Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

For the North Wales Gazette.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

For the North Wales Gazette. HANES YR OFERDDYN", NEU RYBUDD III DI DDEUNFBD, Y RHAN CYNTAF. (Continueclfrom our last.) Os y fi a ddewiswn, y cawn ni 'r grefft a fynnwn; minneu yn ysmala, a hariebais yn ara; Jt ei eaw« yr holl gelfyddyda, y gwiiawn i Brentis o'r brynta 'f'hw fuon elln) dYD ymryson, am ddewis celfydd- ydon; Mynnae Mam fy rhoi'nfarriandwr, cyn wycbed ag Eniprwr: D'wedae Nhad ag a roe stopp, yr ae V Hwch drwy e siopp; Mynneu Maniya ddi oedi, fy ngwneud yn Botti- cari Ag yn burion Doctor Phisig, i-fyw fal gwr bon- heddig: Dwedae Nliad cyn y cawn fynd yn Ddoctor, y cawn ddyrnu'n y 'scybor Nag yn Bottioari, ni fjmiae to mo'r Rheini: Eu bod nhw'n lladd ag yn 'speilio, pawb a ddeli daii eti dwylo; Diwcdae Mam fy mod i'n scolhaig odiaith, y cawn fyiid j ii wr o Gyrraith; Mi ai hattebais finDeu, nad awn i byth yn Attwr- neu Ag nad oeddwn o raddau dyledys, i fodyn Gown ster nag Ustus y,n,' wIf) cyd chwedlau, am imi fraint a swyddauj Rhoe Nhad fi yn saer, rhoe Mam fi yn Faer; Hhoe Nhad fl'n Failif, rhoe Mam fi'n Siiif; Rhoe Nhad fi'n gowper, rhoe Mam fi'n watch- maker; IIhoe Nhad fi'n horfer, rhoe Mam fi'n recorder: Rhoe Nhad fi'n gobler, rhoe Mam fi'n superfeiser; Rhoe Nhad ti'n belman, rhoe Mam ft'n exseisnian: Cyn diwedd rhoe Rhad fi'n dingcer, ond gwnae Mam ti'n escweier: Eu'm fellu'n hir wrando, ar fy Nhad a Mam yn ymbyncio- Y niill vil fy Inwrw, a'r ]fall yn fy nghadw Ebr linneu, Ni henwasoch chwi etto, mor trit yr w-yf fi'n Jeicio Ag os car fy tiewis gelfyddyd, mi ai hetiwaf hi'n (kliwyd.; Mewn bwriad di gynnwr, mynd ym mrhentis yn dafarn wr A dyna'r sw^dd oren, i ddysgu pob castieu; Ag i glywed pob newyddion, a fogan oferddynion; Cael-ecruiad dros ennyd, i dreio 'r gelfyddyd Ag ymhen 'chydig eraser, mi eis jn Sion gwell na'i Feister. Cael bod weithieu yn dapster, ac weithieu yn hostler; "Weithieu'n llawen ddigon, ac weithieu'n brudd fy I;ghalon Weithieu'n canu a dawnsia, ag weithieu'n cael fy n-,htiro Yr oeddwn mo'r gynnefin, o drin Bonedd achyf- fred in: Ag nad oedd arnai ofn undyn, os cawn i lonydd ganddyn: Na phris mewn neb a'm cyfarfyddeu, na chan un dyn am danaf iinneu Mieithym cyn ddibriseiL, a'r dibrisieu ar aned; Nid oedd o fuchedd yn fy nghanlyn, mwy nag mewti llwdn Mochyn Ond lyngu a rhego, chwarse a chwerylu Tynna firae ym mhob tjrrfa, a myfi yn cael y gwaetha; Ag os rhown i tN1 ffonuod, mi gawn finneu ddeu- ddeg dyrnod-; A bod wythnos yn gorphwys, am haelodau yn glwyfys Yn gruddfan ac yn gweiddi, ag ond pria gallu cod; Mi gymerais feddwl cartarn, i ymadel ar Dafarn A throi heibio 'r bariaetb, am brad ar Hwsmon- aeth A myn4 adre'n wr sohr, a bod yno dymmor; A Nhad a Mam yn fy nghanniol, fy mod Fn hws- mon reiol A minneu'r nos yn mynj allan, i'r lIe y clywn fod succani Ped fae ond deuddyn di ddeunydd,byddwai-itineu yn drydydd; Mi fu'm fellu'n dal allan, hyd oni ddarfti 'rarian: Ag yno mi gymerais, ifordd arall a ddyfeisiais Heb fedru yuiddiddyfnu, pan ae Nhad a Mam i gysgu; Ni ddygwn yr jd o'r-sachau, i roi am gwrw Ta- fatnau; ftwyti y caws au cuddio, au newid am dobaeco Dwyu y hara ar ymenyn, a dwyn y cig iw Casty-i).4 Au gwerthu dan din, i Ilwccars cyffi edin I gael arian ) II fy mhocced, i fynd i garu merched; Mi fu'm fellu '11 hir aneiri, yn yspeilio fy rhieni; Igadw nosweithiau ilawen,agwasgu pob mursen: A rhain pan gaen gyfieu yu chwcrthin ya eu dyr neu Y« codi eu bysedd yn fy ngwegil, dweud fy mod i'n ddyn cynnil; Pan fyddwu yn talu yscorion, o feaur y goron Am gwrw, ag am fragod, i'w roi ym moliau Rha- biodd ? A-r sawl fyddae'n cael fwya, a feia arnai'n gynta Yn niwedd y pwyfri, dae wragedd y piseri Ag at fy Mam yn brysur, a byn yu llawn llythyrs Fy mod i'n cadw reicd, ag yn caru merched Ag yo yswagro ym mhob moddion, yn aii t'r mab aft-milon Dechreua'rhen wreigan, godi ei breichiau tu ar nenbren: l'e fu 'r rhyfel gynddeirioccaf, rhwug fy Mam a niiunaf; Oni bn agos imi a thyngu, myn y ffordd, yr awn im gwelu Yr awn i'r mor im llosgi, neu i'r tan i'm boddi; Oui ohawn ganthi lonydd, y gadawn i'r gwledydd Ag yr awn allan o'r deyrnas, oni chawn i wneu- I thur fy tnhwrpas Pan giybu fy iuan li yn ystewtio, dechreuodd hi- theu liireiddio: A pheri imi ymgroesi, a pheidio, a nrygieni: A minneu mo 'r wallgo, net leicis mo'i gwrando; Ond canlyn cwrs nattur, tu hwynt i bob mesur; Ond rhyw amser fy rhieni, a luuiant t'm Ddydd dyweddi: Rhyngwyf a merch i gymydog, a hwn oedd wr ariaiiog: A thybio modd anial, ond fy rhoi dan bwys a gofali A hynnu tnewn amser, yr ymendiwn i lawer; Yr oeddwn yn ceisio ly nihriodas, yn abl cy- faddas; M-or^ynimwys a fflwch, ag yw 'r cyfrwy ir hwch. Y l¡Ï'n enetli bcnffol, a minneli'n lleiigcyu clol- ffolt Gwell y medrae hi alw am olwylh, na chadw fy a thylwyth: Gwell y medrwn ninneu gwmnhiaeth, na chanlyn liwsmonaeth A lluehio cwn a cherrig, na hau, nac aredig; Ond etto tewch a son, i doi-ri ymrysolI; Pob peth oedd wrth fy mhwrpas, tra parhaes nei- thar y briodas Cawn fyw'n llawen un wythnos, er gwaetha 'r androi; Ag ar ol byn o bwytri, ni wyddwn beth a ddac imi; Wedi hyn o ddifyrrwch, i drefnu bawddgarweh Fe ddae 'r ddau i'r unlle, fy nhad i ai thad hithe ( I gyd sentio rhynthyn, i gymmeryd i mi dyddyn: roi stocc inoi arno, ac yd iw lafurio; .1\. dywedyd y ffordd ora, oedd inni i 'smouhaetba A gwneud pob peth yn dwttnag, yn y Ty ag ol gwmpas Mi fu'm dros ryw ychydig, yn byw yn fonheddig; Heb brisio yn su cyfarch, par du i'r Ty yr haewo i'r cywarclq Yn cadw gweisioa i ddiogi, a morwynion i ym- ddoethi; Ninneu yu ein gwelu'n gorweddial, gan dybio'n bod yn ddiofal Pan fyddai eraill yn llafurio, byddwn finneu yn carowsia; Pan fae eraill yn trin-gwair, byddwa-finneu'a cadw Ffair Pan fydd au eraill gyda'u cynbaea, byddwn finneu yn y Tafarna; Prynnant hwy bladur a chryman,iprynnwn finneu bott a chwppan; A llawer difyrraeli, o-edd gennyf gyfeilliach Gyda llu o oferwyr, na llu o Fedelwyr A'r wraig or tu arall, yn Hyswi feddal-gall; Yn cadw cwmpeini, gwragedd y Piseri: Yn ihannu 'r llaeth ar ymenyn, am y chwedlau- gwanwyn: Yn codi"r naill yn .gostwug y llall, heb edrych unwaifh, p'le bae 'r gwalL, Heb nu throell na gardie, ar a Ilawr yn unlle: YlIlIaw 'r feistress na 'r forwyn, uu dydd yn y flwyddyn: Ag fellu'n cyd redeg, i roi 'rowbl i hedeg; Fat dau fae'n dyfeisio, y ffordd gynta i ddinistria; Nes inni fynd fellu, heb ewin i ymgrafu. Wel dymmai chwi fy nghyffes, iawn hynod am hanes leuentyd sy'n dysgti, cym'rwch rybudd o hynnu; Ymgroeswch yn'bybyr, cyn y bo'n rhuhwyr; iCyo i'r Defaid fynd allan, y mae cae drws y gor- lan. Cyn barn y mae dadleu, cyn henaint mae gwell. hau; Heddyw mae edifarn, rhag mae rhu hwyry-Foru.^ DIWEDB -Y-BHAJI GYKTAF. Œ

[No title]

f COPPER ORE

A CHART OF CARNARVON BAR AND…