Rbi' foddodd, i'w rh> feddu Rhwng Arfon a Mon y mae Y llwybr gyrch, Ile t)u'r gwarchaej Liyn v n a. (href?:, llanw a thrai, Llwybr Mon,—He 4ber Menai. Cychw-ynaut, anturient hwy I'r faw-daith, oer y fordwy 1 dir Mun am derm einioes, Ni fwrw dyis yfred ei oes; A'r 'stormydd, ocrias dirlnyg, A'r founau o'u blaenau *n blyg Y Hestr dan Iwyth Hiawstrwm Glynn wnaeth yn y Traeth trwm Aiian i'r Traeth yr aCI hant- sylill-G-,ve(i(iioti sarit Sefyil ar gandrjll sugndraeth Du aiar, uiewn caichar caeth Ac yn nalfa canolfor Un parth nid oedd, porth na dor "Spio tir, yspaid teirawr, Godde'n fyw a'a g-waedd yn fawr 'R oedd ytllchwydd, nert! rhyferthwy, Y iianw 'n fav/r yn llynoio 'u fwv A thonnau dwfraeth yn do Gwarchacgwaeàd, i'w gorchguddio, Pob gwr a gwas hodtiasant, Gwragedd holF luniaidd a Phlant; Fob mab a tneroh yn erchyll Dan ias d<;«m y dinjstr I13II; Ymrannodtl ainryw einioes, A clnu fawr gri,—chwerw fu'r grces: O r trigle oer (rwy Raglun, Rhyiedd oedd fel rhwyfodd UN Gwarediad o'r c[natl clau, Is olu iug o safn angau Hv?i> á'j einioes ei hunan, yi) i)!I(. lew wyijel)ai 'i- Ian: O'r tomiau, oera' t>nniad, A'i bwvs ar Beiriaiman 'r Bad; Pawb eraill,—pob c>faiil cu; Tori" euwog yn terfynu Nid oedd i'w rhan (ian y dwr, Nerth ewifl cjisnorthwywr Un tyll iawu-olld diheou,- Huno '11 y fti.- Lliw uos drist y llanastr oedd Alarwiii 1 laweroedd Gair fu n ir, ae oer torau, Y trwst hwn oedd yn tristau cenedl oedd a'11 cwyn dlawd, 'r dvft- %ieuJ cii difi-awd Gael yno eu ceianedd, Cyrph merwon, gwaelion c'u gwedd Rhiib ydoedd annrhetliadwy Y Briw yn fawr,—y hraw 'n fwy ]Sos fa, och, nesaf ai bau, Ni phaid listrouiaid dristau; Isos a fydd i ynys Fon, Nos arwyj, ynoes wyrion Nos cau aiii eii'.ioes cynuiuunf, Biina' hwyr, heb Bla na haint: Nos gerydd anesgorol, i neb ei (Iil)a yi, ()I! I-)agrau 'n llynnau t'el Hi, Ileilltion Galonau 'n ho [It i: Rhai ydoedd a'u bloedd am Blaut Liiosog a goliasant Rhai am dad, tynniad dinam; Ocrllym fo.,Id,-eraill am Fam; Am wyr, a Brodyr glari bryd, Hafaidd,—am wragedd hefyd Am chwiorydd a cheraint, Tri:;twch di., na fu mo'j taillt: Un dyn oedd adwaenwn i; Oer ei rod o'u rhi feci i Jlutv iVUiams, yn ei aaaser, Gwyneb iach ae amen her: 0 Dref Ddafydd, newydd noetli, Trueouserbyn tranoetb Y gwir o'r gwraidd, garw oer gri, Vlaecld am hwn oedd i 'mhoeni.— (ir,,)ni, oei* sio-i ti(lisivinwtll, Garw e'i rho'i a geiriau rhwth; Tragaredd—ira rhagorol, Trwy fawr nerih try farn yn ol; Ilo!) ett r,-kl,) I ti r a diluw, 1Uau I!e dê!, mae yu !law Dnw: 'Iloedd damwain y rhai'n mewn rhol Yn ei wydd yn leunyddiol; -Y I)Y(I(Iai C)II ei-I geiii, £ u marwol awr mewn mor Ji. Attalied pawb, atrolwg, Anfutidi,)! di-efti, fe..](Iwl drwg, Mae gwaeth 'uhw' 'n marw 'n y mor, Kag eraill yn eu goror Wid oeddyut annedwyddacli Myn'd o Fyd mewn odfa fach Na nifiiiati 'ti well, yii (in we(iti Ond trwy goron (rugaredd.— Drych oedd hyn o ddyehryn ddu, Rhag i fagad ryfygu Siainjjl i hawb, rhag siom p'le bout, A choll oicr na chellweiriont. Ond artl(h' yw aiyn'd wrth os, Y n rhy gefnog ar gy rnds Mae os dwy Iwydd,—dernstl wynt, Os aflwydd, da na syflyut: Nid yw os ond nôd aswy, Pwynt i'r mor, pa antur mwy ? Pwy ry' gred, peryg' rydyn, Mewn os da am einioes (iyn ? l,'el til,n viae 'r teslyti tostur Yii )od, os cetais e 'ti bur: Ac, oni che's deg reswsu, Gwir yw set y gair a'i swm Fel clywais, eenais y cwyn I'w cymieddiau eain add.lwyn Ainyued a ddymunaf 0 wych les i iach aehlaf; A chysui- da iaciiisoi, I'r Byvv o'u rhy vv ar eu I16I. Oed lesu pan fn poen faith, Morio hurt, mawr e'u hartaitii, Mil Saillt gant, rhifant y rhai'n, Koed rasjor, bedw/tr ugain Petlai)- rhwydd ar eu hot, .1 Ac un lawn yn gauiynol.— RhwYdeb i !nwb, lie rhodioJlt, I'r Had, p'r un bynnag a'i 'r Bont; 1 deithio a rtrvyfo 'n rhwydd, I Drwy ymgyrch, yn ddi dremgwydd Ar Taesdir nag ar Feisdon," Na ddel fath ddial i Fon. JONATHAN HUGHES. Allan 0 ysg'1'iJen-law' Awdwr ym meddiant D. Dil. E.

MURDER.

KLAPROTH'S TRAVELS.

MISCELLANEOUS.

A CHART OF CARNARVON BAR AND…

COURT OF KING'S BENCH.

COPPER ORE