Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

31 erthygl ar y dudalen hon

--------ITR ADR AN GTMRAEG.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ITR ADR AN GTMRAEG. NODIAOAU.. CYMRU A LLYDAW. BrwcLfrydig iawn oedd y cyfarfcdydd yn tlYdaw, a enynes y crceso a eetynwyd gan y ^"i'dav.TuiJ i'w brc-dyr o Gymru. Nid eiiir *fticu'r dylanwad da a cdy cyfarfodydd o'r faih tr eu ho!, ac y niacin bob aimser yn tuc-ddu i 4Ynnu gwJcdydd byd yn ago,ach at eu gilydd ao 1 hyrwydd-o hoddvvch rhyngwladwiiaethol. Ar "ab,a.n i'r teimkd Gcjta-idd sy'n uno'r f ^Jrriry a'r Llydawiaid, amryw o'r wlad lion a.mi yn hwyko trc<iodd i fwynhau egwy!, ac cac] cyfle i adnabcd Celtiai-d LIyJaw yn eu fcvviad eu hunain. ilyd yn hyn, Kirch byniiy, ^cKv<lig a pobl go rile win Ffrainc am fyn- I Cyrurii a Uwybrau cynhoJin eu teidiau; ddok-n anwcle.J,ig a giynia'r ddwy ?Qruk_U wrth eu gilydd yn tynhau'n flynyddoli dcilon yn doi i i'r golwg trwy'r dyrys- III i gyd. • • • • ^WADALWCH YR IIIN. Mu<c'r tywydd annyniuRcl a gaed yn ystcd yr vythricti-tu divveddiii wedi adgyfcdi'r hen gri yn I etbyn anwadalv,h y tynihorau. Ni a glywn yr n cwyn bob haf, a dywed rhai gcfio o honynt adog pan oe-dd tymhorau'r flwyddyn yn gyeon- h iddynt eu hunain na weithian. Eithr er múr I yn vniddangosiadol, y myntvgiadau hynny, 11146 tystioiaoth swyddogoi yn dra gwahanoi. Yn 5* ystadogau a gyhocddir nid oes yr un prawf y tymhorau wedfi nGwid ii raddau aorilwg j ac os oymer neb y drafFerth o ddarllcn hen ra,,u a chylchgronau coir gw-el d fod yr un ^ynion yn y wlad tua clian' mlynedd yn ol r cwynion hynny i'w priodoli nid i mxrhyw au oysvlltiedig a 'hinsa-wdd gwjad, citlu- T Jneddwl dyncl. Pan yn nwyfiant mahinogi 1, pobpoih yn waJvuiol iawn i'r hyn yw (Ill ^el'd trwy amrant henaint, ac nid yw'r cyfartaledd. bryd hynny, wedi ei lawn ^atb!yg-u. Foliy nid ccd-d yr un haf ddydd dec- hafddydd oin taieucnctyd ni, na'r urirhy w cYn wymied ag cira dyddiau'r yegol. h- t "YFYG ADDYSG CYMRU. J. yr adroddj ax.1 sy nowydd1 ei gyhoedidi gan •Hwrd^ Addysg ynglyii ag adidytsg oanoii-addol oVru> telir eylw pwysig i a<ldyfeg y Gynuax'.g- a'r yn yr ysgoiion, a dyianwad yr addyisg v^*y ar effeithioirwydd addyi-g yn gyfYrvxlm. .n\'Ieodir mai diffy,g pønnaf addyeg yr yegoiion |^c'jr'adidiol yw anwybodaeth y riian fwyaf o'r _%yblion o'r fk-iirnig a'i llenyddiaeth, a myn, raa-holwr mewn J.en. eu bod nid yn uinig yu t,o I,. gwybo-da^th bersonol o'r iaith ond yn methu gwerthfawrogi'r darna« mvvyaf wiadoL mewn rhyddiaeth. Eithr nid yw'r yn prio(loli htyny i Gymra^g y plant. I n JT ardalocdd lie mae'r Gymra^sg ^aJaf mae'r ^bodaeth. fwyaf o'r Seasnig; a lie bo'r hem- ^Xiraf n*a^'r arddull lan a nodvvedda gyfan- -j'adau'r plant yn ouddio'r aanbcJl brdod'-dd'ull a lithra i mown er eu goreu. Mewn Jd ° 'L)! ^'at-ir;lwon ychydi:g amser yn ol ,.n«'yd fod gwybodaiefthi o'r iaith Gymraeg, er rwy^tr i'r plant yn y doe- iselaf, yn gymorth i'r dostAriiiiadau c. Hwyraoh rnai'r gwir rcewm am dlodi'r g yn yr ysgoiion canoJraddol, magi3 a W-d Prjf Adiolwr y Bwrdd C-a-nol, yw'r am- t\ ri a roddir i'r iaith gan lawiwxi y daflen ac hy-d yn oed pan. dre-uiir awr gydia'r ^1111' cyf yngir y wers i raraadeig a sadn, ao nid yjj r i daJu'r sylw dyladwy i lenyddiiaeth 6j hy-Sitr lawnaf. f, wo DYLEDWYR. tr *ae Ivieitbian banner o&a' nilynedd wedi cilio ddiddymwyd y gall'u d garcharu dylodNvr ei oo;, ao yn awr syndod yw i ni fod deddf r annoetli wcdi bod mewn grym gyiiyd. i ca dai dylodwyr pwysioaf yn Uoeigr yr adie.g V> y "King's Bench," y "Majrabalsea" Lll. ^°ly>u'gh Compter." Yn y flwyddyn 1759 b r fod d,ros ugain mil o bobl yn Mhiydain r a r Ivvcrddon Wiedi eu oaroharu olierwydd yfedion. Yr oedd y cynllun inor ddiefFaith y °6dd yn annoeth. Oa«thiiwyd mwy na haner am fethu oJionynt dalu'r cyfreitii- a u hamddiffy nasai, ao yr oedd gan y rhan o honynt yng ngharohar eu teuhioedid yn Yl>tal. Ni-di oOOd na. uhiafdy na baddonau yn V^J'tiecbg a'r carcharau, ao yn amllun yr oedd ,<^<ieudd'eg cant yn treuiio'u bywyd gyda'u K4*ydd, °^-0NRR BRENIN. |- Wyth mlynedd yn ol cydunodd pawb- yn y ^w«nydd ynglyn a CJhoroniad IarwertJi Frenin, I gwneir parotoadau dd-vvyd gogyfer a | ■^■Oaeth cyffelyb y flwyddyn neoaf. Fe r i Groroniad Iorwertli y Seithfod ei ohirio «Ofcier oherwydd gwa^iedd i^rygl-us y prif *W* a'r an'Y:uvd hyny oedd yn gyfrifol am a,mryw o r ymwelwyr estronol cn"wog j;, ddod tro-odd i'r gwasanacth cyntaf. ./° i gyd, yr oedd y gwaaana-eth. ooroni yn 1902 j Urwyddianua a tharawiadol, ao nid ha-\vdd a gafodd y fraint o'i weld, anghofio yis- j, a°dra'r olygfa a dy.fned parcJi y pendefigibn lirenin, Yr adeg honno yr oedd dros mlynedd' gwedi'r ooroni ad' diweddaf ym ?~)ry<ia.in) ac o'r herwydd rhaad oedd i'r aw- ^Pdodau chwilio hen gdlyfrau, oedd wedi ou 11. guddio gan lwch ameer, er eu galimogi i ^rh&u man-ylion ynglyn a'r gwaear/aoth u-rdd- •bol, oJ c. nf w t CENEDL NEWYDD. Daw'r aon fod cenedl newydd o goraohod wedi darganfod yng nglianolbarth New Guinea, yr fawr a orwedd o'r tu gogleddol i Awstralia. I ad ran honno yw'r ehangaf o ranbarthau an- y byd. a dywedir fod yr h-anca a gees ^°ithian oddiwrth Brvdeinwj'r yr ynvs honno yn ^tiifawr. Mao anhawsterau lu i'w cyfarfod I ^"th fforio'r wlad, ac anodd iawn yw sicrhau *gon o breswyhvyr y giannau d gario'r g-waith ttdaen yn liwyddiannuts. Mae trigo'ion y ^■riolbarth yn gyfrwys a bradwrus, ac mae *^ithder dirfawr yr hin. olierwydd y glavv di- ^i<l yn go3od treth drom ar yr ymgyrch. Er *od y gWaith wedi ei gycliwvn amryw fisoedd ol nid ydys etc wedi cyrraedd naniyn uchder ddwy fii o droedfeddi, tua thriugain milltir, i ri i'r oanoidir, tra'u hwynebau ar udhder o 17,800 o dronifc-ddi yng nghand y Mynyddoedd Ia. Uthr er gwaetha'r holl anhawsterau m' ae'r cWnxni'n bemk-rfynnol i sicrhau llwyddiant i'r attUxriaeth, a taer yr apel am gynortfiwy. Ym- Easgl y trigol'on dioit.hr with y rndlocdd i fud- eyllu ar eu cyfeil'ion crocn-wyn, ac 'hyd yn hyn ddangiioBvvyd ganddynt yr un arwydd o elyn- th chwerw. Ilyli iawn yw cu hymddanghoeiad SU-101, y gwyr a'r gwragcdd, eithr tlysach,nieddir, ^yruebpryd y plant na'r rhienc. Credir eu bod n perthyn i'r un cyff a choraohod oanolbarth I ■Africa, <a.i3ir or byrr o gorff nid ydynt oiddi. 4lQ Do diog y gwyr nid yw'r gwragedd yn 01 toown diiwydrwydd. a AWST. Wymied oedd inaenol Mai, Gyda'i chy«ha<eaf blodau; Qwynnach yw ydfaffi A wet, Gyda'i fil-mil tywj-seuau. Oiwilied y Haw fu'n liau Bellach am Ion a ehryman- Esmwyth yw tonnau'r twf Cyn llifo i mewn i'r ydlan. Ceinciau o dan eu ffrwyth, Ffrwythau o dan y bra,nar- Pwy a ddyfalai, fod Becliadur ar wyncb daear? Erchwe.h i wyr a phlant Eistedd ar lawr y lasfro; Bu Duw yn eyflawni'r wyrth 0 borthi y miloedd eto. EIFION WYN.

[No title]

I Llith Die Jones. I

YMWELIAD A LLANELWY.

Tanfa ar Long Tanforawl.

--_-Rhodfa Llandudno.

[No title]

Nedion o Qlip y Gop.

Prisiau Uchel ar Wartheg.

Marw Ysgolhaig Celtaidd.

------Eisteddfod Genedlaethol…

Anrhydedd i Ogleddwr.I

lMorwr o Boi-thniado.- Wedi…

————. Gystadleuaeth .5aethu…

--_-

Congl yr Awen.

Hen Fesurau.

Dyfais Gerddorol Ryfedd.

PENMAC-H-NO AIR--CWM.

1 Lloffion.I

Twyllwr Cyfrwys.

Wesleyaid Gogledd Cymru. --

[No title]

- Penillion Coffadwriaethol.I

Teymged Paris.j

A ddylai'r Ferch bregethu?

-----Cynhadledd y Tlodion.

Adroddiadau Amaethyddol.

------Ei Lladd wrth gario…

ONE MOMENT PLEASE.

Advertising