Cuddio Rhestr Erthyglau

40 erthygl ar y dudalen hon

Marw Gwraig- Oedrannus yn…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Marw Gwraig- Oedrannus yn Ynys Enlli. Yr wythnos ddiweddaf bu i un o lien drigolion Ynys Enlli farw, sef Mass Wil- liams, Bias Bach. Yr oodd yn 80ain mlwydd ocd, ac ni bu o'r ynys gwedi ei geni. Rhwyfodd nifer o'r ynyswyr drosodd i'r pellter o dair milltdr I gci:b:o a-rch, gl,da'r bwriad o ddychwelyd yr un nuson. Eithr pan ",Id popeth vn 1.?arod, a liA-Athau ar g,ych-%vvn yu ol, am, 1,-Ii-N-n .y wyd Ab,-?r-dai-.on a niwl tew, a bu raid i'r ynyswyr dreulio'r noson yn y pentnef. Fore Sul, yr oedd y tvwydd yn ffafriol, ac aeth y eweh, vn cvn- nwys yr arch, i'r ynys, Drwy farwolaethau ac ymfudo, y ma.e'r jTiys yn cael ei diboblogi. NiÎ anwyd neb yn yr ynys ers dros bedadr blynedd, ac y mubs amryw o'r tnigolion wedi ymfudo oddi- yno. Un o ymfudwyr y flwyddyn ddiweddaf osdd brenin yr ynys.

Achos Dickman.

[No title]

YR HEN GARTREF.

Y CARVI-R A'I SIOAL

PISTYLL Y MYNYDD.

Yr Eisteddfod Genediaethol.j

Cyngrair Glannau Gogledd Cymru.

Ceidwadwyr Mon ac Arfon.

[No title]

Lloffion.

Dychweliad Crippen.

0waith Llechi Bangor.

Gwerthu Plasdy Cymreig.

Urddo'r Tywysog.

Y Gymraes Hynaf,

Llofruddiaeth Gorse Hall.

- Gwyr y Tywydd Teg.

Methu Priodi.I

Swyddog lechyd Meirion.

Eisteddfod Colwyn Bay.

Damweiniau yn y Chwareii.…

Marw ar y Ffordd Adref. --

Diwedd Awyrenwr Arall.

Y Chwarelwyr a'r CJleg.

Lladrata Gwasgod.

Tynnu'r Cyhuddiad yn of.

IY Diweddar Mr J. F. Roberts,…

!Gorweddfan Miss Nightingale.

PENMACHNO A R CWM.

[No title]

Advertising

NODIADAU.

Cychwyn am Canada. (

. / Mabolgampau yn Ffestiniog.

[No title]

-.------------I Llith Die…

Cymdeithasfa y Methodistiaid…

[No title]

Nodion o Glip y Go p.