Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

------.-------------------------------COFNODIAD.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

COFNODIAD. UNDEB GWETXTDOGIOX BEDYDDIEDIG CYLCH PEXYBONT-AR-OGWY. Cynaliwyd cyfarfod misol yr undeb uchod yn Noddfa, Pontycymmer, Mai 29ain, pan oedd yn bresenol amryw o weinidogion y cylch. Wedi dechreu y cyfarfod trwy fawl a gweddi, pasiwyd y penderfyniadau canlvnol:— 1- Y bydd i'r cyfarfod nesaf gael ei gynal yn Saron, Nantymoel, ar dydd Mawrth cyataf yn rph: 2. Fod Mr Richards, AberavOn Academy, 1 Adarllen papyr ynddo ar Safle y gweinidog yn yr eglwys,' a phe digwydda Mr Richards fethu bod yn bresenol, fod Mr Lamb, Pontycymmer, i barotoi pregeth ar gyfiawnhad. 3. Fod Mr Morgans, Blaengarw, a Mr Jones, Penybont, i bregethn yn yr hwyr. 4. Ein bod yn cydyirdeimlo a Mr John, Tondu, yn ei alar presenol. Yn nesaf darllenodd Mr Harris, Maesteg, bapyr ar Beryglon prcaenoi enwad y Bedyddwyr Wedi peth ymdriniaeth ar y papyr diolchwyd yn gynhes i Mr Harris am ei bapyr amserol, a: iymunwyd arno ei gyhoeddi yn mhapyr wythnosol y cylch ac hefyd yn y Seren Cjmra. Pregethwyd yn Noddfa yn yr hwyr gan Mr Allen, Maesteg, a Mr James, Penybont. JOHN HUGHES, Ysgrifenydd. Nantymoel.

TEIMLAD MAITAR OLCOLLI TAD.

EISTEDDFOD LLANCARVAN

CWYN YR ALLTUD WRTH DDARLLEN…

BOREUOL ADGOFION.

CINTHY BLOSSOM:

FUN AND FANCY. --

FARMliXU NOTES. -

Advertising